от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Кр

Крака – в духовния свят краката са основа на нещата; вашето положение е на човек с изкълчен крак.

Кран – човешкият ум. Ще го въртиш в такава посока, в която водата тече.

Красив – когато някой скърби и плаче на земята, в небето той е много красив; Израз на Истината.

Краставица – животът с кисели краставици не може да се поддържа.

Крила – символ на ангелския ум. И човек има крила, но са още малки.

Кръв – Божественият живот.

Кръв – като срещнеш някой, който много обичаш, той ще ти направи един абсцес и ти на него друг, та ще смесите кръвта си. Това е побратимяване, обмяна. / Когато човек се изкачва по високи планински върхове, от носа му тече кръв, но той не страда. / Който иска да следва Христа, трябва да мине по Неговия път, да види как кръвта му изтича капка по капка и се слива с Христовата. Кръвта Христова е Словото.

Кръг – всяко съзнание може да се представи във вид на кръг. Според това, доколко е широко и пробудено, дотолкова и кръгът ще бъде по-голям. Съзнанията на всички същества се представят във вид на безброй концентрични кръгове, от които вътрешният е най-малък Външният като най-голям прониква през всички останали съзнания, които неизбежно трябва да му се подчиняват. Светиите, ангелите, гениите, това са кръгове, които съществуват в самия тебе и стоят над твоето съзнание. Ти можеш да виждаш само това, което е под тебе, но не и това, което е над тебе. Това над тебе всякога те вижда. Да допуснем, че имате всичко 30 кръга, т.е. 30 съзнания, които се проникват едно в друго. Когато се намира в най-вътрешния кръг, човек се усеща от всички изоставен, това продължава около 2-3 часа. След това като дойде в най-външния кръг се чувства свободен, доволен от себе си. Никой не може да остане постоянно в един и същи кръг. / Когато се движи около диаметъра си, кръгът образува сфера. Тази сфера може да се движи едновременно нагоре и надолу. / Кръгът представя целокупния живот – горната половина представя положителния живот – радостта, долната половина , отрицателния живот – скръбта. / Щом разбере смисъла на живота, човек ще обича и совите приятели и своите неприятели. Това значи да опишете една окръжност около себе си, да завършите кръга на своята деятелност. / Човек се състои от хиляди кръгове, които имат свой център. Музиката, художеството са отделни кръгове, възможности със свой център. / Центърът на ревността, както и другите центрове са измерени чрез отсечки на кръга. / Както душите така и небесните тела се движат в кръг, дори имат орбити елипсовидни, трети се движат в парабола, четвърти в хипербола. Последните да най-напреднали и решават най-мъчни задачи. / Благодарете, че животът ви представя отворен кръг, а не елипса. Всички велики работи се крият в незавършените процеси. / Човек в развитието си представя десетия кръг на Битието. Той още не живее изцяло в него. / Половин кръг – идея, наполовина реализирана. / Тръгнеш ли в посоката, в която Божественото се движи, ще се въртиш в кръг, в спирала, по права линия, ще падаш и ще ставаш, но нищо не е в състояние да те спре.

Кръг – Животът на човека е един определен кръг. Кръгът е проекция насили в четвърто измерение. Четирите равни части на кръга са 4четири велики фази, през които минава човешката душа – четвъртото измерение е вгънато навътре, към центъра. Центърът в кръга е една вечна спирала. Всяка четвърт на кръга е цял кръг. Втората четвърт е проекция от четвърто измерение. Третата четвърт - от пето измерение, четвъртата четвърт – от четвъртото. ¼ - 0-7 г., 2/4 – 7-14 г., ¾ - 14-21 г., 4/4 – 21-28 г. и т.н. / Кръгът е духовния човек, който разрешава отношенията си в идейния свят. От една страна човек представя кръг и квадрат. / Човек е кръг, когато има един център. Който се движи около един център – Бога, той е свободен.

