Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Един по-технически метод за достъп до Акаша


Mirela
 Share

Recommended Posts

Наскоро попаднах на нещо много любопитно. Това, което някои наричат "акаша" или "акашови записи" изглежда може да бъде достигнато от всеки, който положи усилието да се обучи в метода "далечно виждане" (remote viewing).

Чудя се, обаче, не е ли нарушение на вселенски закон това свързване от който и да е с информация, която се предполага, че се предоставя само на определени хора.

Ето малко повече за тази техника:

Какво представлява Remote Viewing?

Remote Viewing (RV) е строго структурирана техника, която дава възможност на нашето подсъзнание да добие достъп до недостъпни цели – относно хора, географски места, обекти или събития в миналото, настоящето и бъдещето.

Сесията по Remote Viewing започва с точно формулирано задание (на английски език – „cue“), което дефинира данните, които целим да придобием.

Заданията варират в изключително широк спектър – от следващото използване на ядрено оръжие на Земята до намиране на отдавна изгубен ценен предмет във вашия килер.

Remote Viewing е разработено от ЦРУ и Въоръжените Сили на САЩ в началото на 70-те години на миналия век чрез подробно изучаване на начина, по който нашия мозък извлича данни на подсъзнателно ниво. В резултат на няколкогодишни строго секретни изследвания е създаден протокол, следването на който дава възможност на нашия мозък да следва процеса на подсъзнанието за извличане на информация. Това ново умение много бързо довело до резултати с високо ниво на прецизност, превишаващи първоначално зададените изискавания. В началото е била поставена задачата да се развие методика, която да позволява да се извличат данни с 60-65% достоверност. Експерименталните резултати обаче надминали очакванията – професионалните протоколи дали възможност на добре обучен вюър да добива информация с 80% достоверност, а при работа в екип от 5-6 човека резултатът е 100%. Тези резултати веднага дали зелена светлина на внедряването на програмата в реални военни разузнавателни операции.

Въпреки че много хора гледат на Remote Viewing като на пси-умение, фактически то представлява научно разработена методика за извличане на данни от всякакъв вид. Това може да се счита като първото, изкуствено създадено от човека умение за отключване на подсъзнанието ни и неговата естествена възможност за постоянно добиване на точна и надежна информация относно почти всичко, което човек пожелае да научи.

 

Майор Ед Деймс, може спокойно да се счита за най-елитния инструктор в света на Remote Viewing е човекът, благодарение на когото това умение беше отворено за цивилния сектор. С риск да прозвучи нескромно, трябва да се отбележи, че Ед Деймс и неговите инструктори осигуряват най-ефективната тренировъчна програма за обучение по Remote Viewing.

Другото голямо достижение на Ед Деймс е усъвършенставането на първоначално разработения протокол от Инго Суон и извеждането му до безкомпромисно безупречно ниво.

Програмата за обучение предлагана от Sunbeam Intelligence е изцяло базирана на методиката на обучение на Ед Деймс, основана на 25 годишен опит в използването на техниката, и предлага елитен професионален протокол, изучаващ се единствено на частни семинари.

 

 

Кратка история на Remote Viewing

Remote Viewing е разработен от група учени и изключително надарени екстрасенси като част от спонсорирана от правителството на САЩ строго засекретена програма. В продължение на 20 години научни изследвания и разработки те създали тренировъчна методика, която дава възможност на почти всеки един от нас да бъде научен на това мощно и ефикасно средство за събиране на информация.

В първите си години, методът Remote Viewing е използван изключително за извличане на информация за обекти и географски места, но впоследствие спектърът му на приложение е станал изключително широк.

Военното приложение на методът Remote Viewing започва с обучението на петима офицери от Инго Суон през 1979 г., които стават гръбнака на супер-секретното за онова време подразделение на ЦРУ, наречено „SUN STREAK“.

Тази засекретена програма преминава през годините в ръцете на различни разузнавателни ведомства, сменяйки многократно кодовото си наименование – „GRILL FLAME“, и последното „STARGATE“.

Едно от първите бойни приложения е участието на това подразделение в кризата с американските заложници в Техеран, Иран, през 1979 г. По време на операцията, целяща освобождаването на заложниците, вюърите изпълняват около 450 сесии за осигуряване на разузнавателна информация, която не е било възможно да бъде осигурена чрез стандартните разузнавателни методи.

