Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Празниците, символите и еволюцията ни


Recommended Posts

Силен ден е днес ....Благовещение е днес /3 дни след пролетното равноденствие и девет месеца преди Рождество Христово /зимното слънцестоене/...

Благата вест , че ще стане майка на сина на Бога е съобщена на Богородица от Архангел Гавраил, който принадлежи към най - високия чин небесни сили - Серафимите.....те стоят най - близо до Бога и са седем на брой.....

Първите християни са наричали празника и Зачатие на Христа, Благовещение за Христа, Начало на изкуплението, Ангелско благовещение на Мария....

Народът ни го е наричал и БЛАГОВЕЦ - счита се че на този ден идват и кукувицата, лястовицата и известяват на всички благата вест, че зимата вече си е отишла; пак на този ден на земята излизат змиите , гущерите.....и има обичай да се палят огньове, да се прескачат, да се произвежда шум и с формулата /изречението " Бягайте, змии и гущери, днес е Благовец." Разрешава се риба, рибена храна /припомняща едно древно чудо... също има много логична причина - Симеон Богоприемец/.На Благовец се пробиват за обици ушите на малките момиченца, в ноща срещу празника заровените иманета " играят" със син пламък или просветващо три пъти огънче.....Изобщо ...сериозна работа, нали приятели?

Ако човек чуе първото кукане на кукувицата, когато си е похапнал сладко и е с парички в кесията....така ще му върви и през цялата година........

ПОЖЕЛАВАМ ВИ ГО , който може да е на живо, другите мислено ще чуем...между впрочем на мене ми се случи преди години... и взех че си промених суеверното отношение към кукувицата...( еее , не съвсем веднага!!!)

Любов + Светлина + Мир + Радост

Линк към коментар
Share on other sites

  • 5 months later...

:v: Здравейте, приятели!

Силен ден е днес -17 септември - ВЯРА + НАДЕЖДА + ЛЮБОВ.

ВЯРА в Бога, НАДЕЖДА в неговата Благост и ЛЮБОВ към Всевишния и към ближните... :angel:

Реални личности за били - римлянката София( Мъдрост) и дъщерите и Вяра, Надежа, Любов...император Адриан ги убива по жесток начин....за Христовата вяра...що кръв е пролята..и продължава да се лее...?! Както и да е , от нас - сега да празнуваме по разумния начин.Който не го разумява все още - да се моли и медитира+ да иска+да търси+ да хлопа......и ще му се даде!!! Винаги се дава ...:thumbsup2:

Вяра в Бога, Надежда в неговата Благост и Любов към Всевишния и към ближните...

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Линк към коментар
Share on other sites

Това пише в Библията което трябва да се чете тази седмица. Послание на св. ап. Павел до Галатяните гл.2 стих 16-20 .... :

16. като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, - и ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар.

  17. Но, когато искахме да се оправдаем чрез Христа, ако и ние сме се намерили грешни, то Христос на греха ли е служител? Да не бъде!

  18. Защото, ако градя изново онова, което съм развалил, показвам себе си престъпник.

  19. Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога.

  20. Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

Днес на този празник мисля, че трябва да се разграничи Вярата от Познанието. Защото вярваме в това което не виждаме. Ако го виждаме няма да вярваме, а тогава ще го знаем.

Благодаря на Благост !!

Линк към коментар
Share on other sites

:) Здравейте!

Току що писах за Надеждата в една тема и сега когато прочетох и тази тема, ми се иска да ви попитам относно празниците - нещо не мога да им хвана логиката на различните църковни празници :sleeping: освен , че Великден е най - значимия , и че Рождеството се празнува особено шумно. И каква е логиката на т.н. подвижни и неподвижни празници. Вяра , Надежда и Любов винаги се празнува на 17 септември например. Защо точно тогава, а и за другите празници също? Или просто така са определили някога.Благодаря ви.

:hypocrite: Любов+Светлина+Мир+Радост

Линк към коментар
Share on other sites

  • 5 weeks later...

:v: Здравейте, приятели!

            Завет на Свети Иван Рилски Чудотворец

      Аз, смиреният и грешен Иван, който не съм извършил никакво добро на земята, когато дойдох в тази Рилска пустиня, не намерих човек в нея, но само диви зверове и непроходими дебри. И поселих се в нея самин със зверовете, без да имам нито храна, нито покрив, но небето ми беше покров, земята -постеля и тревите храна. Но благият Бог, заради обич към Когото презрях всичко и претърпях глад и жажда, мраз и слънчев пек и телесна голота, съвсем не ме изостави, но като милосърден и чедолюбив баща обилно задоволи всичките ми нужди. И що да въздам на Господа за всичко, що ми даде? Много са Неговите благодеяния към мене, понеже от Своята света висота погледна милосърдно на моето смирение и ми оказа помощ да претърпя всичко - не аз, а Христовата сила, която е в мене - защото от Него е всяко добро дарование и всеки съвършен дар отгоре идва.

