Jump to content
Порталът към съзнателен живот

26. Мисълта - мощна сила


Recommended Posts

Молитва за начало:Изгрев молитва

Песен от Учителя: Благата песен ,

Утринно Слово:Мисълта-мощна сила

Формула:Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Песен от Учителя : Кажи ми ти истината

Размишление

Ще прочета 10 гл.от Матея

В природата съществува следният закон: Всяко желание може да се изпълни, когато има благоприятни условия за него. Съществуват у нас желания, но това не значи, че те трябва да се изпълнят, когато пожелаем. За всяко желание, вложено в нас, трябва да знаем, кога му е времето да се изпълни. Щом трябва да се изпълни желанието, ще има и подходящи условия за него. Ако в невидимия свят е определено да бъдеш богат, непременно ще имаш условия за това. Щом си роден с музикални способности, ще се намери инструмент, на който да свириш; ще се събере и публика, да те слуша.

Днес всеки човек може да каже, че любовта е необходима. Ако отидете на небето, първите закони, на които ще се натъкнете, са законите на любовта и на мъдростта. Истината пък ще проверите в себе си. Мнозина от вас имат желание да се свържат с висшите същества. Какво по-висше същество търсите от Духа Божи, за Когото ви говорих? Вие искате да ви говори ангел. Но Духът Божи е нещо повече от един ангел. Има ангели, на които и на ум не им дохожда за хората. Има ангели, които слизат със специална мисия на земята. Един такъв ангел може да мине край дома ви, но вие не можете да го накарате да остане във вашия дом. Той е като екскурзиант – мине, остави нещо и си замине. Той следва своята мисия. Ако искате да ви пише писмо, и това не може да направи. Колко време трябва да има на разположение, за да пише писма на всички, с които се е срещал на земята? При това, съобщението между земята и небето е прекъснато, не може да се изпращат писма. Трудно стават съобщенията с възвишения свят.

Казвам: Божият Дух всякога слиза до човека, да му помага, но човек често Му се противи. Казано е в Писанието: „Духът на Истината в човека ще го научи на всичко“. Човек е в постоянна борба с плътта. Когато Духът дойде да те повдигне, ти се опълчваш против Него и казваш: Не му е сега времето. Аз трябва да си поживея и като стана на 100-120 години и няма какво да правя, тогава ще се занимавам с Тебе. Като чуе това, Духът се отдалечава. Някога Духът те пита: Къде си? Какво мислиш да правиш? – Искам да отида в странство, да се разходя малко. – Сега в странство няма условия. Но ти не Го слушаш, заминаваш за чужбина. По пътя става катастрофа, и ти се връщаш контузен, с деформиран нос, със счупен крак. В страха си, ти си скочил от трена, пострадал си и се връщаш, без да си реализирал своето желание, После си казваш: Какво ще стане с мене? Не ми се живее сам, искам да се оженя. Духът ти казва: Чакай, не се жени още. Почакай поне четири години, не са времена за женене. И хората не са толкова добри. – Да, но сам не ми се живее. Ти пак не слушаш и се ожениш. След това претърпиш поражение. – Защо? – Не си послушал Духа. Сега ти ставаш човек на обявите. Където седнеш, казваш: Лоша е жена ми, не съм доволен от нея. Ако си жена, казваш: Не е добър мъжът ми, излъгах се в женитбата си. И ти приличаш на Йоан Веслей, който, на третия ден след женитбата си, казал: Не си струва човек да се жени. – Ние не сме против женитбата, но не трябва да се създават нещастия в домовете. Често в ума на човека се наслояват отрицателни мисли, които действат върху организма като отрова. В организма се събуждат известен род трептения; те привличат такива мисли, които действат като отрова. И тогава, мъжът и жената, като не са в хармония помежду си, ако им се роди дете, скоро умира. Отровата в техния организъм се отразява вредно на детето. Роди се второ дете, и то умира. Изобщо, всички членове на това семейство боледуват. Условията в този дом стават неблагоприятни за съвместен живот. Ето защо, щом си решил да се жениш, това трябва да стане, когато е определено, нито по-рано, нито по-късно. Такъв е законът.

Изводът, който искам да направя, е въпросът за трезвата мисъл. Аз ви навеждам на една мисъл, вън от вашия живот. Дълговете, страданията, които имате, не влизат във ваша сметка. Като чиновник, началникът ти ни най-малко не се интересува от твоите дългове. Той се интересува от работата, която вършиш. Някога дълговете пречат на твоята работа. Като мислиш за тях, ти сам се спъваш. Следователно, дълговете на човека са неговите погрешки. Те го отклоняват от правия път. Има неща, определени от Бога, да ни се дадат. Ако не спазваме законите, можем да ги изгубим. Например, може да развалиш гласа си. – Как? – Като не спазваш известни правила: злоупотребяваш с удоволствията, ядеш люто, излагаш се на течение. После, като чуеш, че някой пее, и ти искаш да пееш, но не можеш. Умният човек никога не злоупотребява с дарбите, които му са дадени. Всеки трябва да се интересува от дарбите си и да ги пази. Животът има смисъл, когато се развиват и използват способностите на човека.

