Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Музикалните тонове и съответствията им с човека и Вселената


Надеждна
 Share

Recommended Posts

Който познава тайната на музикалните тонове, познава мистерията на цялата Вселена

Хазрат Инаят Кан

Музикалните тонове имат своето съответсвие с различните цветове,геометрични форми,със специфични движения на човешкото тяло и с неговите органи,с различните психически състояния на човека,неговите харкатерни особености и на това съответсвие са базирани лечебни системи и програми,а както всички приятели на Портала знаят - и Паневритмията.

Какво още знаете за това?

Споделете конкретна информация и материали,личен опит,свързани със съвременното приложение на Октавирането в различни области.

Link to comment
Share on other sites

Трептенето на дадено тяло в околната среда поражда звукови вълни.Когато средата е въздух,те достигат до ухото и предизвикват усещането за звук.Звуковете биват два вида- тонове и шумове.

Музикалният тон е звук,с определена постоянна честота.Те се различават по височина,трайност,сила и тембър,а записването им става чрез ноти.

Музикалният тон е също разстоянието между основни степени и е равен на 2 полутона.

Трайността на тона е продължителността на времето,през което звуковите вълни предизвикват възприятието за тон.

Тембърът на тона е неговото качество,чрез което сме способни да различаваме отделни инструменти и гласове.Той се формира в зависимост от обертоновете.

Силата на тона е в пряка зависимост от големината на амплитудата,която се получава при трептенето.Колкото тя е по-висока,толкова по-силен бива тонът.

Височината на тона се определя от честотата на звука.С увеличаването на броя на трептенията за единица време се увеличава височината на тона.Човешкото ухо може да възприеме тонове,чиято честота е между 16 и 20 000 Hz(херца)С възрастта горната граница на чуване се намалява...Уикипедия

На октавната подредба са подвластни периодичностите в обиколките на планетите, елементите от Менделеевата таблица, ритмите на мозъчните вълни, тоновете от музикалния обхват, светлината, невидимите лъчи, чувствата, мислите и духа.. Томов, К. Резомално-изоморфния принцип. Аргес, 1991 г.

Учението за музикалната хармония на Вселената е залегнало в почти всички древни култури.Индийците твърдят че „Вселената е звук” и че Космоса е възникнал от първичния тон Нада.В индийската и тибетската култура сричката Ом е най-свещената мантра и символизира трептящия звук на всичко съществуващо във Вселената.Ритмичността е принципът,който движи живота на Земята - смяната на деня и нощта,както и смяната на сезоните определят биологичните фази на активност и спокойствие в природата.Космическият ритъм е навсякъде върху планетата и всяко живо същество е част от тази космическа мелодия,независимо дали осъзнава това или не.Синхронизирайки се с космическата хармония, човека се превръща в резонантна частица от Вселената и живее в съответствие с космическото си предназначение. Наред с традиционните инструменти и мантри , които се използват за постигане на подобна синхронизация по време на медитация, в последните десетилетия се появява и музика, създадена изцяло по електронен път и изчислена в съответствие с хармонията на математиката, физиката и астрологията .

Базирайки се на това,през 1978 г.швейцарския математик и физик Ханс Кусто формулира закон за Космическата Октава и извежда честотите на планетните тонове.Според Кусто да се слееш с Вселената означава да се синхронизираш с честотите на планетните тела, които те заобикалят и да им дадеш възможност да резонират в теб. Ако човек успее да чуе тази резонантност в себе си, ще достигне до космически измерения на осъзнаване.Кусто изчислява честотата на телата от слънчевата система като използва астрономически данни за ротацията на дадена планета около слънцето и около собствената ос.Изхождайки от теорията за планетните тонове вече има музиканти,които използват синтезатори,синхронизирани с космическите октави - Star Sounds Orchestra, SCIROM, Coil, Akasha Project, Brain Entertainment Laboratory, Orbital Dolphins, Morphon, B.Ashra, Motom и други.

Но музикалното развитие не спира до тук.

