Jump to content
Порталът към съзнателен живот

15. Силите в природата


Recommended Posts

Наряд за начало:

„Господи, научи ни да мислим за нашите братя и сестри, както Ти мислиш за тях.

Научи ни да чувствуваме добре и да постъпваме добре.“ - формула

Молитва към великото съзнание

Псалом 91

Беседа:

Силите в природата, 19.02.1920 г., Четвъртък, София

Наряд за край:

Господнята молитва

"Този закон действа и в окултизма, т.е. каквото човек помисли или пожелае, това става."

"Не отричам знанията ви, но знанията в окултизма имат валидност само тогава, когато минат през Божествения огън седем пъти и се пречистят. Само такива знания могат да се приложат в преорганизирането на нашия Живот."

"Всяка добра мисъл, която излиза от вашия мозък и се проектира в пространството, върви нагоре и надолу, като тези течения в растенията, и търси съответстващ жив магнетизъм или електричество, които служат за нейното оформяне или развитие. Следователно добрите мисли на онзи, който по-често ги изпраща, не се отдалечават, а остават тясно свързани с него. Съвременните учени, които са малко запознати с окултизма, мислят, че нашите мисли са далеч от нас. Не, всяка добра или лоша мисъл, която вие изпращате, си остава винаги ваша – никой не може да ви я вземе, тя е ваша собственост, защото вие сте я създали."

"Като наблюдавате Природата, ще видите, че за всяко нещо има определено време. И в Притчите се споменава, че за раждане, за смърт, за всичко има точно определено време."

"Ти можеш да приемеш или не някоя мисъл или желание, но нямаш право да ги унищожаваш. Следователно всеки трябва да бъде оставен да действа тъй, както желае. Никой няма право да противодейства и да влияе нито на добрия, нито на лошия човек."

"Най-първо ще трябва да изнесете навън своите недъзи и да се погрижите за изправянето им. Не крийте недъзите си, не ни заставяйте ние да ви ги търсим. Тъй че ако искате да се ползвате, ще бъдете смели и решителни в себе си, за да успеете да изнесете недъзите си, без да поддържате това високо мнение за себе си, каквото сега имате. Ще слезете десет градуса надолу! Всички ученици, които имате недъзи в ума, в сърцето или в тялото си, ще си ги представите ясно. А най-мъчното нещо е човек да извади своите недъзи налице."

Силите в природата

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

В Окултната школа се забранява всяко одумване, всяко изтъкване на погрешките у другите хора – изобщо лошите мисли се забраняват. Знаете ли защо? Понеже щом мислите лошо за някой човек, вие отправяте своите корени към него, а там няма никаква храна за вас. Тези ваши коренчета започват да всмукват сокове от този човек, но тези сокове са чиста отрова, която постепенно трови и разваля вашия живот. Много жени се развалят не само от това, че имат лоши мъже, но и от мисълта, че мъжете им са лоши, и започват от ден на ден да отпадат, да съхнат, докато един ден кажат: „Сбогом от този свят”, а мъжът им гледа и си казва: „Не знам от какво се помина моята жена.” Същото нещо става и с ученика на Окултната школа. Затова се казва на ученика: не мисли зло, т.е. не пущай корените на твоята душа в лош човек, стой настрана от него! Така стои научната страна на въпроса.

Когато за пръв път прочетох това обяснение, си помислих: А не се ли затваряме така и оставяме лошото в наши близки хора или хора, които съдбата е сложила до нас, да ги трови тях? Ако ние поемем и пречистим част от отровата, така няма ли да им помогнем?

Сега си отговарям - не.

Ако отнемем част от отровата, която произвежда този човек, той ще се почувства добре и няма да се погрижи съзнателно да спре производството и. Нищо друго освен страданието и болката не са в състояние да го убедят да го направи. Значи ако споделяме част от болката, която сам си причинява другия, ние забавяме неговото осъзнаване.

