Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало: Молитва: Молитва на благодарността, Песен: Бог е Любов, Молитва: Кратка молитва

Беседа: Талантите, 27.04.1914 г., цикъл "Неделни беседи", от книгата Ето Човекът

Молитвен наряд за край: Добрата молитва, Песен: В начало бе Словото, Господнята молитва

Преди беседата е добре да се прочете Матей 25:15

Какво трябва да разбираме под думите пет таланта, два таланта, един талант? Има три вида хора: едни, които отговарят на петте, други – на двата, а трети – на един талант. Сега, кои са тия на един талант? Те са ония, които живеят само за себе си. – „Да ядем по три пъти на ден, да пийнем, да си полегнем, за да ни стане тялото по-гойно и да се обличаме хубаво – ето затова – казват те – сме дошли на тоя свят.“ Те са хора егоисти, безплодни, безсеменни – хора с един талант. А кои са с два? Човек, който се е оженил, той е единият талант, а жена му – другият; събират се двама и спечелват още два таланта; раждат им се деца, стават четирима и казват: „Господи, ние използвахме двата таланта – отгледахме деца и спечелихме още два.“ То е в първия смисъл; във втория смисъл те са хора, които живеят за своя дом, за обществото, за народа. Ония, с пет таланта, притежават вече нещо повече – петте таланта съответстват на нашите пет чувства; значи хора, на които всички чувства – зрението, слухът, обонянието, вкусът и осезанието – са на мястото. Те са хора с прави съждения и заключения за всичко, що Бог е създал – разбират Природата, разбират нещата, разбират причините и следствията; те са учители на света, те живеят за цялото човечество."
Талантите

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ние трябва да си задаваме въпроса какво значи това „всекиму по силата“; то значи, че всеки от нас трябва да знае своята сила. Често хората казват: „Аз искам да имам по-големи дарби, по-големи способности.“ Хубаво, ако ти ония дарби, които имаш, не си използвал, не знаеш как да ги разработваш, кой ще ти даде повече? Всеки от нас има толкова дарби, че ако бихме ги разработили, те са достатъчни да създадат основа за пет таланта. А пет таланта малцина имат. Аз вярвам, че повечето от вас, които ме слушате тук, имате по два таланта; дори положително мога да кажа, че всинца имате по два таланта. Но ако превърнете тия два таланта в четири, ще бъде друго. А какво означава числото 4? Че трябва да намерите процеса на пречистването на вашия живот. Имате нужда от вода, но тя е мътна; нали трябва да намерите средство да я прецедите – ако я пиете с калта, ще ви повреди. Значи числото 4 е Божественият процес, чрез който нашите желания и мисли в този свят се прецеждат.

Аз ви казах, че вие имате два таланта; ще попитате кои са те. Вашият ум и вашето сърце – това са два таланта. ... Двата таланта – това са корените на нашия Живот. Под сърце трябва да разбираме корените на нашия Живот, а под ум – клонищата и листата отвън. Вие знаете, че в Природата съществува едно съотношение между корените и клончетата – на всяко клонче съответстват малки коренчета долу в земята и когато долу изсъхне някой корен, изсъхва горе и съответният клон. Законът, който трябва да спазвате, е този: да знаете, че ако у вас изсъхне едно желание, ще изсъхне непременно и една мисъл; ако изсъхнат две ваши желания, ще изсъхнат две мисли; ако изсъхнат три желания, ще изсъхнат три мисли, и един ден, когато вашите чувства се атрофират съвършено, ще изсъхнат всички клончета и вие ще се превърнете в човеци, които имат само един талант.

Цялостното впечатление с което останах от беседата е, че не е важно колко таланта има човек, а как ще ги използва. Трябва така да използваме това което имаме, че то да се умножи - това означава да се развиваме. В противен случаи и това което имаме ще загубим, ще се върнем пак в положението в което имаме само един талант. Човек не трябва да завижда на тези които имат повече таланти от него, защото дори и да има колкото тях, ако не знае как да ги използва ще ги загуби.

