Jump to content
Порталът към съзнателен живот

106.Аз съм жив


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Псалом 31

Молитвен наряд за край:

Псалом 121

Аз съм жив-беседа

Питам: Какво е предназначението на земния живот? Какво е предназначението на нашата култура? Ще кажете, че предназначението на културата е – да създаде държава, семейство, наука, религия. Ако, наистина, това е предназначението на културата и на нашия земен живот, защо да не създаде такава религия и наука, които да обединят всички хора? Ако религията е велика наука, или велико учение, би трябвало тя да бъде приложима към всички разумни същества. В това няма две мнения. Следователно, нейните форми, каквито и да са те, трябва да бъдат еднакво достъпни за всички. Аз разглеждам религията нито като съвременните философи, нито като съвременните схоластици, нито като съвременните проповедници. Аз не минавам нито за проповедник, нито за схоластик, нито за философ, но за един прост събеседник. Когато фабриката изкарва красиви шишета, какво е тяхното предназначение? Предназначението на шишето е, първо, да се напълни с чиста, прясна вода, че като пътувате, да има с какво да разхлаждате гърлото си. Второто му предназначение е, да го напълните с прясно мляко, да си пийнете от него, да подкрепи силите ви. Третото му предназначение е, да го напълните със старо, шестгодишно винце, да пиете и, като се замае главата ви, да викате: Да живее България! Не е виновно виното, че главата на човека се замайва. Всеки да пие толкова, че главата му да не се замайва. Ако не можеш да издържиш на една винена чаша, изпий една кафяна чаша. – Трябва ли да се пие вино? – Аз не препоръчвам абсолютно въздържание. Не препоръчвам и абсолютен морал. – Защо? – Ако препоръчвам на хората абсолютно въздържание, ще излезе, че не вярвам на тяхната сила да се владеят. Ако им препоръчвам абсолютен морал, ще излезе, че ги считам за неморални. Ако ви уча на нещо, ще излезе, че сте глупави, че нищо не знаете. Аз разисквам, само пред вас, известни въпроси така, както са в разумната природа.

Христос казва: „Аз съм жив." Жив е само оня, който може да влезе във връзка с всички живи същества, да разбере тяхното състояние, да познае добрите и лошите им черти и да съдейства за развитието им. Ако дойде някой проповедник, ще каже, че Бог се гневи на грешниците и ги наказва. Не приписвайте на Бога качества, каквито Той не притежава. Не туряйте в устата на Бога думи, които Той никога не е казал. Външно, никой не е чул гласа на Бога. Хората сами говорят от името на Бога, както им понася. Слабият казва: Така е рекъл Христос. Така е рекъл Бог. – Ти казваш това, а не Бог. Всеки говори, от името на Бога това, което е в негов интерес. Днес множество религиозни, сектанти, правоверни четат Евангелието и вадят само тия стихове, които им понасят, и започват да просвещават хората. Себе си представят за праведни, а тях – за големи грешници. Казвам: Приятели, всички сте прави, но вашите шишета са толкова малки, че не могат да съберат, даже една стомилионна част, от водата на истината. Не казвам, че не сте взели от водата на истината, но тя не е всичката. Ако задържите тая вода, във вашите малки шишета, два-три месеца, тя ще се изпари или ще се развали. Тая вода трябва да се освежава, всеки ден да бъде прясна. Наблюдавайте, какво правя аз. Всеки ден отварям великата книга на живота и чета. Каквото прочета, предавам го на другите. Тая книга е истинският оригинал. Написаното в нея се отличава от това, което хората четат и знаят. Съвременните хора четат от преводите на тая велика книга, които са далеч от самата истина. Задачата на бъдещата култура е, да разкрие истината в проста, ясна и приложима форма. Да бъде приложима, това значи, тя да цъфне, да върже, да даде плод и всички да опитат плода й. Плодът на истината е тоя, който Христос изразява чрез стиха: „Аз съм жив." Като вкусим от тоя плод, всички ще бъдем живи. Ако дойде някой, да спори с мене, ще го питам: Ти ще умреш ли? – Ще умра. – Тогава, не можеш да спориш с мене. Достатъчно е, с върха на моята губерка, да те бодна някъде по тялото, за да загубиш мисълта си и да престанеш да философстваш. Ще започнеш да правиш конвулсии, да вдигаш и слагаш ръцете и краката си. Ако едно слабо бодване произвежда такава промяна в мисълта ви, какво би станало с вас при по-голямо сътресение? Где остава вашата философия? Как имате право, да се произнасяте за хората, кой е прав и кой – крив? Прав е тоя, който се движи по диаметъра на окръжността; крив е тоя, който се движи по самата окръжност. Има ли нещо лошо в кривите хора?