Кръг – пътят, който сме извървели от деня на излизането ни от Божествената хармония, е път на слизане. Сега сме до дъното и започваме другата половина от тоя кръг, друг ъгъл от 1800 / Физическите, материалните идеи са по-горлеми кръгове, но по-слаби, божествените идеи са по-малки кръгове, но по-силни. / В човешкия живот има 7 кръга. Шест са в покой, седмият е в постоянно движение. Който схване движението на седмия кръг, той е разбрал живота. / В пространството има 12 врати. Когато някоя душа трябва да слезе на земята, духовете, които я носят, обикалят земята три пъти, докато минат през една от 12-те врати. И като слиза на земята и като се качва, човек трябва да бъде внимателен, да прочете надписа на вратата. Ако по погрешка мине през вратата на животинското царство, ще се въплъти в някаква животинска форма. / Човешкият живот представя кръг в постоянно движение. Едната половина от кръга, осветената, представя благоприятните условия на живота – успехи, здраве, богатства, а неосветената половина – неблагоприятните условия – неуспехи.

Кръгът – показва по какъв начин е започнал светът. Светът най-напред е започнал от един кръг без център, който после Първоначалната причина се е появила в тази посока, направила е едно кръгообразно движение и се е спряла...

Кръгът представя скритите възможности в човека.

Кръст – най-голямото противоречие в света, място на падение, мъчение и страдание.

Кръст – да почиташ кръста, подразбира всичките си материални блага. / Кръстът, това е наука за почвата, за твърдата материя, върху която почива животът.

Кръстопът – сега вие се намирате на кръстопът. онези от вас, които още не са влезли в пътя, вземете дясната посока.

Куб – като геометрическо тяло човекът представя куб в движените. Той се движи напред ту с едната страна на куба, ту с другата, не тръгва всеки ден с един и същ крак от дома си. / От една страна човек представя сфера и куб. / Физическата страна на духовния свят. / разтворен куб подразбира изтичане на блага. / Кубът е форма, в която зародишът крие своите възможности.

Кукувица – много от мислите и чувствата на хората мязат на кукувичи яйца. Кукувицата се грижи само да намери някое гнездо, да снесе яйцата си, а какво ще излезе от тях, не се интересува.

Купуване – Всичко наблюдавайте, от всичко се интересувайте, но малко купувайте – не се товарете много.

Куче – черното куче представя дявола в света.

Куче – докато кучатата ти лаят денем, не бой се, ако избягат – избягай и ти от тая къща. / Голямото и силно куче в човешкия живот е съдбата на човека. Вземи костта, сложи я пред нея и кажи: „Заповядай, тя е твоя“.

Кучета – нисшите мисли и желания

Кълбо – животът на съвременните хора е объркано кълбо, досаттъчно е един възел да се развърже, за да започнат да се оправят обърканите конци.

Къпалня – света е къпалнята.

Къртица – символизира състояние, с което човек може да мине през известни изпитания.

Къща – добре е да имате една къща, едно тяло, което никога не умира. / Сегашните хора не са собственици на къщите, в които живеят, а наемници.. / Ако човек постоянно боледува, жилището, т.е. тялото му не е съградено по правилата на хигиената. / Вие ще живеете в тялото си като в курортна къща 4-5 месеца само. Щом дойде зимата, смъртта ще я напуснете и ще отидете да живеете на друго място. / Христос не можем да го посрещнем в нашата къща – тялото, а трябва да излезем извън него и да Го посрещнем. През това време тялото ще бъде преустроено от Божествения Дух. След като се върнем в тялото, това ще е първото възкресение. / Добрият човек прилича на хубава, приветлива къща, с него можеш да се спогодиш. / Като излизаш от къщи навън – то е омраза, като се връщаш вкъщи, то е любов. / Един светия може да живее в една колиба, но като влезеш, благоухание има. Като влезеш в един палат, воня има в него. / Когато двама души не живеят добре помежду си, това показва, че са построили къщи близо една до друга. Къщите им трябва да са разделени посредством долина.

Къща

– Къщата представя физическия свят, от който трябва да излезеш, т.е. да се освободиш от неговите ограничения.

– Трябва да отговаря на едно вътрешно състояние у човека. Много от вас имате собствени къщи, други се готвят да станат собственици.