Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Guest Ла Горда

Мисли от Учителя за числата

Recommended Posts

Guest Ла Горда

Сега да направим едно малко пресмятане на дадените таланти: имаме 1+2+5=8 таланта. Числото 8 произволно ли е? Не; то е число на труда. Писанието казва, че Господ направи света в 6 дни; на седмия ден си почина. След всяка почивка идва нов работен ден. Ние сме в осмия ден. И Господ е казал на хората: „Ето, Аз направих света, сега започва вашият ден, работете, и Аз един ден ще дойда да ревизирам вашата работа“. Ние живеем в осмия ден и понеже не знаем как да работим, правим грешки. Но Господ казва: „Работете, вървете напред, грешки, разбира се, ще правите“.

Какво означава числото 7? Казахме, почивка. Сега имаме закона, мисълта, която Христос е скрил вътре, която мисъл схваща само онзи, който знае Писанието – именно, че онзи, който иска да почива, трябва да е работил, и че който не е работил, не бива да почива, защото Господ, като е работил шест дена, на седмия е почивал.

А какво означава числото 4? Че трябва да намерите процеса на пречистването на вашия живот. Имате нужда от вода, но тя е мътна, нали трябва да намерите средство да я прецедите? Ако я пиете с калта, ще ви повреди. Значи числото 4 е Божественият процес, чрез който нашите желания и мисли в този свят се прецеждат.

Талантите

Редактирано от Ла Горда

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Работете с числата, изучавайте ги, за да проникнете във вътрешния им смисъл. Чрез числата вие можете да си обясните всички състояния, през които минавате.

Разумно прилагане

Има числа, приложението на които се отразява нездравословно върху човешкия организъм. За пример, числата 20, 22, 23, 24 и 25 се отразяват болезнено върху човека. Ето защо, ако човек прави упражнения за дишане и диша по толкова пъти на ден, колкото са дадените по-горе числа, организмът му ще се разстрои.

Правилно дишане

Вие имате цял един свят, на вашите мисли, чувства и постъпки. Това са живи числа, които постоянно говорят. Количеството едно е живо число. Количеството две е също живо число. Също и количеството три. Колко числа има от 1–100? – На някои като съберете сбора дават все 10. 33 числа има, които се различават по количество, но всеки път дават единица като краен резултат. Втория път напишете тези числа. Можем да се спрем на тях. Например

64 – 6 + 4 = 10

55 – 5 + 5 = 10

73 – 7 + 3 = 10

82 – 8 + 2 = 10

91 – 9 + 1 = 10

19 – 1 + 9 = 10

Тези числа играят важна рол. 19 е едно щастливо число. Аз ги наричам тия числа 33. Те са мощните, силните числа в живота. Всяко едно число, което завършва с 10, е число на хармонията. Като можеш да събереш общия сбор от цифрите и да получиш 10, то краят ще бъде добър. Можеш да започнеш зле, но всякога ще свършиш добре. Другите числа, които остават, сборът на чиито цифри не е 10 (От 1–100 има 67 числа, сборът на които не дава 10).

Щастливи числа

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Числата от едно до девет изразяват трите свята:

1, 2, 3 - Божествен свят

4, 5, 6 - Ангелски свят

7, 8, 9 - Физически свят.

В числото 1 има деление; в 2 - умножение; в 3 - изваждане; в 4 - събиране. Тия числа представляват закон.

Бащата разбира смисъла на числата 1, 4, 7.

Майката разбира смисъла на числата 2, 5, 8.

Синът разбира смисъла на числата 3, 6, 9.

Числата съдържат положителни и отрицателни енергии. Положителните енергии се изразяват в положителния, т.е. в добрия, нормалния живот, а отрицателните в неправилния живот. За добрия човек числото 9 означава узрял плод, а за лошия - затвор.

-1-

Единицата е Бог. Основа на всички числа. Тя представлява ума и още бащата. Изразява сила, творчество, воля, независимост, щедрост, енергия. Единицата не е за всекиго. Тя е строго число, 1 пробужда съзнанието и порива за работа. Тя е начало, път, по който идват божествените благословения. Числото едно е динамично. То е семето, което се посажда, човекът в двожение. Творъчески принцип. Мерило на нещата, извор от който си излязъл. Едното създава нещата.

Божествената правда. Божественото начало у нас.

1 не означава количество. Най-силното и най-твърдото число. Символ на щастието.

Човекът на единицата е много прям, открит, не се влияе. При едно човек е неостъпчив.

Едно е най-тежкото и най-бързото число. Така бързо се движи, че е едновременно във всичките центрове на вселената.

Единицата е създала останалите числа, както точката е създала правата линия и всички тела. Силата е в 1. Живо число.

Едно е пролет.

-2-

Две е любовта, която гради. Това число е майката. То е числото, което нарежда нещата. Вторият ден е на послушанието и приложението. Двойката работи навсякъде в природата. Числото две е закон за противоречието и контраста. Число на раздори.

Закон за примирение на две единици.

Числото 2 освобождава.

При две човек отстъпва. Число, което помага. Пътят, по който си тръгнал. Астрологически е на Луната. Фатално и скандално число. Нажежено желязо - не го пипоай. Възможностите за движение са в 2.

Числото 2 е да умеете да оценявата, а това не е лесна работа. Закон за Любовта. В 2 е законът на смекчаването.

Две е приложение на любовта. Най-трудно число е то. За него Бог не се е произнесъл. Докато Господ не се произнесе и работата на числото 2 е незавършена. Числото две е незавършен процес.

Числото на красивите, мъчни и прогресивни процеси, незавършен процес. Всички спорове се дължат на числото 2.

2 - От един висш свят се влиза в един низш свят. То е число против човешката личност. Личността е осъдена на смърт при двойката.

Ако имаш числото 2, винаги го умножавай.

Числото 2 е лято.

-3-

Три е положително число, резултат. Носи радост, оптимизъм, талант, добър вкус, хармония и равновесие.

Числото три символизира детето, любовта, мъдростта и истината. Това е числото 3. Носи благослов. То е спасително. Числото три символизира триъгълника. То е неутрално число. Три е завършен процес. Число на примиряване. Посока, към която трябва да се движиш.

Числото три е изкупление. Човек е страдал и чрез смирение е заплатил всичко. То е третото лице на Божественото, мястото, до което си дошъл, най-близката станция.

Три е закон на равновесие.

Три е есен.

-4-

Четири работи в материалния свят. То е квадрат и кръстопът. Тези фигури ограничават и носят страдание на човека. Мъчнотиите са до числото четири.

Начини за примирение на две двойки. Четири - човекът в животинско състояние. Закон за стабилност. Изкуство за деление на нещата. Четири е число на волята и устойчивостта. Число на мисълта.

Затворен кръг.

Зима, няма условия за външна работа.

Мярка с която можете да разрешите една задача. Квадратът е закон за числото 4. Триъгълникът показва основна идея, квадратът показва условия, при които тази идея може да се разреши.

Число на мисълта. Символизира Божията правда, пред която хората не могат да издържат.

Числото 4 е зимата.

-5-

Пет символизира човека. То освобождава от страдания и ограничения. Води до промени. Олицетворение е на свободата, разнообразието и пътуването. То е напускане на земното, човешкото и прилагане на божественото. Свързано е с човешкия ум.

Женски принцип, човек на добродетелта.

Числото 5 е човек, който е извън четириизмерния свят. Тази е причината, поради която човек не се появява.

Число на работа и на промени. Човек, който вече е индивидуализиран.