Какво представя духовният свят? Външно, с думи, той не може да се опише. За да го разбереш, ти трябва да влезеш в него. Това не е привилегия само за едного. Тоя свят е достъпен за всеки, който се е подготвил да влезе там. Мислите ли, че мравката, която лази по главата, по тялото ви и влиза в различни общества, може да научи всичко, което става там? Разбира ли тя, какво мислят и говорят хората? Нищо не разбира. Каквото е разбирането на мравката за вашия свят, такова е и вашето разбиране за духовния свят. Ако ви кажа, че виждам това и онова, какво ще ми възразите? Понеже вие не виждате същото, ще кажете: Ти виждаш, колкото и ние. От ваше гледище, сте прави, но и аз съм прав. Аз виждам повече от вас, но не мога, в дадения момент, да докажа това. И няма защо да ви доказвам. Каква полза ще имате от моето доказателство? Не искам да ви направя адепти. Защо ви говоря тогава за Бога, за невидимия свят? Защото, това е благо и за мене, и за вас. Казвам : Освободете се от всички умствени предразсъдъци, от всички лоши чувства, за да бъдете свободни да се ползвате от Божествената виделина, от Божията Истина и Любов, които носят живот и свобода за човешката душа.

Аз съм жив

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

"И ето ,живея во веки веков.Амин!Имам ключовете на ада и на смъртта"-Откровение на Йоан 1:18.

Днешната беседа е разсъждение върху текст от глава първа на Откровението на Йоан .Откровението на свети Йоан Богослов,наричана още Апокалипсис(от гръцки разбулване,разкриване,откровение) е заглавието на последната книга от Библията.Съдържа 22 глави и е единствената пророческа книга на Новия завет.

Учителят е съветвал своите ученици да четат и да размишляват върху свещените текстове на Библията.Научаваме това от спомени на ученици.Убеждавам се в това сама,чрез четенето на беседата "Аз съм жив".Изречението,което е послужило за основа на разсъжденията и разясненията изложени в беседата ,срещаме днес в различни редакции.Тази,която е посочена в самата беседа.И също:

"Бях мъртъв,и ето,живея до вечни векове;и имам ключовете на смъртта и на ада."

Христос казва: „Имам ключовете на ада и на смъртта." В това, именно, се заключава новото учение, да разбираш законите на ада и на смъртта. Другояче казано, да разбираш законите, на които се подчиняват силите в твоя организъм, да живееш толкова, колкото желаеш, а не, хората да те заставят да напуснеш тялото си. Целта на Христовото учение е да придобием безсмъртие. Всеки човек, който вярва в Бога, може да бъде безсмъртен. Това значи, човек да бъде спасен. Не е въпросът в спасението. То е само един момент в човешкия живот; развитието е друг момент, а безсмъртието подразбира – да имаш ключа на ада и на смъртта. Това значи, да кажеш: „Аз съм жив." Живият Господ ще бъде свидетел на всяка твоя постъпка. Като знаеш това, ще внимаваш за постъпките си. Всяка твоя постъпка да бъде права, защото си пред лицето на Бога, в Когото живееш. – Как ще изменим живота си? Как ще подобрим положението си? – Човек може да измени живота си и да подобри положението си в един момент. Ти можеш, в един момент, да се освободиш от всичките си недъзи. Достатъчно е да кажеш като Христа: „Не дойдох да изпълня своята воля, но волята на Оня, Който ме е изпратил." Нека всеки, в себе си, каже: „Не дойдох да изпълня волята на Ивана, на Драгана; дойдох да изпълня волята на Оня, Който ме е изпратил." Иван, Драган, Стоян са ваши братя, няма защо да изпълнявате тяхната воля. Ще изпълнявате волята на Оня, Който ви е дал живот. Като се определите да служите на Бога, ще забележите, над очите си, под ъгъл от 45°, една постоянна светлина, която ту се увеличава, ту се намалява. Това ще зависи от вашата вяра. Докато тая светлина е пред вас, нищо не може да ви нападне – всякога ще бъдете живи. Тая светлина иде от Източника на живота. Всеки може да има тая духовна опитност, обаче, това се отнася до оня, който се е приготвил вътрешно.

