Jump to content
Порталът към съзнателен живот

10.11.2007 г. - "Господи, аз не искам нищо повече от това.."


Recommended Posts

Мисъл за деня - 10 Ноември 2007 г.

Христовото учение има социално приложение, а не така, както хората го изучават. То си има своето приложение. Христовата любов е приложима. Какво коства на човека да приложи това учение, да приложи любовта? Какво коства на една държава от 10–15–20 милиона жители да направи къщи за всички хора?
Из Разумният човек, 10 НБ, 7.II.1937 г.

Добро утро на всички! :feel happy:

Благодарете на Господа и кажете: „Господи, аз не искам нищо повече от това, което си ми дал.“ Поблагодарете дълбоко в душата си и останете с идеята, че Онзи, Който е създал вселената, не може да направи някаква погрешка. В Него няма никаква несправедливост – нищо повече. Той е абсолютно справедлив.

Сега ще ви кажа следната истина: За човека трябва да мислите, а после да го обичате. За Бога е точно обратно: Бога трябва първо да Го любиш, а после да мислиш за Него. Значи, в това отношение в света има само едно изключение и то се отнася до Бога. За Бога, първо трябва да Го обичате, а после да мислите за Него.
Любовта е Божествено нещо. Дойдете ли до Божествената любов, първо трябва да внесете любовта, а после мисълта. Дойдете ли до човешката любов, първо трябва да внесете мисълта, а после любовта.

Любовта не е нещо, което не се плаща. Тя минава от един живот в друг. Човек може да заспи, но като се пробуди, любовта пак действува в него. Любовта действува и в сънния живот, и в будния. Любовта действува и на Земята, и в другия свят. Дето и във вселената отидеш, все ще разбереш един закон, а именно: любовта действува навсякъде, но хората се различават само по степента на своята любов. Навсякъде ще видите такива чудесии, каквито не сте предполагали.

Чудесни мисли за Любовта! :thumbsup:

Който има вярата на Христа, който люби Бога, той никога не умира. Пророците са казали, че Бог няма да остави преподобния Си да види изтление. Ти, който обичаш Бога, ти, който обичаш ближния си, и в гроба да слезеш, и на кръста да си прикован, каквото и да стане с тебе, един ден ти ще бъдеш избавен от лошите условия на живота.
Разумният човек може да се уподоби на човек, който е съградил къщата си на здрава основа, на камък. И затова всичко, каквото дойде в природата, бури, ветрове, стихии, няма да съборят къщата му. Неговото знание, неговата вяра, неговата къща ще устоят на външните влияния.

Достатъчно е да се свържете само с един разумен човек в света, за да се оправят всичките ви работи. Същото се отнася и до физическия ви живот. Ако вие излизате на чист въздух, и работите ви ще се оправят. Ако не проветрявате къщите си, работите ви няма да се оправят. Ако дишате чист въздух и пиете чиста вода, работите ще ви се оправят. Но ако въздухът ви не е чист, ако водата ви не е чиста, и ако светлината, която приемате, не е силна, работите ви няма да се оправят. Тогава вие сте осъдени на страдания.
:thumbsup:
Link to comment
Share on other sites

Разумният човек не обръща внимание на големите работи. Той обръща внимание на най-малките работи в света.
(пак там)

В момента светът обръща вниманието си само към големите работи: кой правил стачка, кой протестирал в защита на Рила, кой построил незаконно хотели... Малките работи не са важни за него. Опасно е човек да се стреми да угажда на света, защото започва да губи себе си и Божественото в себе си.

Edited by Васил
Link to comment
Share on other sites

Но всеки има право да бъде такъв, какъвто е! Бог е дал условия на всеки да се учи... Ако някой е щастлив от стачки и протести и смята, че там му е мястото, добре. Не е важно дали го прави за света , важно е да го прави за Бога, за себе си... тогава има смисъл и е добро....

И най-малката работа ако е извършена с Любов е прекрасна... :wub:

Link to comment
Share on other sites

Да, така е, съгласна съм с теб :thumbsup1:

Но разбирам и Васил, защото наистина много хора не действат разумно, ами са склонни да се поддават на разни свои импулси или на чужди призиви да "се борят" или "защитават" нещо уж голямо и съществено; втурват се да правят недомислени неща в името на някоя кауза и така хем пропускат дребните, но важни неща в своя живот, хем дори могат да навредят на себе си или на другите, а дали и колко ще допринесат е съмнително...