През 1995 г., поради различни причини, Американският Конгрес прекратява спонсорирането на програмата и нейното съществуване става публично достояние през същата година, а ЦРУ открито признава съществуването на програмата.

Много от първите ветерани членове на „STARGATE“, обучени от Инго имат основания да твърдят, че тяхното подразделение не е било единственото, както и че е имало действащо такова, много преди тяхното обучение. Както и че продължава да действа такова...

Пример – бившият майор от състава на „STARGATE“, Пол Смит, твърди, че много преди тях, Инго е обучил група съставена от интересни индивиди – бледи на вид, почти еднакво изглеждащи, със странна роботизирана походка, почти не говорещи. След това никой нищо не е чувал за тях. Самия Инго е подписал 20 годишна декларация за мълчание, изтекла през 1989 г. Вследствие на това, през същата година публикува книгата си „Проникване – истината за човешката и извънземна телепатия“, в която описва интересни моменти по въпроса.

 

penetration

 

Във връзка с историята на това умение, трябва да се отбележи, че един от основните двигатели, спомогнали Remote Viewing да стане публично достояние е майор Ед Деймс. Още служейки в „STARGATE“, Ед прекрасно разбира, че Remote Viewing няма да бъде подложен на развитие и усъвършенстване, ако остане под шапката на разузнаването и се решава на безпрецедентен ход – още като действащ офицер през 1989 г. създава частната компания „Psi Tech“ като въвлича в нейния борд на директорите генерал Албърт Стъблабайн (шеф на командването на военното разузнаване на САЩ по това време) и полковника от Силите за Специални Операции Джон Алекзандър, които му осигуряват нужната протекция, а Инго Суон става неин главен консултант.

С този си ход, рискувайки сериозно своята кариера, Ед дава солидна основа за по-късното разсекретяване на програмата както и последващото усъвършенстване на оригиналния протокол.

 

 

Как работи Remote Viewing?

Протоколът на Remote Viewing е последователност от определени стъпки, които постепенно тренират и насочват нашето подсъзнание да осигури нужната информация относно зададената цел в специфична поредица от данни. Докато данните за целта се записват на лист хартия, и докато човек поддържа контакт с целта постепенно се осигурява все по-детайлна и по-точна информация за нея. В последствие тази информация се трансформира в скици и рисунки.

Съгласно теорията на Remote Viewing, всичко в нашата вселена съществува под формата на информационно поле в нашето колективно подсъзнание, прието съгласно терминологията в RV да се нарича „Матрицата“, позната още и като енерго-информационно поле и др. Дистанционното Наблюдение ни позволява да се включваме в този база от данни и да трансферираме нужната информация на съзнателно ниво.

Както и последните разработки на модерната квантова физика, така и това обяснение на метода на работа на RV подлагат на съмнение общо възприетите светски възгледи относно разбирането на причинно-следствените връзки. Истината обаче е, че трениран вюър „поразява целта“ с поне 80% достоверност...

 

Трябва да се отбележи, че в света на Remote Viewing, думата „наблюдение/виждане“ (viewing) се възприема повече като метафора отколкото като буквална дефиниция; каквото всъщност се случва би било по-точно да се нарече „възприемане“ (perception). Всъщност вюърът трябва да се научи максимално да игнорира рационалното си мислене, за да даде възможност на подсъзнанието си да работи свободно. И въпреки, че Remote Viewing се базира на използването на подсъзнанието, RV си е надежден научно разработен метод за добиване на информация.

 

 

Използват ли се техники на медитация в Remote Viewing?

Като всяко едно умение, което изисква концентрация за правилно изпълнение, всеки човек има свой собствен начин да се съсредоточава и релаксира преди изпълнение на сесия по Remote Viewing. Но трябва да се спомене, че използването на медитация няма никакво отношение към изпълнението на такава сесия.

Витаят много погрешни схващания и недоразбиране относно същината на Remote Viewing – че това е мистична техника за отделяне от тялото, астрален шпионаж, гледане през очите на някой друг и т.н. Въпреки, че тези техники са реални, те нямат абсолютно никакво отношение към Remote Viewing, което си е научно разработен протокол за извличане на информация. Много източници, твърдящи че преподават Remote Viewing, нямат никаква представа за протокола създаден в следствие на оригиналната спонсорирана от военните програма, а също така и нямат разбиране за това какво е наистина Remote Viewing.