Когато ангелът на разумността дойде при тебе, ти трябва да знаеш, какво да му поискаш. Ако не си разумен, ще му поискаш хубави дрехи и украшения. Ако си разумен, ще го помолиш да ти помогне да развиеш своите дарби.

Едно е важно: Не можеш да бъдеш обичан, ако нямаш сърце, достойно за обич; не можеш да бъдеш обичан, ако нямаш просветен ум, който разбира нещата. Следователно, ако губите любовта си, търсете причината във вашия ум. За да дойде любовта, първо умът трябва да се яви. Той предшества любовта. Дето умът не работи, там и любовта не може да се прояви. Това всички трябва да го знаят.

Edited by Klaudia
Link to comment
Share on other sites

Мисълта -мощна сила

Законът за привличането,Силата на мисълта,Теорията за транссърфинга на Вадим Зеланд,Джон Кехоу и "Подсъзнанието може всичко",филма "Тайната"-това са само част от съвремените формулировки,теории и прочее,с които аз съм се запознавала.

Утринното Слово,което днес разглеждаме ,ми дава доказателства в три посоки:

1.Всичко е едно.Всички ние наистина плуваме в общ енергиен булъон.Различна е степената на напредналост на различните същества.

2.Учителят Беинса Дуно през 1932 година е говорил за силата на мисълта и закона за привличането .

3.Библията е велика книга..Учителят Беинса Дуно превежда библейските текстове на езика на човека от 20 и 21 век.Осветява и ни показва скритото послание .

Нещо интересно се случва,когато подготвям(работя ) с някоя беседа или в случая с утринно слово.Първи прочит ме запознава със съдържанието.Ако е нужно,както в случая ,чета и конкретен текст от Библията ,посочен към резсъждението.Отначало ме спират отделни ясно формулирани изводи,но цялото ,което е беседата или словото,при тоя първи прочит рядко успявам да видя и сглобя..Оставям за известно време .Занимавам се с ежедневните си дела и регистрирам,че мисълта ми се върти около прочетеното.Излизат отделни мотиви и това ме кара да направя втори прочит.Понякога някоя беседа ме занимава цяла седмица.Мислите свързани с беседата винаги имат нещо общо със събития и случки от моето ежедневие.Сякаш се включва един навигатор за ситуацията и ми дава посока да видя в ежедневните случки скрития им смисъл,посланието,урока.Т.е благодарение на работата с беседите успявам да поддържам будност за случващото се около мене.

Тези мисли бяха първите ,които си записах вчера ,докато подготвях това УС. .

Днес от сутринта имам вече няколко потвържедния .Будност е да се пазим от лемурийците,същества изостанали в своето развитие,които са около нас ,в невидимо присъстиве и ни внушават мисли,които са чужди за нас.Но ако човек не е буден може да се изкуши , да последва една такава чужда мисъл и да се обвърже с най-големия бакалин в света -злото,за който в словото се казва:

]Най-големият бакалин в света е злото. То е необходимост в живота. Няма човек в света, който да не е купувал от този бакалин. В него се намира всичко: захар, ориз, сол, дърва, въглища, дрехи, обувки, шапки, материали за строеж, книги – какво ли не. Дето и да отидеш, той навсякъде има клонове. Той е първият бакалин в света – най-старата фирма. Вторият бакалин, втората фирма е доброто. Едва сега хората започват да се запознават с него и ходят в неговата бакалница. И той е отворил навсякъде клонове. Бакалинът на злото не гледа с добро око на бакалина на доброто. На него му е неприятно, защото част от неговите клиенти го изоставят, отиват да пазаруват от бакалина на доброто – конкуренция има в материалите.

Edited by Klaudia
Link to comment
Share on other sites

Klaudia, благодаря за беседата! :) На мен също ми направи впечатление цитатът за желанията:

В природата съществува следният закон: Всяко желание може да се изпълни, когато има благоприятни условия за него. Съществуват у нас желания, но това не значи, че те трябва да се изпълнят, когато пожелаем. За всяко желание, вложено в нас, трябва да знаем, кога му е времето да се изпълни. Щом трябва да се изпълни желанието, ще има и подходящи условия за него.

Изводът, който искам да направя, е въпросът за трезвата мисъл. Аз ви навеждам на една мисъл, вън от вашия живот. Дълговете, страданията, които имате, не влизат във ваша сметка. .... Като мислиш за тях, ти сам се спъваш. Следователно, дълговете на човека са неговите погрешки. Те го отклоняват от правия път. Има неща, определени от Бога, да ни се дадат. Ако не спазваме законите, можем да ги изгубим. .... Умният човек никога не злоупотребява с дарбите, които му са дадени. Всеки трябва да се интересува от дарбите си и да ги пази. Животът има смисъл, когато се развиват и използват способностите на човека.

