Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Креми (късметче)

Учителя за праната, въздействието и ползването й. Тълкувания

Recommended Posts

Учителят е лекувал енергийно, но само свои ученици.

Понякога не им е казвал, дали и как ще ги лекува, а само ги е уверявал, че ще оздравеят и ги е отпращал вкъщи.

Оставям на вас да размишлявате, защо е действал така.

 

В тази тема предлагам да цитираме откъси, където той говори за праната. Някои такива текстове са неясни, ако човек няма специални познания. Това също не е случайно. Тях можем да тълкуваме и обясняваме. Други текстове дават наставления, тях може да обсъдим и допълним с личен опит.

Надявам се да има полза за повече хора.

 

 

 

 

Човек умира поради прекъсване на връзката си с първата причина на нещата. Когато животът на човека не е в съгласие с божествения, виждаме, че смъртта неотстъпно, неотклонно го следва. ...

"Медицински и окултни правила" т.3

 

Първата причина на нещата - Божествените закони - ни правят част от цялото, от Вселената. Нашето енергийно устройство съответства на този факт. Нагоре от коронна чакра на човека се издига духовната връзка ( антакарана). Тя съществува по време на целия ни живот, по нея тече божествена енергия и чрез нея след смъртта от тленното тяло се изтегля нетленното познание, което се запазва като опитност на душата за нейното развитие.

 

Изображение:

https://www.google.bg/search?q=antahkarana&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=X8nfUfzeC8TWPKmYgdgP&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=639#facrc=_&imgdii=_&imgrc=IFrDkkIXy4hrVM%3A%3B91a_vYuhLZbv3M%3Bhttp%253A%252F%252Fedgeba.webs.com%252FSilver-cord_Antahkarana_Humanity-Healing.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fedgeba.webs.com%252Fbuildingtheantahkarana.htm%3B300%3B300

Видео ( на английски)

 

за по-младежки усещащата аудитория:

с повече текст:

 

В различните  религии антакарана е известна под различни названия: мост от светлина, стълб от светлина, спускане на Светия дух, небесна ци/ ки. При повечето хора тя е с ширина на нишка от паяжина. При хора, които се интересуват от духовното и/ или извършват духовни практики тя е по-широка.

Човек може да се научи да я усеща с длани. Това се прави много нежно.

 

Здравето и заболяванията са също алармена система и регулатор за това, дали действаме по Божия закон или не.

 

Личен опит, който мога да споделя -

когато действията ми съответстват на Божествените закони, ми се отварят много пътища и дори неусетно изчезват заболявания, диагностицирани като нелечими.

Три пъти в живота си съм била на прага между живота и смъртта - поради неразбиране / неправилно отношение към околните и поради неразбиране / нехайство към себе си. И пак ме връщат на поправителен. Може би затова и пиша тук. :)

Редактирано от Креми Стоилова (късметче)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Лазарев в подкрепа на горните мисли.

И с добри примери от живота, защото смъртта е крайната мярка, когато вече човек не може да поправи грешките си в този живот.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Привет Креми.Поздравления за темата .Интересна е и доста амбициозна.Праната -жизнената  енергия,на която се крепи животът.

Какво ни е казал, в своите беседи ,Учителя, за прана ,е наистина интересно предизвикателство.

Радостта НБ  2.4.1933

 

А това е пасажа от беседата,в който се говори за прана.

 

Има хиляди начини, по които може да опитате тази велика истина. Не да се откажете от живота, тези мъчнотии, които имате, ще се разрешат сега. Болният как ще разреши мъчнотията. Знание е потребно. Онзи иска да му се продължи животът. Но за да се продължи животът, любов трябва. Животът само чрез любовта може да се продължи. Индусите казват, има една средна сила между любовта и живота, тя е праната. Праната като влезе, тя обновява живота. Всякога, когато хората са болни, просветените индуси даже не позволяват да се говорят тези работи. Хиляди години англичаните са между тях, но те мълчат като риби, нищо не говорят. Те не се подкупват с нищо.

