Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Светлината


Recommended Posts

Светлината

Без светлина няма живот. Растенията, животните, хората, всичко зависи от светлината, която излъчва нашето Слънце. От друго страна всяко същество също има излъчване, излъчва специфична светлина. Виждащите го наричат аура.

Големите тела като планетите също си имат излъчване. По тях учените съдят за състава, произхода, възрастта и т.н. на дадената планета. Като че ли всичко е закодирано в светлината. Може би един ден учените ще могат да определят и дали има живот на дадена планета само по светлината, която се излъчва от нея. (справка МОК4, лекция 15)

Светлината има толкова много проявления. Спектъра на светлината още е голяма загадка за учените. Цветовете и тяхната сила и свойства са все още мистерия, която малцина познават. Защо едни растения са с един цвят а други с друг? Дали има нещо случайно тук? Дали цветовете не са азбуката на която ни говори природата?

Някъде бях чел, че ако човек наистина иска да се развива (във всички направления и интелектуално и духовно) най-добре е да се захване да изучава законите на светлината. Това като задача за цял живот. Нали и Айнщайн това е направил? А освен в теориите на Айнщайн, светлината играе важна роля и в теорията на електромагнетизма на Максуел, както и в квантовата теория. Пряко свързани със светлината и цветовата гама, са не само науките като физика и астрономия, но и повечето изкуства.

Благодарение на светлината ние имаме възможност да възприемаме, това което е наоколо. Тя е необходимо условие за възприемане и различаване на различните обекти в света около нас.

Всъщност според космичната стълба на реалността светлината е кондензирана мисъл. Следователно светлината е висша проява на разумната мисъл. От къде ли идва тази мисъл обаче? А защо ли на български се използват изрази като:

- Лицето му светеше

- Тя излъчва светлина

- Колко е светло наоколо

- Светла мисъл

- Около главата му имаше светлина

Английската дума "clear" освен светъл означава и ясен. "Ясно ми е" може да се преведе и като "светло ми е". А думата "light" освен основното си значение на "светлина" има и значение на "прозрение". Изглежда че светлината има пряко отношение към мисълта и съзнанието.

А дали случайно още в първите стихове от първа глава от Библията, в Битие се казва:

3/ И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.

4/ И Бог видя, че светлината беше добро;

Как мислите?

Link to comment
Share on other sites

"Светлината на Слънцето не идва от самото Слънце, но от Божествения Дух.Светлината е израз на онази мисъл, която Великият отправя към всички същества на земята. Тази светлина възраства и подкрепя.Без нея няма живот, няма мисъл, няма знание. ..." Свещените думи на Учителя /1153

1167 - Светлината е движение. Светлината води към едно по-висше състояние - Виделината. Ученикът трябва да ходи в светлината, която има от Учителя си.

1695 - Вие още учите за възможностите на живота, още не учите за постиженията и няма да знаете за тях, докато не минете в друга фаза. Защото в постиженията трябва да има Виделина - да виждате.

1266 - Светлината е език на слънчевите жители, те като си говорят, образуват светлината.

Светлина значи проявения Бог.

Светлината е отражение на Виделината.Виделината е вторият Божествен елемент.Съществува във вид на съвременния етер и е проводник в духовния свят.

Светлина за ума,Топлина за сърцето и душата, Чистота за тялото и клетките.Само Съвършения живот дава Чистотата.Само съвършената Любов дава Топлината. Само Духът носи пълната Светлина.

Да, деиствително велико и свещено е учението на Учителя. От нас се иска сааамо постижение в приложението на Учението.Аум

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Guest

:sorcerer::rolleyes:

"Светлината на Слънцето  не идва от самото Слънце, но от Божествения Дух.Светлината е израз на онази мисъл, която Великият отправя към всички същества на земята. Тази светлина възраства и подкрепя.Без нея няма живот, няма мисъл, няма знание. ..." Свещените думи на Учителя /1153

1167 - Светлината е движение. Светлината води към едно по-висше състояние - Виделината. Ученикът трябва да ходи в светлината, която има от Учителя си.

1695 - Вие още учите за възможностите на живота, още не  учите за постиженията и няма да  знаете за тях, докато не минете в друга фаза. Защото в постиженията трябва да има Виделина - да виждате.

