Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

798 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 3264 прегледа
  • 7 отговора
  • 3416 прегледа
  • 6 отговора
  • 3403 прегледа
  • 6 отговора
  • 3278 прегледа
  • 6 отговора
  • 3024 прегледа
  • 6 отговора
  • 2765 прегледа
  • 6 отговора
  • 2631 прегледа
  • 6 отговора
  • 2216 прегледа
  • 6 отговора
  • 1862 прегледа
  • 6 отговора
  • 1776 прегледа
  • 6 отговора
  • 1600 прегледа
  • 6 отговора
  • 1329 прегледа
  • 7 отговора
  • 1230 прегледа
  • 8 отговора
  • 1273 прегледа
  • 8 отговора
  • 1253 прегледа
  • 6 отговора
  • 1187 прегледа
  • 6 отговора
  • 1258 прегледа
  • 6 отговора
  • 1149 прегледа
  • 6 отговора
  • 1256 прегледа
  • 6 отговора
  • 1162 прегледа
  • 6 отговора
  • 1198 прегледа
  • 7 отговора
  • 1186 прегледа
  • 6 отговора
  • 1089 прегледа
  • 8 отговора
  • 1112 прегледа
  • 7 отговора
  • 1147 прегледа