Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Луна, Слънце и Меркурий


Recommended Posts

:yinyang: Здравейте приятели,

Предоставям ви един по-специален поглед- от Божествена гледна точка, върху Луната от Иван Андонов - Изворски. Вярвам ,че ще Ви хареса.

След Слънцето най-голямо влияние върху живота, развитието, здравето, условията, възможностите и съдбата на човека оказва Луната. Докато по влиянията на Слънцето съдим за връзките и отношенията на човешкия Дух с Божествения свят, с принципите на Любовта, то по влиянието на Луната съдим за връзките и отношенията на човешката душа с Ангелските светове, с принципите на Мъдростта. Колкото по-изправни са отношенията на човека към Бога, към Любовта, толкова по-големи благословения получава от Слънцето и толкова по-силен и по-богат е неговия Дух. И колкото по-изправни са отношенията на човека към Ангелските светове, към Мъдростта, толкова по-силни и хармонични са влиянията на Луната върху него и толкова по-богата, по-силна и по-напреднала е неговата душа. А колкото по-неизправни са отношенията на човека към Ангелските светове, към Мъдростта, толкова по-дисхармопични и неблаготворни са влиянията на Луната върху него и толкова по-бедна, по-слаба и по-изостанала е неговата душа. Това е така, защото всички благословения от Любовта на Бога и Божествените светове идват през Слънцето и се възприемат от човешкия Дух, а всички благословения от световете на Мъдростта (от всички Ангелски йерархии) идват чрез Луната и се възприемат от човешката душа.

Животът и съдбата на човека до 30-годишна възраст са под преобладаващото влияние па Луната, т. е. Ангелските светове работят върху човешката душа чрез принципа на Мъдростта. След 30-та година животът и съдбата на човека са под преобладаващото влияние на Слънцето, т. е. Божествените светове работят над човешката душа чрез принципа на Любовта. Човешкият дух може да се уподоби на Слънцето, а човешката душа - на Земята. Както на Земята всичко възраства, развива се и дава плодове под влиянието на слънчевата светлина, така и под влиянието на свързания с Бога човешки Дух всичко посято в душата възраства и се развива. Всички човешки замисли, желания, мечти и копнежи се посяват в човешката душа подобно на семена

в Земята. От добрите помисли и желания в душата на човека се развиват добродетелните качества и радостите в Живота. А от лошите помисли и желания се развиват противоречията, ограниченията и страданията. През настоящия си живот човек ще трябва да пожъне плодовете на всички добри и лоши помисли и пожелания, които е посял в душата си през миналите си животи, а всички помисли и желания от сегашния му живот ще дадат своите плодове в следващия. Всичко Добро и лошо, което човек е посял в душата си през миналите си животи, се познава по хармоничните и дисхармонични съчетания и влияния на Луната в хороскопа му.

Човешката душа има за символ знака на Луната, защото както

Луната постоянно се променя по вид и положение, така и душата е подложена на постоянни промени. И както Луната получава светлината си от Слънцето, така и душата получава сила и светлина само от Божествения Дух. На Луната живеят всички напреднали души, които са завършили земната си еволюция на Слънцето. Тези лунни жители ръководят съдбата на цялото човечество. Преди слизането наХриста от Слънцето всички Велики Учители на човечеството са слизали от Луната и когато говорим за влиянията на Луната, трябва да разбираме отношенията на лунните жители към човека. Астрологията учи, че Слънцето, т. е. слънчевите жители дават силите и материалите, с които трябва да бъде съградено тялото на човека, а лунните жители извършват изграждането му. Лунните жители построяват тялото на даден човек с такива форми, които да изразяват идеите, мислите и желанията на този човек от миналите му животи. Лунните жители ръководят зачеването, ембрионалното развитие (развитието на детето в утробата на майката), раждането, растенето и оформянето на човешкото тяло. Съобразно еволюцията на дадена душа лунните жители построяват подходящо тяло, което отговаря на нейните стремежи. Лунните жители служат за връзка между Ангелските светове и човешките души. Обмяната и обръщението между човешките души и Ангелските светове става само чрез лунните жители. Луната служи за склад на всички благословения, които се изпращат за хората от вис-

шите светове. Лунните жители разпределят благословенията между човешките души съобразно способностите на всяка душа да оползотворява дадени благословения.