Петорката е път на освобождение. Пентаграм.

Числото пет е число, което българинът обича. То работи за него. Свързано е с човешката цел и човешките чувства.

-6-

Шест означава материални условия. Посято семе, което е израснало нагоре. Краен резултат. ... То е число на илюзиите. Ако не се реагира и работи навреме причинява пакости. Олицетворение на дома, отговорността, справедливостта и съвестта. Изразява музика, талант, разбирателство и равновесие. ... Числото шест е търпение. За добрия човек 6 е растене, развитие, а за лошия - смърт. Шест и слизане и възлизане (две по три, два триъгълника, соломонов знак).

Шесторката представя змията.

Числото 6 е свързано със закона на развитието.

Закон за развитие, на прогрес.

Резултат на влиянието на числата на 1 и 5

Число на илюзии, на забавленията. Слизане и качване, това е числото 6. Въртенето на Земята е числото 6. Радост и скръб, печалба и загуба - все 6.

-7-

Число на пълнота. То представлява диаметъра на вселената. В седмия ден Бог си почива. Почивката винаги показва изобилие.

Число на задълбочена работа, на изолираност и самота.

Строго число. Изисква от човека правилно прилагане на основните принципи на живота - Любов, Мъдрост и Истина.

Число на Духа. Чисто число - чистота отвътре, красота отвън.

Седем е свещено число. Мъжки принцип. В него се съединяват два свята.

Седем е свързано със силите, които работят в човечеството.

-8-

Осем е почивка - работи на физическия свят. Осем е число на справедливостта. То е най-трудното число и носи най.големи страдания. То е числото, което може да поправи лошите хора. Свързано е с критичен ум. Изплащане на дълговете.

Осем е майката - природа. Символизира властта, силата, напрежението, контрола, изпълнителната способност, организацията, успеха. Числото осем е връзка между двата свята - физическия и духовния. То е число на вечността и безконечността.

Число на затвор, на ограничения.

Това число е последното, на което можете да разчитате.

-9-

Девет е число на духовния свят. То е възвишено число. Число на резултата. Примиряване с противоречията, т.е. резултат на всички работи.

Девет е число на човечеството, на разумността. То е образ на по-съвършени от нас същества. Това число е главата на човек с неговите възможности. В числото девет са съединени земния, духовния и божествения живот.

Девет съдържа всички добродетели. Краен резултат на всеки човешки живот. Проявеният човек.

Числото девет е резултат от влиянието на числата седем и осем.

-10-

Десет е хармонично число.

Десет е най-хубавото космическо число. То носи ред и порядък

Това е число - чудо. Човекът в неговото обществено развитие.

Закон за развитие и прогрес. Свещено число. Нулата е условие и среда за проява на силите. Събрано с нулата, числото десет е пак едно.

Отиване при Бога, да дадеш отчет за всичко, което си направил на Земята.

С десет започва новото в света.

---

11 и 22 са числа, чийто смисъл е служба на обществото и човечеството. Когато тези числа присъстват в рождената дата на дадено лице, това означава, че последното е надарено със способности и качества да ръководи идоминира, поставяйки живота си в служба на другите. 11 и 22 имат значение на идеализъм, саможертва, вдъхновение. В това отношение 22 има въздействие на по-високо ниво и на по-висок международен план. 22 служи на цялото човечество. То означава универсалност. 11 означава вечна борба между двете единици.

-12-

Резултат на човешкия свят. Израз на разумността. Число, което спасява. То играе важна роля.

Из "Път към съвършенство", ISBN 954-533-006-7

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Казвам: Започнете да изучавате числата, които са образувани сега в аритметиката. Например имате 35. Ако туй число го обърнете, задното число турите отпред, а 3-те турите отзад, колко ще имате? – 53. Първо имате 35, а после 53. Да кажем имате 66. Тогава как може да обърнете? Като го обърнете туй число нито се увеличава, нито се намалява. Имате 11. Както и да го турите, все същото остава. Имате 22, 33, 77, 88, но 87 веднага законът работи. Сега какво заключение бихте извадили? – Имате 35, значи синът е отпред. 3-те означава синът, а петте е майката отзад. Но ако турите 5 отпред, а синът отзад, числото се увеличава. Тогава какво ще извадите? – Че когато синът е отпред, числото има една величина, но когато майките са отпред, числата се увеличават и то по отношение на 3 и 5. Да кажем в числото 12. Едно е бащата, две е майката, 3 е синът. Имате числото 32. Синът е отпред. Турите майката отпред, но числото се намалява. Какво показва? – Че синът е по-умен от майката. Всички числа, които увеличават са по-умни. А всички числа, които намаляват, не са така умни.

Камъчето под езика

Като ученици, вие трябва да изучавате числата, както от гледището на официалната наука, така и от гледището на живата математика. Числата биват четни и нечетни. Някои от нечетните наричаме първи помежду си, или взаимно прости. Тези числа се делят на единица и сами на себе си. Такива числа са 1, 3, 5, 7, 11, 13 и т.н. Обаче ако съберем тези числа, ще получим четни числа, които са делими освен на единица и сами на себе си и на други числа. Ако съберем 1 + 3, получаваме 4; 3 + 5 = 8; 5 + 7 = 12; 7 + 11 = 18; 11 + 13 = 24. Това се отнася до числата в официалната математика. Обаче ако в математиката на живота съберем двама души с различни характери и интереси, като съдружници в едно предприятие, нищо няма да излезе от тях. Ако единият събира и пести, а другият разпилява, те не могат да дадат сумата 2. Те не се събират. Тук не можем да кажем, че 1 и 1 дават 2. Оттук вадим заключението, че действията със статичните числа се различават коренно от действията с динамичните числа.

Да се върнем към значението на числото 123. Единицата представлява ума, двойката – сърцето, тройката – волята. Ако има сърце и силна воля, а ум няма, човек нищо не може да направи. Числото 123 трябва да бъде девизът на човешкия живот. Без това число човек не може да работи. Следователно, дойдете ли до някакво противоречие, обезсърчаване, обезсмисляне на живота, изговорете в себе си числото 123. Единицата подразбира разумния принцип в живота; двойката – Любовта, която гради; тройката – Истината, от която произлиза волята. Следователно, когато кажете, че трябва да изпълнявате волята Божия, изговорете в себе си числото 123, в което е скрита идеята: Бог е Любов, Мъдрост и Истина. С тези три принципа вие можете да изпълнявате волята Божия. Докато човек има светлина в ума си, топлина в сърцето си и сила в тялото си, той всякога може да има успех в работите си. Човек не може да приложи Любовта, Мъдростта и Истината в тяхната пълнота, но може да приложи техните проявления като светлина, която е вложена в неговия ум, като топлина в сърцето му и като сила във волята му. Числото 123 може да претърпи видоизменение, да се превърне в 231 и 321. В тези числа съдът е по-голям, но количествено съдържанието е същото.

Сега, като съберем цифрите на числата 123, 456 и 789, и в трите случая получаваме шесторки: 1 + 2 + 3 = 6; 4 + 5 + 6 = 15, 1 + 5 = 6; 7 + 8 + 9 = 24, 2 + 4 = 6. И в Писанието се говори за число, съставено от три шесторки – 666. Като съберем трите шесторки, получаваме числото 18; 1 + 8 = 9. Деветорката показва известни опитности, които човек е придобил като резултат на страданията. Като страда, човек се учи. Щом се заговори за страдания, хората, особено религиозните, се питат защо са допуснати страданията за вярващия. Вярата не е щит против страданията. И вярващият страда, но той носи страданията разумно и лесно се справя с тях.