И като ви виждам днес събрани в Господа тук, гдето, както казах, досега човек не е обитавал, но само диви зверове, а освен това, като предвиждам, че наскоро ще настъпи краят на тукашния ми живот, поради това намислих да ви оставя преди моето отхождение от тукашния ми живот настоящето мое отческо завещание, както и бащите по плът оставят на своите чеда земно наследие от сребро и злато и друго имущество, та като поменувате вашия отец по Светия Дух, да не забравяте и неговото завещание.

Зная аз, възлюбени в Господа чедца, зная добре, че вие като новоначални, още не сте утвърдени в иноческия живот. Но не бойте се, защото Божията сила в немощ се показва съвършена. Тъкмо поради това и намислих да ви напиша това мое грубо и неуко завещание, та, като го имате винаги в паметта си, да се укрепвате телесно и душевно в Господа и да напредвате чрез добродетелите в страх Божий. Защото вярвам в моя Бог, Комуто служа от моята младост и усърдно му се покорих, че след моето заминаване тази пустиня, която досега беше страшна и необитаема, ще бъде населена от множество пустинни жители и за нея ще се изпълни писаното: чедата на запустялата са много повече, отколкото на тази която има мъж.

Поради това, моля ви, чедца мои, които в Господа съм събрал, моля ви, моя утроба, не пренебрегвайте наставленията на вашия отец, и заедно с апостола казвам: "Пак съм в мъки, докато се изобрази Христос във вас." Моля ви и ви заклевам със страшното Божие име, да не нарушите или изоставите нищо от него след моята смърт, но всичко, което написах, както е написано, да изпълнявате напълно, както сте се и обещали пред Бога. И който пристъпи или наруши нещо от него, той да бъде проклет и отлъчен от Отца и Сина и Светия Дух и да няма дял със светците, които от веки са угодили Богу, но неговият дял да бъде с онези, които са разпнали Господа на славата и с Неговия предател Юда, да бъде заличен от книгата на живите и да не бъде записан с праведните".

И, преди всичко, завещавам ви да пазите светата вяра непорочна и незасегната от всякакво зломислие, както я приехме от светите отци, без да се отдавате на чужди и различни учения. Стойте добре и дръжте преданията, които сте чули и видели от мене. Не се отклонявайте нито надясно, нито наляво, но ходете по царския път. Пазете се грижливо от светски увлечения и винаги помнете заради що сте излезли от света и заради що презряхте света и светските неща.

А най-много се пазете от сребролюбивата змия, защото сребролюбието е корен на всички злини, според апостола, който го нарича второ идолослужение. Защото за инока богатството не е сребро и злато, но съвършената бедност, отречението от своята воля и възвишеното смирение. Не ви казвам това като мои заповеди, но ви напомням Христовите заповеди. Защото Той казва на Своите свети ученици, а чрез тях и на всички, които са се отрекли от света: "Не притежавайте злато, нито сребро, нито торба, нито медни пари в пояса си и прочее." Защото златото и среброто са големи врагове на инока и подобно на змия ухапват оногова, който ги има. Ако прочее, имаме безсъмнена надежда в Бога, Той не ще ни остави лишени от нищо, защото сам Той казва:"Ако жена би забравила своите чеда, то Аз не ще ви забравя." И другаде: "Търсете първо царството Божие и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде." Защото в началото, когато дойдох в тази пустиня, лукавият опита да изкуси чрез сребролюбие и мене - понеже благочестивият цар ми изпрати множество злато. Когато се отказах да го видя заради Господа, аз разбрах, че това е било коварство на дявола. Не го приех, но го върнах на оногова който го изпрати понеже така помислих в себе си: Ако бях желал да имам злато и сребро и подобни тям неща, то защо дойдох в тази страшна и непроходима пустиня, гдето не намерих човек, но диви зверове - и така се избавих от козните на лукавия изкусител, който се старае да ни спъва в онези неща, от които самоволно се отрекохме. Поради това и вие не търсете нищо от тези неща. Защото вашия Небесен Отец преди вашите молитви знае от що се нуждаете.