Ще ви кажа само малко какво говори един индус. Той ще ви покаже само опашката на рибите да пипнете, но месце не се позволява. Един индус, като е болен, има начини: той ще си концентрира ума към праната и мислено ще почне да вдишва. Ще мисли, че през всичките клетки всмуква тази прана. Не се минава ден, два, три, четири и като направи опит, веднага му минава. Но индусите имат един начин, който от хиляди години е придобит. Той, като седне да мисли, не мисли за жена си, за децата си, за нищо. Той мисли само за праната. Ако накарате един българин да мисли, той ще мисли за говедата, той ще мисли за пчелите, за това-онова и няма да има никакви резултати. Ти ще оставиш настрана говедата, пчелите, жена си, децата си и като направиш опита си и сполучиш, тогава ще повикаш сина си, ще повикаш дъщеря си, жена си, приятелите си и ще им кажеш: „Хайде като мене.“
Ще кажете – вярно ли е това? Ще направиш опит. Ако концентрираш ума си, ти ще бъдеш здрав. По същия закон, като концентрираш ума си, ти може да отмахнеш едно нещастие, което иде отгоре ти. Нещастието върви по един път, както един снаряд. Ти може да се отстраниш от това течение три–четири пръста и снарядът ще си замине. Като видиш този снаряд, четири–пет пръста или половин метър ще се отстраниш. И нещастието върви по един свой определен път. Някой път ние чакаме нещастието като влюбени на пътя. Не го чакай, стой малко настрана, нека си мине нещастието. Не го поздравявай, не го питай откъде иде и къде отива. Откъдето иде, нататъка ще си замине. Човешката мисъл върши големи пакости. Аз съм виждал хора, седят и казват: „Мисля, че скоро ще се разболея.“ Не се минава три–четири седмици, и разболява се. Как така стана? Ще стане, разбира се. Аз съм присъствал при някой болен на умиране, казва: „Ще оздравея, не умирам, по никой начин не отивам на онзи свят.“ След три седмици го виждам този човек оздравял.

 

Благодаря за темата.

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Нещата в света може да станат само по един начин! Като внесем този огън на Любовта, всичко можем да направим, още днес всичко можем да направим. И тогава ще се приготвят условия за втория, третия и т.н. дни. И ще разберем, че в живота има един вътрешен смисъл.

Казвам: философията на живота е тази, да познаете, че вие сте изпратени отгоре, да изпълните волята на Онзи, Който ви е пратил преди милиони години на земята. И следователно за това е дошъл Христос – да донесе закона на Любовта, и казва: „Само по закона на Любовта вие можете да изпълните тази Негова воля, понеже Той е Любов“. И там където е Любовта, там е и Духът, това, което движи силите.

А това в индуската философия го заместват с думата прана. Праната във всички нейни проявления е материя, която прониква във всичко и вечно се движи. Има няколко имена: „прана“, „акаша“, това са сили, които са в потенциално състояние. Някои я наричат „татвас“. Но акаша е първото проявление на тази татвическа материя в света. Туй са пак отвлечени думи. Индусите имат своя дума, те трябва да изменят своята философия.

И съвременните християнски философи трябва да почерпят опитност от източните и да почнат оттам, където те са спрели. Не казвам, че онова, което проповядват църквите, е лъжливо, всичко, което е вярно в православната църква, в евангелската, ние го приемаме, но всичко, което е лъжливо, ние го изоставяме.

 

Волята на Отца, Неделни Беседи, 9 април 1922 г.

 

 

Казва апостол Павел, който е бил окултист, ученик на тази велика школа, ученик на Христа – който е бил обучен във всичките правила на Христовото учение и е разбирал дълбокия вътрешен смисъл, – „Ще вложа законите си в сърцата им – ще ги вложи, значи – и ще ги напиша в умовете им.“ Напише, значи само по форма. Само чрез ума може да се напишат тия закони. Тия закони в сегашното положение действат във вашия мозък, действат във вашите бели дробове, действат в стомаха и в симпатичната нервна система.

