Jump to content
Порталът към съзнателен живот

23. Свидетелството на Духа


Recommended Posts

Moлитвен наряд за начало: Добрата Молитва

Препоръчително е да прочете 15-та глава от Евангелито на Йоан

Беседа: Свидетелството на Духа

Mолитвен наряд за край: Господнята Молитва

Ще ви говоря върху 26-и стих от прочетената глава: „А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духа на Истината, който от Отца изходи, той ще свидетелствува за Мене.”

Духът – това е най-възвишеното, най-чистото, най-святото. И в тази святост Духът носи условията на Разумния човешки живот. Аз употребявам думата разумен, но бих употребил и друга. В най-широк смисъл, когато човек има в себе си Разумния живот, той живее като музикант и като поет. Той е всякога весел, има Мир в душата си, светът не го тревожи, нищо не го смущава. Такъв човек не е дребнав, не се спира върху дреболиите на живота, а само върху онова Великото, което Бог е създал.

И казва Христос: „Аз ще ви изпратя този Дух.” А сега хората живеят без Духа. И вие питате защо хората не живеят братски. Как ще живеят братски? Таралежът живее по таралежки, змията живее по змийски и т.н., и всички животни живеят тъй, както разбират. Духът го няма у тях и всеки един си има особено разбиране. А като дойдем до хората, питаме за някого защо така постъпва. Той живее тъй, както разбира. Защо не живее другояче? За да живее другояче, трябва да дойде Духът. Ако не дойде Духът, той ще живее тъй, както разбира. Ако вие искате принципиално да се измените, да заживеете друг живот, Духът трябва да дойде във вас. И когато Той дойде, няма да се питате този Дух във вас дали е Божествен. Той е само Един Дух – Великият Дух, който носи Светлината, който носи Мъдростта, Истината, който носи всичко в себе си. Той носи всички блага от памти века и няма друг като Него. Този Дух носи всичко в себе си и Той е разпоредител на всички блага. И когато дойде Той, хората започват да стават умни, гениални и когато им дойде някой нагости, приемат го с радост, гощават го – вършат всичко с Любов. Но когато Духът си замине, казват: „Днес не съм разположен, в дома ми да не влизаш, друг път ела!” Защо? Духът е, който носи всичките богатства, а Него сега го няма. Много естествено, когато аз съм болен, ще кажа, че днес не приемам гости. Защо? Защото съм болен. И освен че аз не мога да приемам гости, но и се нуждая от някой, който може да ми услужи.
Link to comment
Share on other sites

Не си правете илюзии – Един Мъж има, схванете това! Ще го търсите! Ще се чувствате като една душа и така ще можете да разрешите въпроса за страданието си. Въпросът е да намерите Христа. Не историческия Христос, не този Христос, в когото вярват хората, но онзи Христос, който казва: „Аз Съм начало и конец, алфа и омега”, Този, който ви е изпратил тук, който е изпратил благословението Си, който ви е подкрепял при всичките ваши идвания и странствания в този свят и ви е ръководил в Пътя на Истината. Той е бил всякога добър, никога не се е навъсвал, винаги е деликатен и казва: „Ще дойде времето на тази велика развръзка.”

Трябва да имате отворено сърце, а не да казвате: „Не сме добри.” Господ ще заличи греховете, ще ги хвърли зад гърба си и няма да ги погледне. Но такива, каквито сте сега, и да се молите не можете. Сега се молиш да вършиш Волята Божия, а утре търсиш един от чуждите мъже и казваш: „Кой ще ме храни?” Стига вече толкова, осем хиляди години робуване е достатъчно! Понеже е от осем хиляди години, ремъкът вече ще се скъса. Време е човек да скъса веднъж завинаги с ремъка на злото. То е великото зло, с което трябва да скъса човек и от което трябва да се отдели. И тогава човек ще обърне ума си към Бога и ще разбере, че в Него няма промяна, няма измяна. Той е един и същ. Той не е човек, Той е Великият Дух и няма промяна у Него. Благоутробен се нарича Той, многомилостив, пълен с Любов към онези, които се каят, които вършат Неговата Воля.

Свидетелство на Духа

Link to comment
Share on other sites

Великият Дух, който носи Светлината, който носи Мъдростта, Истината, който носи всичко в себе си. Той носи всички блага от памти века и няма друг като Него. Този Дух носи всичко в себе си и Той е разпоредител на всички блага. И когато дойде Той, хората започват да стават умни, гениални и когато им дойде някой нагости, приемат го с радост, гощават го – вършат всичко с Любов.

какво ще ви припомни Духът? Духът ще ви припомни за всичките тия плодове, които вие трябва да имате в душата си. Защото, когато дойдат, гроздоберачите какво правят? Спират се при ония лози, дето има грозде, а дето няма, минават и заминават. И Духът, когато дойде, всякога ще се спре при една душа, у която има това грозде.

Сега ще направя едно сравнение: почвата, това сте вие, според думите на Христа; лозата, това е Словото, което е вложено във вас, а лозарят е Духът, който обработва – Божественият Дух. Всяка една възвишена мисъл, всяко едно възвишено желание, които се разработват във вас, които цъфтят и радват душата ви, се подкрепят от този Божествен Дух.

А когато дойде Духът, вие ще имате една жива, положителна опитност, навсякъде и всичко ще изпитвате и ще разбирате какъв е смисъла на Живота. Това е Духът. Той, когато дойде, ще свидетелства, а вие ще бъдете смели, решителни, с всички хора ще се справите. Защото няма да говорите вие, а Духът във вас ще говори. Как ще говори? Вашата душа ще бъде проникната с тази Божествена Любов и когато тези думи излизат от устата ви, те ще отварят вратите навсякъде.

Свидетелството на Духа

Божественият Дух като дойде, Той внася Светлина, внася Мир, сади Знание, носи здраве, щастие, блаженство – това носи Великият Дух, когато дойде.

Да внесе в живота Светлина - значи да разбирам смисъла на всяко нещо, което става без моята воля...

Да внесе Мир, значи след като разбера смисъла на видяното и изпитаното от мен, да видя връзката му с мен и с всичко друго от миналото и бъдещето и настоящето - с това, което познавам и с това, което никога няма да позная... Да видя мястото и ролята му в Цялото заедно с нещата, които по ограничени човешки мерки изглеждат антагонистични на него, но само го допълват...

Да сади Знание - замислих се - защо да не ми носи, а да сади.... Защото истинското знание е като зърното, което отначало е на тъмно и влажно, после прораства с нежно стръкче и расте и дава плодове.... Ако почвата на ума и сърцето ни са дълбоки и плодородни...

Здравето, щастието, блаженството - те са плодовете на Светлината, Мира, Любовта, Знанието....ако отворим дома на ума и сърцето и душата си за Духа...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...