Нито пък търсете да бъдете познавани и обичани от земните царе и князе, нито се поддавайте на тях, като оставяте Небесния цар, Комуто се записахте да бъдете войни и да воювате не по плът и кръв, а против миродържителя на тъмата на този свят. Но и пророк Иеремия ни заплашва, като казва така: "Проклет да е човекът, който се надява на човека" и останалото. Като изброява злините, той добавя че е благословен човекът, който се надява на Господа. Не казвайте, що ще ядем, или що ще пием, или в що ще се облечем. Защото езичниците търсят всичко това. Погледнете птиците небесни как не сеят, нито жънат, нито събират житници, и вашия Небесен отец Ги храни. Не сте ли вие по-горни от птиците? Щом веднъж сте излезли от света, не се възвръщайте назад нито с тялото си, нито с ума, защото никой, според казаното, като положи ръка на ралото и поглежда назад, не ще бъде насочен към Небесното царство. Но и апостолът, прочее учи да забравяме онова, що е отзад и да се стремим към това, що е напред. Що означава, чедца мои, това: да забравяме нащата, които са зад нас? Нищо друго, освен да предавам всячески на глъбините на забвението всичко онова, което - излизайки заради Бога от света - сме изоставили и презрели, а да се стремим към лежащия пред нас подвиг, към който бидохме призовани от нашия основоположник - преблагия наш Бог Господа Исуса Христа, Който ни е удостоил да понесем Неговия благ ярем, защото Неговото иго е благо и Неговото бреме е леко.

И както ви събра в едно благодатта на Светия Дух, така и вие се старайте да живеете единодушно и единомислено, като дихаете еднакво, отправяйки поглед само към вечното въздаяние, което Бог е подготвил за онези, които Го залюбиха. Общежителното пребиваване в много неща е по-полезно за иноците, отколкото уединеното. Защото уединеното не подхожда на мнозина, но на твърде малобройни и съвършени във всички иночески добродетели. Общият пък живот изобщо е полезен за всички, както и отческите книги достатъчно ни казват това и ни учат. Духоговорещият пророк Давид го възхвалява, като казва: "Ето, колко е добро или колко е красиво да живеят братята заедно." Към това припява и един духодвижен църковен песнописец така: "Защото в това Господ обеща вечен живот." Но и сам благият наш Владика Господ Исус Христос не казва ли със своите пречисти устни: "Гдето са двама или трима събрани в мое име, там съм и Аз всред тях." А нашите богоносни отци казват за самопребивателния живот: "Горко на самичкия, защото ако падне, няма кой да го вдигне." Поради това, чедца, щом като Светият Дух чрез устата на пророка похвалява общия живот, не го пренебрегвайте и вие, но напротив, утвърдете го и бъдете като едно единно тяло в Господа, което има различни членове, като едни образуват, прочее, главата, която притежава повелителството, а други нозете, които се явяват тези, които работят и носят, други пък - другите части на тялото, та да се състави от всички единно духовно в Господа тяло, водимо и управляемо от една разумна и словесна душа - сиреч чрез духовно разсъждение - и да няма нищо разделено. И когато се установи такова пребиваване и живеене според Господа, тогава и Той сам ще бъде посред вас, като ви управлява невидимо.

Не търсете първенство и началства, но помнете Оногова, Който е казал: "Онзи, който иска да бъде по-голям всред вас, нека бъде слуга на всички." Избирайте си наставници и си поставяйате началници, които Бог ви покаже, сиреч мъже, засвидетелствани от всички в духовните деяния и превъзхождащи всички по разум и духовно разсъждение и години да пасат добре и богоугодно повереното им стадо по ливадите на благочестието и на животворните заповеди Христови. За тези подобава да се иска потвърждение повече от Бога, отколкото от своето си мнение. Ако ли пък, както казва великия наш отец и иночески наставник преподобния Ефрем Сирски, всички започнете да желаете началства и предстоятелства и всички да бъдете игумени, и всички наставници, и тълкуватели, и учители, и поникнат всред вас съперничества, свади, разпри, ревност, клевети, високомерия, завист и други неподходящи за монасите страсти, тогава знайте положително, че Христос не е между вас, защото Христос не е учител на раздор и несъгласие, но на мир и съединение. Защото той се моли към Бога и Отца и за Своите свети ученици да бъдат единни, сиреч единомислени, именно тези и всички, които чрез тях вярват в Него, и говори така: "Отче свети, запази ги в Твоето име, да бъдат единни, както сме и Ние." И другаде: "Моля се не само за тези, но и за онези, които вярват в Мене заради техните думи, да бъдат всички единни." Така и вие бъдете единни, имайте мир помежду си, защото Той казва към Своите ученици: "Мир ви оставям, моя мир ви давам." А какъв е този Христов мир, чедца? - Той сам отново казва, като говори: "Не както дава светът ви давам Аз." Но този Христов мир надминава всеки ум. Това е мирът, за който говори пророкът: "И неговия мир няма предел." Но и апостолът ни учи, като казва: "Имайте мир и святост - с всичко друго, но без тези неща никой не ще види Бога." Такъв мир, прочее, имайте и вие помежду си и с голямо единомислие и разсъждение устройвайте всичко според Бога, за да не разгневявате благия ваш Владика Бога.

