Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Съборни беседи - график за отваряне на темите


Recommended Posts

Скъпи приятели,

след завършването на цикъла Утринни слова, предлагаме да продължим отварянето на беседи в събота с хронологично подредени Съборни беседи.

Съборни беседи - м. юли 2019 г.

6 юли 2019 г. - 1. Обяснения върху обстановката на залата за събрания - Дадени при първото въвеждане в нея на 6/19 август 1919 - Преображение

 

13 юли 2019 г. - 2. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората - Беседа, държана на 19 август 1919 г.

 

20 юли 2019 г. - 3. Разбиране и прилагане - Беседа, държана на 20 август 1919 г.

 

27 юли 2019 г. - 4. Правият път - 1919 - Беседа, държана на 20 август 1919 год.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Съборни Беседи - м. август 2019 г.

3 август 2019 г. - 05. Живот вечен - 1919 - Беседа, държана на 22. август 1919 год.

10 август 2019 г. - 06.Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях - дадени на 22 август 1919 г.

17 август 2019 г. - 07. Правилното разбиране на индивидуалния, обществения живот  - Беседа, държана на 23 август 1919 г.

24 август 2019 г. - 08. Начин за себеконтрол - Дадено на 24 август, неделя

31 август 2019 г. - 09. Наряди - Държана на 26 август 1919 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Съборни и извънредни беседи - м. септември 2019 г. 

7 септември 2019 г. - 10. Мировата Любов 19.08.1919 Вторник, Търново

14 септември 2019 г. - 11. Космичната обич - 24.08.1919 Неделя, Търново

21 септември 2019 г. - 12. Беседа по нарядите 26 август 1919 г.

28 септември 2019 г. - 13. Надеждата 16 януари, 1920 г. в гр. Русе.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Съборни и извънредни беседи - м. октомври 2019 г. 

05 октомври 2019 г. - 14. Кротостта и смирението - Извънредна беседа - 22.01.1920

12 октомври 2019г. - 15. Електричеството и магнетизмът - Извънредна беседа - 22.01.1920

19 октомври 2019 г. - 16. Труд и мъчение - Извънредна беседа - 04.03.1920

26 октомври 2019 г. - 17. Девети март (22 март) - Извънредна беседа  - 9.03.1920 г./22.03.1920 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Съборни и извънредни беседи - м. ноември 2019 г.

2 ноември 2019 г. - 18. Приятел и раб - Извънредна беседа, 25 април 1920 г., неделя

9 ноември 2019 г. - 19. Десен и ляв път - Извънредна беседа, 13 юни (31 май) 1920 г., 10 ч. и 30 мин. – 12 ч., неделя

16 ноември 2019 г. - 20. Каляване на волята - Разговор - Извънредна Беседа, 15 юни 1920 г., 19 ч. Сливен

23 ноември 2019 г. - 21. Три процеса - Извънредна Беседа, 23 юни 1920 г., 21 ч. и 45 мин, Бургас

30 ноември 2019 г. - 22. На вечеря с Учителя - Извънредна Беседа, 25 юни 1920 г., 22 ч. и 45 мин. Бургас, вечеря в дома на Я. Сотиров

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Съборни и извънредни беседи - м. декември 2019 г.

7 декември 2019 г. - 23. Живи извори 26 юни 1920 г.


14 декември 2019 г. - 24. От мен да замине - 27 юни 1920 г.


21 декември 2019 г. - 25. Закон за изменение 27 юни 1920 г.


28 декември 2019 г. - 26. Щастието е в человека 27 юни 1920 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Съборни и извънредни беседи - януари 2020 г. 

4 януари 2020 г. - 27. Законът на плътта е закон на ограничението - Извънредна беседа, 28.06.1920 г.

11 януари 2020 г. - 28. Божественият пламък. Разговори с Учителя  - Извънредна беседа, 11.07.1920 г.

18 януари 2020 г. - 29. Симоне Йонин, любиш ли ме? - Извънредна беседа, 12.07.1920 г. 

25 януари 2020 г. - 30. Ръката - Извънредна беседа, 13.07.1920 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Съборни и извънредни беседи - февруари 2020 г. 

1 февруари 2020 г. -  31. Беседа за учителите и майките като възпитатели 19 август 1920 г., четвъртък, 16.30 ч.

