Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Що е Богатство?


Иво

Recommended Posts

Що е богатство?

Тълковния речник в първите три значения го определя като: 1. Голямо количество материални блага и пари, които някой притежава 2. Материални блага, нещо, което някой притежава 3. Природни блага, условия, гори, рудни залежи и др. ....

Но дали богатството е само свързано с материалната природа?

“Могат ли, като излезем ние пред света, да кажат хората за нас: "Ето човекът"? За да се удостои човек с това име, трябва да съдържа в себе си четири неща: да е богат, да е силен, да има знания, да има добродетели. Ама ще кажете: "Какво търси тук богатството?" - Богатството е почвата, условията, при които може да се развива човек; то е почвата в която се развива Силата. Последната пък внася Топлина и Светлина, които въздействат на растенето, на развитието. Като дойдем до Знанието, то е методът, чрез който трябва да се разбира и регулира нашият живот. Добродетелта пък е целта, към която трябва да се стремим.” – казва мъдрецът

Дали е случайно, че думата на бъгларски се пише като Бог-атство?

Не може ли човек да бъде богат на добродтели, здраве, деца? Да е богат на красиви чувства и светли мисли?

Богат на знания; Богат с приятели; Богат на способности; Богат с любовта на хората около него; Богат на идеали и принципи; Богат с радостта и връзката си с Бога всеки ден?

Що е богатство според вас?

Вие богати хора ли сте?

Линк към коментар
Share on other sites

  • Отговори 207
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

:v: Здравейте, приятели!

От мнооого богатите съм! С мнооого ЛЮБОВ+СВЕТЛИНА+МИР+РАДОСТ !!! и с още и още добри и чудни неща .

Благодаря на Светлината, Тройцата, Учителя... за голямата благодат която имат към мен, защото знам/живея го- не е илюзия...и действително съм вече мнооого по Добра+Разумна+Силна+Красива+БОГАТА и във трите свята! :angel::harhar::angel:

Нали всички вие четящи тези редове в този момент...изпитвате само и единствено радост. :v::feel happy::P ..от моето постижение...на този етап....а не завист и разни там други лошави чувства и мисли... :whistling::whistling::whistling:

Наблюдавайте се - какви чувства и мисли ви минаха ...

Обичам ви и благодаря, че сме заедно!

И винаги може още и още Д+Р+С+К+Б да бъдем - щом е първо с мисълта за другите....първо ..всичко да е за Славата Божия, после за ближните и най накрая ако остане и за мен! Амин

:hypocrite: Любов+Светлина+Мир+Радост

Линк към коментар
Share on other sites

Външното богатство е само проекция на вътрешното. Всъщност добрия човек е истинкси богат, той ако иска и счита за съобразно може да стане и външно богат.

Обратното не е вярно - външно богатия не винаги може да стане добър.

Всъщност ако направим една проста аналогия, че този който има рога е рогат, то този който има Бога е Богат...

Ние обикновене подценяваме значението на тая дума. Или започваме да търсим богатството първо от вънк, като то всъщност е вътре в нас, горе, в Бога. Там като го намерим, външното е лесна работа ;).

Ще завърша с цитат от Библията : "Обичайте Господа; защото за онези, които Го обичат няма лишение."

и още :"Търсете първом Царството Божие, и правдата Негова: и всичко това ще ви се приложи."

Поздрави,

Ради

Линк към коментар
Share on other sites

Съгласна към с вас, че богатството идва първо от душата и вярата в бога. Човек, които е в хармония със себе си и с Бога, не се стреми на всяка цена да придобие материални блага. Той се радва на живота и в повечето случай има достатъчно средства да оцелее, а понякога дори и да живее добре.

И му е леко на душата, защото са му чужди качества като алчност, завист и злоба.

Линк към коментар
Share on other sites

  • 1 month later...

"Сила, Здраве е Богатство - за Живота на Душата..." - се пее в песента от Учителя :) !

Линк към коментар
Share on other sites

Противоречиви са ми чувствата по темата B) вътрешностите ми се свиват от бедността на повечето от нас. Само ни манипулират да не искаме да ставаме богати, защото богатите не ги пускали в царството Божие .... :lol:

Линк към коментар
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Мисля че на всички е ясно, че богатството може да бъде не само материално, но и във вид на здраве, приятели, книги, личностно израстване и т.н.

