Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня - 10.10.-16.10.2016г


Recommended Posts

Мисъл за деня-10.10.2016г

Злото и доброто са неща външни. Човекът е онова, което съзнава в даден случай, че нещо е зло или добро. Човек показва, че е добър, като поддържа доброто; показва, че е лош, като поддържа злото; но самият човек не е нито в доброто, нито в злото.

Петте врати

1641730_600__.jpg

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-11.10.2016г

Лошите хора – това са добрите хора! Ще ви кажа, какво нещо е лошият човек. Отива някой и си купува револвер. Лошият човек го обира – идва и му казва: „Този револвер не е за тебе, а за мене!“ – и му взима револвера. Или пък, някой има пари и отива да пирува. Лошият го среща и му казва: „Скоро парите! Тия пари не са за тебе!“ – и му удря две плесници. И като отива при Господа, казва: „Господи, аз изпълних длъжността си. Един си купи револвер и искаше да убие някого с него; аз му зашлевих две плесници и му взех револвера. Друг отиваше да пирува; аз му зашлевих две плесници и му взех парите; казах му: „Ще отидеш да работиш!“ Где е лошавината на този човек? „Много добре си направил“ – казва Бог. Вие гледате от ваше гледище. Много лоши хора има на този свят, които ще видите, че на онзи свят са светии. А пък много добри хора има, които ще видите, че на онзи свят са лоши.

Едно_ви_трябва

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-12.10.2016г

Доброто и злото са само пътища, те показват пътя на човека, за да добие той съзнание, че е човек и че може да прави разлика между добро и зло… В човешкия ум и в човешкото сърце всякога има различни възможности. И там е човекът! Човекът е онзи, който разбира възможностите!

Петте врати

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 13.10.2016

Доброто ще го освобождаваш! Ако не освобождаваш доброто, добрият ще ти стане враг. Лошия, ако не го обуздаваш, ако не го ограничаваш, ще ти стане враг. Тогава – ограничи лошия човек, за да ти стане приятел. Освободи добрия човек, за да ти стане приятел. Това е философия.

Едно ви трябва 

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-14.10.2016г

Добрият човек трябва да се научи да става слаб; не в обикновен смисъл, не слаб от болест, а слаб в друг смисъл: да бъдеш силен – значи да предаваш любовта, да бъдеш слаб – значи да възприемаш Любовта. Аз наричам слабо състояние, когато възприемам Божията Любов, а пък силен съм, когато тя минава през мене и я предавам. Там, дето се предава Любовта, там е силата на хората; а там, дето се възприема – там е слабостта на хората. Слабостта в този смисъл е благословение.

Към извора

2bb9dfc63378f4dde8b4e96bea16cc20.jpg

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня.15.10.2016г

Ако един добър човек се влюби в една добра жена, то тази жена ще подбуди в него най-хубавите чувства, а пък ако един лош човек се влюби, той ще извърши престъпление. И в любовта се вършат престъпления. Хората не са добри проводници.

Добри-проводници

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-16.10.2016г

Има Един, Който ви обича и вие бъдете проводници на Неговата Любов. Като сте проводници, Той мисли за вас. Не спирайте Любовта Му. Най-първо – бъдете проводници на Божията Любов. С това вие показвате, че Го обичате. Да обичаме Бога, това е възможно само като проводници на Неговата Любов. Когато имаш хубаво настроение, то е защото чувстваш Божията Любов. Когато ти седиш и си проводник на Божията Любов, ти вече вършиш волята Божия. Не е необходимо да ходиш някъде. Проводници трябва да бъдем и гдето отиваме, да носим Божието благословение. И където да отидем, да предаваме ние това Божественото.

Проводници

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...