Jump to content
Порталът към съзнателен живот

"Мысли на каждый день" (02.07.18 - 08.07.18)


Recommended Posts

02.07.18

В будущем люди будут видеть мысли. Тогда душа и дух будут видимы. ...Я говорю: «Когда встретимся в будущем, вы будете видеть мой ум, сердце, душу и дух, и я буду видеть ваши». Таково Новое Учение. Мир претерпит большие изменения, и тогда будет положен конец всем глупостям и преступлениям.

Органы чувств
Органы чувств

 

В бъдеще хората ще виждат мислите. Тогава душата и духът ще бъдат видими. ...Аз казвам: "Като се срещнем в бъдеще вие ще виждате ума, сърцето, душата и духът ми и аз ще виждам вашите." Това е Новото Учение. Светът ще претърпи голяма промяна и тогава ще се тури край на всички глупости и престъпления.

Сетивата

Link to comment
Share on other sites

03.07.18

Что может быть лучше того, чтобы иметь доверие невидимого мира, который даст нам возможность располагать силами природы? Задача ученика – приобрести доверие невидимого мира, чтобы доверить ему явные тайны, открыть ему явные законы и формулы, при произнесении которых к нему придут на помощь. Однако при разрешении этой задачи от ученика требуется чистота. Он должен быть чистым и целомудренным.

Путь желаний

 

Какво по-хубаво от това да имаме доверието на невидимия свят, да ни даде възможност да разполагаме със силите на природата? Задача на ученика е да спечели доверието на невидимия свят, да му поверят известни тайни, да му открият известни закони и формули, които щом произнесе, да му се притекат на помощ. Обаче при разрешението на тази задача от ученика се изисква чистота. Той трябва да бъде чист и целомъдрен.

Пътят на желанията

Link to comment
Share on other sites

04.07.18

Теперь мы подвергаем это учение на испытание. Пришло время для священного опыта, и каждому из вас нужно убедиться существует ли другой мир или нет, существуют ли более развитые существа чем люди или нет. Некоторые говорят, что существ, более развитых по отношению к человеку, нет. Они не правы. Существуют более развитые существа по отношению к людям, которые живут на Земле, но для некоторых людей они видимы, а для других – не видимы. ...Чтобы достичь таких существ требуется пробуждение других чувств и способностей. И самым первым в каждом учении является пробуждение этих чувств. Когда Христос пришёл на Землю, Он имел своей целью пробудить человеческую душу и освободить её от всех тех плохих условий, которые её останавливали в этом пробуждении.

И Пётр Его отозвал в сторону

 

Сега, ние подлагаме туй учение на опит. Дошло е време за един свещен опит, и всеки от вас трябва да се убеди, има ли друг свят или не, има ли по-напреднали същества от хората или не. Някои казват, че няма по-напреднали същества от хората. Не са прави. Има по-напреднали същества от хората, които пак живеят на земята, но за някои хора са видими, а за други – не. …Се изисква пробуждане на други чувства и способности, за да се домогнем до тях. И първото нещо във всяко учение е да се пробудят тези чувства. Когато Христос дойде на земята, Той имаше за цел да пробуди човешката душа и да я освободи от всички тия лоши условия, които я спъваха в туй пробуждане.

И Петър Го взе настрана

Link to comment
Share on other sites

05.07.18

Этот мир, в котором мы рождены, создан так, что, если мы верим в закон Любви, всё будет идти гармонично. И сказано: «Если Бог в тебе – все будут тебя любить, а если не так – никто не будет любить тебя». И сила закона в этом: если Любишь – всё будешь иметь; не исполняешь ли закон Любви – всё потеряешь. Это относится и к молодым, и к старым. Нужно начать с закона Любви!

И Пётр Его отозвал в сторону

 

Този свят, в който сме родени, тъй е направен, че ако вярваме в закона на Любовта, всичко ще върви хармонично, и казано е: Ако Бог е в тебе, всички ще те обичат, ако не е в тебе, никой няма да те обича. И силата на закона е в туй: Имаш ли Любов, всичко ще имаш; нямаш ли закона на Любовта, всичко ще изгубиш. Тъй е и с млади, и със стари. Ще трябва да започнем със закона на Любовта!

И Петър Го взе настрана

Link to comment
Share on other sites

06.07.18

Моя фамилия Дънов (Дынов), но это псевдоним. Отец моего деда был очень крепким, здоровым человеком, как дно. От этого слова произошло прозвище Дънов. Дно есть и у бочки, и реки, и моря – интересно, к какому дну относится. Везде имеется дно. Горько тому, у которого нет дна! Вот почему, когда вас называют «Дъновисти» («Дыновисты») – знайте, что вы не мои последователи, а люди со дном.

Увидев его, Пётр
Увидев его, Петр...

 

Фамилията ми е Дънов, но това е псевдоним. Бащата на моя дядо бил много як, здрав човек, като дъно. От тая дума произлиза прякорът Дънов. Дъно има и бъчвата, и реката, и морето – интересно е, за кое дъно се отнася. Навсякъде има дъно. Горко на оня, който няма дъно! Ето защо, когато ви наричат „Дъновисти”, ще знаете, че не сте мои последователи, но сте хора с дъно.

Като го видя Петър

Link to comment
Share on other sites

07.07.18

Я пришёл помогать болгарам. Как бы они и не относились ко мне, сколько бы меня не гнали и не преследовали, я решил их согреть, принести им такое Добро, какое никто до сих пор не делал для них.

Неизвестное

 

И аз съм дошъл да помагам на българите. Както и да се отнасят те с мене, колкото и да ме гонят и преследват, аз съм решил да ги стопля, да им направя такова Добро, каквото никой досега не е направил за тях.

Неизвестното

Link to comment
Share on other sites

08.07.18

Я готов всё сделать для вас, только будьте добрыми. Добрые слова сказаны о Болгарии. Её ожидает хорошее будущее, но от неё требуется разумность, благородство, чтобы принять тех, кто свободно сеет Божие Слово. – Как мы узнаем, кто несёт Божественную истину? Сказано: «По плодам их узнаете их».

Будет управлять всеми народами

 

Готов съм да направя всичко за вас, само да бъдете добри. Добри думи са казани за България. Добро бъдеще я очаква, но от нея се иска разумност, благородство, да приеме онези, които сеят Божието Слово свободно. – Как ще познаем, кой носи Божествената истина? Казано е: „По плодовете си ще се познаят."

Ще управлява всички народи

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...