Jump to content
Порталът към съзнателен живот

22. Да слезе Христос да ви обясни


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Господнята молитва

Псалом 91

Нека от сърцето ми любов жива да блика - формула

Беседа: Да слезе Христос да ви обясни

Молитвен наряд за край:

Псалом 23

Вие всички сте недоволни, защото най-същественото ви липсва – вашето съзнание не е още разширено и Христос не е още влязъл във вас да ви обясни. Той прави усилия, но това са временни състояния, в които стават повдигания и спадания. Вие правите усилия, но те ще бъдат безполезни, ако Христос не проникне в съзнанието ви и ако след Него не проникне Божествената Любов. Лесно няма да се достигнат очакваните резултати. Не мислете, че трансформирането на един живот в друг е лесна работа. За да се трансформира едно растение във форма на едно животно, какво изкуство и знание е потребно! Вие сериозно бихте се замислили, но сега считате, че то става много лесно. Не, така лесно не става. Духът Божи, който работи във вас, ще свърши всичко, а не моето говорене. Трябва Христос да проникне и тогава ще дойде Възкресението, което подразбира Новия живот в нови форми. „Ще излезете от гробовете.” Но ако бъдете като сега, ако ядете и пиете като сега, не мислете, че това така ще продължава. Не, от сегашното, от тази форма ни помен няма да остане! Ще останат известни принципи, които ще напомнят, но ние съвършено ще се изменим. Някой ще каже: „Сегашните условия на живота ме спъват.” Не, те не могат да ви спъват.

Вторият опит е следният: ще определя един ден, през който в определен час ще работите пет минути за Христа. Аз точно ще го определя и тогава ще проводя на пътя ви всичките мечки – това да го знаете. И ако вървите смело, те ще ви отворят път и ще кажат: „Може да се работи за Христа пет минути” – и мечките разбират този закон. И аз ще вървя напред. Ще чакате най-важния опит – пет минути за Христа. И да си почистите хубаво вкъщи! Който не си почисти...

Това ми е казано да ви кажа, разбирате ли? И ако вие бъдете верни, тогава ще познаете Истината и Истината ще ви познае.

Да слезе Христос да ви обясни

Кога разбираме дали наистина Христос е проникнал в съзнанието ни - в дни на изпитания и трудности. Те са проверката за извършената работа, за наученото в Училището на Учителя. Страхът е признак на пропуски в знанието. Но до колко смели все пак можем да си позволим да бъдем без да сме безумни в този материален свят...

Edited by Моника13
Link to comment
Share on other sites

Сега някои идат при мен и ме питат защо става това-онова. Днес дойде един и ме попита:

– Знаеш ли какво правят тези твои ученици, защо не им кажеш?

Казвам му:

– Не мога да им кажа, ние живеем по закона на свободата.

– Ами дисциплина няма ли?

– Няма.

Свобода ще дадете на ума, сърцето и волята си. Свободно искам да мислите вече.

Свободата е главният принцип на едно братско общество - всички останали са негови производни...

ще ви дам задача по пет минути само да работите за мен, за Христа, за Любовта. За пет минути бихте извършили чудеса. Не искам един час, а само пет минути. Има ли някой нещо против това? Ако някой злоупотреби с тия пет минути, не е никакъв ученик – ако пет минути не поработи за Христа, неговата работа е свършена. Никакви разисквания, никаква философия, а право на работа! Ще забравиш и жена си, и децата си, и всичко в тия пет минути! Съзнателно ще работиш за Христа, а след това ще философстваш, ще разискваш и ще питаш свърши ли се този въпрос. Забележете: пет минути! Сто дена по пет минути колко прави? Този опит ще го продължавате десет години. Един микроскопически опит, а за една година прави 30 часа и 25 минути, за десет години – 304 часа или 25 дни и 4 часа. В тези десет години ще посветите като работници двадесет и пет дни на Христа по закона на Любовта.

Да слезе Христос да ви обясни

Какво означава да работим за Христа по закона на Любовта?

Работата за Христа може ли да се върши докато работим ежедневната си работа или е нужно откъсване от нея, според вас?

Или може би възможно ли е да се работи за Христа по закона на Любовта, ако сме откъснати от материалния свят, в който живеем и работим?

Работата за Христа по какво се различава от другата работа (за себе си и за хората) - по форма, по съдържание или по смисъл (мотив); или и по трите?

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Да слезе Христос да ви обясниСега, мнозина от вас посещават Братството само за да се изправят работите им. Идвате тук като на театро, за да ви нагостим, след което излизате и казвате: „Вие не сте такива, каквито сте.” Вие още не сте разбрали какви сме ние – ще минат още хиляди години, докато разберете това. Ние сме от тия, които разширяват съзнанието на всеки човек, за да слезе Христос и да разясни Истината на Живота. А тая Истина трябва да бъде такава, че да влезе Божественото съзнание, за да се изрази законът на Божествената Любов във Вселената. И какво по-хубаво от това! С тази Истина можем да работим. А вие казвате: „Да ни помилва Господ!” Е, как ще ви помилва, когато нямате това високо съзнание, за да може Христос да слезе и да изясни погрешката ви. Погрешките и съблазните са неизбежни от всички страни и ако Христос не влезе във вашето съзнание, тия погрешки ще създадат един дисхармоничен живот, а от тая дисхармония всички страдате. Има ли някой, който да не страда?

Животът има две страни: едната страна е животът на актьора, а другата – това е животът на работника. Актьорът работи вечерно време, а работникът – денем. Първият използва вечерта, а вторият – деня. Следователно резултатите не могат да бъдат едни и същи, понеже Животът се развива при различни условия. Вечер актьорът няма тази светлина, а работникът, който работи денем, има условия за един правилен живот.

В какво положение се намират тия ваши сътрудници? Понеже сте работници, трябва да знаете това. Мнозина от вас, женените, искат по-големи привилегии, а по-малко задължения. Искате да се отлагат падежите на вашите задължения, но в Божествената книга отлагане на падежите е изключено. То става само по Благодат. Трябва да се търпи и да се чака някое по-голямо Същество да ви помогне. Не мислете, че даром ще ви се даде.

Edited by Светлина и Хармония
Link to comment
Share on other sites

Когато душата на някого пожелае нещо, в неговото съзнание се определя онова, което има да стане.

Спасението седи в разширението на вашето съзнание, за да влезе Христос. Тогава сте спасени по същество. Тогава всички външни условия, които сега ви стесняват – беднотията и други, всичко това ще се хармонизира и Животът ще придобие друг изглед.
Edited by Мария-София
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...