Луната служи и като чистилище. Нито една човешка душа не може да завърши земната си еволюция и да напусне Земята без да е научила и приложила законите на лунните жители, защото те са пазители на чистилището. Човешката душа трябва да се пречисти на Луната под ръководството на лунните жители и тогава да влезе в Рая, който се намира на Слънцето. Лунните жители извършват колосална работа, за да подпомагат развитието на човешките души и да поддържат условията, за да бъде възможен земният живот. Една от най- огромните им работи по отношение на Земята е да превръщат част от слънчевата светлина във вода. А какво е значението на водата за живота на човека и другите същества и растения всеки може да си отговори. Три четвърти от човешкото тяло е вода, следователно всички течности в човешкия организъм попадат под влиянието и управлението на Луната, т. е. на лунните жители. Под най-силно влияние и управление на Луната са следните важни органи: главният мозък, лявото око у мъжа и дясното у жената, устните, гръдният кош, стомахът, лимфната система и др. Измежду металите на Луната принадлежи среброто, което има пречистващо действие върху кръвта, когато се носи като украшение. Измежду растенията чистите представители са зелето, краставиците, марулите и т. и. Измежду цветовете Луната има отношение към ясно зеления цвят. От музикалните тонове с Луната е свързан тонът фа. В хороскопа на всеки човек Луната показва отношенията с майката, съпругата и жената въобще, с простия народ, материалното богатство, домът, животът до 30-годишна възраст, условията и възможностите за телесно и духовно развитие и т. н.

Луната е показалец в хороскопа на човешката душа, на човешкото тяло, на човешката личност, а също така — на Природата, още на майката, жената, сестрата, приятелката и на женския свят изобщо. Следователно добрите съчетания на Луната с другите светила ни показват до каква степен човек е възлюбил Господа с

душата си и доколко спазва Божествения порядък вътре в себе си с мислите, чувствата и желанията си, със словото си и делата си, както и вън от себе си - в Природата по отношение на всичко, с което е свързана Луната.

Когато Луната е в лоши съчетания с другите светила, по количеството и силата на лошите съчетания можем да съдим до каква степен и в какво отношение човек е нарушил Божествения закон, нарушил е Божествения порядък вътре в себе си и вън от себе си, т. е. в Природата с мислите, чувствата, словото и делата си, с всичко, на което Луната е показалец.

Линк към коментар
Share on other sites

:yinyang: Здравейте приятели,

Предлагам ви и "Слънце" и "Меркурий" от книгата на Иван Андонов -Изворски "Лекции по Астрология". Приятно четене, приятели, мисля че това е най- истинската Астрология!

Слънце

Най-голямо, най-силно, най-важно, най-благодатно и жиз-недателно светило от Слънчевата система е Слънцето. Затова Слънцето е най-големият добротворец за човечеството, за всички други същества и за Природата.

Слънцето е символ на Божествения Дух, който работи в човека. Следователно Слънцето е носител на всички благословения, които Божествения свят (Дух) изпраща на човечеството. Слънцето ни изпраща всички благословения от Божествения свят чрез светлината и топлината си. Всичко съществуващо на Земята е рожба, дело, създание на слънчевата светлина. И огънят, и топлината, и водата, и Земята, и всички видове растения, и плодове са видоизменена слънчева светлина. Същността на всяко нещо по Земята е от слънчева светлина. Затова в най-древните свещени писания се казва: "От Слънце е сърцето на Земята. "Астрологията ни учи, че от Слънцето се управлява сърцето на всяко същество. Затова още в Писанието се казва; "Сине мой, дай Ми сърцето си!" Защото сърцето на човека е свързано направо със Слънцето, т, е. с Божествения свят. Във всички царства на Земята чистите слънчеви творения се отличават с най-голямата си красота, чистота и ценност. Измежду елементите слънчев елемент е златото. Измежду минералите слънчев минерал е диаманта. Измежду плодовете слънчеви са портокалите, мандарините, лимоните, гроздето и др. Измежду животните слънчев представител е лъвът. Измежду хората слънчеви синове са великите общочовешки Учители, които най-много са говорили за слънчевото царство, за благословението на слънчевата светлина, за Божествената същност на Слънцето, за Божията Любов.

По отношение на физическия човек Слънцето е главният архитект и строител на човешкото тяло. Слънцето е главният снабдител на човешкото тяло с жизнедателни сили. Слънцето има отношение към устройството и дейността на най-важните телесни органи: сърцето, симпатиковата вегетативна нервна система, дясното око у мъжа и лявото у жената.