Въпросът ми обаче е:

Материалното богатство и не-материалното богатство в противоречие ли са?

Трябва ли да сме бедни материално, за да бъде богати духовни?

И дали когато сме бедни материално и прочели няколко езотерични книги, помолили сме се 5-6 пъти, приложили сме това онова и хоп вече сме много напреднали духовно? :P

И какво наистина означават стиховете от Библията, за които спомена Телемах... че богатите не ги пускали в царството божие?

Как мислите? :hmmmmm:

Линк към коментар
Share on other sites

Богатството е състояние, при което си докоснат от бога, в единение с него, БОГат е този, който носи бог в себе си. А това означава, че богат е този, който раздава, с каквото е дарен - обич, красота, радост, знение, здраве или просто пари. Който не дава, е беден,т.е. горък, нещастен, беда е това и никому не го желая.

Линк към коментар
Share on other sites

Буда имал много ученици и между тях всякакви - веднъж при него дошъл един негов ученик - състоятелен бизнесмен, собственик на много предприятия и дейности - той се проснал по очи пред Учителя си и се замолил горещо:

- Учителю, моля те, разреши ми да раздам всичкото си богатство на бедните, за да мога да те следвам и да медитирам, да постигна освобождение и да служа на Дхарма.

Буда му казал:

- Твоето сърце е чисто, твоята мисия в живота е да намериш Дхарма в ежедневните си обязаности, когато мъдро разпределяш благата и осигуряваш препитание на мнозина, като бъдеш добър управител на имуществата, но не негов собственик.

Като чул това, друг ученик на Буда възмутено попитал Учителя си:

- Учителю, виж мен, аз нямам нищо, но само едно наметало и просешка тояжка, но ти въпреки това винаги ме укоряваш в притежаване на твърде много земни тежести!!! Защо на другия ученик позволяваш да притежава всичко това имущество, а мен постоянно укоряваш?

- Ти нямаш нищо в ръцете си, но ума и сърцето ти са препълнени с желания, алчност и привързаност, а другият ученик има всичко, но е свободен от привързаност към него и единствената му цел е просветление и служене на другите!

Това горното го писах по спомен... надявам се че смисълът му е разбираем!

За богатият, иглата, камилата и царството божие: това което пречи на човека за развитието му е не физическият живот и нормални удобства, но фиксацията на ума му в тях, привързаността му към тях. Външно трябва да си живеем животите по нормален начин, но вътрешно да сме свободни и основният тон на душата ни да е стремежа ни към Истината, към Бога...

Линк към коментар
Share on other sites

Не, Бина - трябва да следва Буда в живота си - и това е много по-силно следване и изисква много по-напреднъл дух от просешката тояжка!

Линк към коментар
Share on other sites

Това е мнооого,ама много по-трудно.Особено при напрегнатият ритъм на живот и огромната вещомания,която ни залива.

Но ти си абсолютно прав Орлине! :thumbsup:

Линк към коментар
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Има два вида богатство. Такова, което помага на човека в духовния му път и такова което го спъва, обърква го, изправя го пред противоречия и го запраща на дъното на морето. Хората, които са в хармония с космичните закони "не ще бъдат в лишение" както се казва в Библията. На добрите хора, на чистите по сърце винаги им се помага.

Въобще най-голямто богатство на човека е заключено в неговия ум и в неговото сърце. Там природата е заключила велики тайни и ако човек намери ключа за тях и ги използва за добро, той ще бъде благословен. (за справка виж например тук)

Не са случайни думите на мъдреца:

"Аз твърдя, че материалните блага са резултат на добро духовно състояние. Материалното богатство е само за добрите хора. Богатството е винаги във връзка с нашата душа и нашия ум. Така ние можем да сме богати с мисли, може да сме богати и с материални блага. Често в духовния свят с тези неща става обмяна - например вие давате добри мисли, а отгоре ви дават материални улеснения. Най-сетне след обмяната, която става доброволно и вследствие на която човек може да стане богат, той вижда, че богатството не е най-главната печалба, но щом го поиска дава му се." (Протоколи 1906-1915г, стр. 89)

Линк към коментар
Share on other sites

първо ..всичко да е за Славата Божия, после за ближните и най накрая ако остане и за мен! Амин
:D И аз съм си ближна! Обичам се, понеже Бог ме обича, иначе ще Го обидя /шегичка, ама наистина/! :1eye:

:angel:Богатство е Бог да е с мене, тогава нищо не ми липсва. :king:

Много съм щастлива, когато в трудни моменти получа неочаквано помощ, с която ми се дава знак, че Бог ме подкрепя, че не ме е оставил. Тогава не се страхувам от бедност, от злословие, от самота, от отхвърляне...