После си помислих - ами ако му кажем как той си произвежда сам отровата и сам се трови (т.е. посочим недостатъците му) дали няма да ускорим процеса на осъзнаване?

И отново си отговорих с не.

Човекът сам трябва да поиска промяната и сам да я направи по своя си начин - това ще е най-добрият начин за него. Всяка външна намеса би предизвикала или съпротива, или прехвърляне на отговорност, или зависимости...

Значи да седим и да пазим себе си чисти докато той страда в отровата си, така ли?

Излиза, че е така....

Докато той има до себе си чист човек, той има шанса да види пример, да се замисли, да потърси изход. Чистият човек е щастлив човек, а кой не иска да разбере как така другият постига своето щастие?

Ами ако човекът с лоши мисли упорито настоява да ги изсипе вътре в нас, за да се освободи от тях или просто защото не понася факта, че до него има щастлив човек с "розови очила"?

Link to comment
Share on other sites

"Един естествен метод за самовъзпитание е да се поставите в положението на гладния човек. Щом е така, не мислете какво сте яли в миналото. Не е важно как сте яли ред години. Може да сте яли в миналото много добре, но важно е днес как ще се нахраните. Не се ли нахраните добре, ще изгубите живота си. В окултизма е важен настоящият момент.

Сега, ще ви свържа с Живата Природа и знаете ли какво ще стане след това с вас? Ще ви обрисувам една картина: при един много богат и учен физик от Европа влиза един разбойник с намерение да го ограби. Физикът имал в лабораторията си две валма, с които правел опити с електричество. Като разбрал намеренията на разбойника, той подава в ръцете му двете валма и му казва:

– Подръж ги малко, докато си направя опитите, а после прави каквото знаеш! Разбойникът уловил валмата, физикът пуснал тока, а оня започнал да подскача силно.

– Пусни ги! – казва ученият.

– Не мога.

Физикът го запитва:

– Ти друг път ще опитваш ли учени хора?...

Сега, ако и вие дойдете да ме обирате, ще скачате под тези валма. Живата Природа е толкова умна, че не се е намерил досега човек, който да я измами в нейните методи. И в бъдеще няма да се намери човек, който да може да я излъже. Затова аз наричам Живата Природа най-добрата майка. Ако вие я слушате, тя ще ви даде такова учение, каквото никога не сте имали. Престъпите ли нейните правила, ще опитате как тя възпитава своите деца.

Първото изискване за един окултен ученик е да има силно въображение. Без въображение той не може да извърши нищо, затова трябва да го развива. Аз ще ви дам един метод, който ще трябва да практикувате, за да съсредоточавате мисълта си: ако някой от вас е разсеян и иска да се съсредоточи, нека вземе една игла и да я забие половин сантиметър в ръката си. Като го заболи силно, ще започне да мисли върху ръката си и разсеяността му ще изчезне. Като забиеш десетина пъти иглата в ръката си, докато потече кръв, подсъзнателният човек у теб ще каже: „Не струва човек да се разсейва.” Нещастията, които днес се срещат в обществата, са именно такива игли, които Природата забива във вашите умове, за да мислят правилно, и във вашите сърца, за да дойдат на местата си. Като се забива тази игла в теб, кара те да мислиш за същественото. Така мнозина хора, когато отидоха на бойното поле, се върнаха вече с наместен ум и сърце. "

Силите в природата

Link to comment
Share on other sites

В окултизма на окултиста-ученик не се позволява да проявява предпочитание между Добро и зло. Тази мисъл е малко тъмна за вас, нали? Ще я поясня: ако трябва да направя някоя операция, аз ще си послужа с остър нож, а не с тъп. Острият нож е лошият човек, а тъпият – добрият. Следователно при една операция ще си послужа с лош човек, него ще предпочета пред добрия. Когато Господ иска да накаже света, предпочита лошите хора, а когато иска да съгради нещо, предпочита добрите. Когато иска да изкоренява, предпочита лошите хора, а когато иска да насажда, предпочита добрите; когато иска да копае дупки, ще предпочете лошите хора, а когато иска да насажда в тях, ще предпочете добрите хора. В окултизма не се сърдят на хората, когато правят зло, но всяко действие трябва да се извършва в точно определеното си време.

