Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

851 теми в този форум

  • 7 отговора
  • 584 прегледа
  • 7 отговора
  • 618 прегледа
  • 7 отговора
  • 756 прегледа
  • 8 отговора
  • 1427 прегледа
  • 10 отговора
  • 703 прегледа
  • 6 отговора
  • 594 прегледа
  • 6 отговора
  • 675 прегледа
  • 6 отговора
  • 724 прегледа
  • 7 отговора
  • 650 прегледа
  • 6 отговора
  • 597 прегледа
  • 6 отговора
  • 610 прегледа
  • 6 отговора
  • 659 прегледа
  • 7 отговора
  • 727 прегледа
  • 6 отговора
  • 575 прегледа
  • 6 отговора
  • 707 прегледа
  • 7 отговора
  • 713 прегледа
  • 7 отговора
  • 727 прегледа
  • 6 отговора
  • 889 прегледа
  • 6 отговора
  • 714 прегледа
  • 6 отговора
  • 881 прегледа
  • 6 отговора
  • 880 прегледа
  • 6 отговора
  • 788 прегледа
  • 6 отговора
  • 945 прегледа
  • 6 отговора
  • 1152 прегледа
  • 6 отговора
  • 1097 прегледа
×