Но тия живи закони имат отношение към оная велика, жива енергия в света, която изтича от своето първично състояние, за да влезе в пътя на еволюцията и тъй да видоизмени тази първична сила, която индусите наричат „prakriti“, а ние я наричаме „Дух“. Духът, това е първичното.

 

И казва апостол Павел на друго място: „Плодът на Духа е Любовта“, т.е. първото диференциране на Духа е Любовта, а първото изтичане от Бога е Духът. Сега няма да се спирам да ви обяснявам какво нещо е изтичане.

Следователно първият закон в света е законът на Любовта. Туй в индуската философия се нарича закон за татвическата енергия, от която праната е едно видоизменение – то е едно течение, което иде от слънцето, едно механическо течение. Има две противоположни течения: вливане към земята и изтичане от земята. Туй течение иде периодически, някога се усилва, а някога отслабва. Във всичките закони има периодичност и тази периодичност зависи от вътрешните закони на битието. Известни неща се преповтарят в определени епохи, времена, дни, месеци, години, векове, периодически идат. 

 

~

...казва Павел: „Ще вложа законите си в сърцата им“. Сега, тази енергия в света, която произтича от великия космос – понеже светът се е диференцирал досега в еволюционната енергия, или живата енергия, а душата на вселената е минала през пет степени, – тя се е диференцирала в три направления. Затуй ние имаме пет чувства – туй показва пътя, остават още две сили от тази космическа душа да се проявят.

Тази първоначална сила в света, която сега действа, туй, което индусите наричат „акаша“, тя е първичното проявление, тя е създала човешкия мозък, човешката мисъл, създала е звука. Второто проявление индусите наричат „ваю“, от санскритския глагол „ва“, който значи – да движиш нещата, то е едно видоизменение, обръщане на тази енергия в инволюционен процес – надолу. Тази енергия „ваю“, тъй наречената въздухообразна, азотна енергия, образува облеклото и чувствителността, с която човек си служи днес, при сегашното състояние.

И тъй, ако у вас чувствата ви извънмерно се развият и станат силни, значи тази енергия се усилва; ако тази енергия отслабва, тогава чувствата ви се притъпяват. Тия неща стават. Ако мисълта се усили, „акаша“, или тази първична енергия, дойде в ума ви, и мисълта ви стане по-ясна, ако мисълта отслабне, връзката ви не е силна, тогава какво трябва да правите? Когато на съвременните хора изстинат краката или ръцете, те тургат бутилки с гореща вода на краката и ръцете, за да може да възстановят естествената топлина.

Когато вашата мисъл отслабне, вие ще прокарате вашия ум към ония велики закони на живота – към слънцето, и ще възприемете тази първична прана. Ще създадете едно абсолютно спокойствие на ума си. Знаете ли какво нещо е да бъде човек спокоен? Каквото и да ви кажат, вас да не ви трепне окото, и сърцето ви да не трепне. Сега аз съм гледал, като изпадне някой в изкушение, другарят му чете морал: „Какво правиш? Ти трябва да търпиш“. Пък утре, като дойдат страдания върху него, погледнеш, той е в същото положение...

 

Ненаписаните закони, Неделни Беседи, 6 ноември 1921 г.

 

 

Целият свят днес е заразен от болести. Цяла наука има за лекуването на хората. Хората търсят само лекарства. Лекарството е във въздуха. Жизненият еликсир, както са го наричали в средните векове, праната, както източните народи наричат, то е истинският цяр за всички болести. 