Псалом 23

(По слав. 22). Давидов псалом.

1 Господ е Пастир мой;

Няма да остана в нужда.

2 На зелени пасбища ме успокоява;

При тихи води ме завежда.

3 Освежава душата ми;

Води ме през прави пътеки заради името Си.

4 Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя

Няма да се уплаша от зло;

Защото Ти си с мене;

Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.

5 Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми,

Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива.

6 Наистина благост и милост ще ме следват

През всичките дни на живота ми;

И аз ще живея за винаги в дома Господен.

Само Бог да ме обича, друго не ми трябва! Ако разбера, че с нещо бих Го отблъснала, на мига се отказвам от него. Нищо не може да се мери с Бога в моето сърце. Аз не съм безгрешна, но Бог е дълготърпелив и милостив. Ако хора ме съдят за нещо, а аз имам лични доказателства, че Бог ме подкрепя, съм спокойна. Човешките понятия за Любов и грях не са като Божиите. Понякога хората в стремежа си да не сгрешат потъпкват Любовта, а това наистина е голям грях. Любовта е най-висшата добродетел, от нея се раждат всички други добродетели. Ако имаме Любовта, имаме всичко.

Нека сме богати на Любов, понеже Бог е Любов!

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Линк към коментар
Share on other sites

Богатство е Бог да е с мене, тогава нищо не ми липсва....

Нека сме богати на Любов, понеже Бог е Любов!

:thumbsup::thumbsup2:

Богатството обаче е отговорност и даже изпит. Преди време бях чул на една лекция: "Да си сиромах е изпит, но да си богат е по-голям изпит."

Мисля, че това важи и за материалните и за нематериалните богатства.

Как мислите?

Линк към коментар
Share on other sites

Така е. И много боли, когато човек не си издържи изпита и не оправдае доверието. Знам от опит. Не можах да се справя с голяма отговорност, която ми бе възложена. Аз самата не вярвах, че мога. Чувствах се малка, неподготвена и уплашена. Смятах, че не мога да успея сама. Мислех, че имам нужда от помощ, а не съумях да я получа. Душата ми беше свита и не можах да я отворя. Предполагам, че не съм била права. Или съм попаднала не на мястото си? А може би провалът в очите на хората е част от изпит, понеже се старах добросъвестно според силите си? Може би не всичко е зависело от мене и отговорността не е изцяло моя? Все някога ще разбера.

Може да са ни поверени чуждо богатство или някакви отговорности, задачи, от които зависят благоденствието и успехът на други хора. Моето или чуждото богатство би трябвало да са идващи от Бога и за Бога, благословени от Бога. По-добре да съм бедна и отхвърлена, но с чиста съвест. Нямам нужда от неправедно богатство. И брашно с непочтени хора не можах да меля. Може би са ми липсвали смирение и мъдрост в общуването, и е трябвало все пак да намеря сили в себе си за това в името на една по-висока цел? Нито аз съм светица, нито те са съвсем грешни, та да ги презирам. Май не трябваше да заставам срещу силните на деня? Това е един от уроците, които трябваше да науча. И друго - когато ми е възложена някаква задача, имаща значение и за други хора, да мога да владея себе си, да забравя за всичко друго, да се концентрирам и да насоча нужната енергия за решаването й. Понякога личните проблеми са като черни дупки, поглъщащи много енергия, която иначе може да се използва градивно и позитивно. Ако човек съумее да си върне тази енергия, ще може да управлява голямо богатство, което дотогава е било неизползваемо. Колкото и да е трудно, човек трябва да успее да излезе от капаните на личната болка, на страданието, на отчаянието, на тъгата, на всички отрицателни емоции, които обезсилват. Тогава може да бъде богат и силен човек, който може да раздава. Значение имат и моралните качества, разбира се.

