от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

М

Магаре – ако отиваш на гости на своя приятел, ще слезеш от магарето, защото е непочтително да влезеш с магарето в дома му. Нисшия човешки инстинкт, упоритост. Върви ли магарето пред камилите, и ти върви, не бой се. Остане ли магарето зад камилите и ти се обърни назад. Който греши, е магаре. То е символ на греха.

Магаре – голям философ, “Маг” “ха” “рец”.

Магаре – ослето е емблема на едно същество, което е и горделиво и тщеславно.

Магаре – под “магаре” разбирам доброто.

Магаре – символ на човешката упоритост.

Магаре – Христос влезе в Йерусалим на ослица. Не можа ли без нея? Вие можете ли да влезете във физическия свят без тяло?

Магаре – Христос възседна магаре и с това искаше да каже две неща: първо – искаше всички негови ученици да бъдат проповедници, както магарето реве навсякъде; второ – Магарето, което означава животинския елемент в човека, да се подчини и управлява. / Който иска да разреши бъдещия живот, не трябва да бъде магаре. / Щом си недоволен от живота, ти си в пътя на магарето. / Лука Х – Това осле е едно свръхтяло. Вас ви трябва муле и вино. И когато отидете в този свят, трябва да имате двете монети. / Искате ли да вкарате магарето в обора, хванѐто го за опашката. Натъкнете ли се на някое неразумно желание в себе си , хванѐте го за опашката да започне да мисли.

Магдалина – това е пробуждане на човешкото съзнание, когато човек е живял в греха и се събужда, решава да живее по Бога. И всеки може да бъде Магдалина.

Магнит – сложете доброто като магнит в една своя мисъл, то ще събере около себе си всички останали мисли.

Мазилка – външната любов, с която се женят сега хората е като мазилка, днес измажеш къщата, но утре мазилката пада.

Мазилка – красотата, старостта, младостта – те са мазилки, които един ден ще паднат.

Май – който е в месец май, трябва да бърза да създаде своите органи.

Майка – вашата майка е вашето висше съзнание, вашата душа.

Майка – Всеки, който ви направи добро, може да се нарече „ваша майка“. / Духът и душата представят бащата и майката на детето, т.е. на човека.

Майка – имате две майки – две идеи в ума – за Господа и за дявола.

Майка – под „майка” се разбира Господ, Любовта.

Маймуни – изостанали хора от човешката еволюция.

Мария – всички онези, които са готови заради Любовта да издържат всички страдания.

Мария – Небето, жената, която разваля и чисти.

Мария е доброто.

Марс – свят на желанията.

Марс изкарва говедата на паша.

Марта – земята.

Маска – когато не обичаш някого, той е като маска за тебе.

Маслина – дивата маслина (библ.) – животинското в нас, старият човек на греха.

Масло – доброто, което правите ще се разлее на глравата ви като масло.

Матей – щом чуете “Матей”, ще кажете: “Идвам, Господи”. Станал е вече Матей, само си трие очите. У някои е оживял, раздвижил се е.

Математика – в духовния свят си служат с висша математика. Символите са математически знаци на висшата математика.

Машинист – Духът е машинистът на трена. / Ако машинистът е пиян и не може да управлява спирачките, тренът ще излезе от релсите.

Мед (метал) – вие ще се учудите като видите, че само отгоре сте били калайдисани, а отвътре сте направени от бакър, мед, която може лесно да се окислява и се превръща в отрова.

Меркурий е детска планета, на нея хората се учат да ходят.

Месо – да не ядем месо, това значи да не се удоволстваме. / Да одумваш някой, волска пастърма на някой стар вол глождиш. / Да говориш лошо между хората, това е месоядство. / Лошите мисли, чувства и постъпки са миризмата на месото. / Под „месо“ разбирам всички нисши мисли и желания в човека.

Месоядец – всеки, който престъпи великия Божи закон на Любовта и Мъдростта е месоядец.

Мехри-Мехру – ученик в Египет

Мехур – договорите, които двама души си дават тна земята са сапунени мехури. Колкото сапуненият мехур може да живее, толкова и обещанията на тези хора ще се реализират.

Мечка – ако ти си от праведните, мечката ще седне пред краката ти като котка, ще те погледне в очите и ще каже: „Можем ли да живеем като братя?“ Ти ще я погалиш по гърба и след това ще се разделите. / Голямата скръб, това е мечката в гората. Ако мечката само те търкаля да те укроти, ти си придобил нещо ценно. Ако те нарани, счупи кост или те ухапе, ти не си от напредналите ученици. / Ако си свързан с Бога, мечката ще дойде пред нозете ти без да ти причини никаква пакост. / Болестта е както когато ви гони насън някоя мечка. / Сиромашията е мечка, която може да оплюе човека, но може и да го възнагради.

Мечка – ако мечката ни оплюе, нищо не ставаме, ако ни обърне гръб и избяга, пак нищо не струваме, но ако дойде срещу нас и ние я погладим, а тя ни се усмихне, ето къде е Любовта.

