Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

823 теми в този форум

  • 8 отговора
  • 1234 прегледа
  • 10 отговора
  • 571 прегледа
  • 6 отговора
  • 488 прегледа
  • 6 отговора
  • 507 прегледа
  • 6 отговора
  • 588 прегледа
  • 7 отговора
  • 573 прегледа
  • 6 отговора
  • 503 прегледа
  • 6 отговора
  • 526 прегледа
  • 6 отговора
  • 525 прегледа
  • 7 отговора
  • 538 прегледа
  • 6 отговора
  • 461 прегледа
  • 6 отговора
  • 558 прегледа
  • 7 отговора
  • 575 прегледа
  • 7 отговора
  • 572 прегледа
  • 6 отговора
  • 702 прегледа
  • 6 отговора
  • 651 прегледа
  • 6 отговора
  • 785 прегледа
  • 6 отговора
  • 806 прегледа
  • 6 отговора
  • 754 прегледа
  • 6 отговора
  • 903 прегледа
  • 6 отговора
  • 981 прегледа
  • 6 отговора
  • 978 прегледа
  • 6 отговора
  • 1163 прегледа
  • 6 отговора
  • 1184 прегледа
  • 6 отговора
  • 1378 прегледа