 

 

Има ли различни видове Remote Viewing?

Вследствие на строго секретните програми на ЦРУ и Армията на САЩ целящи разработването на метода на Remote Viewing е създаден строго специфичен протокол, който трябва да бъде следван и до най-малката буква, за да се добият точни и надеждни резултати по време на сесия. Без значение, какви акроними се използват (Научно, Техническо или Координатно Remote Viewing), съществува само една истинска форма на Remote Viewing.

 

 

Има ли възрастови ограничения за усвояването на Remote Viewing?

Категорично НЕ! Възрастовия обхват на обучените студенти варира между 18 и 70 години. Успешно са правени многобройни експерименти дори и с деца на възраст 5-7 години, естествено с пригоден за целта протокол - т.е. почти всеки един от нас може да изучи това умение.

Буквално в рамките на 24 часа от началото на обучението, без значение от възрастта, обучаемите виждат реални резултати от тяхната работа.

 

 

Трябва ли човек да е надарен екстрасенс или да има предишен опит?

Въобще не е необходимо да сте екстрасенс, да имате опит в медитативни практики или други умения като радиeстезия, опитности извън тялото и други подобни. Протоколът на Remote Viewing е създаден точно с целта да се предостави изпитан работещ механизъм за придобиване на данни от всеки един средно-статистически човек, без значение на неговите сензитивни възможности. Без значение дали сте отявлен скептик или някой, който се интересува от RV или просто воден от чисто любопитство човек, Remote Viewing е еднакво лесно за усвояване.

Единствените условия за успешен напредък са стриктното следване на протокола и редовните тренировки (изискват се по две на седмица, всяка една с продължителност 30-45 мин.).

 

 

Колко дълго продължава обучението в Remote Viewing?

За да достигнете до пълно, свободно и уверено използване на различните техники и степени ще са ви нужни около две години добросъвестно обучение (а ако сте отдадени на това умение, обучението е цял живот).

А ако искате да използвате свободно само знанията, придобити в основното ниво на обучение ще са ви необходими 4-5 месеца тренировки, за да дадете възможност новото умение да се „имплантира“ успешно във вашето съзнание.

 

 

За какво може да се използва Remote Viewing?

Въпреки, че метода е бил разработен в началото като шпионска техника, понастоящем се изпозва в изключително широк спектър от приложения:

 

 • локализиране на загубени предмети, отвлечени/изгубени хора.
 • установяване дали даден индивид е жив или не.
 • добиване на информация, относно предстоящи терористични актове.
 • в археологията – за извличане на информация за заровени предмети/скрити материални обекти или такива с неизвестно предназначение.
 • в астрономията – за извличане на информация за различни небесни обекти.
 • за установяване на най-добрата стратегия за лечение на определен индивид.
 • установяване най-добрата форма за инвестиция на определен човек или компания за даден момент във времето.
 • установяване на най-подходящия партньор за опреден индивид.
 • установяване на причини за възникване на дадена авария.
 • взимане на решение при наличие на двойствен избор.
 • придобиване на информация относно наближаващи катастрофални събития.
 • решаване на енигматични случаи и събития.
 • извличане на информация за събития, места, хора и обекти без значение на настояще, минало или бъдеще.
 • извличане на информация относно най-оптималната професия за определен индивид.
 • извличане на информация за решаване на проблеми от различно естество.

 

 

Опасен ли Remote Viewing?

Предвид сайта, в който се намираме, трябва да кажем и още нещо за което знаем, че си мислите.

Тъй като методът произхожда от военните на САЩ, които както знаете са особено популярни в сюжета на статиите ни, това повдига въпроси за неговата безопасност и евентуално скрити капани.

Не можем по никакъв начин да коментираме начина по който метода е възникнал – предполагаме, че в типичния стил на военните е имало немалко злоупотреби с човешкия фактор, нива на секретност и обучение носещи със себе си прилежащата конспирация. Това е неизбежно предвид факта, че говорим за Тъмната страна.

Факт е, че всичко в Играта има 2 лица, тъй като Играта е дуална.

