Jump to content
Порталът към съзнателен живот

11.11.2007 г. - Християнството е наука за безкористието


Recommended Posts

Мисъл за деня - 11 Ноември 2007 г.

Християнството е наука за безкористието. Християнството още не е наука за Любовта... Сега се говори за някаква Любов, за спасение на човечеството,но това се отнася за бъдещата програма. Сега главната задача е безкористието. От хората се иска един сносен живот на безкористие, или любов към ближния. От всички се иска една добра обноска.

Из Алилуя, 3-та НБ, 11.X.1936 г.

Link to comment
Share on other sites

Това са първите стъпки, да осъзнаем, че като правим добро не бива да очакваме отплата. Да го правим заради самото добро.

"Направи едно добро, пък ако щеш и в морето го хвърли, то все някога ще те намери и ще ти се отблагодари..." - мъдростта на българския народ :)

Link to comment
Share on other sites

Да, принципно е така, но за първи стъпки все пак е добро :feel happy:

Добре дошъл! :thumbsup2:

А като се има предвид и че, каквото излъчваме, това привличаме, значи може да стимулира към насочване на енергии в правилна посока.

Все пак его-то ни е добър сподвижник до определен момент. :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Добре дошъл, Добромир! :feel happy:

Търсих определение на корист - изглежда е трудно да се даде... Синонимът му е "изгода" или може би още по-точно - стремеж към изгода от това, което вършим. Следователно "безкористие" би трябвало да означава "без стремеж към изгода".

Християнството е наука как да се живее без стремеж към изгода. Сигурно никак не е просто и лесно, щом е нужна наука за това. Защо ли?

Всяко действие има своя скрит смисъл - ние, хората не правим изключение от този закон. Може би точно ние - надарените със свободна воля, сме най-потърпевши от него, защото ни се налага предварително да обмисляме действията си и последствията от тях. Принудени сме да планираме резултатите и необходимите действия. Лесно би било да се каже,че можем да правим всичко това без стремеж към изгода - само тогава ще се наложи да преценяме в кое действие има и в кое няма стремеж към изгода.... по нечии критерии....

Християнството ни дава друг път - "обичай ближния си така както обичаш себе си" - тогава смисълът на всяко наше действие ще се съдържа в проявата на обич - еднаква към себе си и към другите. "Изгодата" ще бъде радостта, която изпитваме докато проявяваме обичта си. Ако сме сигурни,че винаги, когато проявяваме обичта си, ще получаваме такава "изгода", то защо ни е да търсим или очакаваме друга?

Link to comment
Share on other sites

Християнството е наука как да се живее без стремеж към изгода.
:feel happy:

Християнството ни дава друг път - "обичай ближния си така както обичаш себе си" - тогава смисълът на всяко наше действие ще се съдържа в проявата на обич ... "Изгодата" ще бъде радостта, която изпитваме докато проявяваме обичта си. ... винаги, когато проявяваме обичта си, ще получаваме ...

:feel happy::feel happy: Много вярно и добре казано :thumbsup:

Безкористие се иска в света, за да могат хората да живеят сносно. ... От хората се иска един сносен живот на безкористие, или любов към ближния. От всички се иска една добра обноска.

...Щом влезете в новата култура, у вас трябва да се зароди една нова мисъл, една права мисъл. В какво седи правата мисъл? Това, което подмладява човека, това е новото. Това, което застарява човека, то е старото – нищо повече. Що е новото? Това, в което хората се подмладяват... Ти днес трябва да се подмладиш.

:sorcerer:

"Понякога вие искате да бъдете това, което в даден случай не можете да бъдете. Радвайте се на придобивките на всички хора. Какво ви препятствува да се радвате?

който иска да стане баща, той трябва да има такива качества в себе си, че да стане проводник на Божественото.

Орлите водят еднобрачен живот.

В главата се намира един велик свят – мозъкът, който тепърва трябва да се развива.

Радиото от космите на лявото полушарие на мозъка внасят мекота в човека. Те произлизат от света на любовта. Космите от дясното полушарие на мозъка произлизат от света на мъдростта. И едните и другите, и любовта, и мъдростта, се събират на едно място и работят заедно през целия живот на човека.

Един ден те трябва да приличат на баща си, на космическия човек.

Водата носи живота в себе си. Тя е така наречената жива вода. И сега хората търсят онзи еликсир, който обновява живота. Това е водата. На сегашната вода ѝ липсва нещо. Още един елемент има, който трябва да влезе във водата. Това е вечният живот. Щом вечният живот влезе във водата, вие ще имате това, което наричат „еликсир“ – за обновяване на живота.

Грехът да има човек пари не е в желанието му да ги има. Те са резултат на твоя ум. Но грехът седи в това да мисли човек, че щастието му седи в парите, или пък нещастието му – в безпаричието.