1266 - Светлината е език на слънчевите жители, те като си говорят, образуват светлината.

Светлина значи проявения Бог.

Светлината е отражение на Виделината.Виделината е вторият Божествен елемент.Съществува във вид на съвременния етер и е проводник в духовния свят.

Светлина за ума,Топлина за сърцето и душата, Чистота за тялото и клетките.Само Съвършения живот дава Чистотата.Само съвършената Любов дава Топлината. Само Духът носи пълната Светлина.

Да, деиствително велико и свещено е учението на Учителя. От нас се иска сааамо постижение в приложението на Учението.Аум

<{POST_SNAPBACK}>

Link to comment
Share on other sites

Guest Кристиян

И физическата, и Божествената Светлина имат структура, само че Божествената Светлина е резултат от проявеното Божествено Съзнание, и всъщност, това е първата изява на Бог в Битието "Да бъде светлина".

Да, ама нали Бог е Нищо, Безкрайно Нищо, и всъщност, няма с какво да се уподоби, и от това Божествено Нищо, Бог започва Своята изява като Творец, и първата крачка в Творението е Светлината...

И физическата светлина и Божествената си приличат, с тази разлика, че Божествената Светлина е форма на съзнание, Божествена Сила, и с нея се свързва най-вече понятието Вечност, а физическата светлина- на нашето или което и да е друго слънце, е изява на Бог като Форма-

Божествената Светлина е практически навсякъде, в неограничено количество, но ние не можем да я възприемем, за нас тя остава като тъмнина..

Същото е и с физическата светлина. Човек може да възприеме светлина само ако тя се движи срещу него, затова деня е видим за нас. Ако слънцето свети под ъгъл, извън зрителния периметър, или дори и да не е слънцето, светлинния източник (може да се направи опит и да се види явлението)- то тогава не се възприема като светлина, а напротив- като тъмнина. Затова нощем можем да възприемаме само светлината идваща от звездите, отразцената светлина в луната, а останалото от небето е тъмнина...а слънцето си свети по един и същи начин...

Нашето око, и земята си приличат в някои отношения- зеницата на земята е всяко едно същество. А в окото си има едно сляпо петно, и е доста интересно да се разгледа именно този феномен....

Къде може да се изяви Божествената Светлина? Само там, където има Първоначална Пустота и никъде на друго място, само в пълен мрак.

Тук трябва да се сетим за това, което Христос казва по отношение на молитвата и обръщението на човек към Бог, Той казва, че трябва в тъмната стаичка (някъде пък скришната) да влезе човек, и от там да си общува с Твореца...

Практически, с нашите очи не можем да си видим тила, всеки опит ще завършва с тъмнина...но, именно в окципиталните дялове (тилните) са зрителните центрове, "тъмните" стаи, където се проявява светлината и това, което тя носи като информация, на друго място не може...

Епифизата като структура в много отношения прилича на око, има леща, има си камера и всичко необходимо...Тъй както с физическите си очи не можем да си видим тила, така с епифизата не можем да видим земята....от което следва, че епифизата може да приема Божествена Светлина и да я съзнава, както това става при възпроемане на физичеката светлина от очите, а къде ще се прояви? На земята- както се казва и в молитвата "...да се свети Името Ти, да Дойде Царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята". Земята в случая сме ние, като физически същества, и по-конкретно, цялата информация за това което сме ние се намира в осем клетки, съдържащи в себ еси целия механизъм на Сътворението, и тези клетки се намират на специално място- в т.нар. сакрална или свещена кост, Осем клетки, подредени в кубична форма, а кубът има 6 страни....ето защо, числото на земята е 6. Този сакрален "модел" на сътворението е точно на онова място, посочено в центъра на куба, от известната картина на Леонардо - човек, вписан в сфера и куб....