Разумният човек може да се уподоби на човек, който е съградил къщата си на здрава основа, на камък. И затова всичко, каквото дойде в природата, бури, ветрове, стихии, няма да съборят къщата му. Неговото знание, неговата вяра, неговата къща ще устоят на външните влияния.

Благодаря, Ася!

Edited by Диана Илиева
Link to comment
Share on other sites

:thumbsup:

"След хиляди години хората ще се чудят на заблуждението на съвременните хора, че уповават толкова много на парите. Те казват, че без пари не може. И наистина, като турят няколко стотици хиляди лева в банката, те веднага имат упование, имат надежда, имат вяра, имат достойнство. Които имат пари, започват да ходят изправени, добре облечени и обути, със скъпи дрехи и обуща. Дето ходят, все за банката си мислят, в нея са вложени всичките им надежди. И след всичко това ще дойде някой проповедник да ви разправя, че може да се живее в света и без пари. Той ще проповядва на вас това нещо, а сам ще проповядва и работи за пари. Той сам се намира в противоречие, а също така и вас поставя в противоречие. Казват, че пари не трябват на света, а те сами проповядват за пари. Казвате, че и без пари може, а същевременно градите къща. Казвате: „Хляб трябва!“ Казвате, че трябва да се създаде нов социален живот. Може да се живее и без пари, но парите трябва да се заместят с друго нещо. Все трябва да има някаква разменна монета. Защото цената на нещата не седи в самото злато, но в друго нещо.

Сега, като наблюдаваме всичко онова, което става в света, виждаме, че злото не седи в парите, нито вън от нас, но злото седи в самия човек. В човека има нещо неразумно. Той не разчита на своята разумност. Човек всякога трябва да разчита на първата мисъл, която идва в ума му. Тази мисъл се развива като едно зрънце. Щом тази мисъл узрее, тя постоянно се оформява. Ти имаш вече една идея, имаш поле да действуваш. Отхвърлиш ли първата мисъл и вземеш втората или друга някоя, тя непременно ще те постави на крив път.

Следователно в какво и къде седи злото? – Злото седи в това, ако човек отдели злото от доброто. При сегашните условия доброто, отделено от злото, няма никакво приложение. "

:sorcerer:

Link to comment
Share on other sites

Ох, ето това последното:

Следователно в какво и къде седи злото? – Злото седи в това, ако човек отдели злото от доброто. При сегашните условия доброто, отделено от злото, няма никакво приложение.

го разбирам, но лично на мен ми е най-трудно. Вие как го прилагате?

Link to comment
Share on other sites

Трудно е да отделиш доброто от злото. Те са взаимно свързани. Понякога, в желанието си да сме прави, ставаме крайни - приемаме, че нещо е или само добро или само лошо. Балансът ни липсва. Нещо, което на пръв поглед не е за наше добро, понякога се оказва най-правилното.

Във взаимоотношенията с хората се опитвам да си напомням, че всеки е прав. И аз, и човекът срещу мен. Но наистина е много трудно. Важното е, ако сме сгрешили да признаем грешката и да се поучим от нея. А не да продължаваме напред, все едно че нищо не се е случило и така до следващия път.

Помагат ми следните мисли:

Всяко добро, което не е направено намясто и навреме, не е разумно.
Из Две категории хора

Следователно само онзи може да прави добро, който е свързан с Бога.

От човека се иска желание само да прави добро. Желанието е от човека, а времето, условията и мястото са дадени от Бога. Като живее с доброто и го прилага, човек може да се справи със съдбата си, т.е. да подобри лошите условия на своя живот.

Из Определено време и място

Link to comment
Share on other sites

Когато човек е наясно със себе си, познава себе си, има Вярата и Любовта към себе си и Бога, той върви уверено, знае, че изпълнява Божията воля.

