Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

877 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 609 прегледа
  • 6 отговора
  • 642 прегледа
  • 6 отговора
  • 863 прегледа
  • 9 отговора
  • 1295 прегледа
  • 9 отговора
  • 802 прегледа
  • 6 отговора
  • 608 прегледа
  • 6 отговора
  • 856 прегледа
  • 6 отговора
  • 1044 прегледа
  • 6 отговора
  • 931 прегледа
  • 6 отговора
  • 987 прегледа
  • 6 отговора
  • 938 прегледа
  • 6 отговора
  • 1177 прегледа
  • 6 отговора
  • 871 прегледа
  • 6 отговора
  • 845 прегледа
  • 6 отговора
  • 906 прегледа
  • 6 отговора
  • 1020 прегледа
  • 6 отговора
  • 795 прегледа
  • 6 отговора
  • 917 прегледа
  • 6 отговора
  • 849 прегледа
  • 5 отговора
  • 717 прегледа
  • 6 отговора
  • 883 прегледа
  • 5 отговора
  • 843 прегледа
  • 6 отговора
  • 789 прегледа
  • 6 отговора
  • 767 прегледа
  • 7 отговора
  • 842 прегледа
×