Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Инволюция и Еволюция


Васил
 Share

Recommended Posts

Светът е постоянно в еволюция, не само след Христа. Времената на Кришна са били доста преди Христа, но тогава е имало много извисени и интелигентни хора. Как ще е бил светът в инволюция? Затова поставих хипотетичната и широко цитирана дума с червен цвят.

Здравейте, бих желал да се включа на тази интересна тема. От постинга на Макс разбирам, че инволюцията се схваща приблизително като синоним на "влошаване", а еволюцията - на "подобряване" в духовен аспект. Тези термини - доколкото ми е известно - не се разбират по този начин от съвременните западни окултни школи. Ще се опитам да внеса някаква яснота накратко, и ще посоча литература за тези, които считат въпроса за наистина важен за себе си. Много школи не им отдават голямо значение. Това е един от белезите по които изтока и запада се различават.

Първо, инволоцията не е "лоша" и еволюцията не е "добра". Това са обективно обусловени глобални полярни процеси, в които човечеството като цяло и в частност всеки от нас е включен. Докато понятието "еволюция" както се разбира в науката "биология" има предвид видимите промени на физическите тела само, понятието "Еволюция", дадено в западните окултни школи, има предвид превъплащенията и трнасформациите на човешкият дух.

В природата съществуват два велики процеса, които взимат участие във всички нейни действия. Единият процес е насочен от центъра към периферията и се нарича инволюция, а другият е насочен от периферията към центъра и се нарича еволюция. Това са два обновяващи процеса, подобни на процесите на кръвообръщението, които стават във всеки организъм, т.е. на движението на човешката кръв от сърцето към периферията, който се нарича артериален, и от периферията към сърцето, който се нарича венозен. В тези два процеса се събужда онази енергия, която е необходима за съграждане условията на живота.

В Царството на Живата Природа. Статии. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

Инволюцията - образно казано - е процес на материализиране, въплъщаване на духа. Духът си изработва тяло и посредством него получава питности, недостъпни за него в по-фините светове, от които е слязъл. Това има велик смисъл за него. За да се изкачи, духът първо трябва да слезе. И после се изкачва, но много помъдрял, самостоятелен и активен вече. И всички жертви които той е направил му се изплащат многократно...

Еволюцията означава процес на връщане на Духа към своят първоизточник. Еволюцията предполага инволюция преди това. Инволюцията е ограничаване на Бога, докато Еволюцията - разширяване.

Инволюцията има за задача индивидуалното развите и в частост развитие ма ума. И не случайно 5-тата коренна раса е неин продукт - индивида там се е развил и е достигнал до своето съвършенство, а умът и интелекта е издигнат в култ. Докато еволюцията има за задача вече израбтване на колективна, на обществена култура. НО: която да почива въру добре развили се в предишният етап индивиди. Култура не на подтискане на личността за сметка на обществото, а култура на синергия и хармония.

Това е в най-общи черти. Западните окултни школи дават и много детайли по темата - етапи, раси, приблизителни исторически периоди, прогнози и др.п. Препоръчвам за справка по темата този източник. Също така и "Космогонията на розенкройцерите" от Макс Хайндл, издателство Алфиола, 1993. (това са американските розенкройцери, не холандските)

От направеното изложение е видно, че всички сме преминали през етапа на инволюция и че всички ще преминем през етапа на еволюция. Поради огромните периоди от време, които обхваща този исторически процес, за мащабите му е трудно да се говори, а прогнозите са непосилни от текущото човешко ниво.

Според мен - само мое мнение - все пак съществуват ясни и формализуеми критерии за инволюционен и еволюционен характер на процесите, от наша гледна точка. Това е критерият за ролята на личността и личната свобода. В периода на инволюцията личната свобода и личността не са имали оосбено висока стойност. Групата е била всичко. Към началото на еволюционният период те добиват и постепенно увеличават стойността си. Тогава Човекът е станал всичко и е извоювал своята автономност и самосъзнание.

И сега тези осъзнати и силни личности процеса на еволюцията ще ги обедини, когато приключи. Но не механично и на цената на ограничението, а органично и чрез постигане на синергия помежду им.

Edited by Васил
Link to comment
Share on other sites

Здрасти, Васко! :D

Това го пише в епосите на всички цивилизации и религии!!!

Не е ново!