А преди това прави грешки, получава шамарчета или пък има верни постъпки, но всичко е за да се учи, да потърси Бога. Всеки има своя мисия, има своите уроци. А всички сме взаимно свързани. И понякога някой ако ни нарани, почувстваме дискомфорт, значи не сме направили нещата както трябва. Но извличаме поуката и продължаваме... Та и поговорката-Всяко зло и за добро...

Страданията, които сме предизвикали сами от неправилни решения ни правят по-силни, карат ни да се замисляме, възпитават ни, докато не потърсим доброто в себе си и не се обърнем към Бога.

Аз може да не харесвам някои неща, но трябва ли да ги критикувам? Мога да изразя мнение, но уроците всеки си ги учи-рано или късно. Всички сме деца на Бога, но сме на различни нива и по-големите трябва да са по-толерантни към по-малките. Защото и от чуждите грешки се учим понякога... :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 10 Ноември 2007 г.

Цитат

Христовото учение има социално приложение, а не така, както хората го изучават. То си има своето приложение. Христовата любов е приложима.

:thumbsup: Сега си мисля защо толкова дълго Христовото учение ми се струваше чуждо, далечно, неразбираемо - защото никой никога не говореше за приложението му, а го свеждаше до сладки приказки, поучения и критика или още по-зле тълкуваше думите на Христос в своя лична полза.... И сега го чувам....

Когато в ръцете ми попаднаха беседите на Учителя, по малко започнах да проглеждам за смисъла на Христовите думи. Изумяваше ме, че нещо, което е казано преди 2 хилядолетия важи с пълна сила и днес - стига да вникнем в смисъла и мъдростта му и да го живеем, не да го учим наизуст и повтаряме папагалски.

Следователно в какво и къде седи злото? – Злото седи в това, ако човек отдели злото от доброто. При сегашните условия доброто, отделено от злото, няма никакво приложение.

го разбирам, но лично на мен ми е най-трудно. Вие как го прилагате?

Като се опитвам да осъзная кое и защо наричам "зло". Винаги се оказва,че то е зло само защото не отговаря на моите представи за добро.

Ако, например, детето не може да ме разбере, лесно е да обявя това за зло (разсеяност, слаба съобразителност, моето обяснение е лошо). Като се погледна от друг ъгъл, обаче, това е стимул за мен да търся нов подход, нова образност, да разслоя действието на все по-малки операции, което е много много полезно за мен като психолог-лингвист.

Е, как сега да отделя кое е добро кое е зло - та нали това, което се брои за "зло" е другата страна на доброто? Все едно да разделиш двете страници на един лист.....

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 10 Ноември 2007 г.

Цитат

Христовото учение има социално приложение, а не така, както хората го изучават. То си има своето приложение. Христовата любов е приложима.

:thumbsup: Сега си мисля защо толкова дълго Христовото учение ми се струваше чуждо, далечно, неразбираемо - защото никой никога не говореше за приложението му, а го свеждаше до сладки приказки, поучения и критика или още по-зле тълкуваше думите на Христос в своя лична полза.... И сега го чувам....

Когато в ръцете ми попаднаха беседите на Учителя, по малко започнах да проглеждам за смисъла на Христовите думи. Изумяваше ме, че нещо, което е казано преди 2 хилядолетия важи с пълна сила и днес - стига да вникнем в смисъла и мъдростта му и да го живеем, не да го учим наизуст и повтаряме папагалски.

:thumbsup: Да, има социално приложение! Идеята за братството е част от това социално приложение. Но има още доста работа преди да имаме видими резултати в по-мащабен социален план. Дотогава, всеки индивидуално, после малки групи и т.н.

Edited by Иво
Link to comment
Share on other sites

Да, Донче, така е :thumbsup2: важно е да се науча винаги да гледам на нещата от различни ъгли - само тогава "видяното" е най-близо до действителността.

Link to comment
Share on other sites

:hypocrite: Господи, аз не искам нищо повече от това ...Христовото учение да има социално приложение + още нещо искам извънредно :dancing yes: да се коригира настоящото + сложи подходящото заглавие на днешната мисъл :thumbsup: Христовото учение има социално приложение + вибрацията да се поддържа :thumbsup2:

:v: Любов + Светлина + Мир + Радост

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...