8 февруари 2020 г. - 32. Новото човечество 19 август, 1920 г., Преображение, в салона на читалище Надежда, в гр. Търново

15 февруари 2020 г. - 33. Път, Истина и живот - 19 август 1920 г., четвъртък, 6 ч.

22 февруари 2020 г. - 34. Мерило за правилно разбиране - 20 август 1920 г., петък 6 ч.

29 февруари 2020 г. - 35. Необходими условия за ученика - 20 август, петък, 10.30 ч.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Съборни и извънредни беседи - март 2020 г.

7 март 2020 - 36. Идване, възприемане на Духа - 21 август 1920 г.

14 март 2020 - 37. Работа за през годината - 22 август 1920 г.

21 март 2020 - 38. Работа на учениците - 23 август 1920 г.

28 март 2020 - 39. Гимнастически упражнения - 23 август 1920 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Съборни и извънредни беседи - м. април 2020 г. 

4 април 2020 г. - 40. Работа върху чистотата и самообладанието - 23 август 1920 г.

11 април 2020 г. - 41. Голям е само Бог - 23 август 1920 г. 

18 април 2020 г. - 42. Големец и слуга - 24 август 1920 г.

25 април 2020 г. - 43.Първоначален език - 30 август 1920 г. 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Съборни беседи - м. май
2 май 2020 г. - 44. Аз ви избрах - ИБ - 12.09.1920

9 май 2020 г. - 45.Сърцето си никому в заем не давайте - ИБ 12.09.1920

16 май 2020 г. - 46.Добрата молитва - ИБ 12.09.1920

23 май 2020 г. - 47.Когато дойде Духът - ИБ 14.09.1920

30 май - 2020 г. - 48. Три картини - "Аз ви избрах" - ИБ 15.09.1920

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Съборни беседи м. юни

6 юни 2020 г. - 49. Аз дойдох, за да имат живот - Извънредна Беседа - 17.09.1920

13 юни 2020 г. - 50. Добри ученици - Извънредна Беседа - 19.09.1920

20 юни 2020 г. - 51. С любов и вяра - Извънредна Беседа - 26.09.1920

27 юни 2020 г. - 52. 400 000 форми Извънредна Беседа - 03.10.1920

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Съборни беседи - м. юли 2020 г.

4 юли 2020 г. - 53. Без съмнение и без отсрочка - ИБ, 10.10.1920

11 юли 2020 г. - 54. Когато посрещате - ИБ, 10.10.1920

18 юли 2020 г. - 55. Само хляб - ИБ, 12.10.1920

25 юли 2020 г. - 56. Нито се променя, нито се изменя - ИБ, 14.10.1920

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Съборни беседи - м. август 2020 г.

1 август 2020 г. - 57. Което се променя, без да се изменя - 17 октомври 1920 г.

8 август 2020 г. - 58 Закон за правда - 24 октомври 1920 г.

15 август 2020 г. - 59. Който има мир - 24 октомври 1920 г.

22 август 2020 г. - 60. Две лепти - 30 октомври 1920 г.

29 август 2020 г. - 61. Точка, линия, плоскост, куб - 7 ноември 1920 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Съборни Беседи - м. септември 2020 г. 

5 септември 2020 г. - 62. Една греда - 8 ноември 1920 г.

12 септември 2020 г. - 63. Где е правият път? - 27 декември 1920 г.

19 септември 2020 г. - 64. Три закона - 28 декември 1920 г.

26 септември 2020 г. - 65. Няма любов като Божията Любов - 29 декември 1920 г.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Съборни беседи - м. октомври 2020 г.

3 октомври 2020 г. - 66. С думата „може“ - 30 декември 1920 г.

10 октомври 2020 г. - 67. Всичкият дълг - 31 декември 1920 г.