Ето:

СМАХАБХАРАТА

РАМАЯНА

Индийски национални епопеи

...

Главни богове на индуизма са: Брама - богът творец и прародител, Шива - богът разрушител, и Вишну - богът пазител.

Странно е, че почти трийсет века такива хималаи на човешкото мислене, каквито са ведическите химни, оставаха невидими за европейското око. Може би най-важната причина за това е, че те са се предавали от поколение на поколение вътре в жреческото съсловие, зорко укривани от окото на минувача. В тук преведения "Разказ за саможертвата" жената на брамина се оплаква, че недостойни женихи ще се домогват към дъщеря им, както нисши казти се домогват да слушат ведите. Европейските учени откриват тая свещена книга едва в края на 18-и век и ефектът от това откритие е поразителен. То събужда ентусиазъм в целия цивилизован свят, който би могъл да се сравни с ентусиазма след Дарвиновото учение половин век по-късно. Откриването на ведите постави началото на съвременното научно изследване на религиите. Големите пространства на "тъмна Индия" бяха осветени и очертанията на "хималаите на мисълта" бяха видени от цял свят.

Историята, която често ни поднася гигантски парадокси: превръщането на много неща в тяхната противоположност, остава вярна на себе си и в случая с ведическата литература. Упанишадите, родени като коментари към ведите, утъпкват пътеката към другата световна религия: будизма.

Буда (563-483 г. пр. н. е.) не отрича боговете на индуизма, нито учението за прераждането. Той обаче се противопоставя на господството на жреческото съсловие. Според Буда висшето благо, към което трябва да се стреми всеки човек, е избавлението от прераждане. Животът е мъка, прераждането е раждане за нови мъки, доутежнявани от кармата. Човек може да се избави от това, ако следва висши морални принципи: да бъде благочестив в делата си, мислите, словото, подбудите, начина на живот. Всички ритуали, въведени от брамините, се отхвърлят решително. Избава от прераждане може да се постигне само чрез доброта към всички живи същества. Учението на Буда е изложено в канона "Типитака" (троекнижие), написан на диалекта пали.

...

Тридесет века Индия е била - "тъмна Индия" - неразбрана.

И все още е за някои. :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

@ Синева

Да, доколкото ми е известно във Ведите също се засягат еволюционните цикли. Но в дадения от теб цитат не мога да намеря нещо пряко по темата, освен че Ведите и Упанишадите са намерени от европейците за наистина ценни. Ще съм благодарен, ако дадеш (не веднага, разбира се) конкретни цитати, по които да направим паралел по темата "Инволюция и Еволюция" между източните свещени традиции и схващанията на съвременните западни окултни учения.

Link to comment
Share on other sites

Васко благодаря ти много за поясненията! Наистина ако еволюционните учения се асоциират и със свобода, то Бялото братство наистина дава голяма свобода. И ние с теб на Рила точно за това говорихме, ако си спомняш. Аз направих това сравнение с йога, където в някои аспекти има ограничения. Тук съм съгласен. И все пак, съвременните йога-учители създават ученията си на базата на много по-голяма свобода, отколкото е било преди векове. А знанието на йога излиза "на светло", в миналото е било в тайна. Практиките както вече казах другаде, които са в Изкуството на Живота са съвсем в друга разновидност-по-динамични някак си, в синхрон с увеличаващата се интензивност на живота, в сравнение с онези статичните и традиционните. Вече не е необходимо да се откъсваш от света, нито да спазваш строга аскеза. Все повече се акцентира не на изолацията и съсредоточаването само върху себе си, а акцентът се измества към общото благо, към реализирането на творческия потенциал в полза на света и да ближните. Не се ли "еволюционизират" източните школи постепенно?

Link to comment
Share on other sites

...Все повече се акцентира не на изолацията и съсредоточаването само върху себе си, а акцентът се измества към общото благо, към реализирането на творческия потенциал в полза на света и да ближните. Не се ли "еволюционизират" източните школи постепенно?

Очевидно :thumbsup1::yinyang:

Link to comment
Share on other sites

Васил :thumbsup:

Ето какво е казал Учителя:

" По времето на пророците движението на цялото човечество и цялата култура е било в друга посока. Сега част от човечеството се повдига. Инак, човеците са още в пустинята, като израилския народ.