Фритц Добрецбергер и Стийв Шръодер са двама ентусиасти , които основат първия специализиран лейбъл за космически синхронизирана музика. Там се предлага индивидуална хороскопна музика, която се изчислява на основата на планетната констелация в момента на раждането на даден човек. По този начин е възможно всеки човек да открие и преоткрие собствената си честота и да се синхронизира по индивидуален начин с Вселената. На същия принцип е възможно да се създаде музика в съответствие с планетната констелация в деня , когато се осъществява дадена церемония, фестивал, юбилей, сватба и т.н.Примери за хороскопна музика можете да видите Тук

Сайтът,който ще ви се отвори е на немски,но ако ви е трудно,можете да използвате помощния преводач на Мозила и да го видите на английски.Това,което ще чуете,разбира се,са само демонстрации,но все пак се добива представа.

Edited by Моника13
Link to comment
Share on other sites

Моника, това е страхотна тема!

...

На октавната подредба са подвластни периодичностите в обиколките на планетите, елементите от Менделеевата таблица, ритмите на мозъчните вълни, тоновете от музикалния обхват, светлината, невидимите лъчи, чувствата, мислите и духа.. Томов, К. Резомално-изоморфния принцип. Аргес, 1991 г.

Учението за музикалната хармония на Вселената е залегнало в почти всички древни култури.Индийците твърдят че „Вселената е звук” и че Космоса е възникнал от първичния тон Нада.В индийската и тибетската култура сричката Ом е най-свещената мантра и символизира трептящия звук на всичко съществуващо във Вселената.

...

Тук трябва да отбележа, познанието че "Ом е най-свещената мантра и символизира трептящия звук на всичко съществуващо във Вселената" се съдържа и в Паневритмията, 15-тото упражнение се казва Аум и без съмнение е същата мантра, която се повтаря по време на изпълнението. Според мен, Паневритмията най-общо е начин точно за свързване с всичко съществуващо във Вселената.

Когато имам повече време, бих написала повече за единната връзка между вибрациите на планетите и звездите, звуците,тоновете, числата, буквите, цветовете. Това е едно и също нещо.

Който познава тайната на музикалните тонове, познава мистерията на цялата Вселена

Хазрат Инаят Кан

:thumbsup2:

Link to comment
Share on other sites

Само да добавя за едни статистически проучвания.В две групи крави е пускана класическа и стответно метал музика. Отчетена е съществена разлика в млеконадоя през дадения период. Само че в момента не мога да възпроизведа точните цифри. Не се съмнявам въобще за изключителното влияние на музиката върху всички земни процеси.

И не само земни. :3d_010:

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Музиката се явява в три свята: в идеалния, в реалния, и в материалния.

В идеалния свят музиката няма дисонанси. В реалния свят има един дисонанс, а в материалния свят има петдесет дисонанса.

Всеки тон има особена вълна, вълна със своя амплитуда.

Вълните на тона „фа” имат кръгообразна форма, обгръщат себе си, затварят се.

Един тон е красив, когато има светлина, топлина и Сила. Светлината засяга ума, топлината - сърцето, Силата - душата. Някои песни носят повече светлина, други -топлина, а трети - Сила.

Едни хора се влияят от красотата на тона, други - от топлината, а трети - от енергията, която той внася. Това са трите основни качества. Като се прибавят съчетанията, пермутациите, стават седем.

В старата музика стремежът е бил към мекотата. Но като стане много мека, музиката изгубва своята сила. Такава музика става сантиментална. Ако хармонията преобладава, музиката става груба.

Има повече от 300 октави. Например тонът „до” се повтаря повече от 3000 пъти. Горните октави са във висшите светове и човешкото ухо още не може да ги чуе.

Новата раса, която иде, ще даде нов подтик на музиката. Да кажем, у някого се зароди желание да извърши нещо лошо. Като слуша новата музика, ще се откаже от това желание. Тя ще събуди Божественото в човека. Той ще се подчини на него.

В музиката громкото не е толкова важно, колкото нежното и красивото. В нежното и красивото има голяма мощ. Ако пеете силно, ще привлечете по-нисши същества. Ако пеете меко, тихо, ще привлечете по - напредналите Същества.

Евангелието на музиката е Любовта.

Един цигулар може да е дал много концерти с материален успех, т.е. за пари. Обаче най-важният му концерт ще бъде онзи, в който той ще разсее неразположението на един човек или ще събуди у слушателите си желание да бъдат добри, благородни, да обичат, да имат Любов към Бога.

Музиката събужда в човека центъра на причинността, стремежа към красивото и възвишеното в света, развива центъра на времето и пр.

