от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Ц

Цар

– Бащата е цар, майката е царица.

– Когато Любовта действа в тебе и царят на гости ще ти дойде.

– Под думата “цар” се разбира човешкият дух.

Царска дъщеря

– Душата е царска дъщеря, заобиколена от слуги, придворни.

Царски син

– Царски син, който има знания. Бог.

– Всеки човек представя царски син, в който са влюбени двете дъщери на богатия баща. Едната представя земния живот, другата - небесния.

Царство Божие – всички хора, които са се освободили разумно от мъчнотиите.

Цвете

– Когато нарушиш една добродетел, в невидимия свят едно цвете изсъхва, като я поправиш, се появява.

– Който носи откъснато цвете, той живее по стария морал. У вас има благородни желания, мисли и чувства, които са в положение на откъснати, захвърлени и умрели цветя. Трябва да ги съживите, а не да ги хвърляте. Път, постлан изключително с цветя, е път на заблуждения. Синьото цвете казва на човека, че вяра му е нужна, жълтото – че трябва а мисли, червеното – че трябва да има любов в сърцето си. Човекът, когото ти обичаш представлява цвете, което ти поливаш. Допуснете, че сте едно благородно цвете в гората и се намирате между други не толкова благородни цветя – магарешки трън, хмел и други подобни. Вие като растете с тях ли ще се занимавате или със себе си? Цветята представят човешките мисли и чувства, които се поливат от извори и поточета.

Цветя

– Бих желал като влеза в градината ви да видя всичките цветя на мястото си. Това значи добродетел.

– Откъснати рози, цветя са на скръбта

– Тия откъснати цветя са отделните стихове от Писанието. Те трябва да бъдат живи и всяко посадено в саксийка.

Цвят – душата е ангелският свят в човека, който се изявява като цвят на дърво или растение.

Целуване

– Който приложи туй учение тъй, както ви казвам, аз ще го целуна.

– Този човек трябва да ви целува, който стои на по-ниско стъпало в своето развитие. Онези, които са готови, ще се целуват по права линия. Целувката подразбира възвишеното, красивото, което човек търси в живота си.

Целуването на ръка означава обещание, че ще изпълним волята на Божия.

Целувка – когато искаме да се свържем с Божествения свят, ние си служим с целувката.

Център

– Центърът означава една велика идея, която е започнало Битието.

– Истината е в средата, в центъра.

– Човекът е същество с два центъра. (рис. кръг с център А се пресича с кръг с център B като пресечните точки DC са съединени с права)– единият се е проявил навън във формата на жена, а другият - във формата на мъж. Когато те се стремят един към друг, образуват права линия. CD показва посоката, по която се движи духовният човек, АВ - физическият човек. Отношението на всяка точка от окръжността към центъра е отношение към Бога. Отношението на всяка точка към други точки от окръжността е отношение към ближния.

– Вярата в Бога е център, който трансформира човешките мисли и желания.

– Стремете се към Христа като към център.

– Този човек, който иска да бъде в центъра, трябва постоянно да дава.

Циганин – вземам думата “циганин” като прозвище на пропаднал, на ленив, лъжлив човек. Страдате ли, в ръцете на циганина сте, който ви чисти и калайдисва отгоре.

Циганка

– Когато циганката дойде при вас, приемете я. Тя е скромно облечена. Ако я приемете, тя ще отвори дисагите, ще извади охлюва и яйцето и ще започне да гадае. Циганката представя от една страна вярата в човека, а от друга - науката.

Цигулка – цигулки са хората с по 4 струни и чакат някой да дойде да свири. Вашето тяло.

Цирей

– Голямото богатство, което не знаеш как да използваш. Да дойде хирург да го разреже.

– За човешкия ум циреят е препятствие, което трябва да се премахне. Напаст.

Църква

– Излизат от църквата всички, умират хората, остава само тази жена – блудницата. Най-честната, благородна душа, която доведоха при Христа беше тази блудница. Под “църква” в Евангелието се разбира онази свещена Ева. Тази църква, която е на земята, Евангелието я нарича “блудница” Църквата, това е Любовта. Душата на човека е неговата църква, а духът е свещеникът, който служи. Докато обича, докато е щедър, услужлив, доволен, човек е в църквата, в Божия порядък.

– Под “църква” разбирам едно живо същество, което мисли и чувства, има воля. Вратите й трябва да бъдат отворени, кандилата запалени. Божественият Дух, който работи. Новото.

Цъфтене – младият цъфти и връзва.