Винаги, при прехода на една епоха в друга, когато една култура загива, а друга се ражда, има големи страдания, противоречия, бъркотия, защото всички форми на старата култура трябва да се преорганизират, за да се създадат условия за новата.

Цялото съвременно човечество е в стълкновение със своите стари вярвания, със своите стари навици. Туй е много естествено.

Пътят, който Христос е показал, е истинският път на човечеството. Будистите показват пътя, по който Буда е вървял. Той е бил добър за времето си, за всички, които са вървели по него. Сега човечеството трябва да поеме по един нов път. В света иде една нова раса, която ще има съвсем нови разбирания. Всичко ще се измени.

Новото сега няма да дойде по механичен път. Всички хора трябва да се родят отново. Предстои ни първо да се освободим от тези нечистотии, събрани у нас от хиляди години и да остане само чиста кръв, т.е. чистата Божествена мисъл и чистото Божествено сърце. Ще изхвърляте едно, друго, трето, всичко, което е непотребно и ще почувсвате, че сте оглупели. Докато не оглупеете, нищо няма да излезе. След като се изпразните съвършено, тогава новият Божествен живот ще дойде от друго място и той ще напълни вашия съд."

източник - Енциклопедичен речник - Еволюция

Синева, някои може да са осветили Индия и да не им е достатъчно това, което виждат, може да искат да продължават.

Link to comment
Share on other sites

Пътят, който Христос е показал, е истинският път на човечеството. Будистите показват пътя, по който Буда е вървял. Той е бил добър за времето си, за всички, които са вървели по него.

Само не разбирам по тази логика нали и Буда и Христос са били в миналото. Преди мнооого векове. Защо едното (Буда) ще е било добро само за своето време? А другото (Христос) да е истинският път на човечеството? Защо едното да е остаряло и неприложимо, а другото подходящо? На изток никой не казва, че учението на Христос е остаряло учение, а само това на Буда или Кришна е приложимо за съвременния човек. това е многозначително.

Link to comment
Share on other sites

Източните хора (коренните азиатци) са по-стара раса (макар и според Великото преселение на народите и ние да сме отчасти такива). Техните фини тела не са навлезли в силно взаимодействие с физическото. (това е според Макс Хайндл, сега не знам точно коя книга, но ще потърся ако трябва)

Това е моето обяснение, Макс (с което искам да кажа без претенции за достоверност/изчерпателност). Може да не е верно. Уважавам че си изясняваш това, аз също го правя от известно време. :smarty::thumbsup1:

Link to comment
Share on other sites

Васко, това е непосилна за мен задача! Още не съм готов да изтълкувам тази сложност. :feel happy: Това е богатство събирано четири хилядолетия, и е непосилно за мен. Само Учителите знаят кодовете. :feel happy: Преки неща там няма! Ние сме слепци за тази мъдрост. Знам, че на тази основа са изградени всички религии! Аз съм дребосък! :sleeping:

:yinyang:

Вижте Тук иТук, също и Тук.

Edited by Васил
Link to comment
Share on other sites

Природата не обича застой. В нея има вечно движение, вечно творчество, което се направлява от разумни закони. В тези закони забелязваме един ритъм, една периодичност, която се таи дълбоко в самата същина на Битието, в начините на неговата проява. На този космичен ритъм почиват онези два велики процеса в Живата Природа – инволюция, при която имаме едно движение от центъра към периферията и еволюция, която представя движение на живота от периферията към центъра. В тези два процеса се създават условията, при които може да се прояви мировият живот.

Има две велики течения: едното от безграничното, което постепенно се смалява и слиза към безкрайно малкото, към клетката; другото, което постоянно расте, от безкрайно-малкото, от клетката – към великото, безграничното. И когато тези две космични течения се срещнат у човека, зараждат се великите способности и добродетели на човешката душа.

Георги Радев. Учителят говори

Темата е наистина много обширна и значима. Ето някои източници, подходящи за начално запознаване с нея:

- Еволюция на човешкия дух. Новата култура през епохата на Водолея

- "Космогонията на розенкройцерите" от Макс Хайндл, издателство Алфиола, 2002

Edited by Васил
Link to comment
Share on other sites

Да наистина може да се отнесе към една нова /Нова е за нас разбира се, но не и за древните живели преди около пет хиляди години. Ведите са истинско доказателство за възхода и падението на Духът, за инволюцията и еволюцията, за Брама - богът творец и прародител, Шива - богът разрушител, и Вишну - богът пазител, за вечното обновление на Бог/ наука!