 

~

 Ние, след като приемем въздуха, изкарваме от него жизнения еликсир, или еликсира на живота, или тъй наречената прана, която е проводник на живота. Ако ти не може да приемеш от въздуха праната, ти не може да живееш. Следователно тази наука гласи така: Когато ти дишаш, по никой начин няма да се смущаваш. Ти ще вярваш, че животът ти има голям запас. От тебе зависи, от знанието ти, как трябва да работиш, не да пресилваш дробовете си. Защо във всяка минута се правят по 20 вдишки? Те са 20 обеда на минута. За един час – 60 минути по 20, те са 1200! В 24 часа? Това са обеди, това е пиршество. 20 обеда, това е слагане на трапеза. Тези клетки на дробовете са учени. Във физическия живот по-учени от клетките на дробовете няма. Те са учени специалисти. Може да четете в учебниците колко милиона клетки са. Някои напреднали физиолози говорят за дробовете. Сега се правят опити, какво количество клетки имат.

 

Следователно, при дишането, според източната наука, има три степени: горно дишане, средно дишане, долно дишане и пълно дишане – четвърта степен. На горното дишане сегашната наша култура е специалист. Който има горно дишане, той дига раменете си и ребрата си. Средното дишане или долното дишане, или, както някои го наричат абдоминално дишане, трябва да се изпълни горната част на дробовете и тогава въздухът трябва да се задържи известно време в дробовете, за да може тогава еликсирът, който е складиран вътре, да се възприеме. От тази прана сутрин има най-много. Затуй сутрин трябва да се става рано. Източните народи рано стават, понеже праната е в изобилие. Като се събудят, всичките хора чрез своите дробове поглъщат я. Вечер има най-малко. Вечер пак почва да се складирва от въздуха.

 

~

Онези, които се занимават с физиология, казват: „Отслабването на паметта се дължи на млечната киселина.“ Източната философия казва: „Слабата памет се дължи на слабото дишане.“ Малкото прана, която прониква в тялото – мозъкът гладува, клетките гладуват. Те само за хляба мислят и затова не се занимават с твоите работи. Нахрани ги. Да помниш, това е работа за тебе, не е работа за тях. 

 

~

 Искам да ви убедя да мислите, че с дишането може всичките работи да се оправят. Ако започнете да дишате правилно, ще започне подобрение. Дишането не е прост процес, както някои мислят. Най-първо, човек трябва да образува едно правилно схващане за природата. Той трябва да образува правилно схващане за въздуха, да образува правилно схващане какво носи въздухът, какво богатство се крие във въздуха. Следователно, от това количество въздух, което взема, от праната, която ще вземе според законите, ако знае как да прекара тази прана в него, веднага ще се зародят нови мисли и той ще ги възприеме.

 

Земята на живите, Неделни Беседи, 10 декември 1933 г.

 

 

Казвам, при сегашните условия, тъй както разправят за дишането, разправят по един специфичен начин, че да се диша, това е цяла наука. В Индия йогите имат цяла една система за дишане, туй го наричат дълбоко дишане. То е едно специфично дишане за придобиване на онзи живот, божествения живот. Има един начин за дишане, чрез който човек може да придобие своето безсмъртие. Ако ще дишаш, да умреш, всичките дишат така, че само да дишаш, но има един специфичен начин на дишане, чрез който може да добиеш безсмъртие. Туй в средните векове са го турили във вид на някой еликсир. Има известен еликсир, но еликсирът е свързан с въздуха. Има едно специфично дишане, при което човешките дробове могат да отделят.

Има два вида прана. Едната прана носи известна енергия, известна зараза, от която човек умира. Горение става в човешкия организъм, нарушава се равновесието в организма, а другата прана уравновесява и всякога има една малка придобивка. Това е наречен жизненият еликсир в живота. Той се намира във въздуха. Че жизненият еликсир се намира в светлината, във въздуха, във водата, но трябва да знаеш как да пиеш и къде да намериш тази вода, в малки количества. Трябва да знаеш как да възприемаш светлината, трябва да имаш известно разположение.

 

Някой път може да възприемеш по такъв начин, че освен полза няма да принесе, но вреда. Може да дишаш така, че самото дишане ще ти причини вреда. Онези, които не разбират тази наука, които приложиха дълбокото дишане – йогите, имаха отрицателен резултат на дишането, отколкото положителен.