Казано е: „Ако не се родите изново." Човек трябва да се роди духовно, от вода и Дух. При всяко раждане, на човека се дават условия, да се домогне до Божественото знание, необходимо за съграждането на човешкия живот.

Като прочетете цялата глава от Откровението, виждате, че там се говори за седем светилника. Това са седем духове. Всеки трябва да носи тия седем светилника в себе си. Те могат да се изразят чрез когото и да е и да помагат на човечеството. Тия духове могат да говорят чрез някой от евангелистите – Матея, Лука, Марка и Йоана; могат да се изявят чрез някой учен или философ. Важно е да се изнесе истината. Който говори истината, той е истински човек, той е едно с Бога. Ако едно дете говори истината, и него бих слушал, както и големия човек. Йоан казва, че когато видял всичко, което му се открило, паднал на земята. Това показва, че земният живот не може да издържи на вибрациите на чистия и възвишен духовен живот. Трябваше да се яви Христос, да положи ръката си върху него, да го вдигне от земята и да му каже: „Не бой се, аз съм жив." Всеки човек трябва да падне на земята като мъртъв, да мине през това, което Йоан е преживял. Докато не паднете мъртви като Йоана, докато вашето лично аз, т.е. вашият егоизъм не умре, вие никога не може да кажете като Христа: „Аз съм жив."

Сега, вложете вярата си в живота и знайте, че няма по-мощна, по-велика сила от Духа. Вън от Божия Дух няма по-мощна сила – така зная аз. Едновременно, животът е и слаб, и силен, както водата. Всички промени, вън от нас, се дължат на водата; всички промени, вътре в нас, се дължат на живота. Ето защо, ако използвате живота разумно, ще имате добри резултати. За да разберете дълбокия смисъл на живота, освободете се от мисълта, че сте грешни и че Бог не ви обича; откажете се от преводите на всички автори и се обърнете към Господа. Той държи ключовете на ада и на смъртта. Той бди, смъртта да не вземе надмощие над живота и да унищожи всичко в света. Смъртта неизбежно съществува. Ние доброволно я приемаме. – Докога ще умираме? – Докато ядете от плода на дървото за познаване на доброто и на злото. – Кой е тоя плод? – Той е плодът на мравешката култура.
Link to comment
Share on other sites

Освободете се от всички умствени предразсъдъци, от всички лоши чувства,

за да бъдете свободни да се ползвате от Божествената виделина, от Божията Истина и Любов,

които носят живот и свобода за човешката душа.

***

Сега аз искам да ме опитате, доколко прилагам Христовото учение; и аз искам да ви опитам.

Не искам да вярвате в мене, но да вярвате в своята душа и в своя дух.

Вие още не живеете за душата си.

Колко пъти сте я впрягали в неща, които не са по естеството й.

Срещнете някого, казвате му няколко обидни думи. Така, вие обиждате своята душа.

Не е позволено на душите да се обиждат. Трябва да сме нежни, деликатни, както Бог е деликатен към нас.

***

Как гледам на хората в света?

Като на условия, чрез които мога да се освободя от злото и от нечистотиите в живота.

Както, чрез парите, се извлича нечистото от нас, така и чрез известни човешки прояви се извличат нашите нечистотии.

Например, срещна един човек, нахокам го, кажа му няколко обидни думи,

но той ме погледне кротко и си отива, тих и спокоен.

Аз му благодаря, защото, той стана причина да изхвърля от себе си нещо нечисто.

Понякога, една човешка мисъл може да ни обнови и повдигне.

Като знаете това, трябва да разберете смисъла и предназначението на човешките общества.

Както прозорците на къщите са необходими за проветряване на въздуха,

така и обществата имат за цел да предпазват хората от задушаване.

Колкото повече прозорци има къщата, толкова по-добре.

***

Христос казва: „Имам ключовете на смъртта."

Той говори, именно, за отровата, която предизвиква смъртта.

Като не знаете, как да извличате лечебната сила на тая отрова, вие сами се умъртвявате.

***

Затова Христос казва: „Имам ключовете на ада и на смъртта."

Отровата на ада и на смъртта ще се отнеме от виделината на живота

и от него ще остане само онова, което носи вечния живот.