17 октомври 2020 г. - 68. Нова година - 1921 г. 12 часа полунощ на 31 декември 1920 г. Русе, в дома на брат Никола Ватев; Частен разговор с Учителя / - 1 януари 1921 г. Русе

24 октомври 2020 г. - 69. Двата велики закона / - 2 януари 1921 г. (20 декември стар стил), от 10 ч. до 13 ч. и 40 мин , неделя

31 октомври 2020 г. - 70.  Съвети от Учителя / 2 януари 1921 г., неделя Русе

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Съборни беседи - м. ноември

7 ноември 2020 г. -  71.  Лекуване на разни болести / -2 януари 1921 г., неделя Русе

14 ноември 2020 г. - 72.  Запазване и консервиране на плодове - 2 януари 1921 г., неделя Русе

21 ноември 2020 г. - 73. Кротките 2 / - 25 януари 1921 г., неделя

28 ноември 2020 г. - 74.  Физическият живот - път към духовния и Божествения живот / - 9 юни 1921 г., четвъртък, Спасов ден, Витоша

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Съборни беседи - м. декември 2020 г.

5 декември 2020 г. - 75. Път на мисълта - държана на Витоша — на бивака, Спасов ден,  25 май 1921 г.

12 декември 2020 г. - 76. Утринна беседа. Преображение - 19 август 1921 г.

19 декември 2020 г. - 77. Гимнастически упражнения - 1921 - 19 август 1921 г.

26 декември 2020 г. - 78. Възпитание на човешката воля - 19 август 1921 г.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Съборни беседи - януари 2021 г. 

2.01.2021 г. - 79. Пробуждане на колективното съзнание - 19 август 1921 г.

9.01.2021 г. - 80. Утринна беседа (без заглавие)1 - 20 август 1921 г.

16.01.2021 г. - 81. Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси - 20 август 1921 г.

23. 01. 2021 г. - 82. Закон на съвършенството - 20 август 1921 г.

30.01.2021 г. - 83. Утринна беседа (без заглавие)2 /- 21 август 1921 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Съборни беседи - февруари 2021 г.

6.02.2021 - 84. Правилни методи за разбиране - 21 август 1921 г.

13.02.2021 - 85. Общи упражнения - 1921 - 21 август 1921 г.

20.02.2021 - 86. Четирите съвета - 21 август 1921 г.

27.02.2021 - 87. Определяне работата на четирите съвета - 21 август 1921 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Съборни беседи м. март 2021

6 март 2021г.  - 88. Размишления 1 - 22 август 1921 г.

13 март 2021 г. - 89. Правилният развой на човешките енергии - 22 август 1921 г.

20 март 2021 г. - 90. Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота - 22 август 1921 г.

27 март 2021 г. - 91. Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили - 22 август 1921 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Съборни беседи м. април 2021 г.

3 април 2021 г. - 92. Размишления 2 - 23 август 1921 г.

10 април 2021 г. - 93. Отговор на зададени въпроси - 1921 - 23 август 1921 г. - 

17 април 2021 г. - 94. Размишления 3 - 24 август 1921 г.

24 април 2021 г. - 95. Законът на самопожертването - 24 август 1921 г.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Съборни беседи - м. май 2021 г. 

1 май 2021 г. - 96.Размишления 4 - 25 август 1921 г.

8 май 2021 г. - 97. Разумно служене - 25 август 1921 г.

15 май 2021 г. - 98. Жертва, упование и радост - 2 октомври 1921 г. 

22 май 2021 г. - 99. Живо течение - 19 декември 1921 г. 

29 май 2021 г. - 100. Разговори с Учителя - 8 януари 1922 г. 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Извънредни беседи за м. юни 2021 г. 

5 юни 2021 г. - 101. Съмнение и вяра - държана на 18 януари, 3 ч. сл. обяд, 1920 г., ул. Опълченска, София.

12 юни 2021 г. - 102. Ден на равноденствие 9 - 22 март, 1920 г., 8 ч. в. ул. Опълченска. София.

19 юни 2021 г. - 103. Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство - 1 април 1922 г.

26 юни 2021 г. - 104. Семената - 9 май 1922 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Извънредни беседи - м. юли 2021 г. 

3 юли 2021 г. - 105. Празното време - ИБ - 16 май 1922 г.

10 юли 2021 г. - 106. Верен на себе си - 23 май 1922 г., 19 ч. и 30 мин., вторник София

17 юли 2021 г. - 107.  Здравец - 24 май 1922 г., 11ч., сряда

24 юли 2021 г. - 108. Без Бога и без Любов не може - 25 май 1922 г., четвъртък

31 юли 2021 г. - 109.  Изворите - 30 май 1922 г., вторник, 19 ч. и 30 мин. София

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
 • Create New...