А както знаем, тайната на вечния живот е тази- да намерим квадратурата на кръга..Кубът винаги е изразявал Мъжкия аспект на Божествената проява, а окръжността-Женския, а както четем в книга битие, сътворения човек в шестия ден, е сътворен по образ и подобие Божие, мъж и жена, или - както се представя това взаимоотношение чрез съответния си аналог- триъгълника или тетраедъра, ако е в триизмерна форма. Триъгълникът е един синтез, който представя т.нар. Св. Троица в Битието. Бог-Отец никога не би могъл да бъде видим, защото е нищо, Духът е онзи архитект на вселената, задвижващ и привеждащ в действие "нищото", или точката (в моного древни текстове се описва като "мъртва точка")- изчерпването на действието на Духа, т.е. осъщесдтвяването на една Божествена мисъл докрай, е Божествения резултат- първия резултат е Светлината, или т.нар. Троица. Бащата може да даде само един единствен сперматозоид- точно като първата буква от Непроизносимото Име, или от Тетраграматон- Йод- тя е като запетая, или като сперматозоид, и се свързва с понятието Огън, или "идея". Яйцеклетката е сфера на "Пустота"- там има условия да се поряви нещо грандиозно и голямо, ала това е невъзможно без един Божествен Йод да навлезе в нея и да Започне градежа на Великото Творение- Битието. Моментът на оплождане бива следван от първото делене- образуват се електромагнитни полюси- север и юг- дори и на физическо ниво това винаги е факт, и винаги посоките са съвсем точни, и от ядрото на Отец, и от ядрото на Духа (Великата Божествена Майка) започва първото делене, което може да се опише буквално като две навлизащи една в друга сфери. И ето, това взаимодействие е наречено "Да бъде Светлина"...ефектът"И биде Светлина". Две сфери, които навлизат една в друга, оформят особено пространство- от центъра на едната до центъра на другата сфера- на лист изглежда, а и се казва така- vesica piscis-рибешки мехур, а от гледна точка на триизмерното пространство същата тази площ представлява същото, което представлява една топка за американски футбол...Ето, това е Светлината. Начертайте го, помислете, почувствайте, и си отбележете резултатите- Често срещан символ, изразяващ Христос е именно този на везика писцис, но с оставени две "мустачета" или "опашчицата", което го оприличава на риба....И така, тази футболна топка Бог назовава като Ден, а всичко останало- Нощ...Направете си експеримент, забъркайте вода и веро, и правете сапунени мехури, особено при слънчево време. Направете този опит, с две мехурчета, и погледнете областта на тяхното взаимодействие- тази област просто свети, сякаш си излъчва светлина, а останалите части от двете сфери просто "замръкват" пред това явление... Така е направен човека...та квадратурата на кръга е именно онзи процес, кото довежда до сливане на мъжкия и женския аспект, а това става тогава, когато този процес на сливане на сфери, се повтори седем пъти, за 6 цикъла (дни), седмия цикъл има една единствена възможност- завръщане в първоначалната точка...Това е Битието, и то няма нито начало, нито край, в него няма никакво действие, там няма никаква промяна- всичко е съвършено- през началната мъртва точка, която и ние приемаме в науката, че не заема никаква площ, се простира Божественото Съзнание- какви възможности има за разпростиране това Съзнание о една единстевна точка?

Точката няма голям избор в движението си- само прави лини стават от нея..И така от една точка, могат да се начертаят шестте посоки, които са възможни за последваща изява на Духа- напред/назад; нагоре/надолу; и ляво/дясно- настрани...И ето една Божестевна координатна система...като я начертаем на един лист, виждаме, че тя е като едно скеле. От точката могат да се проектират само еднакви по дължина прави линии- т.е. всеки един ден си е точно толкова голям, колкото и останалите от Божествената седмица..

Ако разгледате това, което се получава на белия лист, ще видите, че това Божествено "скеле" на Битието има формата на квадрат, или куб ако бъда по-точен...

Затова се и казва в писанието, че земята е пуста и неустроена- тя е замислена, съдържа се в Божественото "скеле", но все още не е проявена в Битието...Какво следва по-нататък- следва образуването на сфера, сиреч Бог рябва да изяви след действието на Отец, и действието на Майката- Духът...

Сферата се получава много лесно. Правите линии и "съзнанието", "мисълта" носят в себе си огромна енергия, но те са само едно твърде подобно на електричество измерение на това съзнание или мисъл, за да се приведат в действие, трябва да има и магнетизъм, а от самото тяхно взаимодействие, чрез електромагнетизмът получен от взаимодействието, се гради и твори Битието...