Когато Слънцето оказва силно влияние върху физиката, тогава човек има най-красивото тяло. Когато Слънцето оказва най-силно влияние върху Духовното (Астрално) тяло, тогава човек се стреми към всестранна и най-голяма чистота, доброта, пожертвувателност, благородство, великодушие, щедрост, люб-веобилност, душевно спокойствие, радостно настроение, оптимистични възгледи, стремеж към висша нравственост, откровеност, вярност и любов към Добротворството. Когато Слънцето оказва най-силно влияние върху Умственото (Ментално) тяло, тогава човек се отличава с най~висш идеализъм, истинолюбие, любов към Божественото Слово, готовност за пълна пожертвувателност при изпълнение Волята на Бога, стремеж да работи за общочовешкото щастие, общочовешката хармония и общочовешкото побратимяване. Слънцето влияе върху Умственото тяло на човека с най-висши гениални способности. Всички велики Учители, всички светии, мъдреци и гениални хора с Любов към Бога са имали силно слънчево влияние върху Умственото си тяло.

За разлика от всички други светила, които имат хармонични и дисхарчопични, неблаготворни влияния, слънчевите влияния са само хармонични, благотворни. Това се доказва от слънчевата светлина, която от нищо не се цапа, макар да чисти всички нечистотии. Единственото нещо, което не може да се хване, да се ограничи, да се оцапа, да се зароби, е слънчевата светлина. В нея са вложени всички сили, качества и благословения на Божествения свят. Чрез слънчевата светлина работят и се изявяват на човека Божията Любов, Мъдрост и Истина. В слънчевата светлина се намират най-великите блага и най-великото щастие за човека. Ако слънчевата светлина само за миг престане да огрява Земята, последната в същия миг би се разпаднала и би изчезнала с всички хора и същества по нея.

На Слънцето живеят Божествените синове (Христосовците) - най-висшите същества от Слънчевата система. На Слънцето е осъществено Царството Божие, където се прилагат напълно

законите на Божията Любов, Мъдрост и Истина. Слънчевата светлина се ражда от мислите на слънчевите жители, а слънчевата топлина - от сърдечните благопожелания на слънчевия свят. Нап-висшата, най-чиста, най-красива, най-благодатна, животворягца и най-здравословна храна за Умственото, Духовното и физическото тяло на човека се възприема направо от слънчевата светлина чрез очите, които са най-съвършените органи, създадени само от слънчевия свят. Затова най-великите Учители, които са идвали на Земята, са учели хората да обичат Слънцето, да го съзерцават по особен начин, да възприемат жизнедателните сили - храна от слънчевата светлина. Най-великата, най-съществена, най- необходима, животворяща, вечна и истинска наука за човека е науката за слънчевия свят и слънчевата светлина, защото те са създали Земята и всички същества по нея. Слънчевата светлина движи Земята и поддържа о/сивота на нея. Затова Учителя Беипса Дуно говори най-много за Слънцето, за слънчевия свят, за слънчевата светлина и за нейните животворящи сили.

От 1- до 7-годишна възраст слънчевата светлина има отношение към устройството и развитието па физическото тяло; от 7- до 14-годиишна възраст слънчевата светлина има отношение към устройството и развитието на Духовното (Астрално, Чувствено) тяло; от 14- до 21-годишна възраст слънчевата светлина има отношение към устройството и развитието на Умственото (Ментално) тяло; от 21- до 28- годишна възраст слънчевата светлина има отношение към устройството и развитието на Душевното тяло (тялото, чрез което работи и се развива душата); от 28- до 35-годишна възраст слънчевата светлина има отношение към устройството и развитието на Причинното тяло, чрез което се проявява и работи Духа на човека; следователно па 35 години човек може да достигне пълното си и всестранно развитие.

В слънчевата светлина са вложени всички жизнедателни, обиовителни и творчески сили, всички закони и благословения на Божествения свят - на слънчевите жители. Затова слънчевата светлина е главният строител, жизнедател, хранител, творител

и пазител на физическото, Духовното, Умственото, Душевното и Причинното тяло на човека. Всички видове сили и храни, с които човек жтее и се развива, са видоизменена слънчева светлина.

