Jump to content
Порталът към съзнателен живот

22.03.2008 г. - Когато светът се създавал, всички са пели


Recommended Posts

Мисъл на деня - 22 Март 2008 г.

"Когато светът се създавал, всички са пели. Този свят е създаден музикално. Първо ангелите пяха, а после създадоха света, и то по всички музикални правила, точно определено. Те наредиха музикално всички орбити, по които Слънцето се движи, както и звездите. Това е една велика идея. За да пееш, първо трябва да съзнаваш защо пееш, да има една свещена идея, един свещен трепет в душата ти."

Из Той ми е и брат, и сестра, и майка, 33-та НБ, 5.IX.1937 г.

Link to comment
Share on other sites

Интересно, че първото нещо което ми хрумна днес, четейки дадения цитат беше Музиката на Айнурите, първата глава от "Силмарилионът" на Толкин.

Ето един откъс от тази изпълнена с красота книга: :)

А Й Н У Л И Н Д А Л Е

МУЗИКАТА НА АЙНУРИТЕ

Изпървом бил Еру, Единствения, когото в Арда наричат Илуватар; и той

сътворил Свещените Айнури, що били рожби на неговата мисъл и

съществували заедно с него още когато нямало нищо друго. Заговорил им

той, предлагайки разни мелодии, а те запели и възрадвали душата му.

Но дълго пели те поотделно или по неколцина, докато останалите

слушали, понеже всеки знаел само онази част от мисълта на Илуватар,

която го била сътворила, тъй че бавно и трудно разбирал своите братя.

Ала все пак със слушането те постепенно се опознавали и растяла

хармонията в задружната им песен...

:angel:

Който иска да прочете повече, може да го направи от тук.

А ето и един откъс от друга беседа на Учителя в който става дума за великата сила на музиката:

Музиката е един велик Божествен метод, в който се внася топлина във всички мозъчни центрове. Ти не можеш да събудиш своята воля без песен. Ти не можеш да събудиш любовта без песен. Любовта ти не може да се яви без песен. Аз считам говора за музика. Говорът е толкова деликатен, че се изисква едно ухо много деликатно, за да долови музиката в него. Като ти говори един човек, то е цяла музика. Когато Бог ти говори първата дума, всички същества са оживели в цялата вселена. Този свят е създаден чрез музика. Но ние не разбираме този свят такъв, какъвто е. Ако дойдем на някое място, дето е много силен вятърът, човек още не може да долови музиката, която е скрита във вятъра. Онази дълбоката музика в природата не може още да я възприемете.

Търсене на изгубената дума

:feel happy:

Link to comment
Share on other sites

„Когато споменеш името Бог, ти трябва да чувствуваш Бога и Той трябва да се проявява в тебе. Дето и да си, трябва да имаш този свещен трепет. И тогава ще видиш, че на такова състояние и камъните, и дърветата отговарят, и всичко в природата отговаря. Споменеш ли с този трепет свещеното име на Бога, всичко ще ти отговори. Достатъчно е да имате това благоговение към Бога в себе си.”

„Ще кажете: „Отде накъде певците да определят живота?“ Ние не разглеждаме музиката като едно чувствуване, но музиката е основа на човешката мисъл. ... ... ... Следователно музиката в човека е един възел, който съединява електричеството и магнетизма, за да носи човешките добродетели и постъпки. Следователно, ако твоята мисъл не се влияе от тези възли, ако тези проводници не са съединени, ти нищо не можеш да прокараш в света.”

„Тихото пение, но от любов, се чува и на онзи свят. При тихото пение мисълта е силна. Не мислете, че човек трябва силно да пее. Важно е като пее, да мисли.”

„Та, ще знаете: Единствената сила в света, която регулира живота на хората, това е любовта. Този живот се изразява във вътрешна музика и песен. Когато започне да мисли за Бога, всичко му се вижда красиво. Като мисли човек за Бога, колкото и да е тъжен, веднага душата му ще се развесели. Тогава човек и художник ще стане, и музикант ще стане, и поет ще стане – всичко може да излезе от него. Тогава светът пред него се разширява. Дето и да отиде, всички хора, всички живи същества ще го обичат.”

