Jump to content
Порталът към съзнателен живот

24.10.2007 г. - Щом мислиш за някого, ти можеш вече да го обичаш.


Recommended Posts

Мисъл за деня - 24 Октомври 2007 г.

За да се пробуди съзнанието на човека, той трябва да провери нещата, и то чрез своята мисъл, а не чрез своите чувствания. Без мисъл ти не можеш да провериш нещата. Мисълта е проверка! Ти не можеш да обичаш някого, без да си мислил за него. Щом мислиш за някого, ти можеш вече да го обичаш.

Разумният човек

Edited by admin
Link to comment
Share on other sites

Guest Лагорда

Толкова много неща бях извадила и имах коментар към някои от тях, и токът спря :3d_155:

Ще се огранича само с това да кажа, че ако аз мисля за някого, това значи че и той мисли за мен т.е. правя връзка с душата му и той с моята, което означава че се познаваме и обменяме като души, т.е. обичаме се.

И във връзка със скъпоценните камъни и златото. - Външните скъпоценности са символ на качествата които трябва да придобием :).

Поздрави!

Link to comment
Share on other sites

Толкова глупави работи сте правили и вършили, направете и това, което сега ще ви кажа. Чуйте и моите думи, които сега ще ви кажа: Дълбоко в себе си признайте, че всичко онова, което ви се случва в живота, е добро. Благодарете на Господа и кажете: „Господи, аз не искам нищо повече от това, което си ми дал.“ Поблагодарете дълбоко в душата си и останете с идеята, че Онзи, Който е създал вселената, не може да направи някаква погрешка. В Него няма никаква несправедливост – нищо повече. Той е абсолютно справедлив. Признайте това нещо дълбоко в душата си и почакайте половин час, за да видите какво ще стане с вас. Това някога може да стане изведнъж, но някога и в продължение на повече време. Ще почакате само година и половина най-много и ще видите как всичко ще се измени.
Разумният човек не обръща внимание на големите работи. Той обръща внимание на най-малките работи в света.
Или като вървим по пътя да правим малки крачки, щото в бързината пропускаме дребните неща, а те са понякога много по-важни.

За да почнеш да мислиш, това показва, че ти си влязъл в един разумен свят. В разумния свят всички хора са щастливи по единствената причина, че мислят един за друг.
Минаваш покрай един човек, не мислиш нищо за него. По едно време поглеждаш в очите му и ти веднага виждаш неговата душа. Като погледнеш в ушите му, в тях трябва да видиш човешкия ум, в носа му – човешката интелигентност, а в човешката уста трябва да видиш неговото сърце. Ако не видите всичко това в човека, вие нямате представа какво нещо е човекът.

Виждали ли сте какво нещо е окото на един разумен човек? Достатъчно е да ви погледне това око, за да се вдъхновите. Тогава вие сте готови на всички услуги, даже и на всички жертви за този човек. Тогава човек се освобождава от дребнавостите в живота и в него се заражда една свещена идея.
Само разумният човек може да разбере разумния. Само любещият човек може да разбере любещия. Само праведният човек може да разбере праведния. Само милостивият човек може да разбере милостивия. Такъв е законът в света.
:thumbsup:

Разумните хора работят. На тях се дължи преобразованието на днешните общества. Те им влияят със своите мисли. Те казват на хората: „Така не трябва да живеете.“ Те влизат между хората и ги вкарват в новите общества. Те им казват: „Така трябва да живеете, такива закони трябва да имате, така трябва да се отнасяте“ и т.н. И благодарение на тях ние виждаме един голям прогрес на човечеството.
:thumbsup:
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 24 Октомври 2007 г.

За да се пробуди съзнанието на човека, той трябва да провери нещата, и то чрез своята мисъл, а не чрез своите чувствания. Без мисъл ти не можеш да провериш нещата. Мисълта е проверка! Ти не можеш да обичаш някого, без да си мислил за него. Щом мислиш за някого, ти можеш вече да го обичаш.

Разумният човек

Хармонично развития ум е много важен в пътя на духовното развитие. Понякога, под влияние на някои източни препоръки, духовно стремящите се го пренебрегват.... Мисля си, че духовно стремящия си човек трябва да има развит ум, да е начетен в различни области и добре информиран, да е схватлив, ума му да е светъл като Слънцето, както казва Учителя.

Мисълта е мощна сила.

Edited by Иво
Link to comment
Share on other sites

Ася, благодаря за извадените цитати :thumbsup:

Синхрона между обичта в сърцето и хубавите мисли, изчистени от егоизъм... Като почувстваш нещо е хубаво и да го анализираш, тогава си разбрал, изпитал, простил ако има нужда и вече обичаш...

Цитат

За да почнеш да мислиш, това показва, че ти си влязъл в един разумен свят. В разумния свят всички хора са щастливи по единствената причина, че мислят един за друг.

