Jump to content
Порталът към съзнателен живот

20. Влиянието на хармонията в живота


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Господи,изпрати ми един ангел - формула

Нека от сърцето ми любов жива да... - формула

Добрата молитва

Беседа: Влиянието на хармонията в живота

Молитвен наряд за край:

За Бога всичко е възможно - формула

Силата на човека се заключава във вярата му в Божествения порядък. Бог външно се отдалечава от нас, за да не ни смущава, а вътрешно влиза в нас, за да ни насърчава. (Беинса Дуно)

Благата песен

Ако например една нота е турена на петолинието като четвъртинка, а тя иска да стане половинка, капелмайсторът ще я хване и ще каже: „Не половинка, а четвъртинка ще бъдеш!” – „Ама по-голяма искам да бъда, повече време да трая!” Не, толкова, колкото ти е определено, ще бъдеш, ни по-голяма, ни по-малка – колкото ти е определено!

И сега някои от вас искат да бъдат по-големи. Това са криви религиозни схващания. Животът седи в изпълнението на онова, което Бог е създал по закон и ред. Тази хармония е необходима както за вашия индивидуален живот, така и за вашия семеен и обществен живот. Тя е необходима и за вашия ум и сърце. Вашият ум и сърце не могат да се развиват без хармония. Сега няма какво да ви говоря, вие сте опитали какъв крах настава в сърцата ви, когато нарушите хармонията – всяка дисхармония се изразява със сълзи. Щом има хармония, в сърцето има Радост, щом има хармония, в ума има Радост.

Законът на хармонията изисква да обръщате внимание не на това как пеят онези, които не вземат правилно тоновете, но да внимавате как пеят най-добрите певци – от тях ще се научите да вземате правилни тонове. Следователно, в окултен смисъл, когато казваме, че не трябва да се занимаваме с грешките на хората, това значи да не се занимаваме с онези, които пеят криво. Няма какво да ги слушаме тях, а ще слушаме онези, които пеят правилно и ще се учите на хармония.

И тъй, музиката на Земята е единственото условие, което помага на човека да се развие. Затова приложете музиката. Неразположен сте – почнете да пеете! Пейте и не бойте се, пейте каква и да е песен, за да въдворите у вас хармония. Така ще помогнете на вашите мисли, на вашите чувства и на вашите действия. Ако сами не можете да пеете, идете в градината, седнете под някое дърво и ако има вятър, в трептенето на листата ще откриете такава музика, че ще започнете полека да утихвате, да се унасяте в това шумолене, което аз наричам музика. Тези вибрации, които идват от шумоленето на листата, въздействат върху ума ви. Музиката ще я имате като един фактор в живота си, за да се махат тези недоразумения, които сега съществуват между вас. Често вие се спирате и казвате: „Еди-кой си там не пее хубаво, пее фалшиво.” Да, но и ти не пееш хубаво. Трябва да се намери някой друг да каже: „Чакай, аз ще взема правилно тоновете и всички с едно усилие ще се нагласим!” Не е философията в това, че еди-кой си пее криво – философията е да се нагласим всички правилно. Когато има камертон, ще започнем всички правилно да пеем.

А ето нещо,което вкарва и така често пожелавания "късмет" в списъка на зависещите от нас самите неща и което за пореден път ни убеждава в истинността на твърдението,че ние сме единствената причина и следствие за всичко,което ни се случва:

Когато човек си знае урока, всякога е късметлия; който не знае всички уроци, тогава идва нещо, което не е по късмет. Ще разрешите въпроса по закона на хармонията.

Като говоря за Любовта, подразбирам, че тя предшества хармонията, а хармонията създава условия, за да се прояви тази велика Божествена сила, която, като дойде, внася здраве, а здравето внася хармония. Външната хармония дава условия за Любов, Любовта дава Живот, Животът – здраве, а здравето внася вътрешна хармония у нас. Така че хармонията отвън се формира вътрешно.