Факт е и обаче, че ви се предоставя метод, който РАБОТИ и който можете да ползвате според собствената си съвест. Методът сам по себе си е неутрален. Как е открит – не можем вече да съдим – било е твърде отдавна. Какво ще направите вие с него – подлежи на субективната ви преценка. Това е метод, който по една или друга причина е разсекретен (а за това може да има 1 милион причини), с който все още се работи под една или друга форма, защото отново казваме – РАБОТИ практически. Една от най-големите ползи на RV е че, той балансира двете мозъчни полукълба, което само по себе си, чисто технически, е медитация.

Всичко това може да работи и за вас ако сте достатъчно упорити.

Това всеки преценява сам.

от http://www.parallelreality-bg.com/

 

Link to comment
Share on other sites

Е какъв е методът, поне някои насоки...

Link to comment
Share on other sites

Доколкото разбирам е стриктното следване на определен специално разработен протокол, в който умът се обучава да достига до общото несъзнавано (където явно се съдържа информацията за всичко). Изрично се казва, че не е вид медитация, въпреки че се изисква висока концентрация. Задаването на целта става налълно на сляпо - на remote viewer-а се дава само идентификационен номер на обекта, човека или събитието (който не знам как се генерира, така че да е реално свързан с това, което обозначава) и след това започва изпълняването на стъпките от протокола. Започват да се появяват усещания за цвят, мирис, чувства, форми и т.н. Всичко се записва, рисуват се и скици. Малко по малко се оформя по-цялостната картина за обекта. Важно е да нямаш никаква предварителна информация за целта.

Един от професионалните инструктори, Стефан Стефанов пише в една дискусия: "дясното ни полукълбо извлича ценната инфо, а лявото решава проблема на базата на аналитичен процес. Обикновенно, в 95 % от случаите, лявото полукълбо се изпортва. Но и инфилтрира продукта на дейността си в работата на дясното полукълбо под формата на образи или усещания за даден обект.
Това може да доведе до замърсяване на чистата информация извлечена от дясното полъкълбо, както и до тоталното прекъсване на сигнала с целта от нашето подсъзнание."

 

За няколко години може да се достигне много добро владеене на тази техника, но дори начинаещите, ако следват точно стъпките получават невероятно точни данни.

Добре е да се има предвид и още нещо. Пак С. Стефанов го пише:

"Работа по такива, да го наречем ‘духовни теми’ е доста трудна, по точно не самите сесии, а последстващия анализ.
Причината е, че намирайки се на сравнително ниско ниво на развитие, нашата цивилизация не е в състояние на настоящия етап да осъзнане тези принципи на регулиране/развитие/усъвршенстване на живота във вселената. Но имай предвид, че Матрицата/колективното под/съзнание/енерго-информационното поле/акашиевите записи или както предпочиташ да го наричаш, винаги, ама винаги работи работи за нас. Т.е. ние винаги извличаме информация, но проблема е в нашия настоящ лексикон и именно на тази база, Матрицата ни предоставя в най-достъпен за нас, за дадения момент от време/еволюционно развитие исканата информация, а това понякога става чрез метафори и алегории, a не във форамата на ‘чисти’ данни. И сама разбираш, че от тук идва затруднение в интерпретирането/анализа на добитата информация.  Такъв е случая и за прераждането, както и за Бог, идеята за достигане на безсмъртие на физическо ниво, оптимални начини за предвижване в галактиката, редица енигматични случаи и прочие."

и още:

"Виж, процеса с целта/намерението относно зададената цел трябва да е напълно механичен, безпристрастен и роботизиран. Този 'конгломерат' се създава с практика и с нищо друго. В противен случай, силното ти намерение ще вкара в Матрицата ( информационната база данни) твоето силно желание за решаване на дадения казус перифразирано от твоя логически мозък, което е възможно да бъде силно пречупено/замърсено; в следствие на което ще извлечеш не коректна информация относно целта.

РВ не е в силата на намерението , а в практиката и стриктното следване на протокола. Нищо повече."

Edited by Mirela
Link to comment
Share on other sites

Това е заобикаляне на естествения процес на самоусъвършенствуване . А има и много други техники .Въпроса е , че естествено/еволюционото  съгласуване на двете мозъчни полукълба става постепенно с нараствне общото познание за живота .И неговия :) страничен ефект , нарастване морално/волевите качества . :) както ги наричахме при социализма . Но няма лошо .Определено е човечеството да се раздели на , условно казано , добра и зла раси .И това зависи главно от успеха в овладяването на егоизма .