Цялата Слънчева система представлява тялото па Христос, които е Духът и Душата на Слънчевата система. Слънцето е сърцето на Слънчевата система, т. е. на Христовото тяло. Слънчевата светлина е Христовата кръв. Затова тя постоянно излиза от Христовото сърце, т. е. от Слънцето, обикаля всички планети (органите на Христовото тяло), носи жизнедателни сили и храни на всички същества (клетки на Христовото тяло) по планетите, подобно на кръвта в човешкото тяло, която непрестанно излиза от сърцето, циркулира из цялото тяло и носи сила, храна и топлина за всички клетки. Затова, когато Христос, Слънчевият Дух, който се изявяваше чрез Исус, е казал: "Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, няма да имате живот ", с това е искал да каже, че ако хората не се хранят с плодовете, израснали върху Неговото тяло - Земята, и не пият вода, която е видоизменена слънчева светлина, те не могат да живеят. Същото еис клетките на човешкото тяло: когато престанат да се хранят от кръвта, те престават да живеят. За цялата Слънчева система и за всички същества по нея Слънцето е това, което е сърцето за човешкото тяло; слънчевата светлината е това, което е кръвта в човешкото тяло за неговите клетки. Затова здравето и дейността на човешкото сърце е в пълна зависимост от дейността на Христовото сърце, т. е. от Слънцето, а чистотата и здравето на човешката кръв е в пълна зависимост от слънчевата светлина, т. е. от кръвта на Христовото тяло.

Цялото Христово учение, предадено чрез Исус, е разяснение за органическата връзка и зависимост, която съществува между човека-клетка, който е в Христовото тяло, т. е. в Слънчевата система. Това най-добре е изказано с думите: "Аз съм лозата, а вие пръчките. " Следователно човек дотолкова може да възприема, да разбира и да се ползва от благословенията на слънчевата светлина - Христовата кръв, доколкото се стреми да живее съобразно законите на Христовото учение. Защото законите, които Христос е оповестил и върху които закони Учителя Беинса Дуно нап-много говори в беседите си, са закони на слънчевата светлина. Всички благословения (жизнедателни сили), излизащи от Бога, минават първо през Христовото сърце - Слънцето и идват до човека чрез слънчевата светлина, която е кръвта на Христовото тяло, т. е. на Слънчевата система. Затова Христос е казал: ''Всичко, каквото попросите от Отца в Мое име, ще ви се даде." В слънчевата светлина (Христовата кръв) е вложена Христовата Любов, която носи Живот за хората, Христовата Мъдрост, която осветява пътя на хората и Христовата Истина, която носи свобода за хората. Затова Христос е казал: "Аз съм пътят, истината и животът. "

В слънчевата светлина са вложени най-висшите творчески и жизнедателни сили за Умственото, Духовното и физическото тяло на човека. Затова колкото повече човек мисли за Слънцето и слънчевата светлина, проучва законите и и се стреми да ги прилага в живота си, толкова повече неговото Умствено тяло се ползва от творческите и жизнедателни сили па слънчевата светлина и толкова повече умът на човека става по-велик и по-силен. Колкото повече човек обича Слънцето и слънчевата светлина и съзнава неизброимите блага, които слънчевата светлина непрестанно твори, и е благодарен за всичките слънчеви благословения, толкова повече Духовното му (Астрално) тяло възприема творчески и жизнедателни сили от слънчевата светлина и толкова повече човек има радост, спокойствие и мир в живота си. И колкото повече човек съзнателно, разумно и редовно излага физическото си тяло на слънчева светлина, толкова повече то възприема творчески и жизнедателни сили и става здраво, силно, работоспособно и дълголетно.

Човек едновременно живее, развива се, действа и работи в три свята: в Умствения свят човек живее с Умственото си тяло, в Духовния свят - с Духовното си тяло, а на физическия - с физическото си тяло. Само със светлите си мисли човек може да поддържа живота на Умственото си тяло, а следователно и на ума си; само с обичта си към Доброто човек може да поддържа живота на Духовното си тяло, т, е. на сърцето и чувствата си; само с разумни постъпки човек може да поддържа живота и здравето на физическото си тяло. Човек може да бъде напълно разумен, радостен и здрав, когато едновременно се храни умствено, духовно и физически с най-чиста храна. А най- чистата храна за Умственото тяло, за ума е науката и знанието за Слънцето и слънчевата светлина; най-хубавата храна за Духовното, Чувственото тяло е обичта и благодарността към слънчевата светлина; най-хубавата ц чудотворна храна за физическото тяло е светлината и топлината на Слънцето. Понеже човекът Исус, чрез когото говореше Христос (Слънчевият Дух), знаеше за трите вида нап-висша храна (умствена, духовна и физическа) от слънчевата светлина, затова, когато Сатаната - Сатурн Го изкушаваше да направи от камъните хляб, за да се нахрани, Той му отговори: "Не само с хляб ще живее човек, а с всяко Слово Божие. " Защото Словото Божие идва за човека само чрез слънчевата светлина. Затова и Учителя Беинса Дуно толкова много е говорил за чудотворните сили на Слънцето, слънчевата светлина и топлина, затова даде толкова много правила за посрещане и съзерцават на Слънцето, за използване на слънчевата светлина и топлина за лекуване, за подмладяване, за придобиване на жизнени сили, за ободряване, за усилване дейността на ума, сърцето и волята. Най-великото, най-възвишеното, най-прекрасното, пап-благотворното нещо, което е разбираемо за човека, това е Слънцето и слънчевата светлина. Затова още от най-древни времена Слънцето е било почитано от посветените като Бог на Доброто, на Живота, на здравето, красотата, радостите, безсмъртието, Любовта, Мъдростта и Истината. Животът и влиянията па всички други светила от Слънчевата система зависят от Слънцето и слънчевата светлина.