Защо ви се говори за числата, не питайте, но разберете техния смисъл и ги приложете. Като работите с числото 123, ще познаете боговете, т.е. съществата на възвишената мисъл; като работите с числото 456, ще познаете ангелите; като работите с числото 789, ще познаете хората. Какво по-голямо богатство може да искате от това, да познавате Бога, ангелите и хората? Като съберете числата 123, 456 и 789, получавате числото 1368. Сборът от цифрите на числото е 18; 1 + 3 + 6 + 8 = 18, 1 + 8 = 9. Осморката работи на физическия свят, деветорката – в духовния, а тройката – в Божествения. Числото 18 е отрицателно и безплодно. За да роди това число и да се смекчи, трябва да му се прибави на края девятка. Числото ще стане 189. Процесите в това число стават правилно.

Закон за числата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За да не се страхува от числото 13, човек трябва да знае начина, по който може да трансформира енергиите му. Когато невидимият свят иска да преобрази човека, поставя го под действието на числото 13.

Разумни отношения

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"...докато човек не разбира силата, която природата е вложила в числата, той няма да разбере вътрешния им смисъл и отношението, което те имат към него. Като измервате дължината на пръстите си, виждате, че те не са еднакво дълги: първият пръст, показалецът, може да бъде дълъг 9, 10, 11 см; средният — 9-5, 10-5, 11-5 см; безименният—между показалеца и средния; малкият — 6, 7, 8 см. Това са числа, които представят приблизителната дължина на пръстите. Който разбира динамическата сила на числата, той може да ги приведе в известен ред. Числото девет е резултат, завършено число. По-далеч от себе си това число не може да отиде. Ако срещнете човек, който се движи в реда и порядъка на това число, ще знаете, че каквото ви обещае, ще го изпълни. Външните условия го заставят да го направи, понеже няма време за отлагане на нещата. Този човек обича живота. Заболее ли, той веднага ще отиде при лекар. Той никога не отлага нещата. Има числа, които съдържат в себе си противоположни сили на числото девет. Човек, който включва в себе си порядъка на тия числа, обещава, но никога не изпълнява. Като не изпълни обещанието си, той казва: Исках да направя това нещо, но нямах благоприятни външни и вътрешни условия. Силите в този човек са отрицателни."

"Какво нещо е съдбата? Казват хората, че съдбата била добра и лоша. Добрата или лошата съдба на човека се определя от съотношението на числата на неговите пръсти. Ако отношението между числата, които получавате при измерване пръстите на някой човек е хармонично, съдбата на този човек е добра. Ако е беден, в скоро време той ще обърне внимание на някои добри, богати и разумни хора и те веднага ще му се притекат на помощ. Не е ли хармонично отношението между тия числа, и богат да е, той всичко ще изгуби. Това значи, да има човек лоша съдба. За добрата или лошата съдба на човека има значение не само отношението на числата, които отговарят на дължината на неговите пръсти, но и отношението между числата, получени при измерване на лицето, на ръцете, на краката, на цялото тяло."

"И тъй, каквото да прави човек, по-далеч от числото девет не може да отиде. Ако девет пъти е взимал пари на заем и не ги е връщал, на десетия път вече няма да му дадат. Ако пък девет пъти е взимал пари назаем и всякога ги е връщал, и на десетия път ще му дадат. Когато говорим за числата, за динамическите сили, които те съдържат, ние трябва да бъдем абсолютно свободни. Който не е свободен, той ще се смущава, ще се безпокои защо пръстите му, например, са къси или дълги. При това, ако започне да ги мери, няма да знае как и отде да мери и ще изпадне в погрешки. Това вече не е наука. Прави ли човек погрешки и заключенията му ще бъдат неверни. Като знаете значението на дългите и на късите пръсти, вие можете точно да определите какви добродетели се крият в човека. И тогава, ако някой дойде при вас да ви иска пари назаем, вие ще погледнете пръстите му, ще ги измерите и ще знаете, можете ли да му дадете или не. По-добри поръчители за човека от ръката му, както и от неговите пръсти, няма. Те определят кредита, с който човек може да се ползва. Искате ли да се ползвате от числата, вие трябва да знаете какви сили се крият в тях и какво действие оказват върху човека. Има случаи, когато банкер дава известна сума на заем, обаче, съчетанието на силите, които действат в дадената сума, се отразява фатално върху него и той умира. Затова казваме, че има благословени пари, но има и нещастни пари. Благословението и нещастието им се дължи на съчетанието на силите, които се крият в тия числа. Например, никога не давайте пет стотинки на просяк. Число, в което петорката е в началото, като 5, 50, 500, 5000, 50,000 и т. н., не е благословено. Ако някой ви даде 50,000 лв., откажете се от тази сума. За предпочитане е да вземете само 12 лв. за един обяд, отколкото да вземете цялата сума. С 12-те лева вие ще се свържете с разумни същества, които ще ви помагат. Като ученици, вие трябва да знаете, че всички числа не съдържат благоприятни сили в себе си. Следователно, вие не можете всякога да се ползвате от числата, както не можете на всяко време да правите добро."

"Числата играят важна роля в живота на отделния човек. Има числа, които помагат на човека; има числа, които му препятстват. Човек трябва да знае за себе си кои числа му помагат и кои му противодействат. За да познаете кои числа ви помагат, напишете едно след друго числата 1, 2, 3, 4, 5 и т. н. Като пишете тия числа, спирайте се за известно време пред всяко едно от тях и следете какво чувствате. Числото, което ви харесва, което внася радост и спокойствие във вас, е числото, което ви помага. Като дойдете до познаване на силите, които действат в числата, вие ще можете да определите кой лотариен билет печели и него, именно, да вземете. Каквото представят числата в живота, такова нещо е животът на всеки човек. Животът на човека не е нищо друго, освен лотариен билет, на който е точно написано ще спечели или не, ще има ли страдания или няма да има. Който разбира законите на числата, той може да измени съдбата си, т. е. да я подобри. Забележите ли, че дадено число, ден или месец не ви благоприятстват, изменете ги и наблюдавайте какви резултати имате при новите числа. Ако строите къща, спазвайте числата. Каквото правите в живота си, правете го с оглед на науката за числата. Някой казва: За мене е важно да си направя една къщичка, да се прибера, а колко голяма ще бъде, с какви размери, не е важно. — Не, от размерите на къщата, на стаите зависи вашето благосъстояние. Добре е размерите на стаята да бъдат 5:6, а не 3:3, или 2:2. Като учи и работи съзнателно, човек се домогва до положителните числа в живота и се ползва разумно от тях. Това е една от задачите на всеки човек.

"Из беседата "Непреривно движение", ООК 8, 1928-1929 г., том III "Форми в природата", изд.1938 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Сега, с колко години искате да се подмладите? Коя възраст ви е най-приятна? Ще кажете, че 14 годишната възраст е приятна. Числото 14 е число на жертва; 15 е число, при което злото се разколебава; 16 е число, при което основите на злото се събарят. Числото 18 е несретно. Числото 19 е благоприятно за българите. То работи за тях. Те не знаят това. Българинът обича числата 3, 6 и 9, защото и тия числа работят за него. Той се спира и на числото две, затова впряга два вола, два коня. Ако има три коня, единия оставя в запас, а двата впряга. Като българи, пожелайте да станете на 19 години. Числото 19 означава заключение на една Божествена епоха. Единицата е Божествено начало, а деветорката – най-умната дъщеря или най-умният син на Бога. Като приемете числото 19, пожелавам ви да бъдете най-умните дъщери и най-умните синове на Бога, за да вършите Неговата воля, както Той желае."