Ако ли пък се намери някой измежду вас, който сее плевели, раздори и други съблазни, такъв веднага го отстранете отсред вашето събрание, за да не се обърне това на разяждаща живеница, според Апостола, и да не се разпространи злото между добрите, и да не би някой корен на горчивина да прорасте нагоре, да направи пакост и чрез това да се осквернят мнозина. И злият вълк да не смути мирното Христово стадо, защото и такива ще се явят. За тях предсказва Христос, говорейки: "Защото е нужно да се яви съблазън, и горко на света от съблазънта." Поради това и вие, чедца, се пазете от тези неща и не ги допущайте да живеят между вас. Но ги отклонявайте далече от себе си, както пастирът прогонва краставите овце от чистото стадо.

Като живеете пък вкупом заради Господа и понасяте тежестите един другиму, не пренебрегвайте и онези, които живеят в уединение и се скитат в пустините, и в пещерите, и в земните пропасти - за които не бе достоен целият свят - но ги снабдявайте, когато може, за да ги имате като молители пред Бога, защото молитвата на праведника може много да постигне.

Поучавайте се в Господния закон ден и нощ, прочитайте често отческите книги и се старайте да бъдете подражатели на светите наши отци Антония, Теодосия и другите, които просияха като светила в света със своите добри дела. Придържайте се крепко о църковното правило, като не изоставяте или презирате нищо от онова, що е установено от светите отци.

Ръчната работа да не бъде пренебрегвана от вас, но, прочее, в ръцете ви да има работа, а молитвата: "Господи, Исусе, Христе, Сине Божий, помилвай мене грешния" да бъде постоянно в устата ви, както и в ума ви - споменът за смъртта. Такова беше деянието на древните пустинни отци, и те не ядоха напразно своя хляб, и не само те самите се препитаваха от труда на своите ръце, но отдаваха и на нуждаещите се, и така не се излъгаха в своята надежда. Защото, както казва апостолът, добре е сърцето да се утвърждава с благодат, а не чрез храни, от които не са получили полза онези, които са живели всред тях. А той казва: "Да пребивава братолюбието, не забравяйте странолюбието, понеже чрез него някои, без да знаят са угостили ангели."

Новопросветените люде от единокръвния свой народ утвърждавайте във вярата и ги наставлявайте да изоставят непристойните езически обичаи и злите нрави, които дори и след приемането на светата вяра поддържат. Но те вършат това поради простота и заради това се нуждаят от вразумение.

Още много имах да ви говоря, възлюблени ми в Господа мои чедца, но не е възможно всичко да се напише. Предавам ви на Тогова, Който е извор на всяка премъдрост и разум и истински Утешител - на Светия и животворящия Дух, та той сам да ви даде мъдрост, да ви вразуми, да ви просвети, да ви научи и настави на всяко добро дело.

А сега ви оставям възлюбения наш брат Григорий за наставник и началник вместо мене, за когото вие всички свидетелствате, че е годен да ви управлява добре и според Бога, и единомислено го избирате за началник, ако и да не желае, но поради послушание и смирение се повинува на вашето искане. А след това - когото Бог ви покаже.

Аз пък отсега желая да пребивавам в тишина и безмълвие, за да се покая за своите прегрешения и да изпрося милост от Бога. А вие винаги поменувайте във вашите молитви мене, грешния ваш отец, за да получа милост в съдния ден, понеже нищо добро не сторих на земята и се боя от [Страшния]съд и мъките, които са приготвили за грешниците като мене, и Божията благодат да бъде с всички вас, като ви осенява и закриля от всички злини. Амин.

Написа се в годината от създаването от света 6449 [941 от Р. Хр.], в 25-ия ден от месец март.

Аз, смиреният и многогрешен Йоан, първи жител на Рилската пустиня, подписвам със своята ръка и потвърждавам гореказаното.

:thumbsup2: Да бъде Виделина!

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Линк към коментар
Share on other sites

Днес е Димитровден, 26 октомври. Честити да са празнуващите !

Знаете ли, че най-разпостраненото мъжко име сред българите е Димитър. Посветеният на богинята Деметра.