Та, като говорим за светлината, аз с оскъдните си знания и речник, не мога да се изразя научно- толкова, колкото хирург може да говори за физика, математика..и т.н...но вероятно има и къде къде по-разбираемо описание на това, което се опитах да изведа като мнение, така че, ако нещо някъде не се разбира, то със сигурност е поради това, че не ми достигат изразни средства... :):smarty: - но се уча, малко по малко...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Много интересен и съдържателен пост, Кристиян.

Все пак това описание се отнася според мен за вселената под причинното ниво включително, подвластна на времето (Кала).

Напълно поддържам Венцислав че Господ е Нещо, и то много по велико и голямо от илюзорната реалност на Причинния, астрален и физическия светове.

Link to comment
Share on other sites

Познавам и уважавам Кабала като наука.

Тя е задълбочена и точна. Чел съм няколко книги по въпроса.

В кабала се твърди, че всичко, което е създадено въобще във всички светове, се състои само от излъчване и съсъди, които то изпълва (точно това се опритах да опиша в горния си постинг). И единственото създание се явява съсъдът, желаещ да получи това излъчване, излизащо непосредствено от Създателя. И това желание да получи излъчване, носещо му живот (Любов) и наслаждение )Любов), се явява всяко едно духовно или материално вещество от първата "тухла" на Битието до последната такава в зависимост от величината на желанието. И цялата разлика, отличие както по природа, качество и количество между всички създания е само във величината на това желание, съгласно, с която то се изпълва с излъчване, идващо право от Създателя, даващ Живот.
много неща тук са верни, но се нуждаят от по точни формулировки според мен.

вместо вещество бих употребил същество или творение

смисълът както е изразен в описанието се отнася за менталното ниво и под него

Всичко, което отделя едното от другото, дава цветовото, материалното, вълновото, времевото и т.н. различие между всички обекти на Творението, вкл. между физическите и живите обекти, микроскопичните и с мащабите на галактика- се явява в следствие на големината на желанието да получии в следствие на това и количеството излъчване напълнящо го.

отново е очевидно че се говори за творението, тоест нашата Вселена

първото проявление по периферията на окръжността, обграждаща Пустотата, е наречено от кабалистите Първата Корона, но има и други имена като Бялата Глава, Скритото Присъствие, Короната на всички Корони и др. Западноевропейските кабалисти най-често употребяват Божественото Име "Ехейе" или "Аз Съм", където Абсолютът позволява на Съществуванието да се прояви. Това е сефирата, от която всички останали сефирот ще се проявят....
Да. Виждал съм я в медитация.

Но това не е най визшата цел на познанието според мен.

...и най-малкият в Божието Царство е по-голям от него [Йоан Кръстител]

Това царство е Отвъд форма, идея и пр.

Вибрацията или излъчването за които вие говорите идват оттам.

Това е Словото.

Но в творението поради неговия по-скоро хаотичен и нехармоничен характер, да не говорим за земята, има дисипация и какафония което прави достатъчно трудно възприемането на оригинала.

Учителят Дънов в много от своите лекции изразява Словото as Is.

За другите ви съображения съм съгласен и се радвам за вашите задълбочени проучвания.

с уважение,

Валентин Петров

Link to comment
Share on other sites

Guest Кристиян

Здравейте Валентин Петров,

Благодаря Ви за мнението оносно написаното от мен по-горе в темата, но, както си признах, нямам толкова обработен ум и възможност за боравене с думите по начин, по който да представя нещата така, както бих искал. Опитах се да обясня нещо, което далече от причинността, меналността, астрал, време и т.н., но явно не съм се справил, за което бих помолил да ми простите...

Мога да използвам езикът на кабала, но тогава бих изпаднал в терминология, която от своя страна пък би направила съдържанието тежко и непонятно за онези, които не боравят с тази терминология.

Но, бих опитал...

Бог, намиращ се извън обхвата на човешщкото възприятие, в кабала се определя като Аин. Аин означава Нищо, Пустота, Празнота. Аин е отвъд Съществуването и е отделен от всичко. Аин е Абсолютно нищо (Абсолютна пустота).