Ако музикантът работи повече с ума си, когато слушаме неговата музика, всички свещи във вас ще се запалят. Ако той работи със сърцето си, ще почувствате топлина в себе си. Ако работи с волята си, ще почувствате подтик, сила да направите нещо, да тръгнете напред.

Във всеки тон виждам три ангела: на волята, на сърцето и на ума.

Сопранът отгоре носи повече Светлина, басът отдолу - повече топлина. Ако свириш или пееш бас, чувствата вземат повече участие. Тенорът носи Силата, волята, а алтът - опаковката. Басът е турен, за да хване корен. Сопранът дава красотата. Божествената красота на нещата е сопранът, а всичко друго се нарежда около него като украшение.

В съвременната музика игривостта трябва да носи здраве. Игривите песни носят здраве. Здравето е Божествената хармония в Природата.

Като се дойде до темпото, андантето е узрял житен клас - бавно се движи. Алегрото може да се сравни с момента, когато конете вършеят.

Ако вземете на цигулката един и същи тон с първия пръст, с втория, с третия и пр. има разлика, тоновете не са еднакви.

Музикантите имат степени на вдъхновение. У тях умът и слънчевият възел трябва да вземат участие в творчеството. Някой път само умът взема участие или само слънчевият възел. В последния случай няма яснота.

Гласът, за да отива надалеч, трябва най-напред да се предаде на етерното пространство, а после на въздуха.

Човек, за да свири добре, трябва да тури двойника си в цигулката. Цигуларят като свири трябва да превежда, да направи песните си достъпни на слушателите. Как ще превежда? Трябва да мисли като свири.

Музикантите имат ръководство отгоре.

Всички музиканти се смущават, когато излизат на сцената. Спъват се от мисълта, че ще ги критикуват. Музикантът трябва да бъде напълно свободен. Когато пее или свири, между него и публиката трябва да има обмяна. Човек, като излезе пред публиката, кое ще му помогне да пее хубаво? Трябва да обича публиката.

Музикантът трябва да преживее душата на народа.

Има основен ритъм за цялото човечество - общ ритъм, а за отделните народи има специални нюанси.

В някои песни на съвременната музика думите не отговарят на мелодията. Например думата може да е възходяща, а мелодията - низходяща и обратно. А трябва да има съгласие.

Когато един добър музикант свири, Божественото от музиката отива по цялата Земя и ползва всички.

Изворът на доброто - Мисли върху музиката

Link to comment
Share on other sites

Само да добавя за едни статистически проучвания.В две групи крави е пускана класическа и стответно метал музика. Отчетена е съществена разлика в млеконадоя през дадения период. Само че в момента не мога да възпроизведа точните цифри. Не се съмнявам въобще за изключителното влияние на музиката върху всички земни процеси.

И не само земни. :3d_010:

Aтлантида, същите изследвания са правени и с растения. Резултатът надхвърля многократно очакванията. най-добри резултати мисля бяха дали "Музика на водата" от Хендел, някои произведения на Чайковски и др. В някои оранжерии в Холандия музикалната уредба вече е едно от необходимите съоръжения за доброто развитие, респ. производителност; освен това, се оказало, че растенията и по-малко боледуват и така се спестява от прилагането на препарати за растителна защита :thumbsup1:

Link to comment
Share on other sites

Атлантида,Диана,Донка,много се радвам,че сте се отзовали на тази тема и ви благодаря! :3d_059:

Когато имам повече време, бих написала повече за единната връзка между вибрациите на планетите и звездите, звуците,тоновете, числата, буквите, цветовете.
С нетърпение ще чакам това,което ще ни напишеш,Атлантида! :3d_137:
Link to comment
Share on other sites

Има единство между цвят, ден от седмицата, число, планета, музикален тон,метал и скъпоценен камък. В някакъв смисъл може да се каже, че са едно и също или поне имат една и съща вибрация.

Ето какво пише, примерно, Линда Гудман (любимата ми астроложка) в "Звездни знаци" :

" Марс вибрира на честотата на числото 9, което, от своя страна, вибрира на честотата на яркочервения цвят,а той пък- на честотата на желязото, което вибрира на честотата на мощния рубин, той пък вибрира на честотата на чесъна и кромида, а те- на честотата на маргаритките, те от своя страна - на честотата на определен ден от седмицата-вторник,а той - на честотата на месец април, който пък вибрира на честотата на музикалната нота или тон "до"."

