Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

803 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 874 прегледа
  • 6 отговора
  • 910 прегледа
  • 6 отговора
  • 1117 прегледа
  • 6 отговора
  • 1118 прегледа
  • 6 отговора
  • 1322 прегледа
  • 6 отговора
  • 1588 прегледа
  • 7 отговора
  • 1802 прегледа
  • 6 отговора
  • 2002 прегледа
  • 6 отговора
  • 2125 прегледа
  • 6 отговора
  • 2433 прегледа
  • 6 отговора
  • 2393 прегледа
  • 6 отговора
  • 2734 прегледа
  • 7 отговора
  • 2812 прегледа
  • 6 отговора
  • 2867 прегледа
  • 6 отговора
  • 3425 прегледа
  • 6 отговора
  • 3142 прегледа
  • 6 отговора
  • 3151 прегледа
  • 6 отговора
  • 2824 прегледа
  • 6 отговора
  • 2676 прегледа
  • 8 отговора
  • 2508 прегледа
  • 6 отговора
  • 2335 прегледа
  • 6 отговора
  • 2388 прегледа
  • 6 отговора
  • 2452 прегледа
  • 6 отговора
  • 2552 прегледа
  • 6 отговора
  • 2973 прегледа