Влиянието на хармонията в живота

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

"Върху всичко това, което съм ви казал, трябват упътвания. Трябва да разберете, че законите в Природата няма да се изменят заради вашите разбирания. Всички трябва да вложите в ума си мисълта, че Природата няма да постави специални закони за вас, за да ви извинява. Когато говорим за хармония, подразбираме присъствие на съзнание в Живота на човека, подразбираме Живота, в който душата е развила човешкия Аз, развила е съзнанието на човека, че той е нещо отделно в света, че той се е проявил. Човек съзнава, че е едно отделно същество."

"Когато влезете в Божествения живот, има ключ и според този ключ на Божествената хармония вие сте поставени на това петолиние. Вие се качвате на него и казвате: „Знаете ли, че аз съм на особено мнение.” Аз значи да произведете вибрациите, които съответстват на този закон. Щом не искате да се подчините на закона на хармонията, на Божественото, трябва да слезете от петолинието, т.е. от този ключ. Вън от него може да създавате каквито искате обърквания, но на петолинието ще правите това, което ви каже Духът, т.е. капелмайсторът. Той ще ви мести, ще ви туря ту горе, ту долу и ако го слушате, ще минете през всички положения на този хармоничен закон. Това наричам на музикален език съзнателен Живот, което значи, че ръководени вървим по тази крива линия, слизаме и се качваме, но всичко се движи хармонично. Така трябва да разбирате – това е философия и който не я разбира, хващат го за ухото."

"Не е философията в това, че еди-кой си пее криво – философията е да се нагласим всички правилно. "

"В този Живот ние сме Божествени клетки и всеки от нас трябва да разбира и изпълнява добре своята мисия, своето сегашно предназначение и да не желае ни повече, ни по-малко от определената за него работа. Никой не трябва да се отдалечава от Божествения план."

Влиянието на хармонията в живота

Link to comment
Share on other sites

Прекрасна беседа, благодаря!

И сега някои от вас искат да бъдат по-големи. Това са криви религиозни схващания. Животът седи в изпълнението на онова, което Бог е създал по закон и ред. Тази хармония е необходима както за вашия индивидуален живот, така и за вашия семеен и обществен живот. Тя е необходима и за вашия ум и сърце. Вашият ум и сърце не могат да се развиват без хармония. Сега няма какво да ви говоря, вие сте опитали какъв крах настава в сърцата ви, когато нарушите хармонията – всяка дисхармония се изразява със сълзи. Щом има хармония, в сърцето има Радост, щом има хармония, в ума има Радост.

Да разреша онази мъничка задачка, която Бог ми е дал и да направя нещо, макар и малко за Него. Е, за другите и за тщестлавието ми може да не е достатъчно, но всеки според силите си...

Сега, хармония е потребна изобщо за жените – хармонични мисли, чувства и действия. Това е най-великото в Живота, което човек може да изучава. Единственото нещо, което създава човека, това е хармонията – този закон може да го проверите. Когато имате хармония в ума си, в сърцето си, във волята си, всичката ви работа върви, лукът е препържен за половин час, всичко свършвате и казвате: „Днес работата много добре ми върви!” Това е само една малка хармония, а какво може да извърши! Всичката работа съкращава – някой път работата може да се съкрати, някой път времето може да се съкрати. Ако чрез нашия обективен ум понякога изгубим някое явление, години отиват, докато то се изучи отново, а чрез човешката интуиция това, което е трябвало да се изучава цели две години, една минута му е достатъчна, за да се изучи. Сега, този велик закон на Любовта изглажда всичко. Ако се изисква известно време, за да изгладите някоя ваша погрешка, то като дойде Любовта с четката си, веднага, за пет минути всичко изглажда.

Това съм изпитала, като нещо ми е криво, веднага се хващам да пренастроя мислите си, затананикам някоя мелодийка, усмихна се и си казвам, че мога да се справя... И се получава :)

Законът на хармонията изисква да обръщате внимание не на това как пеят онези, които не вземат правилно тоновете, но да внимавате как пеят най-добрите певци – от тях ще се научите да вземате правилни тонове. Следователно, в окултен смисъл, когато казваме, че не трябва да се занимаваме с грешките на хората, това значи да не се занимаваме с онези, които пеят криво. Няма какво да ги слушаме тях, а ще слушаме онези, които пеят правилно и ще се учите на хармония.