Справка - втората препратка от предишният ми пост.

Необятното не може да се познае освен чрез Духа! - Крайният извод на всички религии.

Пракрасна тема стана! :1eye:

И доста необятна за ума!

:yinyang:

Edited by Синева
Link to comment
Share on other sites

Тук не се отричат старите знания, но всичко старо, което е било добро за времето си, сега е в миналото, а Христовото учение важи в днешната епоха. Христос е най - възвишеният в ангелската йерархия. Той е по същество колективен Дух - всички Синове Божии, всички Разумни възвишени души, проявеният Бог в света, чрез връзката с Исус.

Както казва Любчо, всяка епоха с учителя си, атлантскта раса - с Буда, за арийската е определен Христос. Той е главата на Всемирното Бяло братство, в което влизат всички Ангелски йерархии - от Ангелите до Серафимите. Не важи само за кратко опредлено време, а за епоха, след Възкресението остава с нас, не са случайни думите :" Аз ще бъда с вас до скончението на века."

Доколкото си спомням от четено, разбира се и аз не претендирам за истинност, но някъде срещнах, че в Исус се въплатява Душата на Небесния Човек, на първия Адам, не стъпвал в никакви земни прераждания до момента и запазил чист етерната си същност, а Буда влага в Исус астралното си тяло, затова се взаимства учението му за любовта и състраданието към хората. Някъде има и влияние на духа на Заратустра, до момента на Кръщението, където всички знаем за Светия Дух. Един се проявява във всички религии под различни имена - Кришна, Йехова, Брама и Христос. Така, че като говорим за християнство, не отричаме източните учения, а виждаме една взаимствана последователност в различните епохи. Нашата не е на атлантската раса, обаче, остатък от чиято, според много източници са източните народи.

Link to comment
Share on other sites

Пак стигаме до кой е по-по-най. И другите са добри, обаче моето е най-добро. Защото аз изповядвам него. Навсякъде умът се изкушава да прави това. Дали на изток или на запад. "Аз съм християнин, значи Библията е истината", или "Аз съм индуист, значи Ведите са истината, те са най-древни..." Пак се делим и категоризираме. Аз лично не искам да си вписвам в този стереотип. За мен той е илюзорен. Вземам по нещо от всичкото знание, независимо къде е дошло-на изток или на запад. В противен случаи сами си поставяме ограничения. Истинската духовност е истинската свобода. :)

Link to comment
Share on other sites

Да Макс, прав си. Например, не са малко изкушилите се, които заявяват, че учението на Беинса Дуно е било актуално за своето време, но не и в момента. Без да са навлезли въобще в дълбочина и да съзнават за какво иде реч, разбира се. И без да желаят да навлязат в някава дълбочина. Така че времевият критерий според мен не може да се ползва самостоятелно и да се категоризират на негова база ученията безусловно. :dancing yes:

Всеки човек приема Божетсвеното под формата, която е подходяща за неговото съзнание. Но Божественото е важно, формата се мени и това е съвсем естествено. Божественото се проявява различно в различните форми, това също е естествено и разумно да бъде така. Можем да вземем пример в това отношение от Суфиите, как виждат проявите на Великия във всяко учение. :hypocrite:

Важно е всеки да постигне дълбочината чрез и в своя собствен път и да работи самостоятелно. Така - чрез участието си в един и същи процес - хората могат да говорят на общ език и да достигнат естествено до общо разбиране за истините. Понеже живота е общ и не зависи от ученията за него, той е обективен по същността си. :smarty:

Именно поради тази причина тук, в Портала, засягаме темата за фазите на развитие на човешкия дух, за инволюцията и еволюцията. И ето защо Ви приканвам - когато пишем тук - да мислим за нея и да се стремим да центрираме изказванията си към тази основна тема. За да направим един добър и полезен обмен на интересни факти и гледни точки, от които всеки който след нас го прочете, да остане доволен. За да свършим и ние нещо за тази еволюция, за която говорим тук :sorcerer:

Невъзможното за човека е възможно за Бога. Динамиката разрешава противоречията на статиката. Многомерното пространство разрешава противоречичта на тримерното... :yinyang:

Edited by Васил
Link to comment
Share on other sites

Попадането под сянката на Христовата Йерархия е възможност за спасение от инволюцията и еволюцията.

