Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Експериментална Психология


Recommended Posts

Някъде в средата на 20-ти век Скинър, създателят на бихевиоризма, поставя развитието на психологията на експериментална основа, като така я прави наука, според съвременните разбирания!

В психологията се прилагат тестове: за постижения и интелигентност, както и за личностови характеристики.

В когнитивната психология се използват ЕЕГ, магнитно ядрен резонанс, позитронно - емисоонна томография, ЕКГ и т.н

В биологичната психология, тясно свързана с неврологията, се изследва телесната биохимия и невронна медиация.

Тестовете за характеристики, според мен, са доста ненадеждни, тъй като отговорът рядко е или да, или не, а някъде по средата, или въобще извън конкретния въпрос. Тестовете за интелигентност са по-точни, но рядко обхващат цялостната множествена интелигентност, например, има ли тест за емоционална или екзистенциална интелигентост?

ЕЕГ. ЕКГ, магнитният резонанс, ПЕТ и т.н., са много по-надеждни, защот оследят зоните на мозъчно функциониране, както и мозъчните вълни, коит оса преки корелати на определени психични състояния.

А биохимичните показатели, мисля, са най-надеждни, защото наистина телесната биохимия и процесите на съзнанието са едно цяло - поне докато сме в тяло.

Спорен емпиричен инструмент, който от съвременните психолози се смята за ненадежден и излязъл от употреба, е интроспекцията. Тя обаче е единственият начин за наблюдение на дълбинните психични процеси, а за нейните данни можем да съдим само по разказите на изследователите и по тяхнот осравнително изучаване. Как мислите - трябва ли факта, че съвременната наука не разполага с надеждни средства да регистрира точно и изследва имплицитните трансперсонални състояния на съзнанието, да бъде предпоставка за отричането им? Не е ли това подход от типа на "Такова животно нема" - подход, който просто отхвърля всичко извън пределит ена съзнаниет му, тъй като не го вижда?

От друга страна, интроспективните изследвания и разказите на провеждащите ги експериментатори, винаги са силно субективни, понякога доста мъгляви ...

Наистина емпиричността е основен показател за научност. А може би психологията е и изкуство?

Edited by Орлин
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Здравейте,

темата силно ме заинтригува и ще си позволя да нахвърля някои мисли които ме спохождат непосредствено.

Съществуват множество направления в психологията, които се занимават с теоретично- научната и практическа разработка на методи за изследване на психичното. Това са дисциплини като Диференциалната психология, психологически измервания, Експериментална психология... и т.н. и всичките те се допълват и препокриват. Всичките тези методи, било то метода на психологична беседа, психологично интервю, тестове- за интелигентност, за личностни характеристики или способности, професионална пригодност/подбор на кадри и много други, комбинирани по различен начин в психологическата практика се използват по- скоро като ориентиращо средство в помощ на специалиста.

Като държа да поясня, че не говоря за различните тестове които се публикуват във вестници и списания, а имам в предвид такива които отговарят на многото изисквания за валидност спрямо да кажем етнически, културални особенности, надеждност на резултатите.... Много важен фактор е също целта на провеждане на едно изследване и професионалното ниво на провеждащия го.

Експерименталната психология както и психологическите изследвания не са просто някакви тестирания и резултати, а са части от една наука, зад която седят десетки и стотици години научен труд, хиляди томове доказана теория...

В конкретност за тестовете за интелигентност например- има много различни теории за интелигентноста и в зависимост от тях следват и различни методи за измерването й. Например интересна е теорията за Множествената интелигентност на Гарднър. На кратко според него интелигентноста е съставена от много различни способности и той разграничава поне 8 различни вида интелигентност- лингвистична, логико- математическа,пространствена, музикална, телесно- кинестетична, интра и интерличностна.

Що се отнася до интроспекцията (самонаблюдението) то не случайно тя е основния метод за работа в психотерапията като в повечето случаи целта не е лицето да казва истината, само истината и нищо друго освен нея, а е важна индивидуалната интерпретация на казаното. И по отношение на субектината оценка, която е нормално следствие от пречупването през призмата на собствения опит, то именно затова психотерапевтите переминават през специално професионално обучение което е със средна продължителност 9- 12 години именно, за да могат да постигнат нужната степен на професионализъм и обективност спрямо клиентите си.

Е ... ще спра до тук..

Надявам се , че съм била полезна на някой :rolleyes:

Лек ден!

Link to comment
Share on other sites

Самонаблюдението е вътрешен експеримент и не бих казал, че резултатите от него са противонаучни, те обаче трябва внимателно да се интерпретират в съответствие със собствената си специфика. То и някои съответствия между неврофизиологията и дълбочината на вътрешния опит също са отбелязани. Като четох Пако Рабан, той дава как са изследвали мозъчните вълни при тибетски последователи: само при техния учител никакъв шум не е могъл да смути неговата апаратурно регистрирана безмисловност по време на съсредоточаването, докато у неговите ученици се е постигало това само временно, но резкият шум ги е вадил от медитацията :whistling:

Edited by Добромир
Link to comment
Share on other sites

В съвременната психология има тенденция интроспекцията гласно или негласно да се отрича като субективна. Разчита се на тестове за постижения - кат отези за IQ, EQ(emoc. int.), SQ(Soc. int.), на тестове за измерване на лични характеристики - според мен и тестовете са силно субективни. Много по-добър експеримент спрямо даден човек е интервюто с него, вчустването в душевността му. Подобна е и интроспекцията, където самият изследовател играе ролята на терапевт - интегратор на сложните си психични течения. Аз лично се интересувам от последните два подхода и мисля, че след време психологията отново ще ги оцени като надеждни! Надеждността им зависи от обективността, честността, както и от богатата обща култура на изследователя, за да може да опише адекватно и научно опитностите си!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...