Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Музикална фраза, такт, ритъм и движение в Паневритмията


Иво
 Share

Recommended Posts

В Паневритмията има пълно съответствие между музика и движения. Чрез редовна практика човек освен всичко друго развива и своята музикалност, усета за ритъм и синхрона между такт и движение.

Движенията се завършват на силните времена и обикновено на всеки такт съответства по едно движение. Не би следвало да избързваме или изоставаме спрямо музикалните тактове.

Движенията би трябвало да са синхронни и ритмични от една страна по отношение крака-ръце и въобще тяло, от друга движение-музика. Не би следвало да изпускаме ритъма.

Движенията също така се разстилат по протежение на цялата музикална фраза. Например не трябва да се случва така, че на определени упражнения музикалната фраза да продължава да тече, а ние да сме завършили вече движението и да чакаме в статична позиция, т.е. движили сме се преди музиката. Това изисква известна практика, наблюдение и музикален усет.

Моля споделете опит и наблюдение.

Чувате ли добре музиката по време на Паневритмия и знаете ли в кой момент от музиката, кое движение трябва да направите?

Успявате ли да разпределите движенията си по цялата музикална фраза?

Успявате ли да спазвате музикалните тактове?

Успявате ли да се движите ритмично и синхронно?

Има ли упражнения, които ви затрудняват от тази гледна точка и кои са те?

Има ли упражнения, които смятате, че затрудняват много хора в това отношение?

Въобще споделете всичко в тази посока.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Когато вие пеете тия окултни песни, умът ви трябва да е концентриран в песента – тогава ще видите резултата.

Вземете например упражнението Изгрява Слънцето. Най-първо вие, като кажете изгрява Слънцето, трябва да видите туй Слънце, че изгрява. Трябва да вземете участие с ръцете си. „Изгрява Слънцето.“ (Учителя плавно изтегля ръцете напред.) Какво прави Слънцето, като изгрява? „Праща светлина.“ (Учителя разтваря ръцете настрана.) Какво донася тя? Благословение. „Носи Радост за...“ (Учителя прибира ръцете към гърдите.)

Втората част: живата сила какво носи в себе си? Какво е действието на тази жива сила? Тя всякога извира. Значи ще дадеш на целия си организъм един подтик – на сърцето си, на ума си, на волята си. Туй е едно усилие на волята. Щом не си разположен, не пей. Дойдеш ли да пееш упражнение – изпей го по всичките правила!

Нека един от учениците, който е най-способен, един доброволец, да изпее Изгрява Слънцето. (Мълчание.) Действително имате право, притеснително е. (Един от братята пее. След него няколко сестри изпяха същото упражнение.) Аз ви казвам: не съм добър певец, но правилно пея. Искам да се научите от мене правилно да взимате тоновете. (Учителя пее и свири на цигулка „Изгрява Слънцето“.) Някой път се боите и не изразявате туй, което е в душата ви. Ще се научиш да бъдеш смел. Мисли за сърцето си и не се бой! Може би някой от вас, като пее веднъж, втори път няма да се опита да пее, ще изгуби всякаква охота, защото няма да получи насърчение. Като го слушат, ще кажат: „Ще бъдеш тъй добър втори път да не ни заставяш да те слушаме.“ Така е, защото хората обичат хубавото. (Всички пеем „Изгрява Слънцето“.)Трябва ви непременно вдъхновение – ще се стараете двойникът ви да влезе в гърлото. Може да имате техника, но нашата цел не е само до техниката – трябва израз в пеенето. Човек може да направи всичко, но трябва воля и разположение. Имаш ли разположение – можеш; нямаш ли разположение – не можеш. И когато дойде до разположение, трябва да знаете, че в света Господ не обича да си играем. Сега, когато пееш, ще пееш по всичките правила; щом мислиш, ще мислиш по всичките правила, които мисълта изисква. Не можеш ли, ще стоиш настрана. Имайте идеал! Имайте мисълта, че можете да пеете хубаво. Изведнъж може да не достигнете това, но ще знаете, че можете да пеете хубаво. Музиката не е за външната страна на вашия живот, но е едно помагало да можете да уякчите волята си.

Съмнение и воля -ООК 1923 г

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...