Някой казва: Бог да ме надари. – Ти имаш дарби, но трябва да внимаваш да използваш разумно условията за развитието им. Следователно, Бог дава дарбите, а човек създава условия за развитието им.

Мисълта - мощна сила

Link to comment
Share on other sites

"Казваш, че човек има пороци.

– Не, това е лошото влияние на лемурийците.

– Те са черни духове.

– Лошото и опасното не е в черния цвят, но в тяхната мисъл.

Лемурийците са стигнали до известна развитие, но сърцето им не е обработено.

Така се е създал черният цвят у тях, причина за грехопадението.

Когато човешкият ум се изопачил, тогава се явили нощта и тъмнината.

Тогава се създала черната раса, чрез която човечеството е дошло до най голямото падение.

Човек постепенно се повдига, но не се е освободил напълно от черния цвят.

Някога казваш: Имам черни мисли и черни чувства. – Те са остатък от лемурийската раса.

Аз ви навеждам на тези мисли, за да си помогнете чрез тях,

да дойдете до философията на самоотричането.

***

Как да се справим с лемурийците? – От вас зависи.

Ще живеете така, че да не ги привличате.

С мисълта и чувствата си, вие сами ги привличате,

а после търсите някой отвън, да ви освободи от тях.

Те се привличат от човека, както пчелите от меда.

Достатъчно е да капнете малко мед на дрехата си, за да ви накацат пчелите.

Те са постоянно около вас. Има нещо, с което ги привличате.

– Как да се освободим от тях?

– Съблечете дрехата си, на която има мед.

Тогава пчелите, т. е. лемурийците ще ви напуснат.

Докато на дрехата ви има мед, който ги привлича, те всякога ще ви нападат.

***

Да оставим настрана лемурицийте.

Ние минаваме от една реалност в друга, т. е. от черната раса към светлата, която ръководи човечеството.

Възвишените същества идат да помагат на хората, да събудят в тях възвишени и благородни мисли и чувства.

Вслушвайте се в техните съвети. Те ще ви изведат на светлия висок връх.

Те са носители на великите Божии блага на земята.

Това наричаме ние „грижи на Господа за човешките души“.

Вслушвайте се в съветите на светлите същества. Вслушвайте се и в себе си.

Сега е време да ходите по техните съвети и да бъдете готови на всички жертви,

не за онова, което ви спъва, но за онова, което дава простор,

сила на вашия дух, на вашата душа, ум и сьрце.

Те ще направят да бъдете доволни от себе си.

Тогава няма да бъдете откъснат лист от дърво, нито играчка в ръцете на съдбата.

Тогава ще бъдете здраво прикрепен лист към дървото, което след време ще завърже,

ще даде плод, и плодът му ще узрее. Това е великото и красивото, към което се стремим всички.

– Проявената любов на Духа,

проявената мъдрост на Духа,

проявената истина на Духа

носят пълния живот на Бога,

на Единния, Вечния Бог на живота. "

Мисълта - мощна сила

Ако тези духове са добри в едно нещо, то е, че намират и най-малката пролука в нас,

за да се залепят и да ни изпровокират да им отдадем от енергията си.

Всеки се е сблъсквал със ситуации, в които си обещава, че ще се владее, докато...

...докато не изпадне в изстъпление (в най-лошия вариант).

Тъй, като човек трябва да се учи от всички прояви, които го заобикалят,

то, ние, бихме могли, със силата на постоянството и упоритостта

(каквато проявяват тези духове), да се научим да бъдем себе си.

А това ще рече, съзнанието ни да бъде будно (ще се учим да бъдем будни),

за да изявим заложеното от Бога в нас.

Заложеното ще бъде изявено само ако сме в постоянна връзка с Него.

И ще го изявим по начин, който е определен.

"Целият ти живот се определя от твоята дълбока мисъл и дълбоко чувствуване.

Ако нямаш тази дълбока мисъл, правата мисъл, и дълбоко чувство,

ти никога не можеш да влезнеш във връзка с Бога. Твоята права мисъл

ще те въведе в Божията права мисъл и твоето дълбоко чувствуване ще те въведе в Божията Любов.

Щом се свържеш с Бога, тогаз ще имаш пътя и условията, и методите, ще имаш всичко. "

Вътрешно единство, Извънредни Беседи, 29.08.1930 г., София

Link to comment
Share on other sites

Аз наскоро добавих към системните си занимания,следенето на Утринните слова.Смятах,(не твърдя,че съм права),че е добре да мина през общото обучение на неделните беседи ,преди да пристъпя към следващите нива на информация,каквито са Утринните слова и беседите пред ООК и МОК .Подтик да започна да следя Утринните слова ми даде една публикация на Ася И,в темата за историята на Утринните слова.Един спомен на Вуча Бехар,публикуван ТУК от Ася.

Благодаря ти Ася И.:3d_050:

Edited by Klaudia
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...