Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

845 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 639 прегледа
  • 6 отговора
  • 571 прегледа
  • 6 отговора
  • 710 прегледа
  • 6 отговора
  • 692 прегледа
  • 6 отговора
  • 695 прегледа
  • 6 отговора
  • 573 прегледа
  • 6 отговора
  • 511 прегледа
  • 6 отговора
  • 627 прегледа
  • 6 отговора
  • 691 прегледа
  • 6 отговора
  • 569 прегледа
  • 6 отговора
  • 629 прегледа
  • 6 отговора
  • 643 прегледа
  • 5 отговора
  • 519 прегледа
  • 6 отговора
  • 668 прегледа
  • 5 отговора
  • 528 прегледа
  • 6 отговора
  • 538 прегледа
  • 6 отговора
  • 551 прегледа
  • 7 отговора
  • 589 прегледа
  • 6 отговора
  • 547 прегледа
  • 7 отговора
  • 557 прегледа
  • 7 отговора
  • 602 прегледа
  • 7 отговора
  • 728 прегледа
  • 8 отговора
  • 1397 прегледа
  • 10 отговора
  • 677 прегледа
  • 6 отговора
  • 574 прегледа
×