Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

860 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 719 прегледа
  • 6 отговора
  • 724 прегледа
  • 5 отговора
  • 571 прегледа
  • 6 отговора
  • 726 прегледа
  • 5 отговора
  • 583 прегледа
  • 6 отговора
  • 593 прегледа
  • 6 отговора
  • 621 прегледа
  • 7 отговора
  • 643 прегледа
  • 6 отговора
  • 574 прегледа
  • 7 отговора
  • 601 прегледа
  • 7 отговора
  • 633 прегледа
  • 7 отговора
  • 782 прегледа
  • 8 отговора
  • 1469 прегледа
  • 10 отговора
  • 735 прегледа
  • 6 отговора
  • 620 прегледа
  • 6 отговора
  • 718 прегледа
  • 6 отговора
  • 748 прегледа
  • 7 отговора
  • 680 прегледа
  • 6 отговора
  • 623 прегледа
  • 6 отговора
  • 625 прегледа
  • 6 отговора
  • 685 прегледа
  • 7 отговора
  • 763 прегледа
  • 6 отговора
  • 607 прегледа
  • 6 отговора
  • 735 прегледа
  • 7 отговора
  • 742 прегледа
×