Link to comment
Share on other sites

Ами не знам дали е точно това, понеже съгласуването на двете мозъчни полукълба не води май непременно до такова свободно достигане на информация от матрицата. Даже специално при този метод е нужно да изключваш временно работата на лявото полукълбо, за да са точни данните. Не всички високо развити личности имат подобни способности.

Всъщност може ли изобщо да се заобиколи естественият процес на самоусъсвършенстване :)...

Но и аз мисля, че такава една техника, ако я използваш неправомерно, просто ще си понесеш последствията. Злите егоисти страдат :)

Link to comment
Share on other sites

Казах го много общо .Сигурно ако бях на 20 г. и аз щях да опитвам всичко което предлага сила и познание . :)  Независимо че го рекламират военните . И  каквато , и да е психична техника или музика ще е по добре от колкото имплантиран чип . Ще покажа  цитат от   ,,Трите години"  на Емил Бок
Превод от немски
Димитър Димчев
2011
Антропософско Издателство
„Даскалов”
Стара Загора

,,Тук  ние  се  докосваме  до  разрешението  на  един от  най големите  проблеми,които  поставя  пред  нас римското  цезарство . Можем  да  разпределим  цезарите ,  управляващи един след друг Римската империя в три групи:първата обхваща цезарите от Август до Домициян.Август,който въведе цезаровия култ,все пак имаше определен цялостен характер
.Неговите наследници обаче,от Тиберий насам,изпадаха все повече в луциферическа неумереност и безформие на душата
.Цезаровата лудост се превърна в извор на нечуван произвол и жестокост.В своите лекции „Градивни камъни за разбирането на Мистерията от Голгота”,Рудолф Щайнер изтъква,че цезаровият култ позволявал една злоупотреба,едно насилствено посвещение.То обаче довеждало неподготвените и неустойчиви души на цезарите до свръхсетивни опитности,които не само че не ги издигали в един морален и окултен живот,но ги поваляли в истинско безумие"

Мисля си че този стремеж към съвършенство е човешкото предназначение . Да овладее себе си .Не другите , себе си .

Link to comment
Share on other sites

Този метод специално има доста практическо приложение в разрешаването на проблеми от почти всчкакво встество и е сила, с която можеш да си полезен и на себе си, и на другите. За да стигнеш до доброто му владеене освен това се иска доста упорство и отдаденост и ми се струва, че не са много изпадащите в луциферическа неумереност сред прилагащите го :)

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

"в разрешаването на проблеми " - това е проблемът на тези техники. Заблуждават разни люде, че коя да е техника може да разреши някой проблем. Реалността е че който и да е инструмент, колкото проблеми решава, толкова и създава. Моят любим пример е ножът. Може ли да си представим дори примитивен човешки живот без най-основен инструмент като нож? Но ножът е и един от основните инструменти да извършиш убийство. Затова го наричаме "инструмент", сам по себе си той няма положителни или отрицателни качества, може да бъде ползван за всичко.

Иначе аз лично следя от време на време Ед Деймс, но главната му цел е да върти бизнес. Не участвам в неговата организация, за да знам точно какви хора участват и какви методи ползват. Врачуването е опасен бизнес, и според мен този който наистина е стигнал нивото да го прави, не би го правил. Човечеството е далеч от нивото да използва правилно подобна информация. По-скоро става дума за аматьорски изпълнения, в които може да има истина, но определено ще има и много дезинформация. Пък и ако вярваш на цялото нещо, не се знае колко години ни остава на тая планета (заради това което наричат Killshot), така че наистина ли искаш да ги прекараш занимавайки се точно с това? 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Да, съгласна съм. Свързването с висшата ни същност е това, към което трябва да се стремим и там са нужните отговори. 

На някои "врачки" им е даден по-свободен достъп до вселенския архив, но това едва ли е случайно и може би в определени случаи трябва да изтича тази информация.

Edited by Mirela
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
В 11/6/2017 at 17:22, Mirela каза:

Свързването с висшата ни същност е това, към което трябва да се стремим и там са нужните отговори. 

