от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

В

Вав – еврейска буква, закон на неутралитета, закон за децата. Закон на равенството???

Вавилон (библ.) – старата култура на собствеността.

Вада – истинската любов мяза на една вадичка, която минава през някоя градина, дава живот на растенията.

Ваза – след като те опека в пещта, ще те туря на служба – ще те направя една хубава ваза в двореца на един княз. Той ще те постави на масата си и в тебе ще тури едно хубаво цвете. Здравият и красив човек представя красива ваза, пълна догоре с вода.

Варене – понякога могат да те турят в тенджерата, да те сварят. И тогава ще минеш от едно състояние в друго.

Варел – Ако си пълен варел, трябва да знаеш с какво си пълен – с масло, вино, пясък или друго нещо.

Вдовец/ца – Човек без идеи прилича на вдовец или вдовица.

Вегетарианството означава кротост.

Везни – значи съединение с Бога, Нирвана.

Великден – под “Великден” разбирам деня, когато хората се освободят от греха и слабостите си.

Венера - когато детето отива при майка си, тя го прегръща, храни, това е Венера. Любовта.

Верига – Всеки човек представлява брънка от великата верига на живота. / Човек мое да има много желания, но теса свързани едно с друго като халки на някоя верига. / Животът на хората е непрекъсната верига от връзки.

Ветропоказател – настроението е само един ветропоказател, който се върти, показва отде иде вятърът.

Вимерсиде – един от двамата ученици на Азман Тура, влюбил се и разочаровал учителя си.

Вино – всяка човешка мисъл може да ферментира и да образува вино.

Вино – много навици има, но те са старо вино. Старото вино трябва да се пусне от бъчвата.

Вино – под “вино” се разбират всички пари и слабости на човека.

Виното

– Виното, което Христос направи на сватбата в Кана Галилейска, е новото учение, което прави хората трезви.

– Някога и знанието е като виното. Трупате знание, но оглупявате.

– Ако сънувате, че черпите някого с вино, ще ви назначат на добра служба.

– Маслото е душата, а виното е силата, които трябва да се предадат.

Височината символизира доброто.

Витоша – планина на знанието, самоусъвършенстването.

Влак

– Хората пътуват в трен, дето тренът ги води, там отиват. Ако не искаш да живееш като тях, пеш ще ходиш.

- Когато се дойде до служене на Бога в света, хората ще пътуват по тренове безплатно.

- Бързането означава движение с експрес.

- Ако си товарен влак, ще спираш на всяка гара, дето ще товариш и разтоварваш.

- Тренът на щастието върви непрекъснато. Той никога не спира. Който има същата бързина като него, той може да се качи в него.

Вливане – старият се влива.

Вода

– В мътна вода се лови риба.

– В чиста вода трябва да вари Господ хората, за да се очистят от онази проказа, която е проникнала вътре. В тях. Човек, който мисли право вода не пие. В човешкия живот началото е чиста, а краят по-мътен. В Божествения – водата накрая става по-чиста, отколкото е била в началото.

– Да живееш дълго време във водата, значи да се връщаш към старото; Вашият живот е мътна вода; Ако пиеш вода от чист планински извор, ще научиш нещо ново; Водата, това са чувствата на човека.

– Да се самоотрече човек, значи да излезе вън от законите на водата и да влезе в новия живот.

– Любовта, която всичко полива. Всички съвременни хора ще се превърнат в кристална вода. Под “вода” разбирам чист човек в своите мисли, чувства и действия. Които не са готови, на вода ще станат. Във вашия ум водата трябва да бъде кристална, никакви примеси не се позволяват. Водата, това е Божественият живот, който иде сега в света. Висшето съзнание е подобно на вода дълбока, в която не всеки може да влезе.

– Течащата вода е активен човек, а застоялата – пасивен; Учителят трябва да дойде при водата.

– Човешката любов е вода, взета от локвите и блатата, а Божията Любов е вода от чист планински извор; Благодари и когато живееш в бистра, чиста вода, и когато живееш в мътна вода. Никога не пий мътна вода!

– От тази велика Любов ще отделите една много малка, слаба вадичка за вашата градина, та като тече водата й, да се попива. Това е вашата Любов. / Щом се намерите пред някаква мъчнотия, направете опит да се смалите, да станете като водата и въздуха, да прониквате през най-малките отверстия. / Лошият човек е плитка вода, добрият – дълбока. / Красивите желания са бистра планинска вода, която полива всичко, което срещне на пътя си. / Който даде една чаша вода някому в името Божие и неговото име ще бъде написано в Божествената книга. / Ако живеете само в света на чувствата, ще знаете, че плувате във вода. Чувственият, астралният свят е воден. / Ако трябва да дадете на приятеля си чаша вода, тя трябва да бъде съвършено чиста, водата – прясна, чиста, без никаква прашинка в себе си. Същото може да се каже за мислите и чувствата. Каква мисъл или чувство е това, което е пълно с прах. / Щом водата и хлябът са дошли при тебе, значи си проявил послушание.