Първият най-чист и слънчев човек на Земята е Исус, който се нарече Христос, защото човекът Исус пръв осъзна, разбра и проумя органическото и духовно единство па цялата Слънчева система. Исус пръв разбра и проумя Словото и волята на Христа (духът на Слънчевата система) и изяви това Слово на цялото човечество и изпълни пръв волята на Христа. Исус с право се нарече Христос, защото Исус Христос значи Богочовек, т. е. човек, който е осъзнал Божествената същност в себе си, доброволно

и се подчинява и се ръководи в живота си от нея. Нап~висшият слънчев човек Исус пръв между всички хора ясно разграничи в себе си Божествената от човешката същност, висшето начало от низшето. Затова, когато Исус говори за себе си като човек, той се нарича Син человечески, а когато говори за Христа - Божествената същност в себе си, топ се нарича Син Божий. Христое разкри на човечеството чрез Исуса, че всеки човек може да стане Син Божий, т. е. Богочовек, когато се научи да мисли, да разбира, да живее и да работи като Исуса Христа - първия Богочовек, първия Син Божии. Това ясно се разбира от следните думи на първия Богочовек: "Който слуша и изпълнява това Словб, Аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище в него. " Исус Христос е първият Слънчев Учител на човечеството. Преди Неговото идване всички Учители и Мъдреци са були под преобладаващото влияние на Юпитер и Сатурн.

Вторият най-чист и най-висш слънчев човек е Учителя Беинса Дуно, в когото живяха и пребъдваха Бог-Отец и Христос. И затова Учението на Учителя е също слънчево, както това на Исус. Всички останали хора, доколкото обичат и прилагат в живота си Учението на Исус и на Учителя Беинса Дуно, дотолкова ще привличат слънчевото влияние върху себе си и дотолкова ще могат да се ползват от благословенията на слънчевата светлина. Исус и Учителя БеипсаДуно са двама Братя от Великото Бяло Братство, т. е. от слънчевите жители. В Учението па Исус и на Учителя Беинса Дуно са дадени всички закони, начини и методи, с които хората могат да станат слънчеви човеци, Богочовеци, които да бъдат жилища на Бога - на Отца и на Христа. И само когато всички хора станат слънчеви човеци, ще се възцари Божествената Любов, Мъдрост и Истина на Земята. Тогава ще настане Царството Божие, безсмъртният Живот, вечната хармония и красота. Според учението на астрологията, докато всички хора не станат слънчеви човеци, положението и състоянието на човечеството ще бъде като това на блудния син от евангелската притча, защото тя се отнася за цялото човечество. Понеже Слънцето е бащата на всички хора и съгцества, тези, които не изпълняват законите и не живеят според волята на своя баща

- Слънцето, са в положението на блудния син. Когато всички хора се научат да живеят според законите на Слънцето и слънчевата светлина, т. е. когато станат слънчеви хора, тогава човечеството ще бъде в положението на разкаялия се и завърна! се блуден син при баща си - Слънцето. По този въпрос Учителя Беинса Дуно казва следното: "Колкото повече човечеството усвоява и прилага в живота си Учението на Божествената Любов, Мъдрост и Истина, толкова повече Земята ще се приближава към Слънцето и когато хората напълно приложат Божественото учение, тогава Земята подобно на параход ще спре на Слънцето. Царството Божие, за което се говори във всички свещени писания, се намира на Слънцето. Всички Божии Синове от Слънчевата система живеят на Слънцето. Бъдещата Шеста раса ще се нарича светеща, т. е. слънчева. Хората от Шестата раса и слънчевите жители ще си ходят едни други новости. Хората от Шестата раса ще се движат с бързината на светлината (300 000 км/сек) и за осем минути ще отиват до Слънцето. "