С времето ми става все по-интересна лингвистиката... Толкова по-бързо можеш да видиш проблемите в мисленето още по използваните думи. Примерно - "свързване", "висша", "стремеж", "нужни", "отговори". От това толкова си личи, че имаш "нужда" да се "свържеш", външно, чрез готови "отговори", към нещо което да възприемеш за "висше". Примерно подобна мисъл някой по-истински и честен към себе си индивид би казал - искам да науча как да бъда по-добър човек. Но ти не искаш да бъдеш, искаш да се "свържеш". Не търсиш лична моралност и отговорност, търсиш "нещо висше", някакви "отговори". Отговорите как хората да бъдат по-добри, как да израснат, как да се спасят ги има. И то от хиляди години. Само няма кой да ги следва... 

 

В 11/6/2017 at 17:22, Mirela каза:

На някои "врачки" им е даден по-свободен достъп до вселенския архив

Тук още повече не си в час. "Врачките" най-вече се занимават с правене, и по-малко с разваляне на магии. По-малко разбират вселената отколкото индианец пишеща машина... В християнството не случайно са отречени, защото повече вредят отколкото помагат за нещо. Ако са добри като хора, аз лично нямам нищо против тях, но като цяло добри хора няма, така че и добри врачки няма как да има...

Link to comment
Share on other sites

преди 54 минути, iti каза:

Отговорите как хората да бъдат по-добри, как да израснат, как да се спасят ги има. И то от хиляди години. Само няма кой да ги следва... 

Съгласна с първата част. Последното - не съвсем. Ако и да има кой, той сам трябва да свърже отговорите със своята лична драма. Това не е чак толкова лесно и просто. Понякога връзката е привидна, дори води в обратна посока на израстването. Затова се търсят духовните учители - да сдъвчат някак вместо всеки от нас. Затова се търсят шорткъти към акаша.... 

Всъщност според скромния ми опит израстването се състои точно в това свързване и последващото го прилагане... 

Link to comment
Share on other sites

:)  Практически , всичко съществуващо има духовна причина . За да  го разберем е нужно усилие в правилна посока .

Цитат

 

Сега аз бих желал запример, повечето от вас да бъдат ясновидци- да виждат да знаят.Не зная колко души от вас са ясновидци. Трябва да развиете ясновидството.Не мислете, че може изведнъж да се развие.Най- напред при ясновидството, вие ще влезете в един свят като на кино.Най- първо ще се научите да се самоовладявате.Нищо да не те смущава.И като че всички тези работи са уредени.И ще се концентрираш вътре в себе си, в ума си и ще видиш, колко неща минават по пътя.Ще знаете това е кино, това не реален свят. Това е свят на сенките.Никой не ти казва нищо.В този свят ще видиш някой ангел с крила.Такъв ангел може да си нарисува човек.На киното може да видиш такъв ангел.А пък като видиш същински ангел, той ще бъде интелигентно същество, ще ти произведе приятно впечатление и ти няма да го забравиш.То ще ти каже, може би само една дума.

 

Всеки един от вас, трябва да знае защо е дошъл.Всеки един от вас трябва да знае каква е неговата история в миналото;колко пъти е бил на земята; де е бил; как се прераждал и кои са причините да дойде в България. Някои от вас не сте били в България в миналото. Вие сте дошли като пътешественици в България и виждам, че в бъдеще някои от вас пак няма да останат тук.

 

Малките опити 10.11.1937г."Божественият импулс"ООК

 

Цитат

Забелязано е, че в очите на ясновидците, около зеницата, стават особени промени. По тях се познава степента на ясновидството. Някои учени оспорват ясновидството, но аз твърдя, че съществува ясновидство. Има ясновидци и в Европа, и в България. Има хора, в които ясновидството е в спящо състояние; у други е почнало да се развива. По известни петна в очите се познава, че ясновидството е почнало да се развива. В очите на ясновидеца има особена светлина. Тя иде от невидимия свят. Ако лъчите на тази светлина попаднат точно под ъгъла на човешкото зрение, той започва да вижда неща, които по-рано не е виждал. Светът се открива за него в нова светлина, в нов образ.