Из беседата "Малкото добро", ООК 23, 1943-1944 г., том "Новият светилник"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Учителят разправя на учениците си за числата, говори им за 1, 2, 3, 4, 5–10. Пита ги: разбрахте ли? – Разбрахме. Какво? – Разбрахме за числата от 1–10. Добре. Отиде си малкият Драганчо в къщи, пише числата от 1–10, майката се радва. Да, но тези числа са живи, те не са само символи, те имат свои отношения. Когато ние казваме 1+2, какво означава това? – Значи да ги съберем. Е, може ли 1+2 да се съберат? В математиката казват, че по-голямо число от единицата няма, а учителят те учи да събираш 1+2, туй малкото число да го събереш с голямото. Не е ли смешно да ви дам едно бакърче да съберете морето в него? Ако тълкувате буквално, какво представлява събирането на числата 1+2? Това са само отношенията на нещата. Има известни условни знаци в математиката, с които изразяват действията. Те могат да бъдат плюс или минус, могат да бъдат знакът за умножение или деление. Питам: тия числа, 1, 2, 3, и т.н., тъй както ги пишете, съществуват ли в природата? Не, природата си има съвсем други числа, съвсем друга азбука. Тя не признава нашите числа. Символите, с които ние си служим, никъде в природата ги няма. Азбуката, с която ние си служим, няма я в природата... Математиката има своя външна страна – това е геометрията. Всички геометрически фигури съществуват в природата. Следователно, геометрията е езикът на математиката. Ако един математик не може да превърне своите математически величини в геометрически форми, той нищо не разбира от математиката. Да превърнем това нещо в ума си. Какво означава тази мисъл? – Че всяка една сила, която действа, трябва да й се даде направление."

Из беседата "Които гладуват", НБ 7, 1924-1925 г., том "Настанало е Царството Божие"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

„Природата дава на своите деца всяко нещо с брой. Като не знае тези закони, майката казва: Ще дам на детето си два ореха. Питам: Защо, именно, два ореха? – Тогава ще му дам три. – Защо, именно, три? – В такъв случай ще му дам четири, пет, шест или повече. Защо, именно, толкова орехи ще му дадеш? За всеки даден случай майката трябва да знае, колко ореха да даде на детето си. Например, когато някое дете е своенравно, упорито, майката трябва да му даде два ореха. Числото две, т.е. двете единици са положителни числа. Като се съберат, те образуват числото две, което представлява магнетически метод, смекчаване на енергията. Числото две показва, че единицата, т.е. диаметърът в кръга се е завъртял два пъти около себе си. Кръгът пък представлява възможностите, при които разумният живот може да се развива. От друга страна, казвам, че диаметърът при двойката е извършил две трети от своята работа, защото при единицата диаметърът извършва 1/3 от цялата работа, а при двойката – 2/3 от цялата работа. Като се говори за възможности, подразбирам квадрат, плоскости, в които животът може да се проектира, и от които вие един ден ще излезете. Ако по характер детето не е уравновесено, а вие искате да го възпитавате в духа на новото учение, дайте му тогава три ореха, или три ябълки. Числото три е закон на равновесие.

Ще кажете: Това вече не е нищо друго, освен суеверие. Според вас, как трябва да се възпитават децата: да се задоволяват техните желания, или не? Възпитателите трябва да знаят значението на числата, защото всяко число представлява живи единици, които могат да помагат, а понякога могат и да противодействат при възпитанието. Ако някое дете изяде повече орехи, отколкото са нужни за неговия организъм, те могат да укажат противодействащо влияние върху него. Понякога орехите могат да се отразят вредно върху организма на човека, понеже съдържат голямо количество йод. Значи, и орехът е в състояние да отрови човека. Тъй щото, ако искате да развиете у детето чувство на справедливост, давайте му по четири ореха; ако искате да развиете чувствата, изобщо, давайте му по пет ореха; ако искате да развиете религиозните чувства, давайте му по седем ореха; ако искате да развиете разсъдъка, да стане философ, да придобие критически ум, давайте му по осем ореха; ако искате да стане благородно, с възвишени мисли и чувства, давайте му по девет ореха. Дойдете ли до числото девет, спрете. Не давайте на децата си повече от девет ореха!“

Из „Няма тайно“ – НБ, 17 март 1927 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

„Ще ви дам една математическа задача: Вие можете ли да умножавате единицата? Не, колкото и да умножавате единицата, тя не се умножава. Можете ли да я събирате? – Не можете. Не можете и да я изваждате. Някой ще каже: Как да не може? Единица по единица правят две единици. Не, в света съществува само една единица. С какво ще я събереш, с какво ще я извадиш, с какво ще я умножиш? Тогава, откъде се явиха другите числа 2, 3, 4 и т.н.? – От делението на единицата. С другите числа можеш да събираш, да вадиш, да умножаваш и да делиш. Значи, светът е произлязъл чрез деление. И ние в света не събираме с цели числа, а с дроби, с частици на единицата. Следователно, първоначално единицата се е разделила и произлезлите от нея числа се умножават, делят и т.н., тъй че ние работим с дробите. ... Казвам: При такова едно разбиране, какво понятие може да имате за нещата? Ние сега сме се раздробили и всеки мисли, че е нещо много голямо. Не, ти си една малка частица от единицата в света. Ти знаеш ли кога се отдели от Бога? Помниш ли този момент? Някой казва: Аз зная много неща. Кажи тогава кога се отдели от Бога?“

Из „Да Го посрещнат“ – НБ, 14 декември 1924 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Веднага г-н Дънов даде една книжка, върху която всички, включително и той, написахме по една дума, та всичко написаха се 28+1=29 думи, които бяха следните: Господ, правда, смирение, послушание, любов, милост, послушание, смирение, възвишение, чудо, дълготърпение, надежда, вяра, мъдрост, помощ, смирение, милосърдие, правда, смирение, любов, слава, милост, любов, сърце, живот, свят, търпение, съзнание, а г-н Дънов написа думата „изпълнение". Срещу всяка дума се постави номер по ред. Така срещу думата „Господ", написана най-напред от Пеню Киров, се постави цифрата 1. (Редът, по който се написаха думите, вървя от дясно наляво, гледано от мястото на г-н Дънов). Срещу думата „правда", написана от Т. Бъчваров, се постави цифрата 2. Срещу думата „смирение", написана от П. Гумнеров, се означи цифрата 3. Срещу „послушание" се постави 4; срещу любов — 5; срещу милост — 6; срещу послушание — 7; смирение — 8; възвишение — 9; чудо — 10; дълготърпение — 11; надежда — 12; вяра — 13; мъдрост — 14; помощ — 15; смирение — 16; милосърдие — 17; правда — 18; смирение —19; любов — 20; слава — 21; милост — 22; любов — 23; сърце — 24; живот — 25; свят — 26; търпение — 27; съзнание — 28; а срещу думата на г-н Дънов „изпълнение" се тури цифрата 29.

По разпоредба на г-н Дънов всички горни числа от 1 до 29 се изписаха по отделно на 29 книжки, от които всякой от нас взема по една, като един вид жребий.

Като си вземахме всякой един по една книжка, върху която беше написана една от горните цифри, г-н Дънов произнесе следната реч, разбрана и схваната така:

— Върху отношението на написаното ще бъде текстът на словото — това са духове, които работят чрез вас.