Мечка – акумулатор на известен род енергия в природата, символ на енергия, здраве, сиромашия.

Мечка – вие създавате вашите мечки, малки или големи. Може да направите едно престъпление и мечката да ви гони, и то не една, а две, три и много мечки.

Мечка – всяка една опитност, това е мечка

Мечка – не можете ли да се справите с мечката и трябва да се катерите по дърветата, има още да работите. Ще срещнеш мечката и ще я помилваш. Щом си с Бога, тя ще коленичи и ще ти каже: “Аз те познавам”. Страхува ли се човек от нещо, все едно , че е срещнал мечка по пътя си. Символ на големи страдания, кит изменят направлението на човешката мисъл. Ако окултен ученик срещне мечка, ще коленичи и усърдно ще започне да се моли на Бога. Ако ви срещне мечка и ви наплюе, значи да ви постигне някакво нещастие. Мечката изразява грубия живот, който наричаме черен труд. Мечката в живота представя Съдбата.

Миене – всякога, когато се миеш, то е едно състояние.

Милиони – петте милиона са дарбите и способностите, които Бог е вложил в човека.

Минало – противоречията, страданията, несгодите, съмненията, завистта, омразата в живота – това е миналото на човека. Минзухар – представя твърдост, електричество, бодрост. / Символизира Мъдростта.

Миризма - Който излезе от дъното на ада, дълго време ще мирише както онзи човек, дето е прекарал времето си в кафене, дето пушат тютюн.

Мисах живее в сърцето ви, ще го търсите в астралния свят.

Мистик – човек на Любовта.

Митар – митарите и грешниците представляват старото училище, Мойсеевия закон.

Митница – а то дойдеш до края на живота си, там има митница и митничари, те ще ни съблекат по всички правила.

Митница - туй, което носим, в смъртта ще мине през митницата. Грешникът носи много куфари, а праведният носи едно малко куфарче и някои малки пособия и да му ги вземат, казва: “И без него мога.”

Митница – целият свят е една митница и всички хора са чиновници в нея.. Но всеки сам по себе си и той е митар, в него постоянно влиза нещо.

Млад – вие не сте млади. Младите моми и момци не са от този свят. Те са ангели от небето.

Млад човек – който е готов да служи на Бога

Млад човек – съзнанието на който е едва напъпило; развързан човек.

Младоженек – идването младоженека, това е новораждане

Младоженец – да си младоженец, значи да развиваш ревността.

Млекопитаещо – онзи материалист човек, който е потънал дълбоко в ядене и пиене.

Множество – разбира се раздвояване в живота.

Мода – всяко влюбване е мода, която минава и заминава.

Мойсей е идея, която представлява видимото, материалното в света. Той представлява всички съвременни учени хора, художници, музиканти, учени и поети.

Мойсей – на планината трябва да бъдете. Там ще дойде Мойсей, ако постъпите като него ще ви заровят някъде и гробът ви никой няма да го знае.

Молитва – да се молиш, значи да изправиш погрешките си. Молитвата е дишане на ума.

Молци – лошите мисли и чувства, които хората хранят.

Мома – в красивата мома е дявола, в скулестата – Христос; човешкото сърце; едно желание

Мома – животът без Любовта е една хубава мома, окичена с всички красиви неща. Ако съм мома, ще ходя в дом, където има само една мома. Любовта е красива мома, облечена в светли дрехи, препасана със златен пояс и дето мине все добро прави. Човешкият разум, който мисли добре, е красива мома.

Мома – момата е символ на онзи Божествен живот, на божествената Истина. / Отношенията на любов между мома и момък са отношения в чувствения свят. / Красивата мома между двама момци, сте вие между два идеала. / Момата символизира Душата. Страданието представя грозна мома, а радостта – красива.

Момък – ако съм момък, ще ходя в дом, където има само един момък. Красивата мома и красивият момък, които срещате са израз само на Любовта. Отношенията на любов между мома и момък са отношения в чувствения свят.

Момък – в красивия момък с мустачките, там е дяволът, а в грозния – Христос; умът. Монах – един народ, това е един магнит, материален магнит.

Море – аз наричам съвременният живот едно бурно море, при което пишем все любовни писма, обещания, но никой не е направил това, което е трябвало.

Море – когато в Писането се казва да не любите Света, то е защото го разглеждат като море. Искате ли да пиете от водата на света, непременно трябва да я дестилирате. Любовта между две??? души, която се е приготовлявала от 2-3 хиляди години насам, може да образува голямо море, в което ти ще искаш да плуваш със своята лодка. Бих искал когато морето е тихо и вие да сте тихи, и когато морето е развълнувано вие пак да сте тихи, да устоите срещу вълните. Тия са солидни мисли. Светът е море, в чиито води можеш да преседиш най-много 12-20 мин. и веднага след това да излезеш на брега да се изсушиш.

