Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Ани

Мисли от Учителя за цветовете

Recommended Posts

Питам: на какво се дължи този краен материализъм, в който човечеството се намира днес? Този материализъм се отразил и върху, науката, и върху религията, и върху обществено икономическия живот. Всички хора казват: пари, пари ни трябват! Причината за този краен материализъм се дължи на това, че светът е потънал в зеления цвят. Зеленият цвят е крайно материалистичен. Следователно, той е причина за съвременния материализъм. Един ден, когато човечеството излезе от този цвят, то ще влезе в синия цвят, който иде след зеления, според цветовете на дъгата. В развитието си човечеството е минало първо през червения цвят, после през портокаления, сега е в зеления, а след него ще навлезе в ясносиния цвят. Тъй щото бъдещият век е век на ясносиния цвят. И най-после човечеството ще завърши своето развитие на земята в жълтия цвят. Значи, всички съвременни хора са потопени в зеления цвят. И затова, за да измени състоянието си, човек трябва да излезе от този цвят. Зеленият цвят не е лош, но когато вземе надмощие над другите цветове, това се отразява зле върху човека.

„За тяхното неверие“, НБ, 9с, 2т

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

„За да напредва човек, той трябва да следва идеала на своята душа. Докато българката сама тъчеше платната си, в нея имаше идеал; откак престана сама да тъче платната си и започна да носи черни дрехи, и нейният идеал изчезна. Като наблюдавам дрехите и цветовете на дрехите, с които съвременните хора се обличат, намирам, че те не допринасят нищо хубаво. На някои хора, например не е позволено да носят черни дрехи. На други не е позволено да носят червени дрехи. Всеки трябва да знае, какви дрехи може да носи. Казвате, че има мода на дрехите, възприета от Париж, и вие ще се обличате според тази мода. Обаче, парижката мода не е меродавна и за природата. При сегашното развитие на човечеството, най-добре е хората да се обличат с дрехи, които имат меки, приятни цветове, за да се смекчават чувствата им. Цветовете на дрехите трябва да бъдат такива, че да задоволяват и самия човек. Мнозина носят връзки или дрехи с ярки, неподходящи за тях цветове, които се отразяват вредно върху тяхната нервна система. Носят ли дрехи с такива цветове, от тези хора не могат да излязат нито художници, нито музиканти, нито учени. Религиозните хора се обличат с черни дрехи, но работите им не вървят добре. Всеки цвят има свое предназначение, което учените хора знаят. Например, зеленият цвят е материалистически; червеният цвят е активен, той е цвят повече на животните; портокаленият цвят е на крайния индивидуализъм. Единствените цветове, които съответстват на сегашното развитие на хората са ясно-синия и ясно-жълтия. И затова, когато човек се чувства недоволен, нека обърне погледа си нагоре, към небето. Синият цвят на небето действа успокоително. Възприеме ли този цвят в себе си, той ще се домогне до онези вибрации, които носят в себе си живот. Тъй щото, аз говоря за цветовете не само като носители на известни вибрации, но и като носители на живот. Синият цвят внася в човека Истината. Тя пък тонира умовете на хората и ги прави свободни. Законът на свободата отваря сърцата на хората, разширява ги и дава простор на човешката воля. Истината дава тон на живота. Значи, между всички явление в живота има неразривна връзка.“

Из „Няма тайно“ – НБ, 17 март 1927 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Какво представя червеният цвят? Червеният цвят внася в човека живот, енергия и движение. Докато е под влиянието на природния червен цвят, човек е активен, буен, готов и за работа, и за бой. Изгуби ли този цвят в себе си, човек става пасивен и започва да философства. Той казва, че животът няма смисъл. Той става песимист. Защо? Защото червеният цвят в него е потъмнял.“