Първото число е Господ. Господ — това е първото Същество, Което излиза от Бога, от безпределния, незнайния Бог. То е първото Същество, което е създало света. С това число се е появило и второто лице — правдата, която има отношение към всичките същества, които са влезли в света, за да се изявят. И то е числото две, което трябва да страда, защото винаги този, който седи между хората, не е най-обичаният. Този, който раздава правдата, не може да бъде обичан, понеже всякой, когото е заставлявал, ще го гледа с криво око. Всичките си погрешки ние ги туряме на числото две, като се извиняваме, че майка ми ме е научила така".

В числото две човек трябва да се освободи от онова вътрешно заблуждение, че Бог е крив. Всякой трябва да разбира думата „правда" в истинския смисъл за себе си. Какво значи думата „правда"? Това значи мъдрост, знание, че разбираш законите и че можеш да помиряваш себе си с другите неща; че знаем нашите отношения какво и как да ги помиряваме с другите неща. И после, че имаме стремеж към Бога

.

Числото три — това е изкуплението. Господ се смирил, страдал и заплатил всичко. То е третото лице на Божеството. И след като Господ се е смирил, представлява човека в животинското му естество; като например, имаш вол, впрегаш го и с това му казваш, че трябва да ти бъде послушен. После, всички животни, ако не слушат, се подлагат на наказание от човека.

Числото четири означава човека в неговото животинско развитие.

Човекът е числото 5. За да не бъде бит, човек трябва да има любов. А да любим, значи, че трябва да се стремим най-напред към Бога, а да Го любим значи да каже Той нашите отношения спрямо Него, като ни изпрати тук да слугуваме. Ние с радост и веселие трябва да пренесем това, което ни изпраща Господ. Трябва да имаме стремление добро за человеците и да работим за тях. Че така следва да е, ни се уяснява, че в думата „любовь" имаме буквите „ю" и „б", които са характерни заедно с куката, която се образува в последната буква. После, да сме готови да слугуваме на ближните си.

Числото шест, то е законът на еволюцията, което показва отношенията на човека спрямо животните, че ние трябва да сме милостиви спрямо всички същества. Това число е създадено от 2x3. В него са и майката, и синът; следователно, числото шест включва всичките същества. Никой човек, който не е милостив, не може да има еволюция в него. Аз изхождам от това правило, че когато някой ме обиди, служа си с цифрата 6, която деля на две, което представлява майката. На нея човек понеже не може да прави зло, то примирявам се с човека, който ме е обидил.

После иде числото 7, което е също като числото 6, само е прибавено послушанието.

Числото 8 е смирението и когато човек иска да смири някого, дава му цифрите 2, 4 и 8. И Господ, когато дава на човека богатство, значи иска да го смири.

Девет представлява възвишеност, всичките възвишени духове и показва, че те са страдали, дохождали тук и работили.

Числото десет, то е чудо. Хората искат винаги в света чудеса. С думата „чудо" иска да се каже Господ да извади истината и да я покаже на света. Страданието, например, е едно чудо, понеже не си го очаквал. Всякога, когато се дава едно чудо и един урок, трябва да го разберем и ако не сме го разбрали, значи, че не се ползуваме.

Числото 11 се състои от две единици и представлява вечната борба в света: това са двата Бога, Които воюват. Тия две числа воюват. Първият Бог е дълготърпението и То е дълготърпеливо спрямо другия Бог, Който иска да Го завладее, но понеже две единици никога не се побеждават, затова и борбата между тях е вечна.

Числото 12 е завършване на еволюцията. Тук едното се въплотява в двете, та сега Той дълготърпи пакостите, които ние правим.

Тринайсет. Това число е вярата, че от всички тия страдания един ден ще бъдем освободени чрез приближаване към Господа и ще Му благодарим за тия две крилца, които ни е дал.

Четиринайсет — то представлява две числа по седем. То е мъдростта, която е привела животинското царство в разумно царство. Значи, при всичките животни, които са искали да придобият знание и мъдрост, тази сила, която е направила това чудо, е мъдростта. Всичките сили, които работят в полето на мъдростта, си имат свой ръководител.

Числото 15 е пак законът на еволюцията, която се повтаря, понеже 5+1=6. То е помощ.

Числото 16 е преповторение на числото 7, което е смирение.

Седемнайсет — то е милосърдие, защото в 8-те, което се образува от 1+7, има падане и слабост.

Осемнайсет означава вече правдата, защото в него виждаме 1+8 равно на 9, което е най-строгото число. И когато Господ иска да направи някой човек, Той го прекарва на три места по три, равно на 9 пъти, и там се минава през такива вибрации, които пречистват всичките мъчнотии на човешката душа. Затова са и турили, че има девет ангелски чинове.

Деветнайсет — то представлява човека в неговото обществено развитие.

Двайсет — то представлява любовта.

Двайсет и едно. Три пъти по седем са 21. Това е числото на славата. значи, човек, когато свърши своята еволюция, него го очаква слава.

Двайсет и две е пак преповторение. То представлява пак животните.

Числото двайсет и три е от 2 и 3, което е равно на 5. Значи човек трябва да има винаги любов.

Двайсет и четири. 2+4=6. Там е сърцето.

Двайсет и пет. Това число е числото седем. То е животът, истинският живот, Божественият живот.

Двайсет и шест. 2+6 е равно на 8. Това е светът, в който ние живеем.

Двайсет и седем. То е числото 9. Значи, то е търпението. Девет е най-ст рогото число.

Двайсет и осем. Това пък число е числото 10. То е преповторение на човешкото политическо развитие.

Двайсет и девет. Числото 29 е равно на 11. То е изпълнението. Значи, всичкият този процес на нашето развитие трябва да се изпълни и, следователно, през тази година то трябва да бъде мотото в живота ни.

16.08.1910г. - протоколи от Годишната среща на Веригата - Велико Търново

От книгата Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - том 1 АЛФИОЛА 1995 ISBN 954-8139-10-3

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Казвате: „Духът ще ни открие Истината“. – Има неща, които Духът е написал на човешкото лице и втори път Той не ги открива. Той говори само за неоткритите неща, а откритите трябва да се изучават. Ето защо, хората трябва да изучават законите, които управляват живота. Според областта, в която действат, тия закони биват три вида: физически, които се отнасят до материята; астрални, които се отнасят до сърцето, до света на желанията, и умствени, които се отнасят до ума. Тези три вида закони се различават по форма. Например, човекът на ума обича изящните, красивите неща; човекът на сърцето обича съдържанието на нещата; физическият човек пък разглежда нещата по обем, по външна форма, по големина. Следователно физическият човек трупа знания; сърдечният човек използва знанията, а умственият човек ги подбира по смисъл и вади заключения от тях за правилен и разумен живот. За пример, правилно схващане е, че светът постоянно прогресира. В този смисъл, който прогресира, той влиза в първата категория числа от 1 до 10. Числата от 1 до 10 представляват Божествения свят; от 1 до 100 – ангелския свят; от 1 до 1000 – човешкия свят. Ако някой човек в числото 5342 е двойката, това показва, че той е заел последното място на физическия свят, т.е. той е на опашката. Ако пък имате числото 2435, вие сте в началото на това число, на първо място."

...