Там всички са на една вибрация и има обмен на мисли, черпим от Един източник...

Цитат

Само разумният човек може да разбере разумния. Само любещият човек може да разбере любещия. Само праведният човек може да разбере праведния. Само милостивият човек може да разбере милостивия. Такъв е законът в света.

Да, който не е е още в разумния свят, той не разбира, защото съди още по собствените си схващания, по принципа на огледалото...

Цитат

Разумните хора работят. На тях се дължи преобразованието на днешните общества. Те им влияят със своите мисли. Те казват на хората: „Така не трябва да живеете.“ Те влизат между хората и ги вкарват в новите общества. Те им казват: „Така трябва да живеете, такива закони трябва да имате, така трябва да се отнасяте“ и т.н. И благодарение на тях ние виждаме един голям прогрес на човечеството.

Няма нищо лошо в това, по-голям брат или сестра да ти помогне със споделяне, с насока. Но ненатрапчиво и с любов, да не се губи личният, свободен избор... Разумните, по-големите, които вече работят за Бога, знаят как и с какво да помогнат, чрез тях работи Бог...

Цитат

Минаваш покрай един човек, не мислиш нищо за него. По едно време поглеждаш в очите му и ти веднага виждаш неговата душа. Като погледнеш в ушите му, в тях трябва да видиш човешкия ум, в носа му – човешката интелигентност, а в човешката уста трябва да видиш неговото сърце. Ако не видите всичко това в човека, вие нямате представа какво нещо е човекът.

Учителя ни е дал насоки, знание как да опознаем човека по външните белези-физиогномика, както и тълкуване на нумерологията... Хубаво е да ги изучим и прилагаме. Само в наша полза ще са.
Link to comment
Share on other sites

:thumbsup2::feel happy:

Ти не можеш да обичаш някого, без да си мислил за него. Щом мислиш за някого, ти можеш вече да го обичаш.
:thumbsup2:

В разумния свят всички хора са щастливи по единствената причина, че мислят един за друг.

Тогава вие сте готови на всички услуги, даже и на всички жертви за този човек. Тогава човек се освобождава от дребнавостите в живота и в него се заражда една свещена идея.

"Дай ми сила, и каквото получа, научи ме да споделям с другите"

Парамаханса Йогананда

Свободата се достига с мислене на Истината. За да имаме истина в отношението си към хората, трябва от все сърце за всичко да им простим.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 24 Октомври 2007 г.

Цитат

За да се пробуди съзнанието на човека, той трябва да провери нещата, и то чрез своята мисъл, а не чрез своите чувствания. Без мисъл ти не можеш да провериш нещата. Мисълта е проверка! Ти не можеш да обичаш някого, без да си мислил за него. Щом мислиш за някого, ти можеш вече да го обичаш.

Какво означава и каква е разликата да проверим нещата чрез своите чувствания и чрез своята мисъл?

Ако нещо или някой предизвиква в мен негативна емоция, тази емоция не е резултатът от проверката на нещото, а от проверката на моето отношение към него - значи аз имам някакви задръжки, които ми пречат да го обичам и да му се радвам на това нещо или някой.

Мисълта е тази, която проверява защо изпитвам негативната емоция - т.е. намира какво все още не съм разбрала в нещото и какво вътре в мен ми пречи да го обичам такова каквото е.

Какво означава да мисля за нещо или за някого - това означава да го опознавам все по-отблизо, да търся това, което все още е скрито за мен, да намирам доброто и да превръщам с мисълта си в добро онова, което ми се е струвало не съвсем добро.

Има, обаче и една опасност - мисленето за нещо или някого да се превърне в спекулиране - т.е. потъване в ямата на предположенията за него - нещо като онази приказка за бременната дето плачела, че брадвата ще убие детето и....

Затова може би учителят предупреждава -

трябва да провери нещата
, а не да ги предположи...
Link to comment
Share on other sites

Да. Пробуждането на съзнанието на човека минава през изпитването на истината, към която той се стреми, от семия него, от неговото преживяване. От превръщането на истина отвън- навътре, в Истина отвътре- навън. В откриването и (евентуално) като нещо, което не преминава, а остава непроменливо. Такива истини не може да се облекат в думи. Съвременния човек открива истини с ума си. Но ако не започне да мисли със сърцето си, така и няма да стигне до непроменливите и неизречими истини. Само че пътят към това минава... през изчистване на сърцето. Но не са лесни за отговаряне въпросите : "От какво?" и "Как?" Тук мнозина юнаци са оставили костите си...

Link to comment
Share on other sites

Преди време една приятелка ми каза: "Преди да направиш каквото и да е си оставяй време да мислиш!"

Това е свързано с моята буйност и импулсивност, които пък са причините за всичките ми досегашни житейски проблеми.

Когато прекараме импулсивността през ума се превръщаме в разумност.

Огън и Вода

:)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...