„Делата Божии“, НБ, София, 23.03.1930 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Здравето ти ще го добиеш от светлината. Малокръвен си, обикни светлината, обикни червения цвят. Като иде светлината, лесно е, който знае. Червеният цвят да личи. Той като дойде, освежава човека. Да кажем, ти си се обезсърчил. На тебе ти трябва синият цвят. Още като иде светлината, синия цвят да го видиш. Той е храна за твоето обезсърчение. Или умът ти е забутан, не можеш да мислиш. Тебе ти трябва жълтия цвят. Отдели жълтия цвят и го направи да грее за ума. Защото умът се храни със светлина. Ако ти не знаеш да храниш ума със светлина, ти не може да растеш и да възрастваш. Туй растенията го знаят. Сегашните хора, религиозни и светски, всички трябва да изучават тази наука. Умните хора трябва да се хранят с жълтия цвят, религиозните хора трябва да се хранят със синия цвят. Справедливите и работливи хора трябва да се хранят със зеления цвят. Онези, които искат мощност и благородство, трябва да се хранят с портокаловия цвят. Онези, които искат да бъдат здрави, да не боледуват, трябва да се хранят с червената светлина, трябва да се хранят с червения цвят. Трябва да се хранят с червената светлина, с портокалената светлина, с жълтата, със синята, със зелената, с тъмносинята, с виолетовата светлина трябва да се хранят. Това е едно меню от порцията. Във вторник – с червения цвят. В неделя – с портокаления цвят, а в другите дни, вие ще ги намерите. В сряда – с жълтия цвят."

източник

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Само Великото, Божественото Начало в човека е в състояние да раздвижи заспалите умове и затворени сърца.

Само тогава човек става мощен, готов на всякаква жертва, на всякаква милост.

Когато дадете път на Божественото в себе си, вие няма да бъдете облечени с черни дрехи,

но ще се облечете с дреха, съставена от седемте цвята на спектъра.

Червеният цвят е проява на живота;

оранжевият означава индивидуализиране на живота;

жълтият – проява на интелигентността в живота;

зеленият – стремеж към растене;

ясносиният –проява на вярата;

тъмносиният – придобивка в живота;

виолетовият – проява на силата в живота.

Цветовете на спектъра, събрани заедно, показват, че всички спорове и недоразумения между хората изчезват.

Белият цвят на светлината показва, че човек трябва да бъде готов да служи на Господа с всичката си душа,

без никакви външни правила и методи.

Всеки трябва да служи на Бога, както разбира, по вътрешен път, като децата.

Красивото в децата е това, че определят отношенията си към хората по вътрешното си разположение.

Днес хората се страхуват едни от други, изгубили са доверието си.

Едни други се убеждават в нещо, но не си вярват.

Когато иска да сподели убежденията си с хората, човек трябва да каже само това, което знае, което е опитал и в което вярва."

Проява и постижение на любовта, Съборни Беседи, 28.08.1938 г., София

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Учениците на Христа поискаха да. им даде вяра, и Той им отговори:

Ако бихте имали вяра, колкото синаповото зърно, бихте могли да местите планини.

– Защо Христос си послужи като символ със синаповото зърно, а не с друго някое?

– Защото синаповото зърно произвежда пришки.

Следователно, вярата на човека трябва да бъде толкова силна, че да произвежда пришки.

Питам: Вашата вяра произвежда ли пришки? – Не. – Значи, вярата ви е слаба.

Ако искате да усилите вярата си в положителен смисъл,

трябва да използувате сините лъчи на светлината – ясните, не тъмносините.

Те са в състояние да усилят вярата и да премахнат меланхолията в човека.

Когато не мислите право, наблюдавайте изгряването и залязването на слънцето,

да възприемете жълтите лъчи."