ще ви дам едно практическо правило, което можете да вземете и като закон: първо човек трябва да започне да мисли. :feel happy: Никакво подобрение не може да стане в света, ако човек не започне да мисли. Това е навсякъде. Било в растителното, било в животинското царство и в царството на човека – навсякъде трябва да има мисъл. Дето има мисъл, там има прогрес. ...законът на еволюцията, на растенето, е закон на човешката мисъл. :thumbsup2: Когато мислиш, ти вече еволюираш... Мисъл трябва да има у човека. Докато мислиш, ти не можеш да се обезсърчиш. Мисълта е Божествена сила :feel happy:

... при възпитанието вие трябва да събудите мисълта в детето... в детето трябва да се събуди една основна мисъл, една основна идея. Ще го наведете на някаква основна мисъл. Това дете трябва да мисли. На това дете трябва да дадете един идеал. Като му говорите за някое растение или за някое животно, вие трябва да му покажете една основна черта в растението или в животното, да разбере, че те не са глупави. Вие трябва да покажете една такава основна черта в растението и в животното, каквато и у вас има... Хората трябва да съсредоточават мисълта си и към растенията, и към животните, да схващат у тях хубавото...

Медицината трябва да изучава първо здравия човек.

Лекуването от страна на един лекар или на един свещеник не е нищо друго, освен възвръщане на човека към Божествения порядък на нещата. Всеки човек трябва да се върне към Божественото. Накарайте болния да мисли правилно, и той ще се излекува.

:sorcerer:

Как ще оправите работите си? С правата мисъл. Правата мисъл ще оправи света. Талантливите, гениалните хора насочват човешката мисъл в права посока. Те написват една книга, но светът пак не се оправя. Защо не се оправя? Защото те изнасят недъзите на хората. Докато изнасяте недъзите на хората, светът никога няма да се поправи. Вие трябва да пишете положителното от живота. Когато талантливите и гениалните хора изнасят положителните, добрите страни на хората, светът може да се поправи.

Само у човека става зараждане. Дотогава, докато у вас нещата не се зараждат, вие сте на по-ниско стъпало на развитие. Самозараждането е по-висока култура, в която човечеството ще дойде. Сега е време на зараждане. У вас трябва да се зароди такава мисъл, такова чувство, такава постъпка, на които вие да разчитате. Това, което се заражда, е силно. ...

Единственият изходен път в живота, това е зараждането на новите мисли, на новите чувства, на новите идеи в живота.

:feel happy::thumbsup2:

когато човек е съгрешил, той е изгубил Божественото в себе си и влязъл в животинското положение, възприел езика на животното, а животното е слязло още по-долу... сега хората се намират в един паднал свят. Сега животните казват на хората да ги извадят от това положение и да ги поставят в онази култура, в която някога са живели и са се разбирали.

Ако главата ви побелява, вие учите безкористието. ... Хора с бели коси са раздали всичко... Хората с белите коси са правилните типове, с тях може да се живее.

Link to comment
Share on other sites

:rolleyes: мисля си, че БЕЗКОРИСТИЕТО е "тясната врата" + никой не може да я мине има ли дори най тъъъничката вибрацииийка на " личен интерес / сметка/ полза " + безкорист = без личен/себичен интерес/сметкаджийство + смея да споделя, че познавам действително добре "миризмата" на користта/користолюбието и високата + чиста вибрация на безкористието :hypocrite: изключително трудно е за българина да работи за цялото /общото съвършено безкористно...и то за продължителен период :dancing yes: а от нас е иска абсолютно безкористие, защото без него нямаме възможност за постигане на абсолютната ЧИСТОТА :hypocrite: безкористното служене/ всеотдаденост на цялото е абсолютен критерий :thumbsup: да ХРИСТИЯНСТВОТО Е НАУКА ЗА БЕЗКОРИСТИЕТО + Душата ни знае КОРена на думата БЕЗ+КОР+ИСТИЕ + умът /егото - не !

:v: Любов + Светлина + Мир + Радост

Edited by Благост
Link to comment
Share on other sites

Прави сте приятели. Но като се има предвид, че и безкористието се възпитава, значи просто е добре да го правим и пускаме в пространството... А после то си става навик, не чакаш, не търсиш, а просто ти харесва да виждаш хората щастливи...

Или-"Обичам да обичам..."

Ще дам пример-Ако един човек с много пари за първи път реши да ги даде за помощ на дете, просто да направи добро, то той сигурно ще иска да знае за какво ги е дал, но когато види, че е доставил радост, може би ще даде пак, просто, защото му е харесало да вижда радостта в другите... Е, ако се разочарова, защото не са му благодарили както е очаквал, значи е добре да помисли, да потърси къде е причината за недоволството му... Но, пък, когато някой го излъже и харчи парите за други неща, не по предназначение, може би е редно да се обиди, но пък след това ако махне с ръка и прости, може би ще продължи да помага, но предпазливо...