Да вземем човек, който има пет чувства – зрение, слух, обоняние, вкус и осезание; каква роля играят тия чувства в нашия живот? Те са петте врати, през които човек влиза в тоя свят, чрез които ние изпитваме Природата – пет области, от които можем да черпим богатства. ... Всяко наше сетиво съответства на една велика Божествена добродетел и всеки от нас трябва да наблюдава дали чувствата му са в хармония с неговото сърце, дали са във връзка с Истината. Ако погледнем на този свят, той е облекло на Истината; видимият свят е израз на Истината; във всеки лист, камъче, извор, скала има велики уроци, вътре са скрити велики знания. О, какви истини може Природата да ни разкрие!

Талантите

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Много силна беседа! Интересно как никой не ѝ е обърнал внимание? Ето притчата за талантите от Евангелието на Матея, гл. 25,ст 15-30. По-силните стихове:

15. и едному даде пет таланта, другиму два, другиму един, всекиму според силата; и веднага отпътува.

.....

18. а който взе единия талант, отиде, та разкопа земята и скри среброто на господаря си.

....

24. Пристъпи и оня, който бе взел единия талант, и рече: господарю, аз те знаех, че си жесток човек: жънеш, дето не си сеял, и събираш, дето не си пръскал;

25. и като се уплаших, отидох, та скрих таланта ти в земята; ето ти твоето.

26. А господарят му отговори и рече: лукави и лениви рабе! Ти знаеше, че жъна, дето не съм сеял, и събирам, дето не съм пръскал;

27. затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите, а аз, като дойдех, щях да си прибера своето с лихва;

28. вземете, прочее, от него таланта и го дайте на оногова, който има десет таланта;

29. защото всекиму, който има, ще се даде и преумножи, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има;

30. а негодния раб хвърлете във външната тъмнина: там ще бъде плач и скърцане със зъби. Като рече това, извика: който има уши да слуша, нека слуша!

Трябва да си призная, че стигайки до тази притча много пъти съм захвърляла Библията и съм си обещавала да се върна в лоното на атеизма B) . Особено лошо впечатление правят думите: господар, роб, талант (ТАЛАНТ — мярка за злато или сребро, един талант тежи 42,765; парична единица.). Но не бива да се забравя, че тази притча е разказвана преди повече от 2000 години и то пред евреите, хора трудно кланящи се на Бога, но на златния телец с удоволствие ;) . Ако на мястото на таланти, Христос беше поставил понятия като дарби или нещо друго от този род, на дали щеше да стигне до сърцата на слушателите му това, което е искал да каже.

А всъщност, какво наистина ни казва тази притча, която иначе е доста жестока. Особено за човека с един талант. Първоначалният ми въпрос тук винаги е бил – защо този човек е получил само един талант. Какво може да направи с този талант? Защо господарят е толкова жесток към него? Изобщо много въпроси, които обикновено са ме карали едва ли не да да отхвърлям цялото християнство. :(

Ето обясненията на Учителя:

. Сега може да си зададем въпроса защо на едного е дал пет таланта, на другиго – два, а на последния – един. Това случайно ли е, или е обмислено? В Природата всички неща, които Бог е създал, не са случайни – нищо няма случайно

Сега, кои са тия на един талант? Те са ония, които живеят само за себе си. – „Да ядем по три пъти на ден, да пийнем, да си полегнем, за да ни стане тялото по-гойно, и да се обличаме хубаво – ето затова – казват те – сме дошли на тоя свят.“ Те са хора егоисти, безплодни, безсеменни – хора с един талант.

Виждате, че християнството е една наука, то не е за забавление. И знаете ли каква наука е християнството? То е една велика Школа със своите отделения, класове, университети, академии и всеки, който идва да слуша в нея, трябва да разбира това, което слуша. Аз не искам хора с един талант, които са го заровили; в училището, в което преподавам, искам хора с два таланта. Защо? Защото не искам да си губя времето в безплодна работа. Бихте ли обичали да развъждате въшки или бълхи? Това са съществата с един талант. Всички паразити са хора с един талант – тунеядци, ленивци, които живеят само на гърба на другите, които ги очаква голямо наказание.

