Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

815 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 2883 прегледа
  • 6 отговора
  • 3459 прегледа
  • 6 отговора
  • 3179 прегледа
  • 6 отговора
  • 3189 прегледа
  • 6 отговора
  • 2843 прегледа
  • 6 отговора
  • 2693 прегледа
  • 8 отговора
  • 2523 прегледа
  • 6 отговора
  • 2357 прегледа
  • 6 отговора
  • 2421 прегледа
  • 6 отговора
  • 2479 прегледа
  • 6 отговора
  • 2563 прегледа
  • 6 отговора
  • 3010 прегледа
  • 6 отговора
  • 3209 прегледа
  • 7 отговора
  • 3388 прегледа
  • 6 отговора
  • 3369 прегледа
  • 7 отговора
  • 3543 прегледа
  • 7 отговора
  • 3444 прегледа
  • 6 отговора
  • 3292 прегледа
  • 7 отговора
  • 3458 прегледа
  • 6 отговора
  • 3436 прегледа
  • 6 отговора
  • 3309 прегледа
  • 6 отговора
  • 3063 прегледа
  • 6 отговора
  • 2779 прегледа
  • 6 отговора
  • 2650 прегледа
  • 6 отговора
  • 2241 прегледа