ЗА ДИМИТРОВДЕН

--------------------------------------------------------------------------------

През октомври има един голям празник, който е дал и името на месеца, наречен някога Димитровски. Разбира се става дума за Димитровден. Черковният празник е в чест на Светия великомъченик Димитър. Житието му разказва, че Свети Димитър е роден в град Солун. След смъртта на баща си той станал градоначалник, приел Христовата вяра и учил жителите на Солун да не се кланят на идоли, а да отворят сърцата си за Христа. Затова император Максимилиян заповядал да го заключат в тъмница. Дори и затворен, Свети Димитър продължил да разпространява вярата си сред народа, заради които бил погубен – промушен с копие в реброто. След време, при разравянето на някакъв ров, били открити мощите на Св. Димитър, които излъчвали целебно и благовонно миро.

В църковните песнопения Св.Димитър се възпява като мъченик, пазител на царете, поборник на войните, обогатител на нищите и “пристанище на прибягващите за неговата помощ”. Последните му образи, възпявани в песнопенията, намират и място във фолклорната обредност.

Като начало на зимното полугодие денят в чест на св. Димитър Солунски се свързва с поговорката “Дойде ли му денят, идва му и снегът”. Счита се за по-голям брат на Св. Георги, който довежда лятото. Вярва се също така, че св. Димитър е брат и на архангел Михаил (душевадника) - покровителя на отвъдния свят - на умрелите предци. Като предвестник на зимата и студа Св. Димитър се свързва със света на мъртвите. Затова около празника е една от най-големите задушници. Характерни са и трите дни след Димитровден - т.нар. Миши празници, спазвани предимно от жените.

На този празник стопаните се разплащат с наетите за летния сезон работници, овчари и ратаи. Димитровден се характеризира с обредното полазване – гадаене по първи гост. Обредът тук се нарича “булезене”, “булезване” или “полязка”. Изпълнява се също и на Игнажден. Вярва се, че ако първите полазници са момченца, през годината ще се раждат повече мъжки животни. Ако полазникът е добър и имотен човек, годината ще е здрава, плодородна и благополучна. На Димитровден стопаните гледат дали луната е във фаза пълнолуние. Ако “месецът е пълен”, вярват, че кошерите ще са пълни с мед, а кошарите – с агънца. На Димитровден започват годежите и сватбите, момите извиват “сглядно” хоро пред погледите на ергените и техните родители. Така възрастните избират своите бъдещи снахи.

КУХНЯ

--------------------------------------------------------------------------------

За празника на свети Димитър се приготвят различни ястия от птици и зеленчуци.

Салата от пиперки и патладжани

Необходими продукти: 2бр. патладжани, 8 бр. зелени пиперки, 4бр. домати, 50г. орехови ядки, 50мл олио, 4 скилидки чесън, 1 /2 връзка магданоз, сол, оцет.

Начин на приготвяне:

Изпечете патладжаните и пиперките на силен огън. Вкусът им ще бъде неповторим, ако ги изпечете на жар. След това ги обелете и нарежете на ситно. Прибавете счуканите орехи и чесън и подправете на вкус с част от олиото, оцета и солта. Разбъркайте добре получената смес и я сипете в чинията, в която ще сервирате салатата. Отгоре подредете нарязаните на тънки филийки домати. Поръсете ги със ситно нарязания магданоз и ги залейте с останалото олио. Това е една идеална есенна салата, която отваря апетит за основното ястие. Не е подходяща за хора с болни бъбреци.

Линк към коментар
Share on other sites

:v: Днес е ден на БУДИТЕЛИТЕ !

Честит празник на всички пробуждащи се, пробудени и будещи ни! Благодарим за което! :smarty:

Будни Бъдете Българи Будители!

Малко от напътствията на един от тях - брат Боян Боев от "Работа в света "

РАБОТА В СВЕТА

Няколко братя и сестри бяха приети от Учителя. Един от братята попита как да работим в света за новите идеи.

Трябва да се работи между хората.

Хората, ако нямат нужда, няма да дойдат, но ще дойдат при нас от нужда.

Когато им говорите, трябва да имате силата на Духа. Огън да имате, че светът да чувства нужда от вас. Без нас не могат, ние сме огън, ние сме вода, ние сме светлина. Човек трябва да бъде смел.

Когато Бог говори чрез него, думите на човека имат резултат и сила, но когато говори от себе си, думите му нямат плод. Човек, когато поеме този ангажимент, трябва да гледа Бог да говори чрез него и само тогава неговата дейност има дълбок смисъл.

Освободете се от догматизма.Трябва да се намерят връзки и допирни точки със сродните течения; да се намерят общи идеи и общи принципи с тях.

С вътрешно усърдие човек трябва да се стреми да служи на Бога. Казано е: “Който обръща души към Бога, той печели”. Не само да се посее, но силата стои в това – посятото да израсте. Когато човек говори на някого за Бога, той има вече контакт с Духа, само че да съзнава това.

Важен е методът за събуждане на душите.

