Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Васил

Инволюция и Еволюция

Recommended Posts

Да, наистина ползваме различни понятия. Това именно е индикатор че темата е полезна и че някой би имал нужда от нея - да насочи към общи за всвички ни понятия или да определи вариациите в тях. Като цяло разликите в разбрането на дадено понятие са прчинени от съществени ралики в схващането за процеса, който то означава.

Като хвърляме светлина върху процесите, понятията сами ще си дойдат на своето място.

Редактирано от Васил

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Един мой опит за дефиниране на понятието "Еволюция" съм публикувал тук.

В широк смисъл, понятието „еволюция” означава „развитие, напредък, усъвършенстване”, имаме налице един постоянен и непрекъснат процес на усъвършенстване. В по-тесен смисъл, процесът на глобално развитие на Духа се състои от два циклични етапа или фази: инволюция и еволюция. По този начин понятието еволюция има две значения: 1. Глобален процес на непрекъснато развитие на всички живи същества като проява на Бога; 2. Една от двете полярни фази от глобалният процес на развитие. Ето защо е нужно да бъдем внимателни, за да можем да определяме двете значения на думата еволюция правилно в текстовете, където тя е употребена.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Попадал съм на много литература по въпроса. Така или иначе по-голямата част от темата си остава езотерична (в истинския смисъл на думата). Който претендира за пълнота на написаното от него за еволюцията, циклите, расите и т.пр. просто заблуждава себе си и околните. Но все пак е писано много (и понякога доста противоречиви неща, а и използваната терминология в много случаи е различна).

:hmmmmm:

Дотолкова, доколкото аз съм разбрал нещата инволюцията от гледна точка на духа е процес на изграждане на материална форма за неговото проявление. Една по една се оформят различните по плътност обвивки, докато се стигне до най-грубата - физическата. Изградената форма съответства на достигнатото състояние на духа от предходния цикъл, т.е. най-подходяща за предстоящата еволюция (завръщане)... :angel:

Това е изключително повърхностно и механично становище по темата, но желанието ми е да изразя доколкото мога мнението си за инволюцията, която струва ми се много хора възприемат негативно. :thumb down:

Всъщност самата тема за космическите цикли, планетарни вериги, кръгове, глобуси и човешки раси (не съм сигурен чия терминология използвам, за което моля да ме извините) е изключително механична и интелектуално насочена, като предизвиква повече любопитство, отколкото духовни постижения.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, темата "Еволюция и съвременност" е важна. Дали и как ни засягат нас тези огромни по мащаби и сложност процеси?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Че ни засягат е ясно, обаче как - ето това е въпроса?

Кога е започнал процеса на еволюция? - според мен евентуално по времето на четвъртата раса е била повратната точка: от инволюция към еволюция.

Дали обаче процеса на еволюцията ще протече със същите темпове и ритъм, както инволюцията преди това и КАК ще протече?

За това различните религиозни и езотерични учения имат за съжаление различно мнение.

Определено Васил много ме респектира с това ясно и точно да обясни нещата, до които е стигнал като познание. На Донка може би ще е полезно именно с него да си поговори индивидуално :)

А аз ще се радвам да продължите да давате вашите коментари, но ако може наистина да не се отклоняваме много от темата.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

според мен евентуално по времето на четвъртата раса е била повратната точка: от инволюция към еволюция

Глобално за човечеството разпространеното мнение е че Еволюцията започва при 5-тата раса, след саможертвата на Христос на кръста. До 5-тата раса според мен трудно можем да говорим за започване на еволюционна фаза, понеже все още умът и аз-а не са били развити до нужното ниво. А това развтие е било и е безусловно необходимо за да започне процеса на еволюция.

След Христовата саможертва на Земята вече съществуват подходящи условия за постепенно разширяване на човешкото съзнание. Обаче доколкото ми е известно реалните процеси по това разширение започват с известно закъснение. Христовият импулс на Новото не е бил възприет мигновено, искало се е време и работа и от наша страна, за да се случи това.

Днес, 2000г. по-късно, можем да видим че Христовият импулс е възприет на външен план поне. Идеите за свобода, братство и равенство, за нравствена чистота, за съвършнство - те за залегнали в ценностната система на обществата вече. Най-прост пример - отношението към човешкият живот, към човека въобще. Преди 2000г. отношението е било едно, сега - друго. Това е един ефект на Еволюцията на колективно ниво, според мен.

