Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

807 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 713 прегледа
  • 6 отговора
  • 747 прегледа
  • 6 отговора
  • 720 прегледа
  • 6 отговора
  • 856 прегледа
  • 6 отговора
  • 896 прегледа
  • 6 отговора
  • 919 прегледа
  • 6 отговора
  • 1127 прегледа
  • 6 отговора
  • 1132 прегледа
  • 6 отговора
  • 1331 прегледа
  • 6 отговора
  • 1598 прегледа
  • 7 отговора
  • 1808 прегледа
  • 6 отговора
  • 2010 прегледа
  • 6 отговора
  • 2133 прегледа
  • 6 отговора
  • 2439 прегледа
  • 6 отговора
  • 2399 прегледа
  • 6 отговора
  • 2746 прегледа
  • 7 отговора
  • 2817 прегледа
  • 6 отговора
  • 2871 прегледа
  • 6 отговора
  • 3436 прегледа
  • 6 отговора
  • 3154 прегледа
  • 6 отговора
  • 3162 прегледа
  • 6 отговора
  • 2831 прегледа
  • 6 отговора
  • 2682 прегледа
  • 8 отговора
  • 2511 прегледа
  • 6 отговора
  • 2340 прегледа