Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня, 22-28.ІХ.2008 г.


Recommended Posts

Мисъл за деня - 22 Септември 2008 г.

„Тежко е положението на бедния и на болния, но онзи, който носи Любовта в себе си, поема половината от загубата им и дава половината от печалбата си. В това се заключава Божественото. Това е Новото учение! Ще кажете, че всеки сам трябва да носи кръста си. Това е законът, това е старото учение. Новото учение – учението на Любовта, казва: ще вземеш участие в страданието на ближния си, ще понесеш половината от загубата му и ще дадеш половината от печалбата си.”

Из Земята като училище, УС, 22.XII.1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 23 Септември 2008 г.

„Употребете вашето дишане за обновяване на вашия духовен живот. Оправете вашия стомах за вашия физически живот. Изправете вашата мисъл за вашия Божествен живот и възлюбете Господа повече от всичко в душата си. И след като Го залюбите, тогава ще излезете из Него и ще възлюбите вашите ближни. И като се върнете от вашите ближни, възлюбете и себе си. Това е пътят на новата култура – Любов към Бога, Любов към ближния, Любов към себе си. Това е волята Божия.”

Из Радвайте се и веселете се, 23-та НБ, 6.III.1938 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 24 Септември 2008 г.

„В света има три вида мисли: Божествени, мисли на Природата и мисли на човечеството. Всички заедно представят нещо цяло. Мощно нещо е човешката мисъл! Тя е създала материалния свят. Светът е създаден от човека, но не от този, обикновения човек, както днес го виждате, но от Космическия човек, който строи. Като съедини в себе си Божествената мисъл и мисълта на Природата, той е създал материалния свят.”

Из Закон за контролиране, 12-та НБ, 19.ХІІ.1937 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 25 Септември 2008 г.

„Често религиозните, като говорят за сърцето, казват, че то е покварено, опорочено. Това показва, че те нямат ясна представа за Първичния човек, когото Бог създаде със сърце, пълно с всички възможности за проява на вярата. Първичният човек – това е Космическият, истинският гений, който носи в себе си сърце, богато с възможности за проява на вярата. Човек не може да има вяра, докато не обича.”

Из Бал маске, 2-ра НБ, 3.Х.1937 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 26 Септември 2008 г.

„Всичко, което днес се проповядва, е старо учение... Единственото ново нещо е това, което се говори в Откровението: „Господ твори ново Небе и нова Земя.” Ново Небе и нова Земя – подразбирам новите възгледи в живота, с които ще се вдигне нова завеса и ще се открие нов свят.”

Из Спасителни положения, ООК, 16.ІІІ.1927 г.

Link to comment
Share on other sites

Сещам се за нещо, което прочетох наскоро:

Сега Господ казва: Създай в себе си своя свят. И ти почваш да работиш върху своя ум, върху своето сърце и върху своята воля, върху тялото. И ние създаваме, творим. Казвате: „Какво ме ползува?“ Вие сте дошли да създадете от себе си един нов човек. Сега още не сте нов човек. Един стар модел сте.

Добро и зло

Това разбира се е в индивидуален план, но същото може да се приложи и в колективен. Важното е да има обновяване на старото и развитие.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 27 Септември 2008 г.

„Четете и препрочитайте 17-та глава от Евангелието на Йоан, да придобиете ново разбиране на нещата. Всички сте чели тази глава, знаете я, но не сте я приложили. Всички се молите, но още не знаете как трябва да се молите. Всички вярвате в Бога, но вярата ви не може още да ви помогне. Дойде ли ви някакво изпитание, веднага питате Господа защо ви изпитва. Това е съмнение.”

Из Коприненият конец, УС, 15.ХІІ.1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 28 Септември 2008 г.

„Задачата на ученика е да се освободи от всички странични влияния в своя живот, насадени в него било по наследство, било от въздействието на окръжаващата среда. Той трябва да се освободи от чуждото в себе си и да остане само с онова, което Първичната Причина е вложила в него още при създаването му. Върху тази основа той трябва да гради своя по-нататъшен живот – да разработи своите заложби, та един ден да бъде господар на положението си.”

Из Възможни постижения, ООК, 2.ІІІ.1927 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 26 Септември 2008 г.

„Всичко, което днес се проповядва, е старо учение... Единственото ново нещо е това, което се говори в Откровението: „Господ твори ново Небе и нова Земя.” Ново Небе и нова Земя – подразбирам новите възгледи в живота, с които ще се вдигне нова завеса и ще се открие нов свят.”

Из Спасителни положения, ООК, 16.ІІІ.1927 г.

Новата култура, която иде, мяза на един извор, който извира. От изобилието трябва да започнем. Новата култура започва от голямото, не от малкото. Казваме: „Човек трябва да се надява.“ После трябва да има вяра и най-после трябва да има любов, в края. Не, в бъдещата култура ще започнем от любовта. Ще имаме любов, че после ще имаме вяра и най-после ще имаме надежда. С любовта трябва да се започне, за да се разрешат всички въпроси правилно. Всяка една дума, която произнесеш без любов, тя е от старата култура. Всяка една дума, която произнесеш, трябва да я произнесеш с любов. ... Казвам: Турете любовта за основа, за подтик на човешкия ум, за основа и за подтик на човешката воля. Любовта трябва да бъде един велик стимул вътре.

Търпение

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...