Талантът е всякога сила, внесена извън, която може да ни се даде и пак да ни се вземе. Талантите не може да бъдат никога притежание на човека, те са принадлежали и принадлежат само на Бога и Той ги дава и взема, според както ние постъпваме. Раждате се на Земята – дава ви два таланта и ви казва: „Работи! Ако спечелиш още два, ще ги умножа, ще ти дам пет, ще влезеш в Моята радост.“ Па дори когато ви е дал само един талант, и за него има място в света: ако такъв човек каже, че иска да спечели още един талант, ще се избави. И когато виждаме, че такъв човек прави усилия и страда, това показа, че иска да спечели още един талант; защото, когато човек страда, в него страда онова първоначално грешно същество, което има само един талант. Такъв човек трябва да мине от единицата, от своето аз, от своя егоизъм към Божествената Любов и самопожертването – човек, който има само един талант, трябва да се самопожертва, за да спечели два. Да обработите сърцето и ума си, това значи да имате два таланта, а пет – да развиете всички ваши чувства в съвършенство.

Задръжте тия мисли в себе си: ако Господ ви е дал един талант, молете Му се да бъде с вас и да ви даде два – там е спасението. Христос дойде да спаси света, да спаси повече ония, които имат един талант. Но знаете ли колко скърби Му костваха тия мързеливци? Много скъпо. Ако човек има един талант, оставете го на Господа; аз ви казвам: изпъдете го. Защо? Защото само Господ е в състояние да го излекува, да го спаси, вие не сте в положение да направите това. Като ви казвам: „Изпъдете го навън“, искам да му направите с това добро, за да намери Господа. Защото като се държи за вас, той никога няма да работи; като се намери изоставен, той ще се обърне към Господа и ще бъде спасен. Не му давайте да яде, нека гладува два-три-пет дена, нека се помъчи малко, какво има!

Както вижждате, аз се спирам върху най-тежките случаи - хората с един талант, :( Извинявам се за многото цитати, но съм подбрала точно тези в които се говори за този тип хора. Иначе беседата е доста голяма.

Има още нещо, според мен много актуално и си заслужава да бъде прочетено:

Нека приложим Христовото правило в обществения живот. Често ме питат защо България страда. Ами че вие поставяте начело на управлението за министър-председател човек с един талант и искате той да оправи България; че как ще я оправи? Този човек, както казва Христос, трябва да се смъкне и изхвърли вън. За поста министър-председател се изисква човек с пет таланта, не даже с два – хора с два таланта би трябвало да бъдат жандарми, войници. Офицерите трябва да имат по четири таланта, генералите и министрите – по пет, а за царете, които заемат най-високите места в държавата, трябват десет таланта. България страда, защото начело на управлението ̀и не се поставят хора с пет таланта – често са поставяни с един и след това ги викат и ги съдят; както виждате и сега ги съдят. Тия, които са крали, са глупави, но пък и ония, които са ги турили на власт, са още по-глупави. Един човек уславя негоден слуга и очаква от него добра работа, а после се чуди как не се е свършила работата. Трябва да се чудим по-скоро на господаря. И сега в България ние се нуждаем от хора с два, четири, пет, десет таланта. Имаме ли ги, ще бъдем пръв народ в света, не ще има мъчнотии и спънки за нас – дори всички държави да се опълчат против българския народ, няма да успеят. Тогава, аз ви уверявам, никакво нещастие не би ни сполетяло. Затуй молете се да се създадат такива хора. Те ще дойдат. Да турим тия таланти – два, четири, пет и десет – в работа.

Беседата е от преди почти 100г., 1914г., а като че ли става дума за днес.:)

Цитатите са от Талантите.

Редактирано от Ани

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×