от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

А

Аарон

– Всеки е Мойсей и Аарон, т.е. душа и дух, така човек ще избави себе си. Ти знаеш

Авденаго

– Живее на земята, а четвъртият е този, който иде сега отгоре. Огнената пещ

Абцес

– Ако си направил една погрешка, имаш един абцес в себе си, който трябва да пробиеш. Жлебът

Аврам

– Приятел на Бога. Пасха Господня

Авраам

– Човек на абсолютната вяра. Разумното сърце

Автомобил

– В духовно отношение всички тези, които се возят на автомобили или файтони, са деца. Трябва да слязат и да ходят пеш. Доброто семе

– Това, което виждате отвън и наричате човек, е неговият автомобил. Подмладяване

– Всяко нещо, което пристига с трен, с автомобил, е нереално, всяко нещо, което пристига без трен, без автомобил, е реално. Реалното в света иде по същия начин, както Христос се яви на учениците си след възкресението. И рече Бог

– Вашите приятели от невидимия свят ще дойдат или на кон възседнали, или на файтон, автомобил или аероплан. Те ще спрат пред къщата ви, ще слезнат от автомобила си, а вие ще познаете по цвета на автомобила кой е ваш приятел. Седем кошници

– Този път, по който минавате, трябва някой да ви преведе. Той до едно място е много хубав да вървиш с кола, но от едно място ще изчезнат автомобилите. Двете фази в пътя на ученика

Агне

– Агнето означава огън, който чисти живота. И когато казват, че Христос е агне, това означава, че Той е Божественият огън, който пречиства човечеството. Трапезата на Новия Завет

– Старостта е агнето, което трябва да пожертваш за Господа. Няма да ви остави

Адам

– Означава червен човек, в когото Бог е вложил Духа си – Атма. Петте постижения

– Адам роди своя пръв син Ева. ???

– Изпъждането на Адам и Ева от Рая е процес, през който всеки човек трябва да мине. Служене, почит и обич

Адат-Махри – виден поет. Идат дни


Адита – първоначалната субстанция на мъдростта, от която произтичат всички неща. Защо твоите ученици ядат и пият?

Аероплан

– Аз нося новите аероплани. Качете се на тях. Това е новото учение. Реалността в живота

– Защо човек слиза на земята, на физическия свят? – За да придобие свободата си. Това се постига чрез ограниченията. Понеже физическият свят ограничава всички същества, човек изучава ограниченията, които среща на пътя си, и така преустройва организма си и се освобождава. Това не се постига в един живот. Какво правят инженерите и техниците, които строят автомобили, параходи и аероплани? Те вземат под внимание всички ограничения, които ще срещнат на пътя си. Само така те могат свободно да се движат с изобретенията си. И човек е подобен на автомобил, параход или аероплан. Щом е така, и той се натъква на ограничения, които трябва да има пред вид. Светът на ограниченията

Азбука

– Животинското царство е писмеността, с която си написан. Растенията, въздухът, водата, светлината, всичко, което съществува, това е азбуката, с която ще изучаваш Божествената мъдрост. Причина на страданията. Любов, разумност, истина и доброта???

– Задачата ви е да попаднете на място си като буквите от някоя азбука. Четирите положения

Аземфо – той е принадлежал към тайна школа на Бялото Братство от Вавилон. Дъще Сионова

Азман-Бера – Адепт. Просете, търсете и хлопайте

Азман-Тура– Велик учител на Бялата Ложа. Прави правете Неговите пътеки!

Азот – Който съдържа повече азот, в него се проявява разумното начало.

Актьор – ако сте слаб, вие сте на сцената, актьор сте. Противоречие и благо Всички играете чужди роли. Славата човеческа

Акула – лошите духове са големи сомове, акули, китове. Среда и условия

Алхимик – човешкият Дух.

Амоняк – някои идеи са толкова силни в света, както амонякът може да те повали на гърба ти и да изгубиш съзнание. Постигнати резултати

Амрихори – сега минаваме през царството на Амрихорите, а съвременните хора ги наричат Амери. Искайте, търсете, хлопайте!

Ангел

– Под ангел разбирам моята светла мисъл. Разрешаване на мъчнотиите

– Явяването на Ангел Господен при човека означава пробуждане на висшето съзнание у него. Призови Симона!

Анзохер

– Да разрешиш закона на безразличието. "Анзохер" - мисли право. Музикален път

Анмру-Мура – велик адепт. Две думи

Апио – светия на древността в Африка. Да възлюбиш

Арфа

– Арфата е вашето сърце, струните са вашите мисли, а ръката, която ще минава по струните – вашата воля. Музика и работа.

– Обществото представлява многострунна арфа, в която всеки човек е една обтегната струна. Ханизе

– Ще обтегнете добре струните на своята арфа и ще свирите на тях като внимавате да не скъсате струните. Ще свирите ту с едната, ту с двете ръце, ще ги кръстосате. Свиване и разширяване

– Добрите хора се наричат свирещи арфи, от които при най-малкото докосване чувате да се разнася Божествено дихание. Иди повикай мъжа си!