***

Оня, който обича своята възлюбена, не оставя прах да падне върху нея.

Всички хора хвърлят прах върху Христа – своят възлюбен, но Той стои и гледа, нищо не казва.

Аз съм виждал Христа, познавам Го добре, разговарял съм се с Него.

Не съм срещал по-добро учение от Христовото, нито език, по-добър от Неговия.

Това учение обхваща всичко в своите предели.

Това учение дава подтик на съвременното общество, на съвременната наука и държава.

Голямото брожение в света се дължи на великия Христов Дух,

Който работи в дълбините на цялото човечество, както и в дълбините на земята.

***

Всички лъжливи учения, в които са потънали човешките души,

ще излязат от вътрешността на организма им към периферията, във вид на пот, и ще ги облекчат.

Да се освободиш от заблужденията си, това значи, да си излязъл от ада.

***

Христос е тук, не като физична личност, а като духовно, невидимо същество.

Макар и невидим, тоя Христос е по-реален, отколкото всички вие, които присъствате тук.

Сега вие, които ме слушате, имате известно разположение и чувство към мене.

След години, обаче, може да ме забравите.

Човешките чувства са преходни.

Христос никого не забравя.

Не е било време, в историята и живота на космоса,

Христос да е забравил някого.

Това Го отличава от всички живи същества.

Това е живият, великият Христос,

Който се изявява днес на цялата бяла раса.

Той има предвид всички страдащи, угнетени, онеправдани.

"Закон е: За да влезеш във връзка с живите сили на природата, клетките на твоя мозък трябва да са приготвени да издържат.

Не са ли готови, ти ще приличаш на оня човек, който, от две чаши вино се опива

***

Казват, че религиозните хора се обърквали. Има нещо истинно в това. Те мъчно издържат на духовните сили, които действат в тях.

***

Велик е духовният свят, но за него са нужни подготвени хора, които могат да се справят с бързите промени в живота."

Аз съм жив

Умственият разред се състои от знаците Близнаци, Дева, Стрелец и Риби,

които с космичните си лъчи създават и управляват всички принципи, сили, закони и условия

за съществуването и живота на Умствения свят.

Умствените знаци са подчинени на Божествената Любов.

Следователно, долколкото човек се ръководи от Божествената Любов и я прилага в живота си,

дотолкова ще може правилно да се ползва от електричните и магнетични сили на умствените знаци

и дотолкова ще ще има правилно развито и здраво умствено тяло,

от което зависят умствените му способности и умствената му дейност.

Иван Антонов, Лекции по Астрология, том 1

От известно време, в съзнанието ми се настани една аналогия:

Ученикът трябва да има

Сърце чисто (ДЕВА), като кристал,

Ум светъл (БЛИЗНАЦИ), като Слънцето,

Душа обширна (РИБИ), като Вселената,

Дух мощен (СТРЕЛЕЦ), като Бога

и в едно с Бога.

Подвижният кръст в астрологията се свързва с мислите и идеите на човека.

С неговата гъвкавост, адаптивност, но и двойственост, променливост, непостоянство.

Чистота в мислите, позволяват разширение, до сливане с Бог.

Най-важното е пред нас - приложението.

Link to comment
Share on other sites

"Закон е: За да влезеш във връзка с живите сили на природата, клетките на твоя мозък трябва да са приготвени да издържат.

Не са ли готови, ти ще приличаш на оня човек, който, от две чаши вино се опива.

***

Велик е духовният свят, но за него са нужни подготвени хора, които могат да се справят с бързите промени в живота."

Аз съм жив

Най-важното е пред нас - приложението.

Лъчезарна,много интересна връзка си направила с астрологична тема ,след прочит на беседата "Аз съм жив".И верен извод ,че най-важното е пред нас и то е приложението.От известно време имам усещането,че всяка беседа е ключ към нещо ново и непознато.Винаги се изненадвам от откритието,което правя ,когато съм работила върху беседа на Учителя.

При мен тази беседа сложи акцент върху разбиране ,по оня начин ,с цялото същество ,на Закона за връзката с живите сили на природата .:

Христос казва: „Аз съм жив." Жив е само оня, който може да влезе във връзка с всички живи същества, да разбере тяхното състояние, да познае добрите и лошите им черти и да съдейства за развитието им.