Слънцето има преобладаващо влияние върху Умственото и Духовното тяло на мъжа. А при жената преобладаващото слънчево влияние е върху физическото тяло, т. е. първо върху външния й вид, а после върху Духовното и тяло. Затова силното слънчево влияние върху мъжете създава гениални умове във всички области на науката, изкуствата, религията и философията. Най-великото, най-прекрасното, най-полезното, най-благотворното, истинското и вечното е родено от умове със слънчево влияние. И колкото по-силно е слънчевото влияние върху Умственото тяло на мъжа, толкова по-силен, по-богат с творчески способности е неговият ум, по-възвишени са неговите идеали. Накратко, колкото по-силно е слънчевото влияние върху Умственото и Духовното тяло на мъжа, толкова по-голям носител, изявител и служител е той на Божията Любов, Мъдрост и Истина. Слънчевото влияние върху мъжа го прави умствен и духовен творец, носител и служител на всички висши общочовешки идеали.

Силното слънчево влияние върху Духовното тяло на жените прави последните необикновено добри, нежни и любящи. Силното слънчево влияние върху жените се изразява във физическа красота и привлекателност. Колкото по-силно е слънчевото влияние върху жените, толкова по-големи са способностите и добродетелите на децата, родени от тях. Всички гениални хора и мъдреци, всички Учители и идеалисти са родени от майки със силно слънчево влияние върху Духовното и физическото им тяло. Такива майки се отличават с правилни, красиви физически форми и големи духовни добродетели. За пример може да ни послужи образът и характерните черти на Исусовата майка. Следователно силното слънчево влияние върху мъжете ги прави умствени и духовни творци, т. е. рожбите на мъжете са умствени и духовни, а силното слънчево влияние върху жените ги прави способни да станат майки на гениални деца.

Всички братя и сестри, които обичат Учението на Учителя Беинса Дуно и се стремят да го изпълняват искрено, имат слънчево влияние, защото Учението на Учителя е слънчево. Тези братя и сестри, върху които слънчевото влияние е най-силно, се отличават с най-голяма любов към Учението, с най-ревностно сърце го изпълняват във всяко отношение с най-голяма Любов, Мъдрост и Истина.

Меркурий

След Слънцето и Луната на трето място по важност за живота и съдбата на човека е планетата Меркурий, защото тя е свързана с устройството и развитието на централната нервна система, под чието управление попадат всички умствени прояви и всички сетива: зрение, слух, обоняние, вкус и осезание. Колкото по-хармонични са влиянията на Меркурий върху даден човек, толкова по-усъвършенствана, по-правилно устроена и развита е централната му нервна система и толкова по-съвършени и по- здрави са сетивата му. А колкото по-хармонично са устроени и развити централната нервна система и сетивата на човека, толкова по-големи са умствените му сили, заложби, дарби и способности и толкова повече са възможностите и условията за тяхното развитие, за умствената дейност, прояви, успехи и постижения. И обратно, колкото по-дисхармонични и неблаго-творни са влиянията на Меркурий върху човека, толкова по-зле е устроена и нехармонично развита централната му нервна система, толкова по-несъвършени и нездрави са сетивата му и толкова по-малко са умствените му сили, заложби, дарби и способности, както и условията и възможностите му за умствена дейност, прояви, успехи и постижения.

Влиянията на Меркурий върху даден човек са толкова по-силни и хармонични, колкото повече възвишени и светли мисли и идеи е имал този човек в миналия си живот. Защото възвишените

идеи и светлите мисли са храната, с която могат да се развиват, да живеят, да бъдат здрави, да работят и да се проявяват висшите способности и дарования на човешкия ум. Колкото повече човек е хранил ума си със светли мисли и висши идеи в миналите си животи, с толкова повече умствени дарби, сили и способности ще разполага в настоящия си живот. От висшите Божествени мисли и идеи, с които човек храни ума си през настоящия си живот, ще бъдат създадени умствените сили, дарби и способности за следващия му живот. Човек непременно ще има такава умствена жетва през настоящия си живот, каквито идеи и мисли е посявал в ума си през миналите си животи. А каквито идеи и мисли човек посява в ума си през настоящия си живот, такава жетва ще има през бъдещия си живот.