Да се събудят и да станат работници за Делото Божие, които са готови ще се пожертват за успеха на делото. Това не е нещо, което изведнъж става. То е като цвят, който се разцъфтява постепенно и като плод, който вързва и узрява постепенно. Днес – малко, утре – малко, но ако се предаде наведнъж цял урок, няма да се разбере; малко по малко да се навлиза в материята. Малкото да се тури на работа.

Ние искаме да обърнем хората към Бога, но не сме ние, които ги ще обърнем. Ние трябва само да подкрепим човека – “СЪБУДИ се братко! СТАНИ , братко!” и да си отминем. Единственият, Който може да обърне хората, е БОГ, а ние сме само носители на Божественото. Някой казва: “Аз го обърнах!”, а Христос казва – “Никой не може да дойде при Мене, ако Отец Ми не го привлече”. И не можем да отидем при Христа, ако Отец не те привлече при Него. Като отидем при Бога, ще разберем какво нещо е Любовта.

Казва се в Писанието: “Ослепил ги е, за да не би да се обърнат и да ги изцеля”. Тук има една скрита мисъл. Кой ги е ослепил? Някой ги е ослепил.

Трябва да се работи разумно в света, да се представи на хората това, което е достъпно за техните умове и сърца. Някои искат да възприемат Истината по научен начин и по този начин ще им се представи; на всекиго ще се представи Истината по такъв начин, по който му е най-достъпен.

При сегашните условия първото нещо е да бъдете добри, умни и смели.

Бог, като изпраща някого на работа, не го изпраща при богатите, а при бедните. Когато Кортеза обикаляше България, пращаха я при някоя бедна жена. Та сега вие не отивате там, където ви изпраща Господ, а – там, където не ви е изпратил.

Трябва да се изработят методи за предаване на една Истина на света. Когато човек върши дадена работа, трябва да я осмисли предварително и чак тогава да я върши!

Когато питат за нас, кажете, че хората, които учат за Бога, са полезни.

Всеки човек в живота си трябва да заведе при Бога поне 30 нови души.

Добрите хора излизат от Бога, за да помагат и се връщат пак при Бога, за да се изпълнят с Божията благост.

Когато човек иска да работи в света между хората, каквото и да предприема, непременно трябва да има Любов. Когато отидеш да работиш всред хората за разпространение на новите идеи, ще си служиш с огън.

Пътят е с много препятствия, запушен е, и като туриш огън, тогава ще го очистиш. Това значи да носиш Любовта със себе си и когато работиш всред хората да я внесеш. Любовта ще изчисти всички вътрешни препятствия в техните души и ще СЪБУДИ  Божественото в тях.

Да бъде ВИДЕЛИНА!

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Линк към коментар
Share on other sites

Утре е есенната Задушница.

Питала съм се :smarty: защо народът е назовал този обред така.

Кого всъщност заДушаваме или пък го правим за Душите..за да не им е задушно горе... :1eye:

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Линк към коментар
Share on other sites

Задушници прави не само православното християнство, католиците също почитат паметта на мъртвите през ноември, т. напр. чехите наричат този ден Душички. При тях хризантемата е траурно цвете, защото цъфти по това време. Приблизително по това време е и всеизвестният празник Вси Светии, който също се родее с култа към мъртвите. Или както казват на латински In commemoratione omnium fidelium defunctorum - в памет на всички починали вярващи.

Съботата преди Архангеловден е Архангелова Задушница, редом с пролетната Черешова задушница е повод да се отдаде почит на починалите. Като ритуал се ходи на гробищата и се раздават храни и жито на хора, които срещнеш - да /с/поменеш близък, който вече не е сред нас. Не се оставя храна на гробовете, защото това се счита за оскверняване - мъртвите такава не ядат. Храната, която се раздава, е наследство от езическите жертвоприношения /животински и житни/. Ако разглеждаме символа на този своеобразен празник на мъртвите, трябва да го разглеждаме като едно цяло с деня на Св.арх.Михаил /8,11/, който е ден на смъртта и нейния главен повелител. Почитта към мъртвите предци е култ от времето на древния хомо сапиенс, съзнателния човек, който пази връзката с корените си, с отвъдния свят, запазвайки целостта на две привидно отделни реалности - физическата и нефизическата форма на живот. Фолклорната диалектика възприема смъртта като междинно звено между два живота. Затова и нейната уродливост изчезва, за да бъде заменена от красотата и спокойствието, предхождащи вечността... Така народният светоглед актуализира древния митологичен тричлен живот-смърт-нов живот, спрямо който раждането на този свят е смърт по отношение на отвъдното, а смъртта тук е раждане в света на предците.