Силите в природата

Преди няколко дни ми се случи да ме "порежат". В гръб. Човек, към който се бях отворила след дълъг период отдръпване.

Отдръпнала се бях след като бях усетила, че той търсеше позитивна енергия (не само от мен), която, обаче, след получаването вдигаше нивото му на гордост, той не успяваше да овладее процеса и позитивната енергия се трансформираше в изблик на агресивност. При новото приближаване отначало подходих с предпазливост, но сега осъзнавам, че нямах търпението да изчакам достатъчно и... се отворих прекалено бързо и широко... На всичко отгоре се опитах да защитя този човек от евентуален сблъсък, който бях преживяла аз самата преди известно време.

Ами болката от "рязването" - а то беше направено по най-подходящия за мен начин - ме събуди и ми помогна да осъзная това, което написах по-горе. Мога само да благодаря на острието на този човек - урокът беше добър и съвсем навреме. Изкорени за дълго време (надявам се) прибързаността ми в отварянето, предоверяването, което води до разочарование, и най-важното - напомни ми, че имам още да чистя от старата си карма - да покровителствам и защитавам хората от нещо, което аз смятам, че би им нанесло болка.

Интересно беше, че в изкопаната дупка от удара наистина бе посадено семенце - от друг, много деликатен и добър човек, който съвсем случайно, нелогично и изненадващо се появи в живота ми по същото време.... Вече не се учудвам, когато "случайни" хора в съвсем "случаен" момент отварят уста, за да изрекат по съвсем страничен повод (дори не на мен пряко, но пред мен) думите , които са ми необходими да легнат в прясно изкопаната дупка, за да порасне нещо красиво и добро...

Задната част на мозъка съдържа отрицателно електричество, а предната част – положително; значи има раздвояване. И тъй, ако електричеството от предната част на мозъка вземе надмощие над това от задната част, човек става чрезмерно активен по мисъл, но същевременно и груб.Ако отрицателното електричество в мозъка вземе надмощие, човек става пасивен, но в същото време пълен и ненаситен с неосъществими потайни желания, вследствие на което се раждат омраза, завист и други подобни чувства. Когато говоря за положителното и отрицателното електричество, подразбирам закона на приливите и отливите, които стават в мозъка.

Имайте предвид, че от тези планомерни приливи и отливи в мозъка ви зависи растежа и успеха на вашия Живот в света. В това правилно редуване някои школи виждат условието, за да бъде човек магнетичен. И аз казвам: за да бъде човек магнетичен, приливите и отливите в него трябва да стават правилно.

И тъй, първото нещо, което се иска от вас, е да не спъвате вашите приливи и отливи. Много умопобърквания и анормалности в Живота се дължат на нарушаване на равновесието между тези приливи и отливи. Запомнете това пояснение, защото то има приложение в Живота ви. Трябва да знаете какви действия произтичат в душата ви при приливите и отливите. Приложете този метод и ще видите, че той във всички свои подробности е напълно естествен.

В моя случай осъзнах, че по време на дългото отдръпване съм позволила да се натрупа отрицателното електричество - потайно и от мен желание да "помагам и защитавам", което като цунами се е изляло в твърде висока положителна приливна вълна, реализираща това потайно желание. "Лошата постъпка" на човека, която в първия миг усетих като подлост и предателство, всъщност изигра ролята на "дига", в която се разби цунамито. Съвсем навреме....

Задължително ли е да провокираме "порязване", т.е. да се налага някой да стане "лош", за да укроти нечия приливна или отливна вълна?

Вие усещате ли и успявате ли съзнателно да регулирате приливите и отливите в мозъка си?

Имате ли примери, в които подобно регулиране е довело до растеж и успех във вашия личен и професионален живот?

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...