Умът на човека представлява неговата нива в Умствения свят. Следователно колкото повече човек е носител и изявител с ума си на Божествени идеи и мисли, толкова неговата нива е посята с хубави и полезни семена, от които се раждат плодове за храна на висшите светове. Щом човек с висшите си идеи и мисли ражда плодове за храна на Висшите същества, то в замяна те даряват човека с висши дарби, способности и сили. Умствените полета на хората, които не са носители и изявители на висши идеи и мисли, представляват места, обрасли с бурени, плевели и безплодни растения за висшите светове. Такива хора не създават плодове за храна на Висшите същества, затова и те не ги даряват с висши способности, дарби и сили. В хороскопа на такива хора Меркурий е с нехармонично, неблаготворно влияние. Колкото повече умът на човека е бил носител и изявител през миналите му животи на низши, злосторни идеи и мисли, толкова по-големи са през настоящия живот умствените му ограничения. А низшите, злосторни идеи и мисли през настоящия живот на човека ще създадат ограничения и противоречия па ума му през следващия живот.

Казано накратко, с висшите си идеи и мисли човек създава умственото си поле благородни плодове, които служат за храна на Съществата от висшите светове. А в замяна на плодовете, които човек е произвел от умственото си поле, той получава от висшите светове умствени сили, дарби и способности. С низшите си мисли и идеи човек произвежда на умственото си поле бурени и плевели, които служат за храна на низши същества. Щом човек с ума си храни и дава живот на повече низши същества, толкова повече те повреждат ума му, докато съвсем го изядат. Както с материалната си нечистота човек става причина да го нападат разни паразити, така и с низшите си мисли и идеи, които са умствено нечистота, човек става причина умствени паразити да нападат и изяждат неговия ум, т. е. неговото Умствено тяло, защото знаем, че умът е дейност и проява на Умственото (Мен-тално) тяло.

Съществата, живеещи на планетата Меркурий, която е най-близо до Слънцето, имат за задача да ръководят развитието и дейността на човешкия ум. Всички идеи и мисли, които идват от висшите светове на цялата Вселена, трябва най-напред да бъдат възприети и преработени от меркуриевите жители и тогава да станат достояние на човешкия ум. Също така всички плодове от човешките висши идеи и мисли трябва да минат и да се преработят от меркуриевите жители, които ги изпращат по цялата Вселена. Следователно посредством своя ум и меркуриевите жители човек е в отношение и връзка с идеите и мислите па световете от цялата Вселена. Затова се казва в митологията, че Меркурий е секретар на боговете, т. е. че всички благословения от висшите светове трябва да минат през Меркурий, за да станат достояние на човека и всички висши плодове, които човешкият ум ражда, трябва да бъдат поднесени от Меркурий на висшите светове. Меркурий е посредникът между човешкия ум и умовете на всички богове, т. е. на всички Същества от висшите светове. Притчата на Христос за талантите всъщност символизира отношението на меркуриевите жители към човешкия ум. Защото меркуриевите жители са господарят, който раздава на едного пет таланта, на другиго - два таланта, а на трети - един талант. Меркуриевите жители са, които преглеждат сметките за дейността, плодовете и печалбите на човешкия ум. Думите на Христа: "Който има, ще му се даде, а който няма, ще му се отнеме и това, което има'' се отнасят също за човешкия ум. Следователно па колкото повече Божествени идеи и мисли е носител

и изявител човешкият ум, толкова повече таланти печели той и обратно - ум, който не работи с никакви висши идеи и мисли, изгубва и последния си тачант. С помощта на ума си човек е създал всичко, което има. С мислите си човек се отличава от животните, защото те нямат ум, умствена дейност, умствени творби.

Както Луната, така и Меркурий се наричат "неутрални " светила, защото жителите на тия светила не дават нищо на човека от себе си, а само служат като посредници между човека и останалите светила и зодиакални съзвездия.

Под хармоничните и дисхармонични влияния на светилата и съзвездията върху Луната тя изгражда формите на човешкото тяло - инструмента, къщата на човешката душа. А под хармоничните и дисхармонични влияния на светилата и съзвездията върху Меркурий той изгражда централната нервна система, която служи като телефони, телеграфи и други съобщителни средства между разните части на тялото и човешкия ум. Колкото по-хармонични са влиянията на светилата и съзвездията върху Луната в момента на раждането, толкова по-хармонично и здраво са устроени органите на човешкото тяло, толкова по-красиви са неговите форми (вьшиния вид на човешкото тяло), толкова по-идеално работи с него човешката душа и толкова по-големи са условията и възможностите на човека за успехи и постижения в материалния свят. Колкото по-хармонични са влиянията на светилата и съзвездията върху Меркурий в момента на раждането, толкова по-здрава и по-правилно устроена е нервната система на човешкото тяло и толкова по-идеално работи чрез нея човешкият ум. При дисхармонични влияния върху Луната и Меркурий е обратното.