"Казвам: Когато просякът скърби и плаче, разбирам. Но когато царският син скърби и плаче – не разбирам. Как ще си обясните скръбта на царския син и на царската дъщеря? Странно е как могат те да скърбят при приятели, при богатство, при удобства! Когато царските синове са недоволни, просяците са доволни; когато царските синове са доволни, просяците са недоволни. Законът в природата е такъв. Та и вие казвате, че сте Синове Божии, а при това скърбите и плачете, искате парички, искате богатства. Чудно нещо! Щом сте Синове Божии, всичко в света е на ваше разположение. Свободно можете да бъркате в касите, да взимате колкото пари ви трябват. – „Ама затвор има.“ – Щом има затвор, това показва, че сте на физическия свят. А на физическия свят никой не може да бъде царски син. Царският син е числото 10. Числото 10 представлява Божествения свят. Следователно, който живее в числото 10, щом слезе на земята, той първо ще уреди работата на другите хора, а после своята. Ето защо, той няма време да скърби и плаче за себе си. Човек плаче за себе си, а не за другите. Някой плаче, защото пръстът го боли, причинява му болка. Щом този пръст се смени с друг, и плачът престава.

Казвам: Ученикът трябва да изучава законите на живата природа, да знае какво да прави, как да разрешава задачите си. И млади, и стари, не се стремете към големите работи, но изпълнете малките задачи, които ви са дадени. Силата на нещата седи в приложението. Каквито правила са дадени в лекциите, приложете ги. Ако християните бяха приложили поне една част от правилата, които Христос им е дал, светът щеше да бъде друг, а не като сегашният. От всички се изисква приложение! И в тази лекция ви дадох три правила: правилата на десетте, на стоте и на хилядата. Вие трябва да оживите, да приложите тия числа в живота си. Числото 10 представлява Любовта, т.е. главата на човека. Засега главата разполага със 7 врати: 2 очи, 2 уши, 2 ноздри и 1 уста. Има още три врати, които някога ще се отворят, но засега Господ ги е затворил. Съвременните хора не могат да си служат, както трябва, със седемте врати, а какво ще бъде положението им, ако се отворят и последните три? Ще дойде ден, когато човек ще използва разумно и десетте врати на главата си. Това ще бъде, когато той живее в числото 10."

Малкият повод

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Сега, да се спрем върху значението на някои числа, за да изтълкуваме числото 38. Числото 1, т.е. единицата е причина на нещата; двойката е условие, а тройката – резултат. Тези числа имат приложение и в химията: числото 1 е киселина, двойката е основа, а тройката – сол, която се получава при взаимодействието на киселина и основа. Тройката в числото 38 показва, че преди три прераждания този болен е бил на земята, но е водил порочен живот и като последствие на неговия лош живот, волята му се е парализирала. Числото 3 е в зависимост от числото 8. Значи, между числата 3, 5 и 8 има известно съотношение. Единицата е причина на нещата, двойката е условие, тройката – резултат; после иде втора категория числа, в които се повтаря същото: четворката е причина, петорката – условие, шесторката – резултат; трета категория, седморката е причина, осморката – условие, деветорката – резултат. Значи, болният, който е лежал 38 години, е минал през двете категории: 1, 2, 3 – първата категория; 4, 5, 6 – втората категория; 7, 8, 9 – третата категория. Щом дошъл до третата, т.е. до последната категория, той влязъл в цикъл на лечението.

Такива категории различаваме и в човешкия живот. От първата до седемгодишната си възраст, човек се развива главно физически; от 7 до 14 години той развива сърцето си, а от 14 до 21 – ума. Затова, от окултно гледище, хората се делят на три възрасти: едни от тях са на възраст от 1–7 години, други са на възраст от 7–14, а трети – от 14–21 години."

" "Имаше някой си человек, болен от тридесет и осем години." Числото 8 е най-строгият съдия в света. Съвременната култура минава тази година през същото число. На очите си имаме пак числото 8. През това число трябва да виждаме нещата. Който гледа, боледува; който вижда, всякога е здрав. Числото 38 означава големи противоречия. Като съберете цифрите му, получавате 11, което число у евреите е така фатално, както за нас е числото 13. Сборът от единиците в числото 11 представлява борба между Доброто и злото. Наистина, като се съберат мъж и жена да живеят заедно, те започват да се карат, да спорят, докато дойде числото 3 – детето, т.е. резултат. Ако детето е момиче, майката е доволна; ако е момче, бащата е доволен. Като се роди второто дете, числото 4, настъпва равновесие в дома. Четворката е спасително число. Защо? Защото то представлява център, в който равновесието никога не се нарушава. За да се наруши равновесието, човек трябва да излезе от състоянието на покой и да влезе в движение. Докато е в течно състояние, водата е в покой, т.е. в равновесие. Щом се нагрее, тя губи равновесието си и се превръща в пара. В този момент, именно, тя се използва за работа. Понеже болният, който лежеше при къпалнята, беше изгубил равновесието си, трябваше да дойде Христос, да възстанови равновесието му с думите: "Стани, вдигни одъра си и ходи!" "

"Когато влезе в къпалнята, дето имаше множество болни, Христос спря вниманието си върху болния от тридесет и осем години. Защо този болен му обърна внимание? Защото числото 3 е символ на Сина, т.е. на Христа, а 8 – на Божествената майка. От Божествено гледище и двете числа са строги и взискателни. Тройката осмисля Живота, към който се стреми човешката душа, а осморката съдържа благоприятните условия, при които тя може да се развива сега и в бъдеще. Влезе ли в света, или в човешката душа, Божествената майка не съди, но постъпва строго, никого не извинява. Някой се извинява пред нея, че не може да направи това или онова. Можеш да го направиш. Стани, вземи одъра си и ходи! Одърът представлява къщата на човека, която е построил на чуждо място, дето с години стои и се кара със съседите си. Къщата е човешкото тяло. Ползвай се от своите условия за развитието си, не търси чуждите. Ако не си доволен от своето, и него ще изгубиш."

"Изучавайте законите на числото 3 – на Христа, т.е. на вашия ум. Изучавайте законите на числото 8 –на Божествената майка, т.е. на вашата душа. Изучавайте законите и на единицата, на Духа, Който е свързан с човешката воля. Само така човек може да бъде свободен. Следователно, свободен е онзи, който може да превръща отрицателните сили в положителни. Свободен е онзи, който може да омеси глината, да направи от нея грънци и да ги опече, без да се пукат. Свободен е онзи, който може да изправи живота си, а след това да помага на ближните си, да изправят и те своя живот."

Двата полюса

(Неделни Беседи, 13.10.1918 Неделя, София)

Редактирано от lokator

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз съм избрал числото 11, то е нещастното число в света. По-нещастно число от 11 за евреите нямаше. Числото 13 днес е нещастно за културния европеец: него мъчно можете да вкарате в някоя стая на хотела с номер 13. Защо е нещастно числото 11? Това число е без майка и баща в света, то е число на противоречия в живота. Защо съществуват противоречия в живота? – Има определена причина, по която те съществуват. И числото 4 е закон на противоречия, но по причина на правдата. В света има причини, които определят всяка дейност. Хубавите цветя не може да търсите зимно време, защото зимата изразява числото 4, а ще ги търсите в определено време, определен сезон на годината, т.е. в числата 1 и 2. Ако търсите разни видове плодове, ще ги намерите в определено време през годината – в числото 3. За всички проявления в живота също има определено време.

Аз съм избрал числото 11, защото кара хората да мислят. А това става, когато човек мине най-големи изпитания. Всички велики народи, с характер, са минали през най-големи изпитания, през огън и вода.

