Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

798 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 1582 прегледа
  • 7 отговора
  • 1794 прегледа
  • 6 отговора
  • 1998 прегледа
  • 6 отговора
  • 2119 прегледа
  • 6 отговора
  • 2422 прегледа
  • 6 отговора
  • 2389 прегледа
  • 6 отговора
  • 2730 прегледа
  • 7 отговора
  • 2808 прегледа
  • 6 отговора
  • 2857 прегледа
  • 6 отговора
  • 3417 прегледа
  • 6 отговора
  • 3132 прегледа
  • 6 отговора
  • 3136 прегледа
  • 6 отговора
  • 2823 прегледа
  • 6 отговора
  • 2669 прегледа
  • 8 отговора
  • 2496 прегледа
  • 6 отговора
  • 2325 прегледа
  • 6 отговора
  • 2380 прегледа
  • 6 отговора
  • 2445 прегледа
  • 6 отговора
  • 2549 прегледа
  • 6 отговора
  • 2964 прегледа
  • 6 отговора
  • 3171 прегледа
  • 7 отговора
  • 3356 прегледа
  • 6 отговора
  • 3338 прегледа
  • 7 отговора
  • 3518 прегледа
  • 7 отговора
  • 3410 прегледа