Водата е емблема на живота; Духовният свят.

Воденичар – животът на воденичаря е най-грубата форма на живот. Колкото по-нагоре се качва човек, толкова повече се отдалечава от живота на воденичаря.

Воденица – воденицата, в която се мели житото представя човешкия стомах, меленето на житото е подобно на храносмилане. Ако имаш киселини в стомаха си, промий воденицата си с чиста вода и я спри да не работи няколко дена.

Водопад – символ на мощни сили в природата.

Водопровод – днес всички водопроводи, канализации сме развалили.

Военни – това са силните хора на земята, които управляват.

Войник

– Кой от съвременните хора не е запитвал Господа защо изпраща страдания на хората? На това основание и вие трябва да бъдете арестувани от Господа, както полковникът арестува войника, когато се осмели да запита, защо толкова късно го праща да носи храна на Витоша. / Както ви виждам, вие сте големи войници. Някои от вас сте офицери, полковници, генерали. Отивате на война и няма да се върнете. Вашата задача не е да воювате. Искаш ли да наблюдаваш тази война, качи се на някое високо място и оттам наблюдавай.

– Който е дошъл на земята, той е войник, доброволно или насила ще участва във войната. Ще излезеш победител, но няма да унищожиш неприятеля си, но ще му вземеш оръжието и ще внесеш новото както в своя живот, така и в неговия. / Да минеш през една неприятелска линия от множество войници, това значи да реализираш известно желание. / Вие трябва да бъдете такива военни, че като замахнете с ножа си срещу човека, нищо да не засегнете в него.

Вол – волът учи на търпение. / Може ли да се нарече женитбата впрягане на два вола в една кола? / Който иска да разреши бъдещия живот, не трябва да бъде вол. / Ако волът ви мушне с рогата си, значи не знаете как да се отнасяте с вашите желания и мисли. / И целия ден вие само с една мисъл не можете да оперирате, вие само с един чифт волове не може да орете нивата.

Врата

– Аз уподобявам своенравието на добре заключена врата; Вратата към Бога е вярата.

– Ако отиваш някъде и вратата е отворена – влез, ако е затворена – не влизай, т.е. ако душата на човека е отворена, говори му, ако не е отворена – не му говори.

– Главите ви имат по две врати, и двете врати ще ги отворите. От едната Божието благословение влиза, от другата излиза.

– Като отидете в пространството, там има врата и през нея трябва да минете за Небето; Христос е една врата отворена, но има бутаница.

– Когато болният дойде до крайния предел на своята болест, иде смъртта. На границата са поставени 10 врати за минаване. Човек трябва да знае през коя врата да мине, т.е. по кой начин да влезе в пределите на смъртта. Първата врата представя най-лесния начин, а десетата – най-мъчния. Като дойде до крайния предел на живота, здравият се намира на границата на възкресението, където му се представят десетте врати, т.е. 10 начина на възкресение. / засега главата разполага със седем врати: 2 очи, 2 уши, 2 ноздри и 1 уста. Има още 3 врати, които някога ще се отворят. / Когато Христос казва: „Аз съм Пътят“, това е онзи [път], който се открива за овцете и носи благоприятни условия за тяхното развитие. Вратата е началото на този път. Който мине през нея ще се озове на царския път, пълен с велики подвизи. Човек ще влезе и ще излезе от тази врата, значи върви по Божествения път. Ако не се върне през нея, значи е тръгнал по човешкия път. / Когото вие обичате, трябва да бде врата, през кято да минете, ако той ви обича, вие трябва да бъдете врата заради него. Новото е да намерите трите врати на Живота – на Любовта, Мъдростта и Истината.

– Който иска да влезе в Царството Божие, непременно трябва да мине през тясната врата.

– Любовта е врата, през която човек влиза в живота; Естествен път е вратата.

– Раждането е врата, през която се влиза в живота. По-добре е къщата да има врата. Заключените врати и прозорци показват, че хората обичат да пооткрадват, нямат доверие един в друг. Смъртта е врата, която води към друг свят. Докато влизате през врата, през която минават много хора, работите ви няма да се оправят.

