от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Г

Гадове и птици (библ.) – всичките стремежи и ламтежи на човешкия живот; страсти. Газ – мислите и чувствата на повечето от съвременните хора мязат на задушливи газове, които непременно ще ви уморят.

Гайда – не ти се яде, ще свиеш гайдата си, стомаха, ще я туриш под мишница, ще тръгнеш. Когато се натъкне на някакво неразположение, човек е в положението на надута гайда. И светът може да се уподоби на гайда.

Галилея – възвишеното, разумното, Божественото в човешката душа. / Разумният човек живее там.

Галилея – ние сме Галелияни, сега навлизаме в този разумен живот.

Гара – И рано като идеш, и късно като идеш в невидимя свят на гарите глобяват. То е до един вътрешен морал.

Гарванът представлява светския живот.

Генерал – светиите са сега духовните генерали.

Глава – главата означава Мъдрост; Голямата глава представя човешката лакомия. Ти, щом мразиш, с главата надолу си обърнат, който е с главата нагоре – обича.

Глава – нима, когато вашият мъж се е развратил, не му е отрязана главата? Отрязана е.

Глави – когато човек не иска да служи на Господа, това показва, че има две глави.

Гладен – всички, които трябва да вярват, са гладни хора, а които не трябва да вярват са сити; който е гладен, след половин час ще имате или закуска или обяд. / Всички недоволни хора са гладни.

Гладуване – това са непостигнати желания.

Говедо – “го” и “веди” – знаеш ли да говориш разумно?

Години – ако сте на 20 години (І год.) ще се учите да впрягате воловете, да орете нивите си, на 30 г. (ІІ год.) стоката ще теглите на везни, кой е взел повече, кой по-малко, ако сте на 40 .(ІІІ год.), дърводелец трябва да станете, да правите четвъртити врати, ако сте на 50 год. (ІV год.) може да станете шивач. Тия занаяти са почтени и в духовния свят. Личастите на цялото в себе си, човек влиза в закона на съвършенството и става възрастен, на 33 години. / Всяка година във Великата Окултна Школа се състои от 25000 години. / В духовния свят някои са на 5 години, други на 10, на 15, по-горе от 33 г. няма да срещнете нито една душа. Ако една душа е живяла 25000 г. на земята, като влезе в духовния свят, тя ще бъде едва на 5 г.. / 2500 г. е крайният предел на прераждането.

Години – намери

Години – до 33 г. е младостта, от 33 до 66 г. е старостта. Човек живее около 66 години.

Гол – да разкриваш недъзите на хората, това значи да рисуваш тяхната голота. / Голяма загуба е да оголее човек. / Човек, който живее в Бога, не може да ходи гол. / Гол и бос означава човек без знание. / Докато се обличате за хората, те да ви харесват, вие сте голи.

Гол – вътрешната голота подразбира греховността у човека. Ние не трябва да бъдем голи, всички трябва да бъдем облечени.

Гол – който иска да се домогне до Истината ще оголее, т.е. Ще съблече старите си дрехи и ще облече нови./ Оголяването е състояние.

Голям – в астралния свят ти си грамаден, не си тъй дребнав, както си тук. Ако съберете всички физически хора на земята, ще направите един астрален човек, като съберете всички астралци в едно, ще направите един умствен човек, като съберете всички умствени хора, ще направите един причинен човек.

Гора – като говорим за мъжа и жената, имаме предвид отношения между гората и полето. / Когато горите изсъхват, изворите се пресушават, напусни тази местност. / Добрите дела представят горите в човека. / Добродетелите в морално отношение представят нещо, подобно на растителността. / Първото нещо, което се изисква от всички добри хора е да насаждат гори. Студеното сърце показва отсъствие на гори. / Ако един студент се явява на изпит по висш анализ, ще се намери в положението на онзи, който минава през гъста гора.

Гора (библ.) истинският поклонник няма да се кланя нито на тази гора, т.е. на знанията, къщите, богатствата на хората, нито на този град на човешките учения. / По-добра гора от това да бъдеш между хората, няма.

Гора – невежият е гъста гора, в която всичко можеш да намериш; Мъчнотиите в живота.

Гора – щом живееш заедно с Бога и в гората няма да се луташ.

Гора (библ.) – стабилен човек, на когото може да се разчита. / Това е животът между хората.