Линк към коментар
Share on other sites

Задушници прави не само православното християнство, католиците също почитат паметта на мъртвите през ноември, т. напр. чехите наричат този ден Душички. При тях хризантемата е траурно цвете, защото цъфти по това време. Приблизително по това време е и всеизвестният празник Вси Светии, който също се родее с култа към мъртвите. Или както казват на латински In commemoratione omnium fidelium defunctorum - в памет на всички починали вярващи.
Всъщност сърбите мисля, че отбелязват Задушница седмицата преди Димитровден, но не знам дали са със старостилците или с новостилците.Както и да е.

Има една отлична молитва за душите на заминалите:

Господи, Отче, ПРОСТИ , ПОМЕНИ и ПОМИЛУЙ , отишлите си с Вяра в Теб , наши бизки / ближни/ братя и сестри. Амин

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Линк към коментар
Share on other sites

А утре, 8.11, е събор на св.арх.Михаил - имам имен ден ! Хубав покровител съм си избрала, белким така надхитря смъртта :sorcerer:

Линк към коментар
Share on other sites

Хм, Михаил, Милкана - тъкмо се чудех къде е връзката? В първите две буквички? :) ! А моят имен ден кой е? Някой да е чувал за Орлинов ден?!?! Дори звучи смешно... !

Интересно, че преди години в България основният личностен празник е бил именно именният ден, но 45-те години комунизъм са поставили акцента на рожденият ден, защото е било неприлично да се следва религиозен обичай ! Затова пък сега някои си имат по два празника на годината :) ! А някои с име като моето, един - както пееше крокодила Гена : "К сажаленя День рожденя толкько раз в году"...:) !

Линк към коментар
Share on other sites

Връзката е в няколкото еднакви буквички, но най-вече в общото -ИЛ....

А за теб имен ден ще намерим, Цветята си имат Цветница, птиците също трябва да си имат ден....нека да помисля....

Линк към коментар
Share on other sites

:angel: помислих и измислих ! На Св. Дух е именният ден на Орлите!

Защото: -в много антични обреди при смъртта на император бил пускан орел, който да занесе душата му при боговете, - на купела за кръщене е изобразен орил, символ е на възкръсналия Христос, - в психологическото символознание орелът се сваща като "могъщо крилато съшество в небесната синевана духа" и т.н.

Та на понеделника, следващ петдесетница , е Св. Дух, само че както се разбира, празникът е подвижен...малко неудобство за спазването му. Нищо, ние ще ти напомняме :feel happy:

Линк към коментар
Share on other sites

  • 4 weeks later...

:) Честит да е 8 декември на всички, които празнуват !

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Линк към коментар
Share on other sites

:v: Сега сме в периода на рождественските пости - то това си е "празник " за тялото и душата :1eye: Адвентата казват, че е много важна.

:v: Любов + Светлина+ Мир + Радост :v:

Линк към коментар
Share on other sites

  • 2 weeks later...

:v: На 20 декември е Игнажден! Добър полазник/полезник на всички желая!

:v: Любов + Светлина + Мир Радост

Линк към коментар
Share on other sites

  • 2 weeks later...

:)

Приятели,

Ето ви нещо и от Учителя Беинса Дуно по темата:

"Съвременните хора имат много обичаи, изпълняват много обреди без да знаят вътрешния им смисъл. Първоначално обичаите и обредите са били в самия човек, но после ги е изгубил и са останали само външни форми. Първоначално храмът е бил вътре в човека, но, след като го изгубил, той започнал да си строи външни храмове и там да се кланя и моли. Със загубване на чистотата си, човек изгубил всичко, което било написано в сърцето и душата му. Какъв по-велик храм ще търси той от онзи, който е в него, и онзи, който вижда в цялата природа? Достатъчно е да излезе вън, сред природата, да види небето, да се изложи на слънцето, да диша чистия въздух и благодари на Онзи, Който е създал цялата вселена. Да излезе вечер, когато небето е осеяно с безброй звезди, за да почувства влиянието на Твореца. Всичко, което ни обикаля, е в състояние да повдигне мисълта и чувствата ни, да ни свърже с Бога. Ето къде е църквата, т.е. храмът на човешката душа. Това е Божествената църква, която храни душите. Тя е и в човека, и вън от него, сред цветя и дървета, реки и морета, птички и животни. Дето животът се проявява правилно, там е Божият храм, там са свещите и кандилата. Когато хората се обединят и заживеят в любов и братски помежду си, те влизат в Божествения храм. Всички хора не са на еднакъв уровен, но всички могат да бъдат братя и да се ползват еднакво от благата на живота. За онези, които се съблазняват от чуждите добрини и блага, Христос казва да се извади дясното им око и да се отсече дясната им ръка."

Из "Противоречия в съзвучието", "Великите условия на живота", Варна,1998 г

Линк към коментар
Share on other sites

:D

Ми какво да кажа ?