Музиканти можете да бъдете всички и никой от вас няма право да каже, че не може да направи това. Необходимо е да го направите! Хармонията изключва думата не мога. Който иска да живее, да се развива, той трябва да казва мога, а който не иска, той трябва да отиде на гробищата. Който не може, пращат го вън от училището и тогава започва обратният живот. Хармонията съществува само тогава, когато казвате мога.

;) Имаме си ние, жените един недостатък, при някои в повече, при други по-малко... Да говорим за този, за онзи... Коя е по-!... Понякога е добре, за да анализираме и да имаме поуки, но не и да критикуваме и недоволстваме... Хубаво е да имаме стремежа към по-добрите, да се учим от тях...

Та когато влезете в Божествената хармония, всички трябва да измените такта на вървежа си – ще тръгнете хармонично, правилно. А знаете ли какво означава превода на това да си приспособите краката, за да ходите правилно? Това значи, че вашите добродетели трябва да вървят правилно. Краката на човешката душа – това е Добродетелта, ръцете на човешката душа – това е вашата Справедливост, ушите на човешката душа – това са мъдрите мисли на Мъдростта, а устата на човешката душа – това е Любовта, чрез която тя може да говори. Тази уста е външната страна на Любовта, чрез която Божествената Любов ще излезе. Едната Любов ще дойде като услуга на другата Любов, която ще дойде отвън чрез нея. Затова сега трябва да сформирате ушите на вашата душа, за да бъдете мъдри; трябва да сформирате устата на вашата душа, за да бъдете в Любовта; за да бъдете добри, добродетелни, трябва да сформирате краката на вашата душа, а за да бъдете справедливи, трябва да сформирате ръцете на вашата душа. Като отидете в онзи свят, ще видите, че някои нямат например уши. Всички добродетели, които в този свят сега упражняваме, ни служат да създадем някои органи. Защо човек трябва да е добродетелен? За да има неговата душа крака. Защо трябва да бъде човек справедлив? За да има душата му ръце. Защо да бъде мъдър? За да има душата уши. Та всичко онова в света, което Божествената хармония го извършва, има пряко отношение към нашата душа.

Бавничко, полека, съвсем съзнателно можем да работим върху себе си. Понякога ще се понацапваме, ама е важно да не спираме и да не се отчайваме, да имаме Вяра... Да не забравяме интуицията си, тя ни е необходима.

Аз ви откривам един ваш недостатък: без да опитвате това, което ви говоря, когато излезете оттук, казвате: „Ето какво каза Учителя.” Не казвайте никому нищо, докато не го опитате. Всяко нещо, което съм ви казвал, не го разправяйте, докато не го проверите. Щом сте го проверили, разказвайте го – тогава то има двойна сила. Разказвайте това, което аз съм казал и което вие сте казали и проверили. Направете опит и когато той излезе верен, кажете го на някой и той да го провери. Когато направи и той опит и излезе сполучлив, резултатът ще бъде три пъти по-силен. Когато този трети разкаже на свой приятел и последният направи опит с добър резултат, силата ще бъде четири пъти по-голяма.

От вас, жените, които учите хармонията, се изисква работа.

Да, ние, жените имаме сила, майчината обич също ни е на помощ. Ние можем да приложим Любовта, можем да направим промяна-не само в семействата си, но и за света. Духът ни помага, Благодаря!

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Законът на хармонията изисква да обръщате внимание не на това как пеят онези, които не вземат правилно тоновете, но да внимавате как пеят най-добрите певци – от тях ще се научите да вземате правилни тонове. Следователно, в окултен смисъл, когато казваме, че не трябва да се занимаваме с грешките на хората, това значи да не се занимаваме с онези, които пеят криво. Няма какво да ги слушаме тях, а ще слушаме онези, които пеят правилно и ще се учите на хармония.

И точно когато човек си помисли, че вече е успял да приложи този съвет, появява се до него някой, който пее с цяло гърло, убеден, че взема тоновете по-правилно от всички останали и дори че може да ги дирижира как да пеят. Изпитание... да приеме човек спокойно присъствието и дисхармонията, която създава, да разбере, че и този човек си има своите уроци... и да се учи на хармония от други около себе си - обикновено най-незабележимите, с най-тихия глас, но с най-светлите и топли очи и сърце...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...