Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

831 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 837 прегледа
  • 6 отговора
  • 768 прегледа
  • 6 отговора
  • 920 прегледа
  • 6 отговора
  • 1029 прегледа
  • 6 отговора
  • 1014 прегледа
  • 6 отговора
  • 1181 прегледа
  • 6 отговора
  • 1235 прегледа
  • 6 отговора
  • 1418 прегледа
  • 6 отговора
  • 1700 прегледа
  • 7 отговора
  • 1858 прегледа
  • 6 отговора
  • 2071 прегледа
  • 6 отговора
  • 2188 прегледа
  • 6 отговора
  • 2474 прегледа
  • 6 отговора
  • 2474 прегледа
  • 6 отговора
  • 2792 прегледа
  • 7 отговора
  • 2863 прегледа
  • 6 отговора
  • 2908 прегледа
  • 6 отговора
  • 3505 прегледа
  • 6 отговора
  • 3255 прегледа
  • 6 отговора
  • 3247 прегледа
  • 6 отговора
  • 2871 прегледа
  • 6 отговора
  • 2721 прегледа
  • 8 отговора
  • 2543 прегледа
  • 6 отговора
  • 2400 прегледа
  • 6 отговора
  • 2484 прегледа
×