Бог е говорил, Неделни Беседи, 09.11.1919 г., София

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest devashaktika

"Вие виждате видимия човек. Голяма част от човека вие не виждате. Вие виждате неговата деятелност. А ако сте ясновидец, може да видите от добрия човек каква енергия, каква светлина излиза от него. Ако сте ясновидец, ще видите онзи човек, който мисли. Каква умствена светлина излиза. Един особен цвят имат хората, които мислят. От него радиира енергия. Ако тури ума си и мисли върху някое изобретение за въоръжение, от него излиза особена светлина, особен цвят. Ако бихте погледнали, ще знаете тогава, че един военен е запален с червен огън. Ученият е запален с жълт, златист цвят. Религиозният е запален със синкав цвят. А пък светията е запален със синя светлина. Един ореол навсякъде, една мека светлина. Имате същински характер. Като опитате, ще видите какъв е червеният, какъв е жълтият, какъв е синият, какъв е светлият. Казвам: Когато вие сте неразположени, червен сте. Когато мислите и пеете, и музика имате, жълт сте, златист. Когато сте набожен, филантроп, мислите за доброто на хората, вие сте син, син огън във вас има. А пък когато дойдете до Божественото, тогава имате благоприятна светлина, в която хората придобиват пълния смисъл. То е цветът на духа, на душата. Духът и душата са облечени като два полюса на Божествената светлина, меката светлина, която носи живот в себе си."

Анализи

3 лекция на Младежкия окултен клас,

държана от Учителя на 21 октомври 1938 г., петък, 5 ч. с.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Та, казвам, турете сега: Чисти по сърце.

Основният тон на живота се добива чрез чистотата, червеният цвят се добива чрез чистотата.

Никога не може да добиеш червения цвят без чистотата. Щом не можеш да добиеш червения цвят,

през целия живот ще бъдеш болен, лекарите няма да излизат от дома ти,

нещастията няма да се отделят, ако нямаш чистотата.

Чистотата е проводник на основния тон на червения цвят в света.

Червеният цвят носи онзи материал, от който се съгражда животът.

Сега този червен цвят, който виждате, той е сянка, не е червеният цвят.

Даже червеният цвят в дъгата не е основният червен цвят.

Основният червен цвят щом го приемете, всякога внася радост, светлина и сила;

той носи светлина, топлина и сила. Щом го схванеш, веднага чувствуваш, че си добил нещо.

Туй наричам Божията любов.

Божията любов щом докосне човека с най-малкия лъч, веднага внася светлина,

веднага внася чистота и веднага внася сила в тялото. То е основният тон, червеният цвят.

Този червен цвят си има един основен тон и щом вземеш тона, този цвят иде.

Вземете думата добър. Срещаш един човек, ще му кажеш: „Ти си добър човек.“

Щом му кажа „Ти си добър човек“, той ми услужва. Този знае основния тон.

Щом като чуе доброто и на туй добро отговаря, той е добър човек.

Щом виждаш един човек вещ в музиката, вярно взема тона.

Който не е вещ, ще проверява с камертона.

Основният тон, да го вземеш веднага, да бъдеш проводник."

Чистотата, Общ Окултен Клас, 17.06.1942 г., София

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Белият цвят показва щедрост, изобилието, туй, което дава.

Ти като даваш и се радваш на своето даване, то е белият цвят.

Това е същинският бял цвят.

И като вземаш, пак се радваш. То е същинският чер цвят.

Хубаво е да вземаш, ще се радваш.

Но като вземаш, ставаш тежък, опасно е да не потънеш в дъното на океана.

Всеки човек, който иска да се освободи от робството на живота, трябва да дава.

Всеки, който иска да се зароби, нека взема.

Във вземането трябва да бъде по-умен, отколкото в даването.

Защото вземането носи опасност.

