Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

793 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 2760 прегледа
  • 6 отговора
  • 2627 прегледа
  • 6 отговора
  • 2214 прегледа
  • 6 отговора
  • 1858 прегледа
  • 6 отговора
  • 1773 прегледа
  • 6 отговора
  • 1596 прегледа
  • 6 отговора
  • 1320 прегледа
  • 7 отговора
  • 1226 прегледа
  • 8 отговора
  • 1267 прегледа
  • 8 отговора
  • 1248 прегледа
  • 6 отговора
  • 1179 прегледа
  • 6 отговора
  • 1254 прегледа
  • 6 отговора
  • 1144 прегледа
  • 6 отговора
  • 1246 прегледа
  • 6 отговора
  • 1156 прегледа
  • 6 отговора
  • 1192 прегледа
  • 7 отговора
  • 1169 прегледа
  • 6 отговора
  • 1085 прегледа
  • 8 отговора
  • 1107 прегледа
  • 7 отговора
  • 1141 прегледа
  • 6 отговора
  • 1125 прегледа
  • 6 отговора
  • 1086 прегледа
  • 7 отговора
  • 1097 прегледа
  • 6 отговора
  • 1009 прегледа
  • 6 отговора
  • 1038 прегледа