Наблюдавайте, какво правя аз. Всеки ден отварям великата книга на живота и чета. Каквото прочета, предавам го на другите. Тая книга е истинският оригинал. Написаното в нея се отличава от това, което хората четат и знаят. Съвременните хора четат от преводите на тая велика книга, които са далеч от самата истина. Задачата на бъдещата култура е, да разкрие истината в проста, ясна и приложима форма
.

Когато четях си зададох въпроса .А ние живи ли сме? Отговора на тоя въпрос ,дойде с една случка същия ден.В късния следобед отидох сама на село,за да полея овощните дръвчета,които засяхме тази пролет.Жегата е голяма и няма да издръжат без помощ.Пътувах с колата и се наслаждавах на природата.На село,въздухът и всичко е различно.Залива ме едно спокойствие, въпреки високите температури,от които земята е нагрята силно ,преди началото на астрономическото лято.Влезнах в двора и изведнъж виждам на плочника пред къщата две големи змии ,изправени и преплетени .Те се забавляваха на плочника.Езиците им се стрелкаха бързо,а с една част от телата си,която беше изправена над земята,се увиваха и преплитаха .Не бях подготвена и много се изплаших.А змиите царствено продължиха играта си без да ми обърнат внимание.Излезнах от двора и отидох у съседите.Те,като едни хора ,които живеят в тази среда, се отнесоха по философски мъдро и реагираха адекватно.Успокоиха ме ,поляхме заедно дръвчетата и поговорихме.Разбрах,че не са изненадани от това змийско нашествие,което, както споделиха в селото вече се е случвало тая година.И други хора са виждали по дворовете си влечуги.Дори в детската градина едно дете видяло змия на стълбите .Учителката се изплашила като мене,а детето не било изплашено.Когато споделих в къщи случката ,дъщеря ми също реагира много спокойно с реплика."Мамо,то и в града има змии.Нали четеш във вестниците."

През цялото време,докато слушах тези реакции,в мен отекваха прочетените мисли от беседата,които ви споделих.И въпроса :А ние от коя книга четем?Под ние, разбирам себе си и хората,като мен,израснали сред защитения уют на съвременната градска среда и в това израстване загубили връзката с природата.Готови ли сме да се озовем сред природата и да станем част от нея?Как можем се свържем с всички живи същества и да ги изучим? .Променям начина си на живот и общувам с природата все повече,но толкова много имам да уча дори от децата.Защитени пред екраните на компютрите, в подредения си и установен бит,нещата изглеждат лесни.В действителност и при сблъсък с живата природа , вчера бях безпомощна и объркана.

Така,че,Лъчезарна, ти си много права.Най-важното-приложението е пред нас.Доста ще се наложи да се потрудим ,за да се научим на умението да сме част от природата,а не ненужен придатък.Вчера едно от внушенията,докато гледах танца на двете змии беше,че всъщност външния,чуждия на тази картина елемент ,съм аз.

Споделих толкова обстойно преживяването си тук,а не в Разговорки,защото аз и беседата бяхме едно в хода на тая случка.По един много интересен начин едновременно със страха се включиха мислите ,които ви споделих.

Поздрави.Светла седмица.

Edited by Klaudia
Link to comment
Share on other sites

Клаудия преди малко прочетох приказката за "Змията на морето"-може да ти хареса. Все пак змията е символ на Кундалини...

Индиански приказки

А ето и още нещо Знакът на Мъдрата змия

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Klaudiathumbsup.gif

"Христос казва: „Имам ключовете на ада и на смъртта."

В това, именно, се заключава новото учение,

да разбираш законите на ада и на смъртта.

Другояче казано, да разбираш законите,

на които се подчиняват силите в твоя организъм,

да живееш толкова, колкото желаеш, а не хората,

да те заставят да напуснеш тялото си.

Целта на Христовото учение е да придобием безсмъртие"

Аз съм жив

Задавала съм си въпроса: "Какво означава, че съм жива?"

Нямала съм отговор. И сега смятам, че съм далеч от него.

Може би, надявам се, вече гледам в правилната посока.

Заниманията ми с асторология бяха провокирани, далеч назад в годините,

от необходимостта да разбера защо нещо се случва така, а не по друг начин;

защо се мисли така; защо се говори така; какво има вътре, в хората,

което ги принуждава да вървят по този, а не по другия път... и т.н.

Едно от нещата, които все още ме провокират в астрологията, е връзката човек-тяло.