модераторска бележка: Моля пишете на разбираем за другите участници език. Ако използвате специфични термини, моля обеснявайте ги. Всички Ваши мнения, които не спазват това правило ще бъдат изтривани.

Link to comment
Share on other sites

Всеки човек приема Божетсвеното под формата, която е подходяща за неговото съзнание. Но Божественото е важно, формата се мени и това е съвсем естествено. Божественото се проявява различно в различните форми, това също е естествено и разумно да бъде така. Можем да вземем пример в това отношение от Суфиите, как виждат проявите на Великия във всяко учение. :hypocrite:

Важно е всеки да постигне дълбочината чрез и в своя собствен път и да работи самостоятелно. Така - чрез участието си в един и същи процес - хората могат да говорят на общ език и да достигнат естествено до общо разбиране за истините. Понеже живота е общ и не зависи от ученията за него, той е обективен по същността си.  :smarty:

Съгласен. Наскоро ми проблясна следното. Духовното учение е едно. Всеки има своята представа как трябва да изглежда духовният път. Духовните учения на различните учители също отразяват тяхната точно представа какво трябва да включва духовният път, и какви методи да се използват за постигане на целта. Например Изкуството на живота отразява представата на Шри Шри Рави Шанкар за духовния път (дихателни техники, медитация, служене и т.н.). Обществото Бяло братство отразява представата на Беинса Дуно за духовния път (връзката с Рила и т.н.). Те се различават, защото са отражение на различни личности. Всеки един от нас също е отделна личност със свои представи. Затова не мисля, че трябва да бъдем в един кюп и да приемаме всичко безпрекословно. Всеки от нас си има своята истина.

Link to comment
Share on other sites

Както се казва, част от човечеството се повдига, но генерално, еволюция - нанайки.

Виктор много добре го е казал, на неразбираем език - то така се прави и после който има нос, да мирише.

Добре е да се види връзката между Христос и Буда, но и двамата са свързани с универсалното. Обаче можем да съотнесем Иисус с Буда, а Христа вече е Словото Божие. Според Щайнер, чието мнение лично аз не уважавам много ( или зависи от естеството на темата ), Буда е отговарял за тялото и човека Иисус до 33-тата му година, но след белия гълъб вече сме другаде...

Само че:

атлантскта раса - с Буда, за арийската е определен Христос.
това ми е малко съмнително. Буда беше определен за арийската също, сам Хермес, още преди 5 хиляди години - също, както Заратустра, Мани, Лао Цзъ и колко още... Edited by Венцислав_
Link to comment
Share on other sites

Един се проявява във всички религии под различни имена - Кришна, Йехова, Брама и Христос.

До колкото знам, Йехова е Бог на евреите, а Брама е Бог творец и прародител в религиите на изтока. Те не са Божии Синове!

Очаквайте скоро резултати от търсенето ми по темата! :D

:smarty::yinyang::smarty:

Link to comment
Share on other sites

Името Йехова е късна и леко изопачена транслация на ЯХВЕ ( YAHWEH ), като това име произлиза пък от YHWH - 4 съгласни, нещо като акроним на Единствения Бог. Според системата на Кабала тези 4 съгласни символизират четиримата членове на небесното семейство : Y - за Ел - Отец, H - за Ашера - Майката, W - за Хе - Сина и H - за Анат - Дъщерята, така че ЯХВЕ = Йехова се определя като двоен мъжки и женски образ на Бога, съдържащ в себе си и Отца и Сина, че и Майка и Дъщеря, хехе. С течение на времето Ел и Хе се сливат в мъжкия принцип - Йехова, а Ашера и Анат - в Шекина или Матронит, но, най - общо казано, мъжкият принцип се свързва с небето и слънцето, а женският - със земята, плодородието и морето. В древните религии се е разделял мъжкия и женския аспект - Богинята Майка ( Ащорет за ханаанците, Ищар за вавилонците, Инана на шумерите, Астарта за древните гърци и т.н.), което си е едностранчиво, но може и да е донякъде правдоподобно - по Свой образ и подобие - мъж и жена ги създаде.

