Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня - 11.11. - 17.11.2013 г.


Recommended Posts

Мисъл за деня-11.11.2013г.

 

Невидимият свят е затворен за нашия ум, за нашите схващания; но за един ум, който е организиран по-добре, който вижда малко по-далеч, нищо не е скрито. На Земята има същества, телата на които са по-ефирни, по-светещи от другите. Забелязвали ли сте как някой път сте много по-леки, отколкото в обикновено време, и току се търколите на Земята? Казвате си: „Изгубих равновесие“; не, това е, защото някое от тия по-ефирни същества е нахълтало в теб и ти създава това състояние.

 

Дава плод

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство...– формула


Молитвен наряд за понеделник:

Благославяй - №8 от "Духът Божий"
Молитва на царството
Псалом 143

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 12.11.2013

 

Ако един ден прогледате, ще видите, че в света се води една война - около всеки човек се търкалят 10-15-20 топки, черни и светли, като най-после светлата топка поглъща черната. Дясната страна на човека е всякога светла, а лявата е по- тъмна. Тъмните сили са майстори да причиняват страдания. Каква борба е имало в Христа, за да излезе кръв от порите Му! В човечеството става цял вътрешен преврат. И в Англия, и в Германия, и навсякъде в хората става осъзнаване; мълчат си, но става тази промяна. Не е далеч хубавата епоха, която иде. Сега хората трябва да вдигнат новото знаме на Любовта.

 

Щом помислиш, и си в реалността

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за вторник:
Ще се развеселя - песен
Пътят на живота - молитва
Псалом 27

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 13.11.2013 г.

 

Никой в света не може да действа самостоятелно. Ако който и да е от нас рече да извърши едно произволно действие в света, това действие се отразява върху съзнанието на всички разумни същества. Затова всеки разумен човек, когато иска да възприеме някоя мисъл или когато иска да изрази някое чувство, или когато иска да изпълни някое действие, трябва да спре и да помисли има ли някаква връзка в дадения момент между неговото съзнание и съзнанието на другите разумни същества.

 

В съзнанието на човека не трябва да има разпокъсаност. Например разпокъсано е съзнанието, когато казваме, че всички хора са вълци - това заключение не е вярно.

 

Саваат-Амон-Ра

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

 

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за сряда:

Песен за светлия път - от "Песен на Ангелите"
Молитва на братството
Псалом 19
Псалом 103

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 14.11.2013 г.

 

Ако не дойдат от Невидимия свят да ти помагат, какво ще свършиш сам? Аз се чудя как хората мислят, че ще свършат нещо сами; каквото посеят, Невидимият свят го възраства.

 

Божествената наука обема всичко в себе си

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство.... – формула


Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде 
Молитва за плодовете на Духа
Псалом 112 

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-15.11.2013г.

 

Има закон - като ви обичам, вълната на Любовта през мен се предава наоколо в света и милиони хора започват да обичат. Любовта е едно голямо течение. В момента, когато се решиш да обичаш, Небето и всички обкръжаващи проявя ват Любов. Питаш се дали ще те разбере отсрещният. Вместо да очакваш това, по-добре дай Любов.

 

Пробен камък

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен – песен
Молитва на Триединния Бог
Псалом 44

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-16.11.2013г.

 

Ако любовта ти е човешка, ти ще се влюбиш в една жена и ще я обичаш ден до пладне, след това твоята любов ще се измени - защо? Ти ще я любиш само до като е млада и красива, но щом изгуби младостта и красотата си, няма да я любиш повече. Някой казва: „Аз ще те любя до гроба“. Казвам: дайте ми една статистика, да видя колко от тия обещания са запазени. Как ще ги опазиш? Аз уподобявам човешката любов на една малка вадичка, която и от най-слабото Слънце изчезва.

 

Дава плод

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за събота:

Бог е любов – песен
Малката Молитва
Псалом 25

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-17.11.2013г.

 

Любовта е на степени. На Земята тя е една, а горе, в Невидимия свят, е друга. Любовта на Стария завет се отличава от Любовта на Новия завет. Има хора,които още живеят в Любовта на Стария завет. Да изпълним Волята Божия - това е проява на Любовта. Да работим за Царството Божие и Неговата правда - това също е проява на Любовта. А да работим за прослава на Името Божие - това е най- висшата проява на Любовта.

 

Ангел хранител

 

 


Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство... – формула


Молитвен наряд за неделя:

В начало бе Словото – песен
Добрата Молитва
Псалом 61

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...