Или по-скоро казано Душа-Тяло. Защото каквото горе, такова и долу. И обратното.

Ние сме един "бульон хормони", които влияят не само на тялото, но и на психиката ни.

Особено жените, при малко повече желание, могат да дадат достатъчно много примери.

(При условие, че се опитват да опознават тялото и себе си!)

Та, тази "супичка", си е много добра - Природата е умна и знае как да подрежда нещата.

Въпросът е - дали ние разбираме смисълът на този поток от неосъзната (все още) информация,

която управлява телесните ни функции.

И дали сме готови да получим, респективно - боравим с тази информация.

Говоря за опитите ни, да контролираме хормоналните потоци.

"...да разбираш законите, на които се подчиняват силите в твоя организъм"

Да разбираш законите и да работиш вътре в тях и с тях. А не - извън тях.

Защото колелото на кармата ще продължава да се върти и да навива нови нишки,

които ще се препридат и изплитат още много прераждания.

"Целта на Христовото учение е да придобием безсмъртие."

Да обичаш тялото си и да разбереш законите, по които то се движи.

Да го интегрираш в съзнанието си, като част от пътя.

И, стъпвайки върху природните закони, да успееш да чуеш :

"Обичай съвършения път на Истината и Живота.

Постави Доброто за основа на дома си, Правдата за мерило,

Любовта за украшение, Мъдростта за ограда и Истината за светило.

Само тогава ще Ме познаеш и Аз ще ти се изявя."

Безсмъртието е винаги с нас. Ние сме забравили за него, идентифициайки се с тялото.

И от нас зависи, да се самонамерим. Да се новородим.

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

Благодаря Слънчева и Лъчезарна за реакцията.

Илианче,ти си наистина като слънчице.Успяваш да огрееш и да стоплиш. :3d_053: Материалите,които си ми подала са много интересни.Ти разбра и почувствува,че нещата имат по-дълбок смисъл.Подобни преживявания отекват дълго и човек търси посланията им за себе си също дълго.Записах разказа си.Тук ви споделих онази част от изводите си,които бяха свързани с беседата "Аз съм жив".За мен едно от важните послания на вчерашния ден беше свързано с това,което получавам от работата си с беседите,утринните слова ,изобщо с Учението.Когато се постоянствува идва един момент,в който човек започва да прилага в ежедневието си прочетеното.Снощи докато мислено се връщах към случката ,за себе си направих следното сравнение.Тези мои книжни ,самостоятелни занимания,в този случай ,ми помогнаха .Те бяха светлината,която разпръсна спонтанните ми човешки и най-естествени реакции.Както светлината на прожектора осветява тъмнината и в най-дълбоката пещера ,така и при мен се включи едно разсъждение,което ми помогна да не потъна в ситуацията .

Лъчезарна ,твоите коментарии по беседите,винаги насочват вниманието ми към неизследваните им аспекти.:thumbsup2:

Радвам се ,че имам възможността да споделя и да получа реакция на споделеното.Благодаря ви .

Edited by Klaudia
Link to comment
Share on other sites

"Закон е: За да влезеш във връзка с живите сили на природата,

клетките на твоя мозък трябва да са приготвени да издържат.

***

Велик е духовният свят, но за него са нужни подготвени хора,

които могат да се справят с бързите промени в живота."

***

Казват, че религиозните хора се обърквали. Има нещо истинно в това.

Те мъчно издържат на духовните сили, които действат в тях.

от беседата "Аз съм жив"

Човек може да мисли, че няма сили, че е слаб, болен, или нервен от липса на сили и проблеми, а точно тогава именно го е помела една силна вълна от енергия, която той не може да трансформира и разпредели по каналите си, образно казано.

Пример за това е и паневритмяията – там енергиите са невероятни.

Може да се вдигне кундалини, но само, ако човек е вече приел/доволен от всичко в живота

и от сърце разпределя/трансформира/дава чрез следващото упражнение (Колко сме доволни),

защото иначе би станало не просто подпушване,

а прегаряне на батериите, че и на цялата система.

Но енергийното ниво не се определя от правилното играене, а от вътрешното изживяване.

Човек може перфектно да играе маханически, а може да бърка стъпките и да лети като птичка щастлив.

По усмивките (след паневритмията) ще ги познаете.

А не по погледа – ние взехме и даваме на другите (незнаещите/неможещите) енергии.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...