На земята и на небето

Цитат

 

Или представете си , че имате прозорливост, ясновидство.Как ще употребите това?Тия висши дарби, ако не ги употребявате, както трябва, те се занемаряват и се спъват.Аз съм забелязал,че всичките ясновидци едни вземат повече пари, а други започват да уповават на хората и след това тая дарба не се увеличава.Че онзи, който има тая дарба, трябва да бъде като един чиновник, който седи на своето място, на длъжността си и като срещне на пътя си някого и му казва, срещне някой мъж, който обича да попийнува, да побива жена си и му казва:"Слушай, ако ти не престанеш да пиеш и ако не престанеш да биеш жена си, след една година ще те сполетят най-големи нещастия в живота ти!"Ще му каже малко и ще си замине.Пари няма да му вземе.Някой път това чувство има всеки, някой път вие предчувствате.Много хора са идвали при мен и са ми казвали"Тежко ми е!Усещам, че ще ми се случи нещо"-!Че пророкът е дошъл.У всеки има нещо, което усеща нещата!Всеки човек има чувство на пророчество, че ако не се измени вашият живот, зле ще стане!

 

Противоречията в природата 30.09.1936г."Запалена свещ"ООК

 

 

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

Благодаря - избрала съм си Учител, който изисква да си го дъвча сама... 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
В 11/19/2017 at 18:53, iti каза:

Примерно - "свързване", "висша", "стремеж", "нужни", "отговори". От това толкова си личи, че имаш "нужда" да се "свържеш", външно, чрез готови "отговори", към нещо което да възприемеш за "висше". Примерно подобна мисъл някой по-истински и честен към себе си индивид би казал - искам да науча как да бъда по-добър човек. Но ти не искаш да бъдеш, искаш да се "свържеш". Не търсиш лична моралност и отговорност, търсиш "нещо висше", някакви "отговори". 

Iti, що за глупости.

Думи като "свързване", "висш", "нужен" защо реши, че непременно означават търсенето на нещо външно? Да бъдеш не минава ли през свързването? Ти не усещаш ли висшето и нисшето в себе си? Не знаеш ли какво ти е нужно и не го ли назоваваш точно с тази дума?

Мен пък "искам да бъда добър човек" ми звучи като безсъдържателна заготовка. Какво значи "добър човек"?  

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Според мен има съществена разлика между remote viewing и това да надникнеш в акаша. В акаша има информация за бъдещето. Това, което съм разбрала за remote viewing, е че са наблюдават обекти в реално време.

Относно това как става, имам опит само с акаша (вероятно, без да го твърдя на 100%). И според мен не става въпрос за синхронизиране на двете мозъчни полукълба, а по-скоро за това мозъкът да остане стабилен на определени мозъчни вълни, които принципно не са типични за ежедневието. И след като се отъпчат пътеките и се тренира това, всичко става по-лесно. Иначе мозъчните вълни са от алфа до тета - целия спектър, дефиниран от медицината.

И възниква въпроса - до колко е добре да се ползва това. И за какво точно да се ползва. Аз го ползвам само когато наистина ми е много, много важно. Дори се радвам, че за момента е закърняло това умение.

Link to comment
Share on other sites

Цитат

Даже специално при този метод е нужно да изключваш временно работата на лявото полукълбо, за да са точни данните. Не всички високо развити личности имат подобни способности.

Да можеш да контролираш ума си . То се учи . Когато имаш живот повече със едното , то е доминиращо ... Във впряга умелия коняр подбира равностойни коне . Само тогава се управлява лесно ...На практика деленето на дясно и ляво полукълба е само рафтове , където да подредим знанията си за различните качества и действия . За да почнем да ги различаваме и в последствие  , контролираме .

Цитат

И възниква въпроса - до колко е добре да се ползва това.

По важно е как ? Не за удоволствие , подлъгващо е . Не против Божествения морал . Но може всякак . Както знаеш винаги има странични резултати променящи човека . Образно казано имаш възможност да избираш какво ще бъдеш  . Дявол или Ангел . Получава се неусетно .

Цитат

В акаша има информация за бъдещето.

Бъдещето е чертежа на Създателя . Има го , но се променя от ,,свободните" ни действия .

Link to comment
Share on other sites

Току-що, АлександърТ.А. каза:

По важно е как ? Не за удоволствие , подлъгващо е . Не против Божествения морал . Но може всякак . Както знаеш винаги има странични резултати променящи човека . Образно казано имаш възможност да избираш какво ще бъдеш  . Дявол или Ангел . Получава се неусетно.

В какъв смисъл странични резултати?