Ако вземем индивидуалното ниво на развитие - а навлизайки в еволюционният период индивида става все по-свободен - ще видим, че имаме хора с различно ниво на еволюционно развитие. Някои са го започнали отдавна а други довършват своята инволюционна фаза. С други думи, на индивидуално ниво еволюцията започва индивидуално за всеки от нас. :yinyang:

Ако погледнем как Еволюцията се отразява на човешкото съзнание (Категории съзнания - М. Константинов) можем да кажем, че еволюцията започва по време на 3-тия етап (Праведни, Интелектуални) и по-точно към неговият край. Когато човек прави преход от конкретно към абстрактно мислене, от "Дълг към ред" към "Живот на Любов", от долните към висшите мозъчни центрове. :angel:

Редактирано от Васил

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...реалните процеси по това разширение започват с известно закъснение. Христовият импулс на Новото не е бил възприет мигновено, искало се е време и работа и от наша страна, за да се случи това.

(Категории съзнания - М. Константинов) ...  :angel:

хубава класификация :)

Шри Юктешвар ги класифицира така:

А. хора които търсят Бога

В. хора които не Го търсят

можем да кажем, че еволюцията започва по време на 3-тия етап (Праведни, Интелектуални) и по-точно към неговият край. Когато човек прави преход от конкретно към абстрактно мислене, от "Дълг към ред" към "Живот на Любов", от долните към висшите мозъчни центрове.

познавам ученици които дерайлираха от възвишения си статус

няма никакви гаранции, когато не сме в А група

А Бог е тук.

"казвам ви, бдете" Господ Исус Христос

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

познавам ученици които дерайлираха от възвишения си статус

Ученичеството не е статус, а състояние на съзнанието, динамичен процес. Ако загубим будността си, връзката - то ние сме понижили съзнанието си.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Е, да, това е моето мнение, което знам, че не съвпада с общоприетото, но ако мога малко да се доизясня - казвам, че четвъртата раса е именно повратната точка, а не че е започнал еволюционния процес. Мога нагледно примерно така да илюстрирам: ако приемем, че инволюцията (1, 2 и 3 раси) е като слизане надолу, то 4-тата раса е дъното и после (5,6,7) вече се върви нагоре.

Доколко е било развит ума и аза на 4-тата раса наистина не може да се каже нищо със сигурност, макар че за нея все пак има някакви източници на информация (напр. някои от древногръцките философи, древноегипетските текстове), а и от езотерични текстове. Именно тази информация ни дава като сведение, че тогава е имало също високо развита (макар и не като нашата технологична) човешка цивилизация, чиято задача е била именно да развие добре менталното тяло (ума) на членовете си. Точно по нейно време са натрупани всички тези знания за силата на човешката мисъл, астрономията и астрологията, удивително точните календари и т.н., неща, на които се чудим как са ги изнамерили нашите прадеди, без телескоп и съвременния математически апарат. Да не говорим колко неща са се загубили, малко е останало в т.нар. езотерични текстове, част от които още са тайна и още по-малка част се е предала през вековете до днес (календарите например). Като цяло обаче явно не е успяла да се справи не толкова с развитието на ума, а по-скоро в разумното му използване, в овладяването му. Една част от нея, която е успяла, се е спасила от катаклизма и дава началото на сегашната 5-та раса.

Както забелязваме при нашата цивилизация общо взето нямаме проблем с менталното си тяло, но и това не е точно нашата задача. Това е била задачата на нашите предшественици. За това и сега на нас ни е лесно, ние сме влезли подготвени, голяма част от пътя е бил извървян още при 4-тата раса. Нашата задача е друга и тя именно се поставя на дневен ред с идването на Исус Христос.

Ох, ако всички пишеха толкова дълго, няма да е добре. :( По-добре да дам вече думата и на други във форума, макар че имам какво да кажа и за индивидуалната еволюция. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

процесът на еволюция не е само едно отвлечено понятие, облечено в интересни сложно насложени ритмични схеми и безкрайни по обхвата си пространства и времена. Този процес се извършва днес в самите нас, в душите ни, в нашите умове и сърца.
:thumbsup:icon12.gif В практическата стойност обикновено е и смисъла

лодкарят от своя страна попитал философа: „Умееш ли да плаваш?“ Последният отговорил: „Не умея“. Лодкарят на свой ред му казал: „Четири четвърти от живота си изгубил“. Сега ние седим като този философ и питаме как се е родил Христос и как е дошъл на земята, но щом се подигне буря в нашия живот, дойдат известни мъчнотии и страдания, не знаем да плаваме и почнем да потъваме.

...

У съвременните хора има склонност да критикуват; всякой вижда грешките на другите: „Еди-кой си не живее така, както трябва“; ами ти живееш ли така? – „Той не мисли правилно“; ами ти мислиш ли правилно? – „Той не е добър“; ами ти добър ли си? Преди всичко човек трябва да познае себе си.

...

