Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

815 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 492 прегледа
  • 7 отговора
  • 504 прегледа
  • 6 отговора
  • 433 прегледа
  • 6 отговора
  • 524 прегледа
  • 7 отговора
  • 542 прегледа
  • 7 отговора
  • 537 прегледа
  • 6 отговора
  • 661 прегледа
  • 6 отговора
  • 630 прегледа
  • 6 отговора
  • 751 прегледа
  • 6 отговора
  • 781 прегледа
  • 6 отговора
  • 740 прегледа
  • 6 отговора
  • 883 прегледа
  • 6 отговора
  • 933 прегледа
  • 6 отговора
  • 954 прегледа
  • 6 отговора
  • 1147 прегледа
  • 6 отговора
  • 1153 прегледа
  • 6 отговора
  • 1353 прегледа
  • 6 отговора
  • 1621 прегледа
  • 7 отговора
  • 1824 прегледа
  • 6 отговора
  • 2026 прегледа
  • 6 отговора
  • 2149 прегледа
  • 6 отговора
  • 2450 прегледа
  • 6 отговора
  • 2423 прегледа
  • 6 отговора
  • 2765 прегледа
  • 7 отговора
  • 2830 прегледа