Море – който има в себе си една безсмъртна идея, мяза на човек, качил се на скала сред бурното море и седи там тих и спокоен, незастрашаван от морските вълни. / Опасно е човек да се разхождза по бреговете на духовното море, да не го уловят преждевременно и да не може да се върне на земята. / Морето представя човешкото сърце. Широко трябва да бъде морето. От всички се изизсква да образуват морета около себе си. / Съвременните хора мязат на моряците из моретата, които понякога вода газят, жадни ходят. / Човек трябва да знае кои са опасните зони в морето, в които стават бури и урагани. Те са омразата, безверието, съмнението. / Когато морето е бурно, бъдете подвижни и леки като сламката, за да можете да се движите по повърхността на водата без да се удавите. Когато морето е тихо, бъдете като златото, скрийте се на пдъното да не ви оберат разбойници. / Каквото са бурите и ветровете за морето, такова нещо представят изпитанията и изкушенията в света. / Вие сте развълнувани морета. / Има мисли и чувства в човека, които могат да го изхвърлят вън от живота, както водата изхвърля на брега всички умрели животни, всички предмети, които нямат опорна точка. Като влезе човек в морето, в живота, трябва да се държи здраво за нещо, за да не го изхвърли вън от себе си.

Морските риби (библ.) – земните желания

Мост – трябва да минете през моста на реката и да отидете при чешмата, ще насядате на зелената морава.

Мост – някога ти ще станеш мост, да минат хората по тебе, някога те ще станат мост – да минеш ти по тях.. / Да водиш порочен живот това значи да съградиш сламен мост и по него да прекарваш тежка артилерия. / Всяка мъчнотия представя река без мост. За да разрешите мъчнотията трябва да знаете как и кога да поставите мост.

Мотика – който има мотика, трябва да копае.

Мотика – на ситите Господ дава лопата и мотика, на лозето, по къщите, всички на работа.

Мотика – сегашното ви съзнание е мотика, ако я дадеш на друг, ти не можеш да свършиш работата си.

Мочурляк – съвременните хора са в мочурляк като жабите, още не живеят в света. Време е да влязат в бистрата вода.

Мравка – най-жестокото същество на земята, мисли само за себе си, работи извънредно много, да трупаш, да осигуряваш по цели дни; това е мравешка култура, отличават се с голяма дисциплина, ред и порядък; Старата култура.

Мравка – от мравите се научи на трудолюбие.

Мравка – мравките са символ на алчност, на краен материализъм. / Когато човек е недоволен, прилича на мравка. Има и невидими мравки, малки и големи.

Мрежа - - Аз ви казвам… Хвърлете вашата мрежа в морето на добродетелите, да видим колко риби и какви ще се хванат.

Мрежа - за да намери човек най-малката добродетел, иска се много ситна мрежа, за да я хване от морето, някои от вас са взели много едра мрежа.

Мрежа – мрежата за риба е човешкият ум.

Музика – говорът е една музика в духовния свят. / Словото Божие е музиката на живота.

Музика – Любовта – това е новата музика.

Музикант – като мисли, чувства и постъпва добре, всеки може да бъде музикант. Когато се дойде до служене на Бога в света на музикантите ще свирят безплатно, но техните слушатели ще ги нахранят безплатно.

Музикант – какво трябва да е отношението между добри музиканти. Първият музикант е човешкият ум, а вторият – човешкото сърце, третият – човешката душа или дух, на когото първите двама свирят. За да намерите смисъла на живота, трябва да слушате как свирят двамата музиканти.

Мусала – на самоотричането.

Мусала е главата.

Мустаци – мустаците са законите, които трябва да се употребяват.

Мустаци – сега срещам мустакати жени. Това не говори добре за тях. Когато мустаците на жените падат, аз се радвам.

Муха – страданията са мухи за човечеството. / Животът на мухата е живот на своенравните същества в природата.

Мухи – отражение на ония дребни мисли и чувства, които постоянно безпокоят човека и го изкарват от равновесието му. Отрицателните мисли и чувства са мухи, паразити, които оставят своите семена по главите ви. Ако ги оставите да се въдят е лош признак.

Мъж – когато минаваш през състоянието на доволство, ти си мъж. / Мъжът и жената са двете половини на земята. Невъзможно е мъжът и жената едновременно да бъдат осветени или тъмни. Това са фази на човешкото съзнание. / Много мъже подразбира много мисли.

Мъж – На един мъж е позволено да има само една жена. / Там дето животът се развива правилно, мъжът и жената са едно цяло. / Под „мъж“ разбирам разумния, Божествения принцип. / Мъжът е физическия живот, с който трябва да се справите.

Мъж – съмнението е мъжът, който ви връзва с верига и казва: “никъде няма да ходиш!”

Мъж, човек или манас – син на Мъдростта.

Мъжът е Разумното, Духът. Считайте, че един мъж е една скъпоценна чаша, ако е сложено нещо горчиво в него, изпразнете горчивото. То е душата; Онзи, който носи светлина.

Мъжът представя физическия живот, с който трябва да се справите; правата мисъл.