Музикален живот

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Аз не съдя нещата, но само ги разглеждам. Показвам един червен цвят защо е червен. Показвам един жълт цвят защо е жълт, един син цвят защо е син. Аз не правя червения, жълтия, синия цветове. Пък един червен цвят е такъв, какъвто е направен от природата – чист цвят. Цветовете са в три октави, в три степени. В третата октава цветовете показват едно възвишено състояние. Най-хубавите чувства, най-хубавият живот, който човек може да има, то е червеният цвят. Онзи, красивият жълт цвят са най-хубавите мисли, които човек може да има. Синият цвят показва най-хубавата сила, която владее – може да я тури за добро на другите. Синият цвят не сте го виждали. Ако го видите, той е може би сто пъти по-красив, отколкото го виждате на небето. Ще го видите, блика, блика светлина, синкава светлина излиза. Тази светлина като блика, подбужда те да направиш добро. Трепериш да направиш добро и на най-малката мушица, радваш се, че можеш да направиш добро. Ако синият цвят не те стимулира да направиш добро, ако жълтият цвят не те стимулира да мислиш хубаво, да имаш най-хубавите красиви мисли, ако червеният цвят не те стимулира да приемеш най-хубавите трептения в живота, защо ти е този цвят?"

Връзване и развръзване

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Основният тон на живота се добива чрез чистотата, червеният цвят се добива чрез чистотата. Никога не може да добиеш червения цвят без чистотата.

Щом не можеш да добиеш червения цвят, през целия живот ще бъдеш болен, лекарите няма да излизат от дома ти, нещастията няма да се отделят, ако нямаш чистотата. Чистотата е проводник на основния тон на червения цвят в света.

Червеният цвят носи онзи материал, от който се съгражда животът. Сега този червен цвят, който виждате, той е сянка, не е червеният цвят. Даже червеният цвят в дъгата не е основният червен цвят. Основният червен цвят щом го приемете, всякога внася радост, светлина и сила; той носи светлина, топлина и сила. Щом го схванеш, веднага чувствуваш, че си добил нещо. Туй наричам Божията любов.

Чистотата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Белият цвят означава Доброто. Стремете се към белия цвят, за да се свържете с Доброто. Дето видите бял цвят – на цвете, на къща, измазана бяло, свързвайте го с Доброто. Така ще минавате от видимото към невидимото. Като видите някое бяло цвете, спрете се пред него и кажете: "Искам да бъда бял, добър и чист като това цвете." Мислете често за белия цвят, за Доброто и за Чистотата, за да се облечете в нова дреха – в дрехата на новия човек. Това е прост метод, с който можете да си помогнете.

Събличане и обличане

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ще ви задам следния въпрос: Защо цветята, които отглеждате в градините си, имат различни краски? Едни са червени, други – сини, трети – жълти, бели, розови. Според мене всяка краска е етикет, в който е скрито съдържанието на цветето. Като купувате нещо, върху обвивката на предмета поставят етикет за съдържанието на пакета. Същото прави и природата. Краската на цветето е етикет, на който е написано качеството на цветето, неговият произход, история на развитие; защо е слязло на земята, какво трябва да прави и как ще завърши живота си. Всяка краска на цветята има различно съдържание. Червеният цвят говори едно, синият – друго. Те имат противоположно значение. Цветята крият в себе си лечебна сила. Добре е малокръвният да отглежда червени цветя. Червеният цвят съдържа магнетична сила, която тонира нервната система на човека. Ако някой е обезверен и обезсърчен, да се заеме с отглеждане на сини цветя. Синият цвят ще му предаде излишната си енергия и вярата му незабелязано ще се усили

Ангелът отговори -НБ . Беседа от Учителя, държана на 5 юни 1921 г. в София

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ще кажете, че нашият салон е бял. Невсичко е направено от бяло. Бялото в себе си съдържа всичките цветове. Белият цвят съдържа червения, портокаловия, зеления, жълтия, ясносиния, синия, виолетовия и много други цветове. Цветовете, това е капитал събран.

Човек, който разбира, може да се ползва. То е етикет. Тъй както виждаме краските в природата, ако тази краска може да я направиш подвижна, тя може да ти бъде полезна.

Но ако дълго време гледаш жълтата краска, ще произведе болезнено състояние.

