Jump to content
Порталът към съзнателен живот

03.12.2007г. - В тъмнината човек само почива и спи


Recommended Posts

Мисъл за деня - 3 декември 2007 г.

"Под думата тъмнина ние разбираме всички материални светове... Тъмнината е една дреха, необходима за материалния живот. Значи тъмнината е потребна за материалния живот, но не е потребна за вътрешния живот на човека."

Из Виделината и тъмнината, 19 НБ, 11.IV.1937 г.

Link to comment
Share on other sites

Тъмнината пък е една дреха, необходима за материалния живот. Значи тъмнината е потребна за материалния живот, но не е потребна за вътрешния живот на човека. Тя е една необходимост, защото без нея неприятно е да ходите гол зимно време, без никаква дреха. Добре е зимно време да имате една топла, хубава дреха. Значи тъмнината е хубава топла дреха. ...Не, в тъмнината само човек си почива и спи, а във виделината той работи.
Мисля, че тъмнината е онази част от вселената, която е недостъпна за нашите сетива и ум - за наше добро. Ние живеем в силно ограничен свят, но всяко отклонение от това ограничение би означавало смърт за тялото и ума, в които съществуваме.

Затъмнението, в което по естествен начин се намира по-голямата част от информацията, която достига до нас също е много важно за фокусирането на ума ни върху същественото. Нещо като светлото петно на фенерчето.

И на художника е нужна тъмнина, като сянка, като контраст на работата му, да може да се направят образите по-хубави, повече да изпъкнат. Сенките дават ефект на образите. При сенките добре изпъкват чертите на човека. За да изпъкне една добродетел в картината на художника, той трябва да тури сенки. Ако иска художникът да изрази, че един човек е честен, добър, умен или справедлив, той трябва да тури сенки, но не безразлично къде – точно определено е мястото на сенките. Той трябва да знае точно къде да тури сенките, да изпъкнат чертите на човека.

Може би сенките са това, което още не се е проявило в човека или за което ние все още не знаем...

Може би сенките са това, което естествено съпровожда нашите добри страни - другата страница на листа. Например, аз се отнасям с любов и разбиране към грешките на учениците си, защото допускам и на себе си правото да сгреша - дали от разсеяност или от незнание.... Ако аз не си оставях правото на тази "сянка", нямаше да мога да разбера грешките им и невниманието им. Любовта ми към тях щеше да зависи от грешките им и нямаше да мога да има помагам да израстват и да се учат - щях да ги съдя.

Link to comment
Share on other sites

:thumbsup:

Йов 24

12. В града човеците охкат, и душата на убиваните вика, и Бог не забранява това.

13. Между тях има врагове на светлината, не знаят пътищата й и не ходят по пътеките й.

14. На разсъмване става убиецът, убива сиромаха и нищия, а нощем е крадец.

15. И окото на прелюбодееца чака да се мръкне, думайки: ничие око няма да ме види, - и затуля лице.

16. В тъмнината се провират под къщите, които денем са си забележили; не познават светлина.

17. Защото за тях утринта е смъртна сянка, понеже те са запознати с ужасите на смъртната сянка.

Всички ония сили, които са загубили своята разумна сила, са станали физически сили. И ако всичко в човек стане физическо, то е мъртво. Ще има един процес на сгъстяване, но има и един процес на втвърдяване. Процесът на втвърдяване е неразумен процес, но сгъстяването, в него има разумност.

Онези хора, които спат денем, са болни, анормални, а които спат вечерно време, са нормални, нали тъй. Тогава понеже движенията на светлината... Онези, които се движат денем, те са здрави. А онези, които се движат вечерно време, какви са тогава? Болни хора са. Щом залезе слънцето, това е вечерно време – вечер е. Ние не говорим за физическия ден и физическата нощ. В психическо отношение нощ всякога се нарича, там, дето няма никакъв център, няма светлина. Всеки един живот, който няма свое слънце; допуснете, една планета се движи в пространството, без да има свой център; движи се в далечното пространство, тя е в нощ. Всеки човек, който минава своя живот без някакъв идеал, той е нощ, всичко в него е разбъркано. В неговата душа, всичко е неопределено, това е нощ. При сегашните отношения на нещата, то е само привидно така; но под думата нощ разбираме, няма условия. Тъмнота е вътре. Тогава казва Христос, има един стих: „Иде нощ, когато никой не може да работи“. Защото благоприятните условия са в деня. Всеки един импулс на човека, когато ти светне в какъвто и да е смисъл, ти си в деня. Щом имаш каквото и да е желание, каквато и да е мисъл, каквато и да е постъпка, когато има най-малкия импулс, ти си в условията на деня – има светлина. А когато се изгубят тези условия, ти си в нощта, в смъртта.

Има известна тъмнина, която съкратява живота. ...вътре в него някъде в човека има известна тъмнина, която го лишава от живота. Вземете онзи, който се решава да се самоубие. Отвънка едно дете има, което го обича, баща му го обича, майка му, сестрите му, но в него се заражда мисълта, едно безсмислие в живота има тъмнина, и той иска да се самоубие. Питам, ден ли е у него? Не. Нощ е. – Той не вижда никакъв смисъл в живота. Тогава за да го спасите, ако можете да прекарате един светъл лъч в неговия ум; колкото и да е малък, вие ще направите една промяна у него. Вие трябва да спазвате този психологически закон.