 

Казах – методите на йогите са неприложими за Западна Европа, или другояче казано, неприложими са, понеже не разбират ония принципи. Йогите не са глупави, англичаните са давали пари. Ти с чували да му дадеш злато, той никога не поверява една тайна, която му е дадена. Кой не би дал милиони да знае по кой начин може да добие безсмъртие. Но с пари тази работа не се купува.

Аз съм срещал мнозина, които искат да изучава тайните на природата, да ѝ станат господари. Природата не се нуждае от господари. Тя се нуждае от слуги. Ти, ако в твоя ум залегне мисълта да ѝ станеш господар, ти създаваш най-голямото нещастие, което някога може да те сполети. Ако ти искаш да станеш господар, ти не може да я заместиш. Ами всички онези, на които тя услужвала, ако ти станеш господар, ти нямаш нейните познания. Какво ще правиш? С всичките ония същества, които очакват от нея, ти ще си създадеш цяло нещастие. Казват: „Хората трябва да станат господари на природата.“ Не – казва. Добри слуги, разумни слуги.

 

Този закон са го разбирали в древността. Всеки човек, който искал да бъде учен, всеки човек, който искал да бъде богат, той трябвало да разбира законите на служенето. Един умен слуга трябва да бъде, не един глупав. Умните господари са станали от умните слуги. Онези, които са заемали мястото на умните господари, са станали от умните слуги.

В света се раждат слуги, господари не се раждат. В света съществува само един господар. То е Цялото. Следователно, ако човек иска да бъде господар, природата е господар на първо място. Втори не може да стане.

Някой човек казва, че имал втора природа. Това са онаследени черти на човека. Природата е едно. Бог е един. Истината е една. Мъдростта е една. Любовта е една. Добродетелта е една. Не може да има две добродетели в света. Следователно безсмъртието в живота, върху което човек трябва да гради. Казваме някой път – разбираме нещо от любовта. Сега хората разбират онази любов, която уморява хората, която носи смъртта. Има една любов, която носи живот в себе си, има една любов, която носи знания в себе си. Има едно знание, което носи смърт... 

 

Праведният ходи в целостта си, Неделни Беседи, 2 юли 1933 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря Розалина и Лъчезарна!

Учителят във всяко изречение е вложил толкова мъдрост, че върху него може да се изпише много. По-важно е да се прилага ... поне малко.

 

Знание е потребно. ...  за да се продължи животът, любов трябва.

Именно праната, използвана със знание и много любов, стои в основата на енергийната медицина. Това става възможно, защото вече много хора се докосват до източната култура и мъдрост. Скритите познания стават достижими за много хора, на практика за всеки, който е пожелал.

Правилно казва Учителят

 

 Ако накарате един българин да мисли, той ще мисли за говедата, той ще мисли за пчелите, за това-онова и няма да има никакви резултати. Ти ще оставиш настрана говедата, пчелите, жена си, децата си и като направиш опита си и сполучиш, тогава ще повикаш сина си, ще повикаш дъщеря си, жена си, приятелите си и ще им кажеш: „Хайде като мене.“

Посланието му е съвсем ясно - променете мисленето си! Концентрираното мислене е в основата на постиженията.

И все повече хора го правят.

Излизат от "мелницата на мислите" и с мисъл променят света. ... а най-напред себе си. :)

 

Лечението с мисъл, с прана, с хомеопатия и др. са енергийни видове лечение. Те не ползват материално вещество ( при хомеопатията - съвсем малко за пранос на праната) и за да работи с тях и да се ползва от тях, човек трябва да е осъзнал, че може да бъде над дуалността, над триизмерния свят.

Радвам се да виждам все повече такива хора.