Трапезата на Новия Завет

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Отец и Син, това са числата едно и три. Като извадите единицата от тройката, получавате числото две – Божията Любов – майката на нещата. Това наричат в християнството Дух свети, т.е. вътрешната сила в човека, която пречиства ума и сърцето му.

„Всичко ми е предадено” – (от томчето с НБ „Все що е писано” изд 1942г.)

Беседа от Учителя, държана на 18 февруари, 1917 г. София.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Например, числото 18 е число на престъпника. То е образувано от 3X6. В Библията се говори за числото 666, което също има отношение към престъпността.

„Излязоха и завтекоха се”, 8 януари, 1920 г. София, т.„Да възлюбиш Господа”, 1946г.

Числото 12 е преобладаващо влияние на мъжкия принцип. Числото 21 е преобладаващо влияние на женския принцип

Единицата е преобладаващото влияние на мъжкия принцип. Двойката – преобладаващото влияние на женския принцип. Тройката пък е резултат от двете числа – от единицата и от двойката. Четирите е мъжкият принцип. Петорката – женският принцип. Шесторката е резултат на влиянието на числата 4 и 5. Седморката е мъжкият принцип, осморката – женският, а деветорката – резултат на тия две числа.

С десеторката започва нова епоха в света. Тук единицата се развива при нулата. Тя означава един нов закон. Вие трябва да знаете как се е развила единицата, първичната причина или първичният елемент, в който са били условията. Нулата, кръгът показва, че там е била скрита тайната. Той показва как се е развила единицата. Като разгледате микроскопическите животни, виждате, че те имат овална форма. Те се делят на две. Най-първо клетката се дели на две. После пак се дели на две. По този начин тя се размножава.

Алилуя

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Основната мисъл, която ще ви остане, е следната: Дръжте в ума си онази велика любов, с която трябва да изпълните Волята Божия! Да знаете, че Бог ни гледа чрез очите на всички хора. Всички очи на хората са очи на Бога, през които Той ни гледа. Това го имайте предвид. Всички очи на хората са очи на Бога, чрез които Бог ни вижда! И всички очи на растенията, на цветята са пак очи на Бога, чрез които Той ни вижда. Той ни вижда и през очите на ангелите. Вижда ни и през своите очи. Бог ни разбира много добре. Където и да сте, турете в ума си: "Гледа ме Господ!" И като те гледа Господ, да направиш най-хубавото, което можеш! (Учителя към една стара сестра:) Сега трябва да се подмладиш! Тебе трябва да те подмладим! Тя си пише сега, както децата пишат. Много хубаво! Геометрията изучава.

Редактирано от Таня

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Вие казвате: "Кажете нещо за Новата година." В Новата година крайната цифра 6 е нещастно число. Числото 3 е щастливо число, 9 е щастливо число и 1 е щастливо число. Следователно 1, 9, 3 са щастливи числа, а пък накрая е нещастното число. Ще започнете работата си добре и ще я свършите зле, ако не знаете как. Шестицата ще я направите тунел, и цялата година ще я направите тунел, за да преобразите мъчнотиите в благоприятни условия. Имате три щастливи числа и едно нещастно. Едно лошо дете между три добри. Гледайте да не правите следната погрешка. Имате един приятел и за пет пари разваляте цялото приятелство! Това е шестицата. Десет години сте водили приятелство и един ден заради една малка сделка, за 40-50 лева, се разсърдите и не искате да се видите – развалите приятелството! Това число сега е много любимо на учениците. Казва някой: "Шест му тури учителят." Българите са недоволни от ь (ер-малък), искат да го изхвърлят; но ъ и 6 си приличат: 6 е едно зърно, което е поникнало, израстнало. Нещастно е, защото за него трябва да се грижиш дълго време. И какъв плод ще даде, не го знаеш – едвам сега е покълнало. Затова е нещастно. Може би ще минат 5-6 години, ти ще харчиш за него – и на теб ти е неприятно. Като говорим за нещастно число, ... лошия човек го означават с число три пъти по 6: числото 666. Името на лошия човек в света е три пъти по 6. 3 х 6 = 18. Сборът 1+8=9. Но това са относителни неща. Човек трябва да разбира философията на нещата. Ако не разбираш тая философия, можеш да се заблудиш. Щом дойдеш до числото 6, обърни се към числата 1, 9, 3 – вземи и техния съвет, и като идеш при 6, трябва да знаеш как да му говориш!

Представете си, че един човек е построен на числото 6. Най-първо, този човек е крайно честолюбив. После, ако не знаеш да го погледнеш, ако го погледнеш малко накриво, не на място, 15-20 години той не забравя това. Затова, като идеш при него, ще бъдеш внимателен, ще му кажеш: "Имам всичкото уважение и почитание. Познавам баща ви и майка ви." На това число 6 по възможност не му ставай педагог, да го възпитаваш. Намажи го с масло отгоре и остави другите да го възпитават. А пък нашата реч е такава, че ние искаме да го възпитаваме. Числото 6 може да те одуши. Един англичанин имал една котка. Тя била толкова честолюбива, че искала само с нея да се занимават. Веднъж той направил една погрешка по отношение на котката и вечерта, като си легнал, тя го одушила – нищо повече! Лошият човек няма да си поплюе на ръцете, той ще те одуши на общо основание. Ще кажете: "Господ да ни пази." Докато употребяваш ума си, Той ще те пази, но ако не го употребяваш, Той няма да те пази. Умът ти е създаден, за да избягваш лошите условия на живота.

Има неща, които не искай да ги поправиш. Мнозина казват: "Този ред и порядък е лош." И да искате, не можете да го поправите. Не искай да оправяш света, защото този ред се дължи на хиляди минали поколения. Нека да се върнат те да оправят работите! Ние с бъдещите работи можем да се занимаваме, но настоящият порядък не е наша работа да го оправяме. Има закони, гласувани от камарата; законът не е лош – как ще го премахнеш? Трябва да дойде друга камара – да мине дълго време, за да се отмени този закон. Но в себе си ние можем да изменим нашия живот. Ако искаш да прогресираш, ти можеш да създадеш в себе си новите условия.

Сега вие имате стари религиозни вярвания за Бога. Ние мислим за Бога това, което не е. Ако не вършиш волята Божия, ако не си внимателен за Неговата воля в малките работи, ти не можеш да Му служиш. Ти трябва във всичко да си изправен спрямо Бога, в нищо да не противодействаш! Писанието казва: "Всеки, който върши волята Божия, е благоугоден Нему." Всички хора, които са богати, щастливи, са вършили някога Божията воля и като резултат на това сега идат богатството и щастието.

Източник: Лекцията "Като Добрия Син" от томчето "Към Извора", ООК, ХV г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Числото две представя Божествената майка. То е велико число. С него започва човешката еволюция. Чрез него ще познаете Бога. За това число и Мойсей не се е произнесъл. Това число представя втория ден от създаването на света. И Мойсей е премълчал за тоя ден, нищо не е казал. За другите дни е казано, че всичко, което Бог направи, е добро, но за тоя ден Мойсей нищо не е казал – нито добро, нито зло. Той е ден, в който доброто и злото се примиряват. Той е ден, в който омразата и любовта се хващат ръка за ръка. Той е ден, в който лъжата и истината заживяват заедно. Те се оженват. Знаете ли, какво значи, да се оженят лъжата и истината? Лъжата казва: От тоя ден аз ще мълча, ще говоря само истината. И омразата, като се ожени за любовта, казва: Отсега нататък аз ще любя.

Важно е, че числото 250 представя основен закон на Битието. Двойката представя принцип на Божия Дух, а петорката – принцип на човешкия ум.