Обезсърдчението е качество само на лошите хора. И синовете на тъмнината са научили това качество. Те носят една тежест в себе си – обезсърдчението. Той хване един добър човек, тури му го на гърба и онзи върви от подире, и казва: то ще се носи това нещо. Съмнението е едно качество само, пак на тях, но понеже те хванат някой добър човек и му го турат на гърба.

Та казвам, отрицателните неща, те не са свойствени на разумните хора. Те са прибавки, които са дошли от после. Следователно, всичко отрицателно в света ще го повърнеш да иде на своето място. Човек не е роден за злото, за доброто е роден; човек не е роден за омразата, той е роден за Любовта!

Най-първо добрият човек, за да бъде добър, добър е само онзи, който е силен. Добрият човек не трябва да има нужда от външна помощ, щом ти имаш нужда от външна помощ, ти си един болен човек. Трябва да имаш съдействие донякъде, но да не уповаваш на никаква външна сила. Добрият човек се уповава на парите си, на своето имущество, не уповава на някой външен авторитет, даже на знанието си той не уповава, защото това са се средства, той ги носи със себе си и той няма какво да уповава на тях. Сега пак ще се повърнем на мисълта: всякога човек трябва да се държи във връзка със светлината! Светлината в света е необходима.

...

От последствията на нещата вие ще съдите за причините. Да допуснем сега всеки един от вас е една запалена соба. Питам, кой ви запали?

...

всякога дръжте тази вътрешна връзка със светлината и не позволявайте никаква тъмнина да се вмъква в ума ви. Едно от правилата: абсолютно никаква тъмнина не допущайте! Тъмнината ще бъде отвънка. Какво другите хора мислят, то вас да ви не засяга, но онова, което вие мислите в даден случай, то е най-важното за вас. Сега мисълта е правилна само тогава, когато тази мисъл съдействува на процесите, които стават в мозъка – не спъва процесите на мозъка: мисълта е права, когато тя не спъва процесите на дишането, когато тя не спъва процесите на стомаха – на храносмилането, значи на физическото поле. Мисълта е права, когато тя не спъва човешката воля, човешките чувства; и мисълта е правилна, когато не спъва разумния живот.

Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина.

Link to comment
Share on other sites

"Под думата тъмнина ние разбираме всички материални светове... Тъмнината е една дреха, необходима за материалния живот. Значи тъмнината е потребна за материалния живот, но не е потребна за вътрешния живот на човека."

Според мен мислите от беседата са подбрани така, за да се наблегне на думата материален.

Тъмнината са състоянията, в които може да изпадаме от време на време - да правим глупави избори, да се обърнем повече към лъскавото в живота / материалното/. Много често си казваме - за малко, да опитаме какво е. И така, без да се усетим, оставаме в тъмнината. В духовен план изпадаме в 'дупка', започва едно лутане като в лабиринт, без да знаем накъде да поемем. Изходи много, но кой е правилният? Светлината.

Link to comment
Share on other sites

"Под думата тъмнина ние разбираме всички материални светове... Тъмнината е една дреха, необходима за материалния живот. Значи тъмнината е потребна за материалния живот, но не е потребна за вътрешния живот на човека."

Според мен мислите от беседата са подбрани така, за да се наблегне на думата материален.

Тъмнината са състоянията, в които може да изпадаме от време на време - да правим глупави избори, да се обърнем повече към лъскавото в живота / материалното/. Много често си казваме - за малко, да опитаме какво е. И така, без да се усетим, оставаме в тъмнината. В духовен план изпадаме в 'дупка', започва едно лутане като в лабиринт, без да знаем накъде да поемем. Изходи много, но кой е правилният? Светлината.

Можем да си спомним кога мислите ни се отклониха в друга посока.

невъзможно упражнение при постоянно разбъркани и хаотични мисли -

положение като на Фродо в пещерата на Шелоб:

shelob.jpg

Оплетено в его майа, под влияние на множество мисли и желания,

съществото живее в илюзия и така стига до своята смърт.

Бхагават Гита

помощ от Светлината

frodo_shelob.jpg

Нишката да е една - това е техниката на радж йога.

Едно-насочени мисли и пълна концентрация.

ariadna_espera_a_las_puerta.jpg

Детска рисунка на Ариадна при входа на лабиринта.

Тушку Минотавра пустили на мясной рулет (таверна почтенного Николадоса напротив дворца), рога - на многочисленные сувениры в окрестных лавочках, Минос был поставлен перед фактом, что малинник закончился, и теперь будет грустно.

:3d_146:

Когато има достатъчно светлина и една здрава силна нишка :thumbsup:

тогава умът достига чистота, паметта се подобрява.

Лесно си спомняме къде се отклонихме и се връщаме на правия път

При Бога :feel happy:

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...