Аин не е нито горе, нито долу, нито пък се намира в движение или покой. Няма място където да се намира или пребивава Аин, защото е Нищо...Аин е беззвучен, но не е тишина, нито пък Аин е Пустота- и въпреки това от недрата на Аин идва началото на Ен Соф.

Ен Соф на еврейски означава Безкрайност. Както единството на пустотата произлиза от Аин, така и Ен Соф представлява Абсолютната цялостност на Абсолютната пустота.

Трансцедентния Бог е Аин, докато Иманентния Бог е Ен Соф. Същевременно Пустотата и Цялостността представляват едно и също нещо.

Отвъд названията за Аин и Ен Соф никакви атрибути не могат да бъдат приписани на Абсолюта. Бог е Бог и няма нищо, което да бъде сравнявано с Бога.

Зев бен Шимон Халеви

В кабала се твърди, че всичко, което е създадено въобще във всички светове, се състои само от излъчване и съсъди, които то изпълва (точно това се опритах да опиша в горния си постинг). И единственото създание се явява съсъдът, желаещ да получи това излъчване, излизащо непосредствено от Създателя. И това желание да получи излъчване, носещо му живот (Любов) и наслаждение )Любов), се явява всяко едно духовно или материално вещество от първата "тухла" на Битието до последната такава в зависимост от величината на желанието. И цялата разлика, отличие както по природа, качество и количество между всички създания е само във величината на това желание, съгласно, с която то се изпълва с излъчване, идващо право от Създателя, даващ Живот. Всичко, което отделя едното от другото, дава цветовото, материалното, вълновото, времевото и т.н. различие между всички обекти на Творението, вкл. между физическите и живите обекти, микроскопичните и с мащабите на галактика- се явява в следствие на големината на желанието да получии в следствие на това и количеството излъчване напълнящо го. (Прощавайте за словореда, но основните източници които ползвам като лекционни материали, аудиолекции и т.н. са на руски, та понякога е трудно да се направи съвсем точен превод и изразяването на български е малко нетипично, но си е разбираемо)....

И така, подобно на изразеното в по-горния ми постинг, първото проявление по периферията на окръжността, обграждаща Пустотата, е наречено от кабалистите Първата Корона, но има и други имена като Бялата Глава, Скритото Присъствие, Короната на всички Корони и др. Западноевропейските кабалисти най-често употребяват Божественото Име "Ехейе" или "Аз Съм", където Абсолютът позволява на Съществуванието да се прояви. Това е сефирата, от която всички останали сефирот ще се проявят....

Доста време чертах у нас, изхабих много листове, и макар и да имам интернет, не бях се сетил да направя едно простичко търсене по думите "sacred geometry"...така, почти цяла година се занимавах с рисунки, скици и т.н., и вероятно е било полезно за мен, защото когато се сетих, а това беше съвсем наскоро, преди 10-на дни, се изумих от множеството материали които се намират из нет-а, естествено не всички от тях са информативни, или пък се интерпретират правилно.

Но, за да бъда по-конкретен, направете търсене по тези думички, намерете картинка на "Цветето на Живота", и вероятно ще намерите и други производни на тази картинка, като например Дървото на Живота което ползват кабалистите..

Така, от първата сефира се излъчват всички останали, но както се вижда от схемата на кабалистичното Дърво и Цветето на Живота, това излъчване не може да бъде непременно пряко, а преминава през няколко етапа, и както се вижда, за 7 дни трябва да има образувани 10 сефирот...

"Господня е земята и всичко що има в нея, Вселената и тия, които живеят в нея."

24 пс.

Надявам се, да съм внесъл мъничко яснота по отношение на изложеното мнение както в горния, така и в този постинг, нямам никакви претенции че съм изчерпатерлен, ясен и съвсем очен, само доколкото възможностите ми позволяват..

Приятен ден от мен :)

Link to comment
Share on other sites

Guest Кристиян

Христос Воскресе!

Здравейте Валентин Петров,

Сърдечно Ви благодаря за споделеното мнение, в което влагате стремеж към разбиране, и споделяте Вашите познания и опит.