Ако дълго време гледаш червената краска, ще произведе болезнена активност,

а пък ако дълго време гледаш зелената краска, ще израснете толкова нависоко горе по върховете, ще започнат да съхнат листата, ще започнат да съхнат. Някой човек, казвате, че съхне. Много време гледал зеления цвят.

Казва: „Много съм нервен.“ Много дълго време си гледал червения цвят.

„Обезверил съм се.“ Дълго време си гледал синия цвят.

„Искам да се бия с хората.“ Дълго време си гледал виолетовия цвят.

„Какво трабва да правя?“ Ще ги събереш всичките цветове заедно, за да създадеш равновесие в себе си. От всичкото онова изобилие да даваш. Само даването ще те спаси.

Единствената похвала

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Страхът се дължи на отсъствието на сила, Когато страхът се проявява силно в някого, добре е той да възприема портокаловия цвят, като средство за балансиране на силите; с него той може да се лекува. Ако се страхувате вечер, денем гледайте да асимилирате портокаловите лъчи от слънцето и тогава страхът ще стане нормален, ще се превърне на благоразумие.

Вниманието, предпазливостта, благоразумието са контрасти на страха. Вие трябва да знаете, че живеете в свят, дето има противоположни сили, които са в разрез с еволюцията, с пътя, който следвате. Когато страхът е взел надмощие в човека, тогава той проявява конвулсии, неправилни движения ни ръцете, на краката. При това положение, ще регулирате страха с портокаловите лъчи. Страхът увеличава негативните качества на човека.

Противоречия в живота

Лекция от Учителя, 1-ва година МОК, 13 лекция, държана на 24 май 1922 г., 5 часа̀ следобяд, Витоша.

Редактирано от helen

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Запример, вземете синия цвят, вземете виолетовия цвят, вземете и розовия цвят.Ако ги изучавате по какво се различават синият от розовият?Синият цвят е сухо и хубаво време, розовият- влажно.Като погледнеш, небето е синьо, защото е сухо.Та казвам:Виждате един човек, който има розово лице-значи има повече влага в организма.Ако лицето посинее, това показва отсъствие на влага, и се явява болезнено състояние.Като посинее, изгуби своята влага.Следователно, синият цвят на физическото поле вредно действа, ако се пренесе от физическия свят в духовния, той означава чистота.Със синия цвят може да виждаш, небето ти ще бъде ясно.Ти със синия цвят може да бъдеш отличен астроном, да наблюдаваш звездите.При розовия цвят може да бъдеш отличен градинар, ще имаш достатъчно вода.Следователно, ако градинарят замени розовият със синия цвят, той ще фалира.И ако астрономът замени синият с розовия и той ще фалира.Често хората правят погрешки в своя избор.Някой, да кажем, иска да придобие в науката.Той не знае, кой цвят да привлече.Запример, ти искаш да бъдеш добър човек.Кой цвят трабва да привлечеш?Или пък искаш да бъдеш умен човек.Кой цвят ще привлечеш?-Жълтият цвят, който е в умствения свят, ако го пренесеш във физическия свят, означава известно болезнено състояние.Ако се пренесе в организма, разстройва черния дроб.Жълтият цвят усилва мозъка, разстройва черния дроб.Следователно много хора страдат от черен дроб, защото не мислят.Когато почне човек да мисли, мисълта е , която може погълне жълтия цвят от ума и да се тури на работа.