Бог е говорил -НБ 09.11.1919

Редактирано от Klaudia

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Например, числото 18 е число на престъпника. То е образувано от 3х6. В Библията се говори за числото 666, което също има отношение към престъпността.

Излязоха и завтекоха се -НБ

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Какво означава числото 17? То е съставено от единица и седморка. Двете числа заедно дават осморка 1+7 = 8 – число на безконечността. Числото 17 ще дойде като Халеевата комета. Американецът казва, че няколко планети се събрали на едно място. Аз продължавам по-нататък. Тия планети се събрали на конгрес, да решават, какво ще стане с земята. Казват, че на слънцето ще се яви такова голямо петно, което и с просто око ще се вижда. Това петно ще създаде голяма магнетична вълна, която ще разтърси земята. Тая вълна иде за добро, зависи под какъв ъгъл ще удари земята. Ако ударът падне под прав ъгъл, земята ще отскочи, без да се засегне. Ако ударът падне под наклон, под остър ъгъл, земята ще се засегне малко. Това ще бъде масаж за нея, без да й причини някаква катастрофа. Ударът на магнетичната вълна ще се предаде на цялата земя. Той ще се почувства навсякъде като нов подтик. Тая вълна е жива, интелигентна, тя ще промени живота на хората.

Желая ви да възприемете тая вълна и да разберете нейния велик смисъл. Запазете разположението, което имате тая вечер, и си кажете: Разбирам, какво искат да кажат планетите Сатурн, Марс и Венера. Бъдете в размишление. Мислете за слънцето и за всички планети, които влизат в слънчевата система. Да изпаднете в дълбоко размишление, това значи, да получите Божието благословение.

Вървете без страх и без тъмнина, с обич и със светлина! Любовта изпъжда навън всякакъв страх. Знайте че няма да стане нищо лошо. Всичко ще бъде за добро.

Работи на лозето ми -НБ

Редактирано от Klaudia

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"6-те е принцип на илюзиите,

5-те е принцип на противоречията.

Колко е общият сбор от цифрите на годината 1932 ? - общият сбор е 14.

14 е число на самопожертване.

***

Никога не определяйте времето, понеже не знаете кога е щастливият момент.

Ако вземете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - кои са щастливите числа?

Човек е направен в шестия ден, значи е направен в деня на илюзиите. И от тогава до сега е все така.

Кои са направени в петия ден,

кои са направени в четвъртия ден, в третия, във втория?

В първия ден какво е направено?

Казвам: Има специфични числа.

Ако ти се съсредоточиш, трябва да знаеш числата към коя категория спадат,

с коя категория същества е свързано едно число, за да може да оживее в тебе.

6 - това е човекът. [Х^Х] - това е соломоновият знак. То е човекът, то е разумът.

7 е свещено число.

В седмия ден Бог си почина.

Тогава трябва да знае човек силата на седмия ден, силата на почивката.

Почивката винаги разбира едно изобилие. Почивката подразбира ден на любовта.

Това е седмият ден. Всякога разумното в света е почиване.

В шестия ден дойде разумният живот, формата на човека.

Съзнанието на човека да стане жива душа дойде в шестия ден.

Който разбира шестия ден, той има поляризиране.

В шестия ден се създадоха мъжът и жената."

Три пътя, Съборни Беседи, 29 август 1932 г., София

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега вие считате, че числото 24 е щастливо число. То е създадено от две числа, от две и от четири. Двойката е нещастно число, а четворката, четирите е щастливо число. Като умножите две по две, получавате четири. Да знаете правилно да умножавате две по две, това значи да знаете как да превръщате злото в добро. Това е цяла алхимия. Имаш числото две, не знаеш какво да правиш. Трябва да го умножиш само на себе си. Като го умножиш само на себе си, ще получиш числото четири. Четирите дава насока на човешката фамилия.

Иди повикай мъжа си

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В математиката като умножите едно число с единица то нито се увеличава, нито се намалява, остава едно и също. Единицата представя Божествения принцип, който нито намалява, нито увеличава нещата. Те си остават, каквито са. Значи 1 по 1 = 1, 2 по 1 = 2, 3 по 1 = 3. Обаче, като умножите 2 по 2 = 4, т.е. като умножите две жени по две, ще получите четири. Двойката е единственото число, което, умножено само на себе си и събрано със себе си, дава едно и също число: 2 плюс 2 = 4 и 2 по 2 = 4. Ето защо, когато българинът иска да каже, че даден факт е неоспорим, казва: Това е като 2 по 2 или 2 плюс 2.

Двете жени -НБ

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Две положителни рационални числа раждат едно отрицателно число.Единицата е положително число.Тогава 1+1=2.Двойката е отрицателно число.Следователно тия две положителни числа можем само да ги съберем, за да получим отрицателно число, но по никой начин не може да ги умножаваме.Например1.1=1.Обаче има и друг един закон:като съберем две отрицателни числа, получаваме едно положително.Например 2+2=4.Числото 4 е положително.Като умножим две отрицателни числа, пак получаваме едно положително:2.2=4.Следователно, ако искаме да получим полужителен резултат, трябва да работим с две отрицателни числа.Какво означава 2+2=4 или2.2=4?Като се съберат или умножат двама меки хора, дават числото 4.Ако съберете2 и числото 4, получавате 6Какво представлява шесторката?Тя е неутрално число, неутрална зона.Значи докато дойдете до неутрална зона в живота си,т.е. до състояние на примирение, най- първо ще минете през голяма вътрешна борба в себе си.Да кажем, че вие иската да извършите един преврат в себе си.В първо бреме вие сте активен, борите се.Значи събирате положителни енергии в себе си, докато получите от тях едно отрицателно число и се примирите.Казвате:"Има време, ще се постигне това нещо", и започвате да мислите.Числото 4 е число на мисълта.В процеса на мисленето превръщате положителните числа в отрицателни и отново започвате да действате

И тъй, за всеки човек е важно да знае в коя област на мозъка действат единиците, в коя- двойките, в коя -тройките и т.н.

"Време и сила"15.11.1925г.МОК

От числата какво може да извадите?Забелязали ли сте кои числа какво влияние имат в различните дни и часове?В дадения случй трите, тъй като е написано, то е процес на размножение.Спира се процесът на размножението.Тозе процес се обръща вътрешно.5+3 означава- от невидимия свят ви казват, че вие трябва да започнете да растете отвътре, а не отвън със събирането.Изваждането 9–4 четири, то е положително число, щом дойдете да разрешите един въпрос, ще бъдете тъй смели, че веднага да разрешите кармата си.Като дойдете до числото 9, веднага перота, плаща!Ще си плащате.9–4 Значи да ликвидирате всичките си сметки без да ви мръдне окото.

Второто2.4- едното е пасивно число, другото положително , умножават се.Значи двете в дадения случай означава онзи Божествен принцип, 4 пак е Божествено число, дадено, ще умножавате нещата, ще имате числото 8.Когато работите за една истина, не очаквайте бързи резултати, понеже ще получите числото 8.Числото 8, това е дългия процес на вечността.Когато боравите с истината, да нямате предвид тези материални дребнави работи, а с жест, тъй.Трябва да имате търпение.Тогава имате 8:2-показва същият закон.Тук процесът е обърнат.8:2 значи процесът на вечността, тоя дълъг процес, може да се ползваме от него, да делим, да даваме само когато работим по първия начин.Този е окултният урок, който може да извлечем.

"Изваждането"17.01.1926г.МОК

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×