 

 

За да бъде денят ни по-успешен, ето моята рецепта за добро начало ( най-бърз вариант)

Молитва

Кратка гимнастика за раздвижване на всички стави

Дълбоко дишане със задържане 10 цикъла. ( Ако е на балкон или в градина, замества кафето и закуската :)  )

Редактирано от Креми Стоилова (късметче)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

 

Ако бяхте ясновидци от първа степен, щяхте да видитв, че светът е преплетен като в един общ организъм. Всичко в света представлява един общ организъм. И ангелите, и серафимите, и всички висши и нисши същества са вплетени и преплетени в съзнанията си.

Това се обяснява лесно с енергийното устройство на човека и всичко живо и неживо.

Особено важно е да се съобразяваме с тази зависимост от другите сега, когато в големия град живеем и работим съвсем близко един до друг. Аурата на човек е най-малко в метър и половина около него. Често - и повече. Така че ако внезапно ви дойдат мисли, неприсъщи за вас, много е възможно да приемате мислите на колегата или съседа. Особено в апартаментите, където може да се окаже, че почти спите на едно легло с непознат човек, защото ви дели само една стена, до която са опрени леглата ви.

Разказваха ми история за крайно миролюбив и кротък човек, на когото дни наред му минавала мисълта да си купи пушка. Това била абсолютно нелепа за него мисъл, защото той и на мравката път правел.  Но тя го спохождала доста често. И след няколко дни съседът му се похвалил каква прекрасна, качествена, красива нова пушка си е купил.

 

Друго важно, което свързвам с мисълта на Учителя - ние всички сме в енергийното поле ( аурата ) на земята. Именно това прави възможни много умения, като енергийното лечение от разстояние например.

Въпрос на зрелост, време и желание е да ги овладеем.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

 

За изкълчено, набито, натъртено ... ...   ... , после ще намажете ... , добре разбит в една лъжица чиста свинска мас. Маста е много лековита за външно лечение.

"Медицински и окултни правила " т.3 , стр. 87

 

Странно звучи тази рецепта на фона на това, че Учителят съветва да се избягва месото  и по възможност да се изключи от менюто, особено свинското.

Примерни цитати :

"Месната храна е едно голямо зло за човечеството. Вибрациите на тази храна са от друг, по-нисш род, несъответстващ на сегашния човек."

"Месната храна е голяма спънка за повдигането на човечеството и е причина за много от страданията му. В животните се образува голяма омраза към нас за това, че ги колим, а омразата ражда най-силните отрови. Най-силните зарази идат от месото. Който не се откаже съвсем от месото, ще остане назад в развитието си."

http://www.anesway.info/zapo_slovo.php

 

Далеч съм от идеята да оспорвам рецептата, напротив, искам да проникна в  механизма, според който един продукт действа по един начин външно, а по друг - вътрешно. Имам още един такъв продукт предвид, но ще изчакам с аналогията.

 

Как си обяснявате тази разлика в препоръките?

 

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

" С помощта на слънчевата светлина, чистия въздух, морските бани, чиста вода и чиста храна тялото ще се пречисти, ще се зарежда с енергия, съзнавайки, че колкото по-съвършено е тялото, толкова по-способен ще е човек да поглъща космическата енергия и ще се нуждае от по-малко материална енергия."

стр. 91 "Медицински и окултни правила " т.3

 

Цитат, който няма нужда от коментар.

Наблюдавала съм моменти, в които тялото наистина се нуждае от по-малко храна и пак е жизнено. Те са свързани с инброените от Учителя фактори. Но също съм наблюдавала и връщане назад. То е причинено най-често от емоционално или мисловно замърсяване, при което се търси изход в заместители на добрата емоция, а такива заместители най-често са енергийно мръсни храни или начин на живот.

"Здравето зависи от мислите, чувствата и постъпките, от тяхната сила, интензивност, разумност."

стр. 90 , пак там

Паневритмията е чудесен балансьор на трудните моменти в живота , тъй като тя е именно действие с подходяща "сила, интензивност, разумност" и положителен знак.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моля регистрирайте се, за да коментирате

Вие можете да публикувате коментар след като влезете в акаунта сиВлизане Сега

×