Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

793 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 2382 прегледа
  • 6 отговора
  • 2720 прегледа
  • 7 отговора
  • 2802 прегледа
  • 6 отговора
  • 2850 прегледа
  • 6 отговора
  • 3410 прегледа
  • 6 отговора
  • 3123 прегледа
  • 6 отговора
  • 3126 прегледа
  • 6 отговора
  • 2820 прегледа
  • 6 отговора
  • 2661 прегледа
  • 8 отговора
  • 2492 прегледа
  • 6 отговора
  • 2318 прегледа
  • 6 отговора
  • 2375 прегледа
  • 6 отговора
  • 2439 прегледа
  • 6 отговора
  • 2548 прегледа
  • 6 отговора
  • 2960 прегледа
  • 6 отговора
  • 3167 прегледа
  • 7 отговора
  • 3350 прегледа
  • 6 отговора
  • 3332 прегледа
  • 7 отговора
  • 3511 прегледа
  • 7 отговора
  • 3395 прегледа
  • 6 отговора
  • 3260 прегледа
  • 7 отговора
  • 3407 прегледа
  • 6 отговора
  • 3398 прегледа
  • 6 отговора
  • 3273 прегледа
  • 6 отговора
  • 3021 прегледа