Из Той ми е и брат, и сестра, и майка, 33-та НБ, 5.IX.1937 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 22 Март 2008 г.

"Когато светът се създавал, всички са пели. Този свят е създаден музикално. Първо ангелите пяха, а после създадоха света, и то по всички музикални правила, точно определено. Те наредиха музикално всички орбити, по които Слънцето се движи, както и звездите. Това е една велика идея. За да пееш, първо трябва да съзнаваш защо пееш, да има една свещена идея, един свещен трепет в душата ти."

Из Той ми е и брат, и сестра, и майка, 33-та НБ, 5.IX.1937 г.

Теория на суперструните

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Теория на суперструните (още може да се срещне и като суперструнна теория) е теория, която прави опит да обедини всички частици и фундаментални сили в природата в една теория, моделираща ги като трептенията на микроскопични суперсиметрични струни.

Основната идея е, че фундаменталните съставни части на реалността са струни с дължината на Планк l_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} (около 10−35 м), които трептят в резонансни честоти. Силата на разтягане на тези струни (8,9х1042 нютона) е около 1040 пъти силата на разтягане на средна струна на пиано (735 нютона). Гравитонът (частица-носител на гравитационните сили) например, е предвидено от теорията да бъде струна с амплитуда на трептене равна на нула.

Уикипедия

Link to comment
Share on other sites

Сила жива

(Ново разбиране за музиката)

Петър Дънов

Духовният свят е свят на музика. Тази музика е изкуство на ангелите. Тя е съединителна нишка между ангелския и човешкия свят. Когато първи път се събудили ангелите в небето, почнали да пеят. Тогава светът почнал да се създава. Те и до сега пеят. За кого пеят ангелите? - За хората.

...

Съзнателният живот всякога започва с музика. Без нея не може да се мине в духовния свят. Тя е признак на висока култура. Цялата природа пее. Всички велики същества пеят. Без пеене никой не може да се домогне до музиката на висшите светове. Само пеещият може да се хармонизира с духовния свят. Чрез песента той може да разговаря със съществата там.

...

Цялата вселена пее. Слънцето, земята звездите - всички пеят. Всички планети пеят. Като отправи очите си към небето, човек ще види, че то е една музикална пиеса, и че всичките звезди са ноти на Божествената хармония. Има планети, които са настроени специално в тона ДО. Има слънца, които издават тона СОЛ. Тази музика постоянно се възпроизвежда в природата. Някой път човек изпее някой тон и след това го прекъсне. Престава ли той да звучи? - Не, онази планета, на която принадлежи този тон, например тонът ДО, непрекъснато се качва и слиза по тия кръгове от горно ДО до долно ДО. В този тон ДО има голямо разнообразие!

...

В бъдеще човек ще слуша как пеят цветята, горите, скалите, водите. Сега небето е място на истинската музика. Там всички пеят. От там музиката е свалена на земята. Тя е един избор без канали. Горе започват една мелодия, постепенно тя се усилва, усилва и така като дойдат на върха, тук на земята изгрява слънцето! Има сутрини, когато небето е тъй лазурно, има един цвят, с една мека астрална светлина, която прониква като че нещо вълшебно се носи върху слънцето. Това са ония тънки отзвуци от песента на ангелите, които се предават на земята!" Това става през месец май. Тогава някак има прекръстосване, понеже през месец май земята минава през орбитата. Има един, възел, през който земята минава. Тогава сме най-близо до ангелския свят. Всички цветенца започват да оживяват. Затуй в този месец всички чувстват нещо вълшебно.

...

Когато светът се създаваше, ангелите пееха. И сега в света който се създава, ангелите пеят. И човек трябва да вземе участие!

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...