Jump to content
Порталът към съзнателен живот

06.01.2008 г. - Търсете славата от Бога


Recommended Posts

Мисъл на деня - 6 Януари 2008 г.

"И като дойдоха ангелите, казаха: „Слава во вишних Богу.” Търсете славата не от хората, но от Бога. Славата, това е външната страна на Божествената Любов. Значи външният свят със своята хубава, привлекателна страна, с всички свои форми, това е Славата Божия."

Из В начало Бог създаде небето и земята, 14а НБ, 7.III.1937 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 6 Януари 2008 г.

"И като дойдоха ангелите, казаха: „Слава во вишних Богу.” Търсете славата не от хората, но от Бога. Славата, това е външната страна на Божествената Любов. Значи външният свят със своята хубава, привлекателна страна, с всички свои форми, това е Славата Божия."

Из В начало Бог създаде небето и земята, 14а НБ, 7.III.1937 г.

Слава во вишних Богу!

:rolleyes:

Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя.

Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе.

Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих;

Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех.

Православни песнопения на църковнославянски език

Слава в вышних Богу, и на земли мир,

в человецех благоволение.

Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем ти ся,

славословим Тя, благодарим Тя великия ради славы Твоея.

Господи Царю небесныи, Боже Отче Вседержителю,

и Господи Сыне Единородныи Иисусе Христе, и Святыи Душе:

Господи Боже, Агньче Божии, Сыне Отечь, вземляи грехи мира, помилуй нас.

Вземляи грехи мира, приими молитвы наша.

Седяи одесную Отца, помилуй нас.

Яко Ты един свят, Ты един Господь

Иисус Христос, в славу Богу Отцу, аминь.

На всяку нощь благословлю Тя,

и восхвалю имя Твое во веки, и в век века.

Сподоби Господи, в день сеи без греха сохранитися нам.

Благословен еси, Господи Боже отец наших,

и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь.

Православни песнопения на църковнославянски език

А през онези дни излезе заповед от Кесаря Августа да се напише всичката вселенна.

Това написване стана първо когато Кириний владееше Сирия.

И идеха всички да се написват, всеки в своят си град.

А възлезе и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в града Давидов, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов,)

да се напише с Мариам обручената нему жена, която беше непразна.

И когато беха те там, изпълниха се дните й да роди;

И роди Сина своего първороднаго, и пови го; и положи го в яслите; защото немаше место за тех в гостилницата.

И по онези места имаше овчари които нощуваха на полето, и вардеха стража през нощ за стадото си.

И, ето, ангел Господен застана между тех, и слава Господня ги осия, и уплашиха се със страх голем.

И рече им ангелът: Не бойте се, защото, ето, благовествувам ви радост голема, която ще бъде на всичките люде.

Защото днес се роди вам, в града Давидов Спасител, който е Христос Господ.

И това ще бъде вам знамение: Ще намерите младенец повит, сложен в яслите.

И внезапно с ангелът наедно намери се множество войска небесна които хвалеха Бога и говореха:

Слава във вишних Богу, и на земята мир, в человеците благоволение.

И щом си отидоха ангелите от тех на небето, человеците, сиреч, овчарите рекоха си един на друг: Да идем прочее до Витлеем, и да видим това що е станало, което Господ ни изяви.

И дойдоха на бързо, и намериха Мариам и Иосифа и младенеца че лежеше в яслите.

И като видеха, разказаха речите що им се рекоха за това дете.

И всички които чуха почудиха се за това което овчарите им казаха.

А Мариам съхраняваше всички тези речи, и размисляше за тех в сърцето си.

И върнаха се овчарите, хвалеще и славеще Бога, за всичко що чуха и видеха според както им се бе рекло.

И като се изпълниха осем дни за да обрежат детето, нарекоха му името Исус, нареченото от ангела преди неговото зачатие в утробата.

Лука 2:1-19

Edited by Ники_
Link to comment
Share on other sites

И като дойдоха ангелите, казаха: „Слава во вишних Богу.” Търсете славата не от хората, но от Бога. Славата, това е външната страна на Божествената Любов. Значи външният свят със своята хубава, привлекателна страна, с всички свои форми, това е Славата Божия.

