Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл на деня - 02.03.2009 г. - 08.03.2009 г.


Recommended Posts

Мисъл на деня – 2 март 2009 г.

"Понякога хората се страхуват от това, че един малък народ може да изчезне. Това е невъзможно... Всеки народ, когото Бог ръководи, не може да изчезне. Ето защо всеки народ трябва да чувства Бога в душата си и да каже: „Бог ни е изпратил на Земята и ние ще Му служим.” Бог е определил място на всеки народ. "

Из Речи само реч, 31-ва НБ, 15 май 1938 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 3 март 2009 г.

Христос приложи закона на себеотричането, който проповядваше и на учениците Си. Той казваше: „Който не се отрече от майка си и от баща си, от богатството си, даже от живота си, не може да бъде Мой ученик.” Този стих може да се преведе с други думи: „Ако не любиш, ако не учиш, ако не обичаш Истината и свободата, не можеш да бъдеш Мой ученик.” Това означават думите на Христа на съвременен език – да дадеш всичко и да започнеш да любиш, да учиш и да обичаш Истината и свободата. Това казвам на българите, това казвам на всичките народи.

Из Трите родословия, УС, 22 септември 1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 4 март 2009 г.

Съвсем са други моите идеи за хигиена и за жилище. Тук искате да кажете дали е българско. Аз не искам да ви проповядвам български работи. Искам на вас като българи да ви проповядвам Божествени работи. Божественото във вас е, което ще ви подигне; като българи сте много добри. Но онова, от което вие имате нужда, то е Божественото, то е общочовешкото. Българите си имат своето място. Изпратени са като народ да служат. И дотолкоз, доколкото служат за благото на човечеството, дотолкоз може да имат благословение. Казвам: на първо място трябва да служат на Бога, а след туй да служат на себе си.

Из Три фази, 34-та НБ, 19 юни 1938 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 5 март 2009 г.

Да имаш интуиция, това значи да разбираш кому какво е нужно и да го задоволиш по най-разумен начин. Ако срещнеш някой философ, ще се разговаряш на неговия език. Необходимо е всеки човек да развие в себе си интуицията. Тя му е дадена от Бога, за да схваща той отдалеч събитията. Условията се дават даром, а резултатите се придобиват. Това значи: условията за развиване на интуицията са дадени на човека даром, а той трябва да работи върху себе си, да прави усилия да я развие.

Из Възможни постижения, ООК, 2 март 1927 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 6 март 2009 г.

Който се ръководи от своята интуиция, той е затворен за шума на външния свят. Той влиза в сърцето си, затваря се там, взима си бърсалката и започва да изтрива. Кой какво казал, това се изтрива и остава чисто сърце, на което ще се пишат само Божествени работи. Красиво е да отидете до една чиста дъска, на която нищо не е написано и очаквате да дойде Божият пръст да пише!

Из Възможни постижения, ООК, 2 март 1927 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 7 март 2009 г.

Злото, това е мъжкият принцип в Природата; Доброто – това е женският принцип. Как ще го разберете сега?

Из Явих ви го!, 19-та НБ, 6 февруари 1938 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 8 март 2009 г.

Някои искат да определят жената по какво се отличава. Жената се отличава по устройството на своето тяло. Жената се отличава по устройството на своя мозък. Жената се отличава по устройството на своите способности и чувства – кардинално се отличава от мъжа и мъжът, и той кардинално се отличава от жената. Това не е противоречие – това е хармония. Мъжът на друга гама е създаден. Те са две велики гами в света. Жената представя минорната гама, а мъжът представя мажорната гама.

Из Явих ви го!, 19-та НБ, 6 февруари 1938 г.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...