Link to comment
Share on other sites

Странични , в смисъл не си ги очаквал . За това най точно е казаното : ,,Той е Съдията който отсъжда последен " ( Бог)

 Всяко действие има противодействие и води до някакви резултати . В ежедневието казваме , има цена  .Човек не е в състояние да предвиди всичко . Второ сама знаеш за утъканите пътеки . Навика неусетно ни ограничава , вкарва в коловози . Път но на къде ?

И същественото , от нас зависи дали Духът ще е помощник , или ще ни остави сами на себе си . Значи за да ни помага ,трябва да го слушаме ...Нещо вътрешно те е накарало да поизоставиш това . РАзбери какво може да бъде .

 

Link to comment
Share on other sites

Извинявам се за правописната си грешка първо. Срам голям! Благодаря, че използва отново 'утъпкан'.

Просто практиката ти позволява по-лесно да стигнеш до тази информация. Но веднъж обърках пътя и предизвиках други неща (дребни), така че не винаги е гаранция.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Връщам се отново на темата, защото ми е интересна.

Има ли някой, който е получавал съзнателно и целенасочено информация от акаша?

В какви случи достъпвате акаша? Например само за важни неща като здраве или и за по-маловажни като работа?

Просто се чудя дали отново да възобновя достъпа, но този път за по-маловажни неща.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Пак се връщам, за да повдигна темата. В целия форум няма ли човек, който да има достъп до акашевите записи?

При мен се получиха нещата по естествен път. Дори в началото го наричах информационното поле с база данни, докато разбера разпространеното наименование. Случиха се нещата, когато започнах експерименти с контролираното заспиване, когато започнах да се 'оглеждам наоколо', а не директно да се насочвам към базата данни със сънищата ми. Явно по някакъв начин съм тренирала мозъка ми и в последствие достигах този вид информация в напълно будно състояние, дори по време на работа ми се е случвало да отделя няколко минути за нещо лично мое. Мога да го правя и преди заспиване.

Един лек пример, ходих на психолог в труден за мен момент. Много духовен и зрял човек, но предварително й казах да не споделя с никого това, което аз й споделям. Но в един момент я усещам как зацикля с мен. Казвам си - чакай аз да проверя дали не ми е обсъждала случая с някой друг. Направих го преди заспиване: появи се нейния образ и на един човек (няма да го описвам в подробности сега) и чух част от разговора (няма да описвам и него). Казвам си - ето на, не е спазила нашата уговорка. Отивам при нея и я питам директно, но тя каза, че била говорила с нейния духовен водач, а не с човек (което ме озадачи). Накара ме да опиша този човек - направих го. След време (поради скука) си казвам, я чакай аз пак да проверя. Задълбочих се и видях точно как изглежда този човек. Обаждам й се по телефона и казвам, много прилича на еди-кой си на младини. Тя отговаря - точно в десятката, това е първото име. И в крайна сметка явно, че ми е обсъждала случая с друг човек. Това малко ме разочарова. Пак си я харесвам, просто беше леко разочарование.

Link to comment
Share on other sites

Възможно е :) . Обещах да ти пиша относно Щайнер. Нещо не мога да го възприема напълно за съжаление. Не успя да ме грабне.

Link to comment
Share on other sites

За ,,Акаша" прочети какво е писал Дао :   (пп---оказа се и много др . мнения :) )

Имам по различно от твоето мнение за ,,акаша" . Като малки ходим на училище , трупаме знания като запаметяваме нещата .Така са ни казвали , че трупаме знания в личната си памет . Обаче , на практика са ни учили как да разпознаваме тези неща . С други думи сме научили как да стигнем и видим търсеното . Научили сме как да настройм ума си за да видим нещо определено . А то съществува там в ,,акаша" изложено на показ да го види всеки който може .Обикновено всеки намира в паметта само това което е научил да вижда . Можем да видим нещо ново с ежедневния си ум , когато учител ни научи или ако този ум спре .Освен окончателното спиране , това можем  да го учим и в медитация . На практика много хора го умеят до някаква степен , без да могат да дадат технологично обяснение . Тук , ключов термин е ,, творческо мислене " . Знае се че гениалните музиканти и художници свалят на земята свои преживявания от ,,духовните" светове . Но това е същия процес , като във всяка творческа дейност . Ограничава се , единствено от възможностите на конкретния човек .
Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
 • Create New...