Кабала наистина е точна наука, но въпреки това, има множество различия между т.нар. западноевропейска кабала, и кабала на "изтока", т.е. развивана в Русия, или в страните от бившия СССР, вероятно в Израел има предзставители и от едните, и от другите..Също така съм открил множество различия и между самите автори-кабалисти, но се опитвам да не робувам на посоките изток или запад, и да оценявам извън книгите, извън четенето дори..

Иначе, че Бог е Нищо, Нищо е...Но има голяма разлика между Бог и Господ- поне в еврейския текст тази разлика е налице още в самото начало...

В планът на Сътворението, именно самопоявилата се Светлина определя насоката, че от този момент нататък, Божественото проявление е Нещо..

Алегорията на обърнатото Дърво на Живота (т.е. корените са в първата сефирот, за да изсмукват хранителни вещества от Източника на Ен Соф, стеблото расте и поддържа дървото, клоните пък растат във всички посоки и придават характерния вид на това Дърво. Докато листата са подложени на промени под влияние на четирите сезона, то плодовете пък са резултат от процесите в останалите три н ива и биват горчиви или сладки, с илни или слаби, плодородни или неплодородни, в зависимост от общото състояние на Дървот. В допълнение лодовете носят в сърцевината си семената на следващото Дърво, така че тяхното плододаване се повтаря циклично, израствайки от "нищото" и превръщайки се в "нещо" чудесно, и е във връзка с един ефимерен процес на зачатие, в процес на почти безкрайно сътворение, също като Дървото, което ги ражда) е една от многото алегории, използвани от кабалистите за описание на Ацилутичния свят. Разделянето на четири категории на Ацилутичния свят е основано на един библейски текст от Исая 43:7, в който се казва "Всички, които се н аричат с Моето име, които сътворих за славата Си; Аз създадох всеки от тях, да! Аз го направих." Тези четири етапа на проявлението и зразяват един от вторичните велики закони на Света на Ацилут и съставляват допълнителните подразделения на Закона на развитието извън взаимодействието на Висшата триада от Кетер-Хокма-Бина. В някои езотерични традиции тези четири нива се разглеждат като първоелементите на сътворението (водород, кислород, въглерод, азот), или четирите стихии (огън, въздух, земя и вода). В кабала има няколко в арианта на тази елементална с хема и всеки от т ях се опира върху съответното изображение на Световете. Като пример може дда се даде това, че Огънят и Водата символизират съответно Дясната и Лямата колони, а Въздухът и Земята- горната и долната част на Централната колона на Равновесието.

И така, името също има голямо значение- в началото на писанието се зцапочва с това, че Бог сътворява небето и земята, а земята била пуста и неустроена (невкоренена, но проектирана), и Духът се носел над бездната..

Името, което се използва тук, е Елохим (това е множествено число)- Берешит Бара Елохим ет Ха Шамаим Вает Ха Арец- В началото Бог създаде небето и земята ...Няма да правя опити за извеждане

Link to comment
Share on other sites

Много ви благодаря.

Отдавна, повече от 8 години не бях зачитал Кабала.

Вашите мисли ми дадоха допълнителни насоки в медитацията.

с уважение,

Валентин Петров

Link to comment
Share on other sites

Guest Кристиян

Христос Воскресе!

Привет, не довърших постинга си снощи, наложи се да отида на работа за спешна операция, и някак н едовършен остана...Имах желание да опиша още ня кои неща, но не стана, а днес се връщам преди малко от работа...и съм още празен...так че моля да ми простите за недовършения постинг.... :)

Приятна вечер на всички :):)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Guest

Въртя се, гледам, не изпускам

от погледа си малка свещ

- подвижна, бърза, се усуква

със пламък светъл и горещ.

И даже май не е от восък,

а само капка светлина,

но идва, тръгва, в сто посоки

и знам, посока е една!

И знам - добре, но само толкоз,

а важно е коя е тя!

Да гледам, слушам, се залъгвам!

Не ще е с тези сетива!

Светлината се познава в себе си,

от себе си, чрез себе си, така,

че видиш ли Искрата някъде

- това е вътрешната ти Искра!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...