Някъде из книжките се говори за Йехова като водач на ангелите, които били човечеството през Лунния период, а и някои от Архангелите, които са били човечеството на Слънчевия период. Строител на формите чрез кристализиращи Лунни сили, дарителя на деца ( сегашната медицина употребява такъв термин - " лунарен месец на бременността " не случайно).

Мисията на Йехова е създаването на всички Расови религии, той не е бог само на евреите - това е ограничаващо разбиране, но добре, че е спрял само до народите и племената, че ако беше продължил още, сега всеки един човек щеше да си има свой индивидуален бог, то комай е така, хехехе.

От това идва да ни спаси Христос, май или нещо съм в заблуда отново.

Edited by Силвия СД
Link to comment
Share on other sites

На кой друг народ е Бог Йехова? :blink:

По описанието ти този Бог обхваща всичко -

Името Йехова е късна и леко изопачена транслация на ЯХВЕ ( YAHWEH ), като това име произлиза пък от YHWH - 4 съгласни, нещо като акроним на Единствения Бог.
С което съм съгласен.

Ограничените хора създават ограничения, разделения и степени. Кои ли са те???? - Тази религия е такава а онази не е. Онзи бог не е този, а този е.

Ето това е Ограничение.

А в същината как е? Ще ви кажа. Светът, в който живее човек е скован от ограничения и разделения. Трудно е да си представи човек, че всичко е едно.

Трябва преди това малко да разшири съзнанието си, иначе ще продължава да живее в това ограничение и да разделя света, за да го приеме по-лесно.

Така е според мен.

:feel happy:

От това идва да ни спаси Христос, май или нещо съм в заблуда отново.

А... другите от кое ни спасяват? :blink: Много интересно!!! :1eye:

АУМММ

Link to comment
Share on other sites

@ Силвия_СД:

Благодаря за инфото на тема Йехова, Силвия. Дали е възможно да направиш връзката на този постинг с темата, в която пишем, очевидна за всички?

Значи, от една страна е интересна връзката с темата "Еволюция". Сигурен съм, че за теб тези теми са очевидно свързани, но тази връзка не очевидна за всеки посетител. Когото ние безусловно уважаваме, независимо от познанията му :)

От друга страна е връзката с нашата съвременност и реални ситуации - външни и вътрешни.

@Синева:

Благодаря за позицията ти, молбата ми е да се постараем заедно да запазим темата, за да не става нужда да отваряме нова... Всички бихме изгубили от една не добре структурирана тема, наистина. Резултата ще бъде, че след месец никой няма да чете това, а ти също ще си го забравил. Моля, полвай и ЛС когато въпросът за обсъждане е личен.

Благодаря!

Link to comment
Share on other sites

Според някои старозаветния Йехова държи само диалектичните връзки и наистина е Отмъстителен бог, понеже е силата определяща кармичните закони.

За другите не знам, но за вавилонците Ищар е била доста по-земна майка и не е женския принцип на твореца, а символизираща женските принципи в по-грубо оптношение. Това, обаче, вероятно е резултата на ограничените интерпретации на първоначалната Вода, първата почва, първата утроба, първата Жена... :hmmmmm:

Link to comment
Share on other sites

Както е посочено в "Разбулената Изида", съвременната наука признава само едностранната физическа еволюция, като преднамерено отрича и игнорира висшата, или духовната еволюция, признаването на която би принудило нашите съвременници да признаят и превъзходството на древните философи и психолози. Мъдреците на древността, издигайки се до Непознаваемото, като отправна точка избрали първата проява на невидимото-неизбежното и разсъждавайки строго логично, абсолютно необходимото творящо Същество, демиурга на Вселената. При тях еволюцията започвала от чистия Дух, който спускайки се все по-надолу, приемал накрая видима и постижима форма и ставал материя...
Теософски тълковник, Е. Блаватска Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Никъде не споменах думичката ограничен, след като ще се захващаме за думи, възприемането обаче може да бъде много ограничаващо и показателно :D

И тъй като, явно съм си доста разлята, да се опитвам да се схематирам, с 1, 2, 3 ще ми е трудно, така, че да извинява потенциалния читател, за когото връзките не са очевидни, но това не е мой проблем, нито смятам да бъде, което подразбира май само едничко нещо. Щом сме грабнали пушките на пусия, няма да съм аз заека на мушката.

Бъдете здрави и щастливи, приятели! :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...