... и ние трябва да платим всичко, за да образуваме оная клетка, която създава светиите. Ние сме сега мъртви; в небето ние сме насадени с главата надолу. Трябва да се пожертваме, за да станем разумни клетки, да станем едно с Христа

Великден

Редактирано от Валентин Петров

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Това е изключително интересна тема, която силно ме вълнува! Бих искал да пиша когато имам време!

Приятна еволюция на всички евоюлиращи! :1eye::D:feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ученичеството не е статус, а състояние на съзнанието, динамичен процес. Ако загубим будността си, връзката - то ние сме понижили съзнанието си.
ученичеството е и двете поради отговорността.

Защо да понижаваме съзнанието си?

ще кажем че е експериментален факт?

"развали къща, направи колиба"

Това е глупаво.

Колкото и да са "полезни" деградиращите, правилната посока е към Бога.

Който няма отговорност,

ще му "вземат мнасата и я дадат на оня с десетте мнаси"

:)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Относно основните задачи на отделните раси наистина не е лесно да се направи категоричен извод. Диана, ти имаш право за четвъртата раса и развитието на умът, който тя е постигнала.

Ето какво намираме по темата в д-р М. Константинов, Хр. Маджаров, Новата култура през епохата на Водолея :

Основна задача на Атланската епоха с нейните седем култури е да насочи човека към неговото самосъзнание, за да се почувства, обособи и оформи той като отделно съзнаващо се "Аз". В това отношение най-високи интелектуални постижения отбелязва Петата, древно-семитската (Урсемитската) култура на Атлантската раса. От тази именно култура духовните ръководители на човешката еволюция са избрали по-напреднали хора, за да поставят начало на развитие на следващата човешка раса - арийската.

...

След като другите раси и по-специално четвъртата атлантска раса, оформят конкретния ум, които изгради у човека света на сетивното познание, както и човешкия сетивен ум /втората зона на човешкото чело/, на бялата раса се поставя основна задача - да събуди каузалната мисъл, философските  центрове,  с  една  от  най-висшите  умствени способности  -  сравнението.  Тази  област на  човешката умствена сфера има за задача да локализира една способност, а именно - способността да се обясняват дълбоките закони, движещи физическия свят. Науката бе поставена пред необходимостта да навлезе в разбирането на Малките Мистерии, свързани със света на материята.

Виждаме, че 5-тата раса започва развитието си при добре развит конкретен ум от предходната раса, като тя трябва да развие абстрактното и философско мислене. Тук навлизането в причинните връзки позволява на човека да започне да разбира и осъзнава Единството в света. Духът започва своят Път към вечния си Източник, обогатен с есенцията на своите опитности :angel:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

icon12.gif

"При храненето човек трябва да приведе в хармония мисли, чуства и воля и всички клетки да вземат участие в граденето..."

Същият източник - Учителят Беинса Дъно

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ученичеството не е статус, а състояние на съзнанието, динамичен процес. Ако загубим будността си, връзката - то ние сме понижили съзнанието си.
"Защо да понижава съзнанието си?"

Не нарочно  :lol:  - човек пада и става

:sleeping:

И аз съм се питал защо човек пада.

Дали не си правим експерименти за да сме по-интересни и хубавички докато се възправяме?

Дано не си счупим крака при някое опасно падане.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Човек пада и става, защото развитието му е неравномерно. В даден момент може да се издигне, но да не е готов цялостно да живее в по-висшите сфери на съзнанието и тогава "падението" е май неизбежно... Но то според мене става, не защото на него му е хрумнало да си поиграе на пълзене и възправяне, а поради факта, че все още не е изградил всички предпоставки, за да бъде прогресът му траен. Отначало има само отделни преживяния на по-висшите нива, но едва след като се изгради трайна езотерична структура, човек наистина се установява там. И после падането може би е възможно под въздействие на следващ пласт от по-тежки карми, обаче по принцип едва ли ще е желателно за него. След като е разбрал, че може да функционира пълноценно на по-висшия съответен план, не може да го привличат вече чак толкова "игричките" на по-низшия. Имайки предвид обаче, че съществуват и още по-висши планове, той ще бъде възпрепятстван по пътя си към тях от привързването си към новопридобитото ниво. Което поне до определено време изглежда също е неизбежно, а защо не - и нормално. В крайна сметка на нас могат да ни казват да не сме привързани, за да се развиваме по-бързо, но на практика в най-добрия случай заменяме една привързаност с по-висша... и защо това да е лошо, стига да не "засядаме" прекалено и в нея! :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...може да се издигне, но да не е готов цялостно да живее в по-висшите сфери на съзнанието ... все още не е изградил всички предпоставки, за да бъде прогресът му траен. ...може би е възможно под въздействие на следващ пласт от по-тежки карми, обаче по принцип едва ли ще е желателно за него...

