Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

864 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 636 прегледа
  • 6 отговора
  • 591 прегледа
  • 6 отговора
  • 442 прегледа
  • 6 отговора
  • 642 прегледа
  • 7 отговора
  • 669 прегледа
  • 7 отговора
  • 491 прегледа
  • 6 отговора
  • 558 прегледа
  • 6 отговора
  • 501 прегледа
  • 6 отговора
  • 707 прегледа
  • 6 отговора
  • 613 прегледа
  • 6 отговора
  • 492 прегледа
  • 6 отговора
  • 480 прегледа
  • 6 отговора
  • 532 прегледа
  • 6 отговора
  • 551 прегледа
  • 6 отговора
  • 672 прегледа
  • 9 отговора
  • 775 прегледа
  • 9 отговора
  • 592 прегледа
  • 6 отговора
  • 487 прегледа
  • 6 отговора
  • 659 прегледа
  • 6 отговора
  • 746 прегледа
  • 6 отговора
  • 683 прегледа
  • 6 отговора
  • 773 прегледа
  • 6 отговора
  • 775 прегледа
  • 6 отговора
  • 787 прегледа
  • 6 отговора
  • 661 прегледа
×