Линк към коментар
Share on other sites

Божественото богатство е да си диво дете - да имаш такова богатство, което се появява или изчезва в зависимост от твоята мисъл. Децата мислят, което им е угодно. Ако живея в голяма къща със слуги, слугини, готвачи, шофьори, иконом ще е трудно когато на вратата ми почука някой бедняк - тогава аз ще почна да мисля, че съм най-долния слуга и ще го сложа да седне удобно, ще му измия краката, ще му дам най-хубавите си дрехи, но това е идеалът, а реалността е че "слугите" мислят че са ми господари и няма да ми позволят да прислугвам на бедняка, а ще го изгонят, но аз ще го догоня и ще му дам не от излишъка си, а всичко което "имам" в момента, защото аз имам милиони, но не са тука днес, а ми се дават малко по малко. Учителя казва, че ако ми се даде цялата храна на веднъж, тя ще се развали, затова се дава малко по малко.

Линк към коментар
Share on other sites

  • 4 weeks later...

:) Здравейте!

Добре го е казал Учителя :

Дойдеш ли до истинската мярка , ще знаеш, че нямаш право да делиш нещата.

- Нали трябва да делим благата си със своите ближни???

- Ще ОТДЕЛЯШ  от благата си, но няма да ги делиш.

Добри + Разумни + Силни + Богати винаги да сме! Амин

:v: Любов + Светлина + Мир + Радост :v:

Линк към коментар
Share on other sites

Guest Гост_Орлин_*

Учителят: "Ние непрекъснато искаме външни богатства, от които умираме. На всички хора, които са забогатели по един естествен начин, в кръвта им има толкова злато, колкото по стойност е количеството на външното злато, което притежават. Щом човек придобие това живо злато отвътре, той привлича златото отвън." SO BE IT !!!

Линк към коментар
Share on other sites

:) Здравейте!

Добре го е казал Учителя :

Дойдеш ли до истинската мярка , ще знаеш, че нямаш право да делиш нещата.

- Нали трябва да делим благата си със своите ближни???

- Ще ОТДЕЛЯШ  от благата си, но няма да ги делиш.

<{POST_SNAPBACK}>

Даа.. така е ?

Логичени въпроси за психолози имам ....:

Какво правим с хора които ти ограбват заработените блага с кървава пот, но говорят благо и не позволяват да реализираш и искат със силови позиции да делиш ??? Кой ОТДЕЛЯ благата, този който ги е заработил или .... другите ..... "маймунки" ... "мишленца" по... "клона" ??? И имали право Котаранчо Котаранков - мишкоядец , да им гризне главите ??? Въх....

Само въпроси ??? Щото тооо.. добре богатство , но все пак трябва и да се пази някакси , нали !?

Линк към коментар
Share on other sites

  • 1 month later...

Богатството естествено трябва да се пази. Но според мен истинско богатство е това, което не може никой да ти отнеме, дори смъртта. Що е богатство тогава? :hmmmmm:

Ето още няколко гледни точки:

"...всеки човек, който цял живот прекарва в сиромашия, но нито за момент не се поддава на мисъл за кражба или за някакво друго престъпление, той е човек с големи знания, с дълбока философия за живота – богат човек е той." (ИБ 1920г, Те свидетелстват)

"Може ли да се нарече сиромах човек този, който възкресява мъртвите? Той може да няма външни богатства, може да няма къща, де глава да подслони, но той е вътрешно богат човек, със знания, сила и мощ. " (ИБ 1920г, Те свидетелстват)

Виждаме, че богатството понякога стои в незабележимото, невидимото за окото, в малкото на пръв поглед. Ако човек разбира законите на Природата в едно житно зърно би намерил по-голямо богатство от всички учения, философия и религии... точно както говори мъдрецът от притчата за житното зрънце.

И както житното зърно страда, за да израсте, така и човек, който иска да придобие истинско богатство трябва да премине през множество страдания, за да поникне нагоре към слънцето на живота.

Линк към коментар
Share on other sites

  • 3 months later...

Здравето, щастието, вярата, любовта :rolleyes: и всички други неща, които ни носят радост и спокойствие са неоценимото богатство във живота ни. :thumbsup2:

Самият ни :v: живот е огромно богатство. :dancing yes:

Линк към коментар
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гост
Отговори в тази тема...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Добави...