от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

О

Оазис – чувствата могат да се уподобят на оазис, в който блика живот.

Обвивка – човек е обвит с три обвивки.

Облак – Облаците на небето са човешките желания, които могат да засенчат слънцето. / Който живее в нечистота, той замъгрлява хоризонта на своето небе, както облаците скриват слънцето от погледа на човека.

Облечен – да се раждат облечени; Облечете се в Любовта.

Обличане – първо трябва да се роди животът, т.е. човек да се облече.

Обувки – Сега, като ви говоря, аз ви кроя обуща. Краката на всички хора не са еднакви, всички нямат еднакви разбирания. Специфично всеки трябва да има хубави обуща на краката си, да е доволен. Някой път зависи от хвашите чорапи. Ако са направени за тънки копринени чорапи ще ги носиш с такива, а ако са за дебели вълнени – с вълнени ще ги носиш. Вие трябва да имате правилни възгледи. / Когато мразиш някого, ти го поставяш в тесни обувки и го носиш в сърцето си.

Обут – Иска ли да бъде добър, праведен, човек трябва да бъде обут. Който е добре облечен и обут, е учен човек

Обут – при новораждането краката трябва да се обуят, ще почувствуваш, че си облечен с най-хубави дрехи; обуйте се в Добродетелта.

Обуща – ще си оставиш обущата вън.

Обяд – четенето на нещо аз уподобявам на това, когато някой ваш приятел ви даде един безплатен обяд или една закуска. Размишлението е един Божествен обяд. Всяка глава в Писанието е един вкусен обяд, с който можете да се нахраните. Ще дойде ден, когато Христос ще покани всички хора на угощение и на стола на всекиго ще тури това, което той е пожертвал за Бога и ближните си.

Овен – овенът символизира човешката глава, т.е. ума на човека.

Овца – да се разврати едно чувство, значи един вълк да задигне една овца.

Овце – овцете развиват смирение и самопожертване в човека; означават щедрост.

Овцете представят всички ония души, в които живеят духовете и както овцете ни дават мляко и вълна, душите дават на човека необходимите мляко и вълна, вашите нисши чувства.

Овци – вашите хубави мисли и желания са вашите овци, които трябва да пазите. Ако знаете как да ги пасете, ще ви донесат големи богатства.

Овчар – овчарят, това сте вие, овцете са вътре във вас. Ако сте праведен овчар, никой вълк не може да нападне овцете ви. Който иска да стане ученик, трябва да е минал през овчарството, да е носил овчарска тояга.

Огледало – да обичаш, значи всеки ден да се оглеждаш в огледало. Любовта е огледало.

Огледало – мъжът и жената са огледала, в които човек може да се оглежда, да види своето вътрешно отражение – мирът.

Оголяване – представя смяна на един възглед с друг. То е промеждутък. Колкото повече оголява човек, толкова по-красив става.

Огън

– Всякога, когато се минава от едно състояние в друго, то е голям огън; Мъчнотиите в света са материали, които трябва да се турят в огъня, да гори човек отвътре.; Огънят в света, това са греховните състояния в света, на които човек се натъква.

– Излезете ли от зданието, което гори, трябва да знаете, че никой не може да ви прободе с нож. Гневът е запаленият огън в огнището. Ако умеете да запалите този огън добре, да се стоплите на него, да си сварите чорбица, той има смисъл. Но да духате този огън, да напълните очите си с дим и пепел, този огън не е на мястото си. Потоп от огън иде. Който не е учил да се завие на пашкул, той ще се опърли от огъня, а някои ще изгорят. Който има пашкул, ще мине огъня, ще излезе и ще започне новия живот. За предпочитане е човек а има свое огнище, свой огън, отколкото да ходи по чужди огнища. Дом, в огнището на който огънят не гори, е изложен на вътрешни разногласия и недоразумения. Когато отидеш да работиш сред хората за разпространение на новите идеи, ще си служиш с огън – това значи да носиш Любовта в себе си. Като идеш някде, ще намериш дръвца, ще ги запалиш. Отвънка имаш условия, а възможностите са вътре в тебе.

– Като наблюдавате човека с неговите съвременни разбирания, може да се уподоби на огъня, който гори.

– Като поканя някога на гости, наклаждам огън и почвам да се разговарям с него. Ако седне и почне да се грее, той е умен, но ако вземе дилафа и почне да бърка в огъня, няма да го бъде.

– Когато дойде Христос всичко ще се превърне в огън и всички хора ще се стопят.

– Любовта е огън, трябва да те стопля, а не да те изгори.

– На грешните хора огънят е слаб. / Ще ви полея с малко газ и ще драсна една клечка кибрит, ако се запалите и изгорите, не сте съвършени, ако не изгорите – съвършени сте. / Когато съзнанията на всички хора се пробудят, светът ще се запали от четирите си краища. / Да се гневиш, това значи да кладеш огън. / Страданията са огън в живота, през който всеки човек минава. / Огънят в човека представя неговата мисъл. / Терзанието, което усещате, е огън. / Огънят е Любовта, която ще запали сърцата на хората.

– Символ на живота; Отец е първичният огън.

Огърлица – трябва да издирите къде има някоя паднала душа, да купите нея и всичко около нея, да ги поставите на огърлица или на пръстени. Бижутери трябва да бъдете.

Океан – днес всички хора минават Великия океан на живота. Щом го преминат, ще стъпят на Божествената земя – Обетованата земя, ще се върнат у дома си. Всички минаваме през океана и като стъпим на брега, ще се заемем с направата на нов кораб, който ще ни потрябва за второ пришествие. Когато се говори за великия океан на живота, разбират се всички девствени сили, събрани в човешкото сърце.