Горене – ако срещнеш Христа, ще се запалиш от четирите страни и ще гориш като запалена свещ. / Посветеният не гори. / Окултният ученик не изгаря.

Горене – праведните ще горят, ще се стопят и ще се пречистят, а грешните ще горят, ще изгорят и на сгурия ще станат.

Господарят е човешката глава, онова, което върши за тялото.

Гости – Христос като взе камшика в храма, изпъди ги, нищо не остана от старото в него. Като вземеш камшика в себе си, всички неканени гости ще ги изхвърлиш във външния свят.

Гостилница – ще дойдете в моята гостилница, ще си събуете обущата и ще си съблечете дрехите и аз ще ви дам нови обуща и нови дрехи, ще ви дам по една целувка, ще ви нахраня, сам ще ви прислужвам. Щом не сте готови да ядете от яденето, което гостилничарят ви предлага, не трябва да влизате в гостилницата му. Животът представя гостилницата, в която човек влиза дза се нахрани и излиза.

Гостилничар – Под „гостилничар“ разбирам човек, който върши работата си с любов. Той може да бъде учител, проповедник, съдия и др. / Отношенията между гостилничар и клиенти са отношения на любов на физическия свят. / Ако старият не е използвал старините си както трябва, той е гостилничар, обран от разбойници.

Готвач – да си готвач, значи да се гневиш.

Готвач – Учителят е един готвач, който е длъжен да има около 10-12 тенджери, за да приготви храна на децата си. Той ги запитва: “Какво искате да обядвате днес?” Той им сготвя, сипва на всяко дете в паницата му и оставя децата сами да се хранят.

Готвене – служенето на Бога е да готвиш като гостилничар, без да се интересуваш кой влиза и кой излиза от гостилницата.

Готвене – щом обичаш един човек, непременно ще му готвиш.

Град (библ.) – известна философия, кабалистични учения, които хората не са учили.

Град – Наука е необходима за създаването на градовете в човека. / (Исая 66) – Градът представлява материалния свят.

Градина

– Разумността е една градина, насадена с различни дървета и за да видя дали си разумен човек, ще прегледам дърветата, които си посадил, имат ли гъсеници или нямат. Ако са чисти, разумен си.

– Ученият е изкуствено обработена градина.

– Човек може да се уподоби на градина.

- Тия "небесни градове" имат отлични градини.

- Докато нямаме правата мисъл, нашата градина ще бъде суха. Като дойде правата мисъл, водата ще протече през нея, пътят ти ще бъде покрит с цветя и плодни дървета.

- Всеки човек трябва да има една градина, за да види как растат растенията. И какъвто е той такива ще бъдат и растенията, и неговите домашни животни.

- Като погледна кой да е човек, аз си го представям като плодна градина, насадена с най-доброкачествени плодни дървета, обкичени със сладки зрели плодове. Между тези дървета виждам едно светло същество да се разхожда, обиколено с животни, както Адам и Ева се разхождали из райската градина. То е Божественото начало у хората.

- Човешката любов е градина с хубави ароматни цветя, с чисти извори. Който влезе в нея, той се упоява от силната миризма на цветята и остава там като мисли, че е в рая.

- Градина, посадена с доброкачествени плодни дървета, с богата добре обработена почва, но поставена на безводно място е човек, в сърцето и душата на който няма любов.

- Един човек с хубаво настроение считам, че е една прекрасна градина.

- Ученикът не трябва да е зеленчукова градина, защото ще дава временно продуктите си.

- Градината е човешкият ум.

- Царската градина представя рая. Пътят за рая е през училището.

- Доброто представя градина със зрели сладки плодове.

- Когато красивото и великото в човека изникне и започне да расте, във вашата градина ще започнат да растат круши, ябълки, сливи, грозде, портокали, мандарини и вие ще продавате от тях. Като дойда в градината ви, ще желая да си купя от вашите плодове. Ако 1 кг. струва 50 лв., аз ще ви дам 100 лв.

- Братският живот представя градина, в която има хиляди първокачествени плодни дървета.

- Да обичаш другите, значи да сееш хубави плодни дървета в твоята градина. Ако градината ти не е заградена, всички животни, които те заобикалят, всички, противодействащи на твоето развитие, сили ще влязат в градината ти и ще изядат всичко.

Градуси – изпитанията са градуси, които показват докъде си стигнал в своето развитие.