По-добре не би могло и да се каже и цитира. Безпределно съм съгласен с приложения цитат.

Но може да се направи едно лекичко добавяне по това което е написала Таня.

Пример...:

Аз съм човек като всички Вас. Майка и мене ме е родила и отгледала. Заорал съм здраво нослето в първородния грях по рождение. Решил съм да излезна от този първороден грях и съм потърсил милоста на Бога чрез покаяние да ме научи КАК да се очистя. И Той - Бога е "нарисувал цялата Вселена вътре в сърцето ми. Целият Божествен закон е изрисуван вътре в сърцето ми и е скрито за невиждащите и нечуващите ми очи и уши.

КАК да разчета поне схематично Устройството на вътрешният свят.?

Нали все от някъде трябва да тръгне човек докато се докосне до Божественото вътре в себе си.

Мисля, че точно това прави Външната Църква и Външните ритуали, чрез празниците и символите им. Мисля, че целта е човек да обърне външния празник и го направи ВЪТРЕШЕН като разкрие пред себе си скритият смисъл който е влажил Бог в него. И един път разкрил ВЪТРЕШНИЯТ скритият за физическите очи и уши смисъл ВЪНШНАТА ЦЪРКВА престава да е необходима за този човек. Но единствено само за този човек ...Душа . За този човек, достигнал до състояние да разчита невидимите движищи сили на Природата външната църква вече е само един изучен учебник. И естествено изученият учебник остава като мил спомен от еволюцията и насъщна потребност за идващите след него човеци ...Души.........

Нека не забравяме, че това е процес ....дълъг процес ..........

Благодаря на Таня за ценните и мноооого точни цитати........ :thumbsup1:

Линк към коментар
Share on other sites

:v: Добре го е казал Учителя - както винаги!

Истинските празниците са си истински празници - и външните, и вътрешните - те зависят много от нашата добра воля за добро настроение и отношение. Няма особено значение къде си като място и колко е претрупана софрата, а най - вече с кого си и колко ти е леко на душата.

Избирам си с кого и как да празнувам истинските празници и досега е било хармонично всичко.

:v: Любов + Светлина + Мир + Радост

Линк към коментар
Share on other sites

:) Здравейте, приятели!

На 6 януари празнуваме Богоявление.

Празникът Богоявление или още Йордановден, Просвещение, Празник на Светлината, който зачитаме ежегодно ни припомня за кръщението на Иисус Христос от Йоан Кръстител в р.Йордан и символното му значение.

В Евангелието на Лука 3: 23 пише, че Христос бива кръстен на около тридесет годишна възраст .

В момента на кръщението ( трикратното потапяне във водата на реката и излизането) небето „се отваря” и Светият Дух слиза върху Христос във вид на гълъб ( Лука 3: 21,22), а от небето се разнася глас : „Този е Моят възлюблен Син, в Когото е Моето Благоволение” (Матей 3:17 ).

Затова се празнува като Богоявление , просвещение, посочване, определяне или изявяване на Месията , за чието идване са писали старозаветните пророци.

Счита се, че със символа на кръщаването се реализира тайнството на смъртта и възкресението на човека у него ; умира земният човек , наследникът на Адам и неговия грях, и се ражда , възражда одухотвореният , просветленият човек , който е осенен от Духа и приема в себе си силата на духовността.След този момент за Христос започва пътя Му към Голгота.

Христовото кръщение празнуват първо в Египет още през втори –трети век.

С осветената на Богоявление вода се освещават храмове, икони , каещи се, болни и се счита че е с особена сила , символно съпричастяваща със светостта , с Духа.

Денят след Богоявление отбелязваме като ден на Йоан Кръстител или Йоан Предтеча.Или още Ивановден.

Божията Благодат да бъде с всички именници!Амин

:smarty: Някой знае ли защо ние българите всъщност празнуваме Рождество заедно с католиците, а Великден с източното православие (което сега на Богоявление празнува Рождество) ?

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Линк към коментар
Share on other sites

:v: Едно арменско пожелание за Рождество - те празнуват също днес заедно с източното православие по стар стил!

:thumb down: Чисто небе, бързи коне, бяла магия и пълна кесия! :thumbsup:

:thumbsup2: Любов + Светлина + Мир + Радост :thumbsup2:

Линк към коментар
Share on other sites

През 1968 година БПЦ преминава към Грегорианския календар без обаче да мести датите на неподвижните празници. Което значи, че Коледа, който е с фиксирана дата, става на 25.12, както е по Грегорианския, а Великден, който е подвижен празник, се води от Юлианския календар.

Линк към коментар
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гост
Отговори в тази тема...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Добави...