:whistling:

Link to comment
Share on other sites

Ето какво още ни казва Учителят за всеки музикален тон:

Та казвам, онзи тон, който те освобождава от онова мъчение, което е вътре в тебе, онова недоразумение – щом се освободиш, една идея ти стане ясна – туй положение, туй състояние на яснота на идеята, то е „до“ в тебе. „Ре“ в дадения случай ще даде път на тази идея. Тази идея трябва да върви някъде, движение трябва да има в света. Животът започва с движение. От едно пасивно състояние, в което си се намирал, от затвора вътре, трябва да тръгнеш. Туй движение, което ти дава простор в живота за постижение, че една идея може да постигне нещо, то е „ре“. Всичките мостове, през които минаваш в света, то е „ми“. Опитността, която придобиваш, то е „фа“. Не всичката опитност, онази опитност, която ще имаш в този път, то е „фа“. Тогава какво е „сол“? Един оратор говори, произнесената реч е „сол“. Хубава е тази реч. Хубавата реч, в която ще изложиш идеята си, това е „сол“. Онова, което слушателите са разбрали, постижението в тази идея, след като са чули тази идея, то е „ла“. Благото, от което той сам може да се ползва и другите се ползват, това е „си“.

Музикални тонове

Това пък е едно тълкуване на мажорно и минорно:

Нашите песни са минорни и мажорни, смесени. Някои започват минорно и завършват мажорно, а други обратно. Песента „Изгрява слънцето” е мажорна, а „Махар Бену” започва минорно и свършва мажорно. Минорното е отиване да печелиш, а мажорното е връщане със спечеленото, връщане от бойното поле

Музикалните тонове и съответните органи на човешкото тяло:

Според функциите, които извършват органите в човешкото тяло, те се определят като музикални тонове. Например: сърцето представя тона до, дихателната система – ре, черният дроб – ми, бъбреците – фа, далакът – сол, жлъчката – ла, храносмилателната система – си. Когато дихателната система действа музикално във всички гами, ние казваме, че тя е нормално развита. При най-малкото нарушаване на гамата нейният тон се изменя, минава в друг тон и това създава дисхармония в някой от нейните органи. Тази дисхармония наричаме разболяване.

Здраве,сила и живот (из книгата "Петър Дънов: Здраве, Сила и Живот"; съставител: д-р Светла Балтова ; изд: Хермес)

Музикалните тонове и съответните им човешки органи:

Според функциите, които извършват органите в човешкото тяло, те се определят като музикални тонове. Например: сърцето представя тона до, дихателната система – ре, черният дроб – ми, бъбреците – фа, далакът – сол, жлъчката – ла, храносмилателната система – си. Когато дихателната система действа музикално във всички гами, ние казваме, че тя е нормално развита. При най-малкото нарушаване на гамата нейният тон се изменя, минава в друг тон и това създава дисхармония в някой от нейните органи. Тази дисхармония наричаме разболяване

Здраве,сила и живот (из книгата "Петър Дънов: Здраве, Сила и Живот"; съставител: д-р Светла Балтова ; изд: Хермес)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

No_14.jpg

Кристал от вода, която е била изложена на звуците на народен танц от Кавачи, Япония

No_15.jpg

Кристал от вода, която е била изложена на хеви метал музика

No_10.jpg

Кристал от вода, която е била изложена на творбата на Бах "Air for the G String"

No_11.jpg

Кристал от вода, която е била изложена на музикалната творбата от Бах "Вариации по Голдберг"

No_13.jpg

Кристал от вода, която е била изложена на целебната музика "Хадо"

На повечето от вас вече са известни изследванията на японския учен Масару Емото за промените,които настъпват във формата на водните кристали в зависимост от различните емоционални и мисловни влияния,на които са подложени.Снимките по-горе са само едно припомняне на влиянието на музиката и значението и за здравословното състояние на човека,предвид това че приблизително 80% от състава на човешкото тяло е вода.Наскоро ми попадна един филм с изследвания на руски учени на основата на тези на Масару Емото:Тайната на водата - за онези от вас,които се интересуват и не са го гледали.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...