Окисляване – докато човек се окислява, докато се тревожи, процесите на неговия живот не са организирани.

Око – движещото се око – това е душата на всеки човек; това е Истината.

Окови – дето влезе любовта, оковите падат от краката на затворниците и те излизат на свобода. / Когато човек започва да мисли само за себе си, това е дрънкане на неговите букаи. / Букаите са мъчнотиите, през които човек минава.

Окови – скръбта, страданието е малко облаче, което носи влага всред радостите на живота.

Октопод – съмнението може да се уподоби на охтопод, който се забива в краката на човека.

Олтар – ако дойде някой ангел на земята, трябва да има поне един олтар за него. Вие трябва да приготвите този олтар в самите вас. Щом ангелът принесе своята жертва, той ще влезе при вас и ще започне да говори.

Опасан – опашете се с Истината.

Опашка – опашката е жената, т.е. онзи член от общия организъм, който свършва работата.

Операция – да критикуваш, значи да правиш операция, абцес на човека.

Операция – изповедта е хирургическа операция, разрязване на този цирей, който предизвиква скръбта.

Опрашване – един ден овцата ще стане наследница на човешката раса. Когато хората се преселят от Земята, ще станат овци. Само ученикът може да стане овца, но не и обикновеният човек. Хората губят най-породистите си овце – най-красивите си чувства.

Оране – да ореш, значи да си разумен. Преди тебе никой не трябва да е стъпвал на мястото, дето ще ореш и сееш. Колкото плитко хората разработват земята, толкова плитко разработват и мозъците си. Земята трябва да се обърне на дълбочина 60 см.

Оране – днес трябва да се учим как да орем земята, че да дадем по-вече жито; мисленето.

Оране – страданието е подобно на изораването на една нива. / Хората за изорана земя, в която каквото се посее, такова ще израсне.

Орех

– Без Любовта човек е празен орех.

– Празните думи са костеливи орехи, които хората гледат само отвън. Непотребните неща ще окапят така, както зелената черупка на орехите. След нея трябва да се махне твърдта, за да дойде ядката – живота.

Ориз

– Оризовата чорба представя символ на новото хранене. Тя е чиста, идейна храна.

– Щом плодът ти е ориз, ще те турят на ниско място, в блатата.

Орифил – един от великите ангели на небето.

Оръжие – Като воюваш с хората и теглиш куршум, да не изгубиш своя мир. Трябва да бъдете добре въоръжени.

Освобождаване – онзи, който те люби, той ще те освободи.

Оси – мисли, които постоянно нападат човека.

Ослепяване – трябва да имате смелостта да забиете пръстите си в очите на вашите погрешки, на злото във вас, че то да ослепее.

Основа

– Любовта е основа на живота.

– Мисълта е основа, върху която ти сам като зидар ще градиш твоето здание.

Остров

– Вярата е островът. Там като стигнеш, ще си починеш.

– На земята ние сме на един малък остров. Докато човек не е свързан с Бога, той се намира в положението на пътник, изхвърлен от морските вълни на някой остров.

Отваряне – отварянето е завършване.

Отец – онизе, от когото сме изледли; Мъдростта.

Отрова

– Всяка отрицателна мисъл и желание са отровни вещества, които човек трябва да знае да обработва и да използва за храна. Да се занимава човек с погрешките на хората, това значи да се трови.

– Омразата е отрова; Грехът е отрова.

Охлюв

– Всеки човек, който не иска да страда, той е в положението на охлюв.

– Той е завит спиралообразно. Дава представа за създаването на света. Когато охлювът е празен, животът е спрян, работите на човека не вървят добре. Символ на живота. Щом извади калта от охлюва, работите на човека тръгват напред.

Оценка – Ако ученикът прави погрешки, учителят го наказва със слаби бележки. / Ако не говориш, чувстваш и мислиш добре, единица ще имаш. / И петицата е хубава бележка. Добрият ученик получава 5 и 6. / Слабите бележки показват, че човек върви по стария път. / В закона на природата щом те скъсат на един предмет, турят ти единица. / В Божествения свят човек може да мине от един клас в друг само с 10.

Очи

– Връзването на очи подразбира, че човек не иска да се смущава от външния свят.

– Онези, които са останали с отворени очи в техните домове, има спорове. Известни хора са слепи за злото, а други не са. Затварянето на очите е почивка, отварянето на очите е работа. Онези, на които очите са близо едно до друго, обичат да се вглъбяват, да се занимават повече със себе си, отколкото с външния свят. Колкото по-голяма е зеницата на окото на животно или човек, толкова интелигентността му е по-малка. В духовен смисъл отварянето на очите означава “пробуждане на човешката душа”. Който никога не се спъва в живота си, той има здрави, нормални очи, който се спъва, той има слаби, анормални очи. В живота очите ни всякога трябва да бъдат отворени. Има късогледи и далекогледи в мисълта и чувствата си. Това са анормални състояния, които трябва да се изправят. Ако някой гледа отрицателно на нещата, нека дойде някой да го жилне по окото, да гледа положително на всичко, което го обикаля. Който не знае как да гледа, погледът му е страшен. Люспи имате на очите си.

Очила – Ако имаш много мисли и желания, ще мязаш на старите хора, които имат много очила. Ще имате сега направени очила от стъкла, които са излезли от фабриките на Любовта.