Да, обичай ближния си, както себе си, мисля, че към това е стремежа ни. Но за себе си мога да кажа, че понякога ми е нужно да осмисля, анализирам някои неща и да разбера причините за определени действия. Чак тогава идва Любовта, разбирането... :feel happy:

И тъй, дръжте в ума си основната мисъл на лекцията, че за злото няма време, нито място, нито условия. Изхвърлете злото от ума си и съсредоточете се към доброто, за което са дадени време, място и условия. За доброто е дадено всичко. От човека се иска желание само да прави добро. Желанието е от човека, а времето, условията и мястото са дадени от Бога. Като живее с доброто и го прилага, човек може да се справи със съдбата си, т.е. да подобри лошите условия на своя живот. От всички се изисква разумност и будно съзнание, да не отминете времето и мястото, определено за доброто, с цел да направите някакво зло. Това е метод за придобиване на добри условия. Пазете свещенно мястото и времето, които Бог е определил на човека за правене на добро.

Значи, добре е да има определени условия, да сме будни за тях, което също се възпитава, докато станем стабилни и не ни е нужно да се замисляме...

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Християнството е наука за безкористието. Християнството още не е наука за Любовта... Сега се говори за някаква Любов, за спасение на човечеството,но това се отнася за бъдещата програма. Сега главната задача е безкористието. От хората се иска един сносен живот на безкористие, или любов към ближния. От всички се иска една добра обноска.

Ах... Неведнаж ми се е струвало, че Учителя иска да говори на слушателите си за едни неща, но те не са готови още за тях, затова той им говори за едни други, по- предварителни, по- подготвителни неща. Само понякога така, споменава, че има още мно-о-ого да се върви, учи, а най- вече- прави. Но и най -дългият път започва с една стъпка, после с още една, със следващи...

Всички търсещи искат да говорят за Любовта, да живеят в нея. Тежък, страшен е животът в безлюбие! Който на каквото ниво разбира думата любов, дори ако на няколко нива наведнаж я разбира- пак без нея е страшно! Не е страшно, а направо не е живот, просто- смърт, не- битие! Може, разбира се, да се излезе от това не- битие (в смисъл- обратното на Живот, каквито и процеси да се случват, всъщност), но пътят минава през едно прекрачване. Прекрачването на егото. Защото какво значение има, че си направил едно добро дело, или две, или десет, а егото ти си властва непоклатимо... Даже и се гордее, колко добро е свършило, без никак, ама никак да чака отплата! Колко е безкористно! Милото то!

Да... Истинското безкористие всъщност може да се постигне след прекрачването на егото. Тогава може и за Любов да стане дума...

Само че... До скоро си мислех така. Не знаех, че истинското прекрачване на егото не мога аз да го направя (само как звучи.- аз да прекрача аз-а- си!:) ) Оказа се, че за да се смали егото... ми трябва същата тази Любов, която мога да достигна само при смаляващо се его. Няма първо и няма второ. Има една много странна едновременност. Казва си го Йоан: " Аз да се смалявам, Другият да расте" И тук не виждам първо и второ, освен при изписването. И все пак има една последователност. Все пак поне трябва първо да пожелая всичко това да се случи- смаляването на егото и докосването до и на Любовта...

Edited by Багира
Link to comment
Share on other sites

:feel happy:

в света има само едно Учение, което може да подобри домовете, и то е учението на разумната Любов, а не сегашната класова любов. Любов принципиална, Любов, която да включва в себе си самопожертване, Любов, която да включва в себе си любовта на майката, любовта на брата, любовта на приятеля, любовта на светията, любовта на най-възвишените хора в света. И когато тази Любов се всели в нас, нашите очи ще се отворят.

Днес всички хора са християни, защото няма кой да ги гони, но вярата на един човек се изпитва, познава в мъчнотиите. Самопожертването се изпитва в беднотията, в немотията, когато дойде един тежък момент. Ако човек пожертва живота си, тогава се изпитва и неговия характер.

Сега, кое е най-голямото благо в света? - Благото на индивида ли, благото на един народ, благото на цялото общество или благото на цялото човечество? ...когато схващаме Бога като Любов, всички живеем в Рая, а вън от него всичко е празнота. А за да познаем Бога, трябва да имаме Любов. ... всички вие имате една дълга история и ако някой ви опише историята, ще ви се види много интересно това какви сте били в миналото и какви ще бъдете в бъдеще. Това е един велик процес, през който минаваме. Когато един човек е правилно развит и благороден, например, той съзнава, че всички хора трябва да живеят в Любов. Какъвто и да е, той ще приложи всички условия на Живота и ще съдейства за общото благо. Само Любовта дава всички тия условия.

Пробуждане ...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...