"Опорна точка"32 лекция на МОК 20.05.1938 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Колкото средата е по-рядка, толкова и цветовете, които минават през нея, са по-ясни, по-светли. Според средата, през която цветовете минават, се дават и техните тълкувания. За пример, когато средата е гъста, черният цвят подразбира живот, изключително егоистичен. Съществата от тази среда казват на човека: „Ти си роден, за да живееш, и то само за себе си." За червения цвят те казват: „Който ви се противи, трябва да му отмъстите. Щом дигнете червеното знаме, то означава война." За портокаления цвят казват: „Човек трябва да се индивидуализира, да знае, че ако на него е добре, на целия свят ще бъде добре; ако на него е зле, на целия свят ще бъде зле." За зеления цвят казват: „Човек трябва да бъде материалист, да събира материални богатства, защото всичко е в материята." Щом дойдат до жълтия цвят, те казват: „Човек има интелект, но трябва да го използува само за себе си. Всякакъв морал, наука, ще задържа за себе си. Колкото се отнася до другите хора, за тях може да се даде друго нещо." За виолетовия цвят казват:

„Като човек, ти имаш сила, но ще я държиш само за себе си, няма да я изразходваш за другите хора."

Това е тълкуванието на цветовете, но само в една от техните гами. Цветовете на дъгата във физическия свят, в астралния и в менталния се различават едни от други. Във всичките светове те са седем, но се различават по тоновете си, както се различават и музикалните гами. Човек трябва да започне от дъгата на физическия свят и постепенно да върви към по-горните гами, за да схване цветовете във всички прояви. Дойде ли до причинния свят, там цветовете имат най-нежни тонове и естествено, незабелязано се преливат един в друг.

По-напредналите същества пък дават друго тълкувание на цветовете. Според тях червеният цвят символизира живота, даден от Бога. Портокаленият цвят означава индивидуалността на човека, която трябва да се посвети за служене на Бога, за служене на цялото човечество. Зеленият цвят означава растене и развитие. Човек трябва да се развива, да работи за своето повдигане и усъвършенствуване, а същевременно да помага и на своите ближни. Жълтият цвят изразява човешката интелигентност, която трябва да се предложи в услуга на човечеството. Синият цвят – служене на истината. Виолетовият цвят определя силата на човека, употребена за благото на всички хора. Тъй щото голямо е значението на цветовете и тяхното приложение, но само за онзи, който ги разбира. За пример много болести могат да се лекуват с цветовете. Една болест може да се лекува с червения цвят, друга – с жълтия, трета – със синия, с портокаления, със зеления, с виолетовия и т. н.

"Доброто сърце"-лекция ООК

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Какво е имала предвид природата, когато е създала очите?Къде се получава образът на предметите в окото?В жълтото петно на ретината.Изучавайте влиянието на цветовете върху очите.Правете опити с различни цветове, да видите какво е влиянието на всеки цвят поотделно.Запример първия ден наблюдавайте влиянието на червения цвят, втория ден- на портокаловия цвят и т.н.Същевременно е добре да проследите влиянието на различните цветове през различните часове на деня.Сутрин -от четири- пет часа около изгрев слънце, около обяд-от единайсет- дванайсет, и след обяд от четири- пет часа.Добре е за тази цел да си служите със стъклена призма.Такава призма, която разлага слънчевите лъчи, съществува и в човешкия мозък.Който е развил в себе си тази призма може да се лекува с нея.Ако гърлото ви боли, вие може да отправите към него портокаловия цвят.След известно време вие ще почуствате пане малко подобряване..Човек може да се ползва не само от цветовете на спектъра, но и от неговете светлинни лъчи.

И тъй, преди да е заболял още, човек може да се лекува с цветните лъчи.Седемте цвята представят седем разумни свята, които изпращат на земята по един цветен лъч.Седемте цвята пък представляват слънчевия спектър.Колкото по- силен е цветът, толкова по- близо до нас е светът, който изпраща този свят.От цветовете на дъгата може да познаем към коя област се движим.Колкото повече се отдалечаваме от един свят, толкова повече и цветът на този свят отслабва.Колкото повече се приближаваме към даден свят, толкова и неговия цвят става по- силен.Кой цвят преобладава на земята?Зеленият цвят.Всички същества на земята са потопени в зеления цвят.Същевременно ние сме свързани с всички планети и слънца,, които са и съществата, които ги населяват.Светещата раса обаче представя същества, които са творчески.Те творят, съграждат вселената.За нашето зрениете са невидими.