Човек трябва да работи за Славата Божия. Това е най-същественото, за което трябва да работим – Славата Божия!

Ти не можеш да работиш за Славата Божия, ако в тебе не се събуди Любовта. Славата Божия – това е нещо разумно. Славата Божия и Името Божие, те са свързани помежду си. Славата Божия – това е външната страна на Божието Царство. А пък Името Божие – това е вътрешната страна. И затова на всеки човек му турят едно име. И всякога онези постижения, това, което радва човека, това е славата, външните изявления на човека. В Славата Божия се намира човешкият дух. Човек, за да бъде мощен, силен, трябва да има един висок връх. Висок връх в света е Божията Слава. Някой работи за себе си. Но той ще изгуби. Човек, който работи за себе си, е едно съдружие, което фалирва. Даже и ако работиш и за своя си народ, пак ще фалираш. Даже ако работиш и за човечеството, пак ще фалираш. Защото един ден ще излезеш от земята, ще напуснеш хората, един ден ще напуснеш човечеството, така както един вол ще напусне чадата си и няма да живее между воловете.

Кои осветляват света? Осветлението в света става от същества, които мислят. Ще ви кажа една мисъл: Ангелите, като мислят на слънцето, образуват слънчевата светлина и я изпращат тук на земята. И светиите като мислят на земята, образуват топлина. Те я превръщат. Отгоре иде светлата мисъл като светлина, а пък тя на земята се превръща на топлина. Има трансформатор. Ако не са светиите тук на земята, нашата земя ще замръзне. И ако един ден ангелите престанат горе да мислят, то слънцето ще замръзне. Та непременно всеки един от вас трябва да има светлина. А пък светлина носи човешкият ум. Топлината в света се създава чрез човешката душа. Тя иде чрез човешката душа. Но тя произтича от Любовта. Любовта зрее при светлината. Любовта зрее при човешката мисъл, при човешките чувства.

Славата Божия, царството Божие и волята Божия

Link to comment
Share on other sites

Guest Ла Горда

Мисъл на деня - 6 Януари 2008 г.

"И като дойдоха ангелите, казаха: „Слава во вишних Богу.” Търсете славата не от хората, но от Бога. Славата, това е външната страна на Божествената Любов. Значи външният свят със своята хубава, привлекателна страна, с всички свои форми, това е Славата Божия."

Из В начало Бог създаде небето и земята, 14а НБ, 7.III.1937 г.

Римляни 1:20

Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение. :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Разисквали сме някои теми, например с откровеността. Виждаме, че всеки разбира различно. За това, вместо да търсим и искаме признание от хората, да имаме слава от хората пък били те и най-близки, по-добре да търсим одобрение от Бога. Нека ние да си вършим работата смирено, по Божия воля, да правим по едно нещо на ден за Него, за да расте Славата му във висините.

Да служим на Бога-това значи да се доверим на синхрона между ума и сърцето си и да оставим на Него да подрежда света :hypocrite:

Link to comment
Share on other sites

Guest Ла Горда

xameleona прегръщам те, както и всички вас приятели :). Хубава е хармонията и спокойствието в нашата малка "тайна" стаичка :3d_046:

Преди години един на една сбирка един брат казваше: "Представете си как вдигате планината и я стоварвате върху плещите си, това е славата, за човека, той не би могъл да я понесе. Славата принадлежи единствено и само на Бога!

Псалми 19:1

За първия певец. Давидов псалом. Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му.

Псалми 29:1

Давидов псалом. Отдайте Господу, вие синове на силните, Отдайте Господу слава и могъщество.

Псалми 29:3

Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми; Господ гърми над големите води,

Псалми 29:9

Гласът Господен прави да раждат кошутите, И оголва лесовете; А в храма Му всеки възгласява: Слава!

Псалми 57:5

Възнеси се, Боже, над небесата; Славата Ти нека бъде по цялата земя.

Псалми 66:2

Възпейте славата на Неговото име, Като Го хвалите, хвалете Го славно.

Псалми 72:19

И благословено да бъде славното Негово име до века: И нека се изпълни със славата Му цялата земя. Амин и амин.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...