Градуси – колкото нещастието е по-голямо толкова и отклонението от Бога е по-голямо. Ъгълът на отклонение може да бъде 10º, 20º, 50º и т.н., като дойдеш на неутралната зона, ще бъдеш на правата линия.

Грамофон – не ставайте грамофони. Пазете се от правилата на стария живот, които са вече изтъркани грамофонни плочи. У човека, както и у грамофона плочите всеки ден се менят, вследствие на което и той се мени. Ако човек не промени разбиранията си, ще бъде една грамофонна плоча.

Грамофон - човешкият език е като иглата на грамофона, често както иглата се притъпява, така и човек става груб.

Греда – всички отрицателни качества – това са съборени греди вътре във вашето здание – тялото ви.

Греда (библ.) закон на противоречие. Гредата е придобита от един алчен и користолюбив живот.

Греди – ако можете да се ползвате от старото, не го събаряйте, обаче ако сте недоволни от старото, разрушете го, хвърлете настрана старите греди, заместете ги с нови и започнете да градите.

Гроб

– Това тяло, в което сега седиш, е един гроб.

– Човек сам по себе си е един затворен гроб.

- Това са ограничителните състояния, в които се намираме.

- Мнозина от вас сте заровени в гроба и пъшкате под него. Дигнете плочата на вашия гроб и излезте вън!

- Вие сте в гроба заради стария живот - лъжата. Докато е в стария живот, човек е в гроба.

- От гроба на всеки едного ще се вдигнат запечатаните плочи и той ще си подаде главата и ще каже: "Учителю Благи". Това е възкресението.

Гробове – спасението ще дойде, когато изчезнат гробовете. / Служенето на личността е да стоиш в гроба.

Грозде – зрънцата на гроздето представят сили в природата, които трябва да се трансформират.

Гръб – в ангелския свят, които са от различни категории домове, са обърнати с гърбовете си. Щом видите гърбовете на хората, ще знаете че те са от различна категория.

Гръб – в духовния свят само като си обърнеш гърба към едно същество, ти вичи си сгрешил.

Гръб – от 8000 години всички безобразия, които човек е видял, са сложени на гърба на жената. Всичко това трябва да се изчисти, докато открием жената като скъпоценен камък. / За ученика е привилегие да види гърба на своя Учител.

Гръбнак – търпението представлява гръбнака в човека. Изкривеният гръбнак е изкривеният ум на човека.

Грънчар - хората са грънчари, защото мислите, чувствата и желанията, които цял ден формуват, те ги изнасят на пазар. Вие мязате на фабриканти, които произвеждат много стока, но стоката им няма пазар. Пръстта е хубава, но майстор трябва за това гърне. Христос е този майстор.

Гълъб – благодари на гълъбчето, ако може да ти донася радостни вести. / Крилата на гълъба представят вярата на човека, който разбира законите на природата и работи с тях.

Гълъб – символ на чистота; духовният живот.

Гърбавицата означава неправи мисли, чувства и действия.

Гърло – засъхването на гърлото означава, че мисълта е засъхнала.

Гърне – като греши човек гърнето му се напуква. Едно гърне за помия и сто гърнета за чиста вода ви трябват. Ако имате 100 за помия и 1 чисто – на крив път сте.

Гърне – лошите, отрицателни мисли като счупени гърнета нямат приложение в живота, обаче трупат данъци, които трябва да се плащат. / Ангелът гледа на грешните хора така, както грънчарят гледа на своите недобре изработени грънци. Отделя здравите грънци от счупените, които не стават за работа. / Гърнето представя външната форма на човека. / Ако гърнето се удря в камъните, непременно ще се строши. Не удряйте главата си в законите на разумната природа. / Човечеството е едно раздробено гърне на милиони части. / Човекът е гърне, което трябва да се опече добре, за да не се пука лесно. / Тия гърнета, които отиват на небето, представят напреднали души. За останалите гърнета дохождат обикновени хора да ги употребяват за домашни нужди. / Много пъти вашите гърнета са пълни с непотребни неща, ще ги обърнете надолу с устата и ще ги изпразните. / Тялото на човека е гърне, което му е дадено за работа.

Гъсеницата – старият живот.

Гъсеници – очистете плодните дървета от всички гъсеници, мушички и микроби, които влизат под кората им и страданията в света ще изчезнат.

Гъска – в колкото и дълбока вода да влезе, като намаже перата си с мас, гъската никога не потъва.