Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

824 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 1383 прегледа
  • 6 отговора
  • 1654 прегледа
  • 7 отговора
  • 1841 прегледа
  • 6 отговора
  • 2047 прегледа
  • 6 отговора
  • 2165 прегледа
  • 6 отговора
  • 2462 прегледа
  • 6 отговора
  • 2446 прегледа
  • 6 отговора
  • 2776 прегледа
  • 7 отговора
  • 2846 прегледа
  • 6 отговора
  • 2896 прегледа
  • 6 отговора
  • 3478 прегледа
  • 6 отговора
  • 3216 прегледа
  • 6 отговора
  • 3221 прегледа
  • 6 отговора
  • 2854 прегледа
  • 6 отговора
  • 2707 прегледа
  • 8 отговора
  • 2533 прегледа
  • 6 отговора
  • 2376 прегледа
  • 6 отговора
  • 2449 прегледа
  • 6 отговора
  • 2502 прегледа
  • 6 отговора
  • 2566 прегледа
  • 6 отговора
  • 3031 прегледа
  • 6 отговора
  • 3241 прегледа
  • 7 отговора
  • 3416 прегледа
  • 6 отговора
  • 3382 прегледа
  • 7 отговора
  • 3565 прегледа