Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

803 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 3176 прегледа
  • 7 отговора
  • 3360 прегледа
  • 6 отговора
  • 3345 прегледа
  • 7 отговора
  • 3524 прегледа
  • 7 отговора
  • 3416 прегледа
  • 6 отговора
  • 3270 прегледа
  • 7 отговора
  • 3422 прегледа
  • 6 отговора
  • 3412 прегледа
  • 6 отговора
  • 3285 прегледа
  • 6 отговора
  • 3036 прегледа
  • 6 отговора
  • 2768 прегледа
  • 6 отговора
  • 2635 прегледа
  • 6 отговора
  • 2219 прегледа
  • 6 отговора
  • 1866 прегледа
  • 6 отговора
  • 1777 прегледа
  • 6 отговора
  • 1607 прегледа
  • 6 отговора
  • 1339 прегледа
  • 7 отговора
  • 1232 прегледа
  • 8 отговора
  • 1279 прегледа
  • 8 отговора
  • 1259 прегледа
  • 6 отговора
  • 1198 прегледа
  • 6 отговора
  • 1261 прегледа
  • 6 отговора
  • 1158 прегледа
  • 6 отговора
  • 1264 прегледа
  • 6 отговора
  • 1167 прегледа