хубави мисли :thumbsup:

разговорът беше за ученика все пак

Всяко ниво от двете най-горни в класификацията на Методи Константинов е свързано с доста отговорности.

някои падения компрометират изцяло отговорността "който високо лети, лошо пада"

Сигурно затова някои духовни хора си позволяват малки паданийца след което затягат още повече самодисциплината :):)

Моите наблюдения са че бялата раса като цяло е много по-малко отговорна в духовността от индийците.

Затова и сме на този хал B)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мисля че разговора беше на темата "Еволюция" в началото, ако нямате нищо против.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, Васко, точно това имам предвид, което цитираш и ти,

на бялата раса се поставя основна задача - да събуди каузалната мисъл, философските  центрове,  с  една  от  най-висшите  умствени способности  -  сравнението.
макар че съм го намирала при други автори, а и от мои разсъждения.

Можем да разглеждаме еволюционното развитие и вървейки по чакрите нагоре или с други думи по фините тела нагоре: основна задача на 4 раса - развитие на менталното тяло, основна задача на пета раса - развитие на каузалното тяло.

Тук се чудя нужно ли е да пояснявам термина "фини тела" :hmmmmm: , струва ми се, че е доста познат, ако не ... нека аудиторията да си каже.

По моите възгледи (не претендирам да са верни) инволюционният процес е бил преди, до създаването на хората от плът и кръв, т.е. Духът е бил обличан последователно с все "по-плътни" обвивки (тела) и по този начин е "слизал" надолу чак до физическото тяло. След създаването на физическото тяло е тръгнал един обратен процес нагоре (еволюционен) вече за усъвършенстване на тези тела и затова имаме тази последователност: 1 раса - усъвършенстване на физическото тяло, 2 раса - на етерното тяло, 3 раса - на астралното тяло, 4 раса - на менталното тяло и нашата 5 раса - на каузалното тяло.

Доколко всяка от тези раси се е справяла със задачата си - не знам. По принцип това са трудни процеси, бавни и направо ми се струва - болезнени. Най-вероятно са прави езотеричните текстове, че обикновено една много малка част от хората от предишната раса дават началото на следващата. Опасността се състои не само в недостатъчното развитие на съответното тяло, но и евентуалното му свръхразвитие (което най-вероятно се е случило с Атлантите), което също води до разбалансиране на човека и обществото като цяло.

Друг е въпоса, защо е било нужно Духът да се "облича" във всичките тези тела, които по презумпция са по-несъвършени от него, ако мога така да се изразя, та после да е нужно цялото това развитие и усъвършенстване.

"Дежурният" отговор е, че така той получавал повече опитности, които не можел да натрупа по друг начин. От една страна това е така, но някак не ме задоволява напълно като обяснение, така че моля пишете какви са вашите знания и възгледи по темата, ще съм ви много благодарна!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Голямата Мистерия никой не може да ти я обясни, а може и никой да не я знае! Възможностите са или Бог да продължава да се развива, или за съхранението Му да е необходима "пулсация" (еволюция+инволюция); или от Негово гледище цялата проява да си е просто забава, без фундаментална реалност (ама пък след като от наша гледна точка си е доста солидна...) Много по-добре е според мен да се ориентираме към по-прагматични въпроси, от рода на това какви духовни принципи и методи са най-подходящи за нас, при сегашното ни състояние...

Редактирано от Добромир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Една от най-абсурдните теории, за които сьм чувал е тази за незнам колко раси развиващи незнам си колко тела.

(Част от постинга е съкратен от модератора.)

До колкото разбирам много от посетителите признават авторитета на източнита традиций ако е така то те би трябвало да знаят че вьв ведите в Индия вьзраста на човечествота се определя на милиарди години.

Редактирано от Васил

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

До колкото разбирам много от посетителите признават авторитета на източнита традиций ако е така то те би трябвало да знаят че вьв ведите в Индия вьзраста на човечествота се определя на милиарди години.

Повечето източни традиции акцентират върху Големите цикли, което не значи, че отричат малките. Източната астрология доколкото знам се основава за много неща на тях. А Шри Юктешвар пояснявма, че вътре във всеки Голям цикъл се вместват малки. Последните такива, доколкото си спомням, са завършили низхождането към 500 г. сл. н.е. и оттогава еволюцията отново е поела път нагоре. А Учителят Беинса - и също голям брой западни езотерици преди и след него - наблягат на малките цикли и също смятат, че сме в еволюционен момент. сигурно има разлики в детайлите, но хайде "зарад бълхата" да не горим "юргана", а? :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всеки квалифициран софтуер инженер знае как да поставя цивилизовани изходи от циклите.

Такива изходи има както за индивидуалната душа, така и за групи, дори за планети и т.н.

Важно е като излезеш, да знаеш и да не блееш в какво да влезеш :D

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×