И тъй, започнете ли да изучавате цветовете, запример червения цвят, изучавайте го не само като впечатление, но като символ, който ви се изпраща от един разумен свят, да го разгадаете.Съществата, които изпращат живот на земята, изпращат червения цвят, именно като символ на живот.И червения цвят, от своя страна е съставен от седем цвята с различна интензивност на вибриране и с различен брой вибрации.Човек с добре развито око може да различава седем краски на червения цвят и разумно да се ползва от тях.Тези краски са негативни и трябва да се превърнат в положителни.Те представляват написана книга, която трябва да се разгадае.Който може да раздели седемте краски на червения цвят една от друга и да използва всяка от тях според нейните качества, той ще се почувства напълно ободрен.Червената светлина се препоръчва за малокръвни.

Влияние на цветовете 02.05.1926 МОК

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Ако вземете червения цвят от гамата на светлината, тя е първата основна гама на живота.Тя е гама на движението.Червения цвят е цвят на движението.Щом дойде живота и ти трябва да му дадеш.Тогава животът, който е влязъл, ще си поправи път и вследствие на това се зараждат всичките противоречия.Ако вземете портокаления цвят, то е гамата, която индивидуализира.Ако искате правилно да индивидуализирате, трябва да разбирате портокаления цвят.Ако не знаете да пеете, според законите на светлината, вие не може да се индивидуализирате.Ако искате да растете, имайте зеления цвят.То пак е музика.Светлината е по- висша музика.Понякой път аз обичам да слушам светлината.Като пея много хубави тонове има.Слушам тоновете на светлината.Някой път и вие трябва да слушате тоновете на светлината, за да разберете какво нещо е музика.Светлината е музика, музика на ангелите.Ако вие бяхте развили ясновидство, като изпеете"до", щяхте да видите един цвят, като изпеете"ре", друг цвят, като изпеете "ми" - друг цвят.Като изпеете цялата гама, ще видите цялата цветна гама.Колкото по-правилно изпявате тоновете, толкоз цветовете ще бъдат по- ярки, правилни.Колкото по- неправилни са тоновете, и цветовете ще бъдат неправилни.Цветовете ще съответствуват на пеенето ви.Вие някои не сте пяли.

Вътрешна светлина08.10.1937г."Възможности в живота" МОК1937-1938г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Човек, който не може да оцени една краска, който не може да оцени червената краска, който не може да оцени портокалената краска, зелената , жълтата краска, синята краска, тъмно синята и виолетовата краска, той в новото учение не може да влезе.И човек, който не може да вземе основния тон на червения цвят, той няма да има ясна представа какво нещо е любовта.Човек, който не може да вземе вярно тона, портокаления тон в музиката и да го вземе правилно, неговият индивидуален живот правилно не може да се развива.Човек, който не може да вземе правилно тона на зеления цвят, той богат никога не може да бъде и здрав никога няма да бъде.Човек, който не може да вземе основния тон на жълтия цвят, той умен не може да бъде, художник не може да бъде, поет не може да бъде, философ не може да бъде.Той може да бъде един обикновен камък, който се търкаля по планината.Човек, който не може да вземе основния тон на синия цвят, той набожен не може да бъде и религиозен не може да бъде.И право понятие за Бога не може да има.Човек, който не може да вземе основния тон на тъмносиния цвят, той не може да разбира дълбините на живота, и онзи, който не може да вземе основния тон на виолетовия цвят, той никога господар на себе си не може да бъде.