Тъй като Слънцето, Луната и Меркурий са най-важните светила в хороскопа на всеки човек, затова беше необходимо да се дадат по-подробни и многостранни обяснения за тяхното значение. Разгледахме Слънцето като източник на Живота и на всички жизнедателни сили, които идват от Божествения свят и от Бога; разгледахме Луната като главен строител па човешкото тяло и неговите форми, чрез които се проявяват Живота и силите; разгледахме Меркурий като главен строител и управител

на централната нервна система, чрез която умът командва дейността на човешкото тяло и на всички органи.

Когато Слънцето, Луната и Меркурий са в хармонични отношения помежду си в хороскопа, тогава този човек има най-идеалните условия и възможности за големи успехи и постижения на физическото поле, в духовно и умствено отношение. Останалите светила от Слънчевата система, както и зодиакалните съзвездия със своите хармонични или дисхармонични влияния служат само за да усилват или отслабват дейността на Слънцето, Луната и Меркурий. С хармоничните си влияния светилата и съзвездията усилват дейността на Слънцето, Луната и Меркурий, а с дисхар-моничните си влияния отслабват дейността им.

Меркурий е показалец в хороскопа за човешкия ум, за знанието, което човек е придобил от Божествената Мъдрост и за това какво може да направи и постигне човек изобщо. Следователно добрите съчетания на Меркурий с другите светила са показалец до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с ума си, доколко е служил на Господа с ума си, до каква степен е спазвал Божествения порядък в себе си и в Природата чрез ума си и доколко умът му се ръководи от Господа и притежава Божественото знание. Накратко казано, добрите съчетания на Меркурий с другите светила ни показват доколко човек правилно храни ума си е естествена и чиста храна и по естествен път.

Лошите съчетания на Меркурий с другите светила са знак за заблужденията, изопаченията и въобще за грешките, които човек е правил в миналите си животи, защото не е следвал и не се е ръководил от Божествените закони и порядки вътре в себе си и вън от себе си - в Природата. Накратко, лошите положения на Меркурий по знак и по дом и лошите съчетания с другите светила ни показват до каква степен човек е нарушил Божествения порядък вътре в себе си и в Природата главно с ума си, т. е. със своите идеи и мисли. Показват още доколко човек е хранил ума си с неестествена храна, т. е. с низши мисли и идеи и по неестествен начин. :yinyang:

Линк към коментар
Share on other sites

  • 2 years later...

Здравейте на всички.

Тук съм за пръв път. Запознат съм в основни линии с Петър Дънов.

Идвам от xnetbg.com, сигурен съм че познавате този форум. Там съм Oberon и напоследък Handle.

По темата. Малко скептично съм настроен относно идеята на Слънцето и Меркурий да има живот:) Но това си е мое виждане за нещата. Имам малко критика към Таня, напълно доброжелателна:)

Първо, Таня не би могла да ни покаже една "Божествена гледна точка", това е меко казано несериозно.

Божествена гледна точка може да изрази само Бог. Нито човек, нито дори Далай Лама.

Второ, като гледам какво става около мен, едва ли сърцата човешки се управляват от Слънцето. Ако беше така...

Трето, не се доверявай много на Светото писание, защото то отдавна е загубило основната си "светота".

Четвърто, за пръв път чета някъде, че Шестата раса ще може да хвърка с 300 000 км/с. Би било много красиво, ама си остава в света на езотериката:) Интересно е, как понякога се тълкуват древните писания, където чисо и просто е записано, че 2012 година си заминава Петата раса, ние, с някакво подобие на глобален катаклизъм, и ще ни наследи Шестата раса. Каква ще бъде тя, никой не знае:)

И последно, че ми заминава работния ден - слънчевата светлина се получава от чист химико-физичен процес, според мен:) На тези Христови чеда, бая им е жега там. Ама съм сигурен, че те са ефирни:)

С най-добри пожелания

Оберон

Линк към коментар
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гост
Отговори в тази тема...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави...