Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

807 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 2397 прегледа
  • 6 отговора
  • 2458 прегледа
  • 6 отговора
  • 2554 прегледа
  • 6 отговора
  • 2981 прегледа
  • 6 отговора
  • 3185 прегледа
  • 7 отговора
  • 3368 прегледа
  • 6 отговора
  • 3353 прегледа
  • 7 отговора
  • 3533 прегледа
  • 7 отговора
  • 3428 прегледа
  • 6 отговора
  • 3279 прегледа
  • 7 отговора
  • 3430 прегледа
  • 6 отговора
  • 3422 прегледа
  • 6 отговора
  • 3289 прегледа
  • 6 отговора
  • 3046 прегледа
  • 6 отговора
  • 2771 прегледа
  • 6 отговора
  • 2639 прегледа
  • 6 отговора
  • 2221 прегледа
  • 6 отговора
  • 1873 прегледа
  • 6 отговора
  • 1782 прегледа
  • 6 отговора
  • 1617 прегледа
  • 6 отговора
  • 1361 прегледа
  • 7 отговора
  • 1237 прегледа
  • 8 отговора
  • 1291 прегледа
  • 8 отговора
  • 1260 прегледа
  • 6 отговора
  • 1211 прегледа