Основните тонове 25.07.1937г."Рилски беседи "Лъчи на живота" 1937г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Когато дадете път на Божественото в себе си, вие няма да бъдете облечени с черни дрехи, но ще се облечете с дреха, съставена от седемте цвята на спектъра. Червеният цвят е проява на живота; оранжевият означава индивидуализиране на живота; зеленият – стремеж към растене; жълтият – проява на интелигентността в живота; ясносиният –проява на вярата; тъмносиният – придобивка в живота; виолетовият – проява на силата в живота. Цветовете на спектъра, събрани заедно, показват, че всички спорове и недоразумения между хората изчезват. Белият цвят на светлината показва, че човек трябва да бъде готов да служи на Господа с всичката си душа, без никакви външни правила и методи. Всеки трябва да служи на Бога, както разбира, по вътрешен път, като децата. Красивото в децата е това, че определят отношенията си към хората по вътрешното си разположение.

Проява и постижение на любовта

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Например, светлината, която човек възприема от слънцето, произвежда седем процеса в човека. Но тези процеси се разбират само от разумните хора. Само те знаят, че светлината е съставена от седем различни цвята: червен, портокален, жълт, зелен, син, тъмно-син и виолетов. Всеки цвят е свързан с известен род сили в човешкия организъм. Червеният цвят е свързан със силите на сърцето, портокаловият – със силите на ума, зеленият – със силите на волята, жълтият – със силите на душата, виолетовият – със силите на духа. Светлината говори на човека едновременно на седем различни езици. Значи, всеки цвят на Светлината има специфичен език. Който разбира тия езици, той е здрав, учен, силен. Който не разбира тия езици, той не може да се ползва от тях, вследствие на което няма никакви постижения. Животът започва с червената светлина. Като не разбират езика на червената светлина, хората се спират главно върху яденето. Цял живот те изучават науката за храненето, но не могат да дойдат до дълбокия смисъл на тази наука. Те ядат и пият, и като се нахранят, благодарят. Които разбират езика на червената светлина, благодарят, преди да са се нахранили. Портокаленият цвят учи хората да дишат правилно. Които не са разбрали езика на портокалената светлина, цял живот дишат, но нямат големи постижения. Които са разбрали смисъла на науката за дишането, те я свързват с правото мислене и се радват на големи постижения. И тъй, който разбира законите на светлината, той благодари, преди да е ял, преди да е получил нещо. Той обича да благодари, преди да е получил нещо, преди да са свършили някаква работа за него.

Беседа Възможности на любовта

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Белият цвят е символ на щедрост; той дава всичко. От научна гледна точка, всички цветове — бял, червен, жълт, син, зелен са отражение на нещо. Черният цвят е цвят на пресищане. Той съдържа всички цветове, но ги задържа само за себе си, нищо не дава. Затова, който ходи в светлина, той върши Божията воля. Който ходи в тъмнина, върши своята воля. Той всичко взима и го задържа само за себе си.

 

Казано е: "Светлината свети в тъмнината и тъмнината я не обзе." Голямо е богатството на светлината, затова тя щедро дава. Така тя се освобождава от товара, който носи. Като видяла, колко е голямо богатството на светлината, тъмнината се отказала от това богатство. Тя искала да го завладее, но не могла, затова се казва, че тъмнината не могла да обхване светлината. Всеки, който завладява, носи нещастие за човека. Всеки, който освобождава, носи щастие. Щастието на човека е в свободата, а нещастието — в робството; щастието е в любовта, а нещастието — в омразата; щастието е в знанието и светлината, а нещастието — в невежеството и тъмнината.

 

Любов и приравняване

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Вижте пеперудите, птиците, колко са разноцветни. Пеперудата е облечена с пъстра, разноцветна дреха и по цели дни хвърчи, радва се на Божия свят. Някои хора се обличат със светли, а други – с тъмни дрехи. Белият цвят означава щедрост. Добре е скъперниците да се обличат с бели дрехи, да станат щедри. Анемичният трябва да се облича с червени дрехи. Той трябва да вземе червения цвят от цветята, а не червената боя, с която бояджиите си служат. Най-красивите краски ще намерите в растенията. Растенията представят най-великата художествена изложба. Те представят страници от великата Божествена книга.

 

Нови пътища

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×