Връзване – който те връзва, той те възпитава.

Връзки – три връзки трябва да направите и ако ги направите, всичко друго ще можете.

Връх

– Гордостта е шилест връх, на който едвам може да стои една муха.

- Искате ли да се развивате правилно, качвайте се първо на ниски върхове и постепенно вървете към високите, докато стигнете до най-високите.

- Великите хора, това са високите върхове.

- Който отблъсква е планински връх.

– Докато се качва към върха на планината, човек не трябва да се обръща назад. Щом се изкачи, има право да се обърне, да гледа ония, които идат след него.

- Под "планина", "висок връх", разбирам разумното начало в света.

- Всяка идея представлява един планински връх.

- Любовта, Мъдростта и Истината са високи върхове, който се качи на тях, там трябва да остане.

- Изкачването по високи планински върхове подразбира влизане в един висш свят.

- Скържавите хора представят голи скалисти върхове.

- Учтивите хора са горе, по високите планински върхове, дето се топят и изпращат водите си надолу.

– Когато хората се оплакват от живота, те се намират на някой висок връх и то през зимата. Трябва да имат всички необходими приспособления.

- Ще минавате през тесни пътечки на планински върхове.

– Качването по върховете подразбира пробуждане на човешката душа.

- Богатите хора са високи планински върхове, покрити и зиме и лете със сняг и лед.

- Когато две разумни същества се съединят докрай или се слеят, всякога образуват връх. Идеалистът се качва на него и оттам гледа красивите картини на живота.

- Божественото съзнание представя висок планински връх.

- Изкачването на върха означава отиване при един велик човек. Като стигнете там, ще чакате Учителя да ви каже нещо. Там ще намерите вечния извор, от който ще пиете. Това означава изкачването на Духа. След това ще се върнете.

- Мъчнотиите и страданията са планински върхове, които неизбежно трябва да се минат.

- В живота има високи върхове, които трябва да изкачите сами без коне и без раници.

– Любовта е най-високият връх в света.

– Щом си горд, си връх, към който не може да отива Божието благословение.

Вселена – човек представлява малка вселена с определена цел и движение в известна посока. / Колкото една душа е по-напреднала, толкова и вселената, която тя създава е по-голяма.

Въглен

– Ако ти си изгаснал въглен, не можеш да се запалиш, ако при тебе не дойде друг запален въглен а ти даде от силата си. Искате да знаете дали прогресирате или не. Виждам голям въглен на огнището, ще отделя всички въглени други, запалени от него и ще туря около него незапалени. И ако може да ги запали, той гори.

– Грехът ще създаде само въглени. Греховете, които сте направили досега, са готови въглени, молете се да дойде Любовта да направи от тях диаманти.

– Като се запалят всички тия въглени, ще произведат най-свещения трепет у вас. Сега всички са въглени. Физическият живот мяза на две запалени главни. От постоянното горене те се смаляват и нищо не оставят. Стисни в ръката си един въглен, ако го превърнеш в диамант, ще имаш пари, колкото искаш.

Въглени – ако изопачите закона на Любовта и Мъдростта, ще станете въглени, ако го изпълните, ще станете Диаманти.

Въдица – често поглъщате въдицата и дяволът ви изважда навън. / Съществата, които са над нас си служат с въдици и

Въже

– При всички неблагоприятни условия в живота трябва да имаме по едно въже, то е умът, за него трябва а се вържем. Мислите ли, че изведнъж ще можете да развиете онова въже, което е направено от хиляди нишки? Трябва да започнете по обратния път. Те са в нашия ум.

– Акробатът, който ходи по въжето, ако има вътрешно равновесие, ще се справи с всички външни мъчнотии. ѝако се справи с тях, ще се качи и ще слезе от въжето безпрепятствено, ако не се справи с тях, ще падне от въжето. Ако издържите, ще ви ръкопляскат. Кога да е, всеки човек ще мине по въжето. Някои се готвят да вървят по въжето, други са се качили вече, а трети са на края. Всеки човек е акробат в живота си. / Окултизъм значи да вървите по въже на височина 10-15 метра с най-голямо спокойствие. / Силата на въжето се познава по конците, които го образуват, те трябва да са добре усукани и преплетени да образуват едно цяло. Силата на човека седи в неговите концентрирани мисли, чувства и желания в една определена посока. / Дебелите въжета са мъчнотиите, през които човек минава. Който може да разреши мъчнотиите си правилно, да скъса връзките на ръцете и краката си, той има знания. / Лошите мисли са въжето, с което бесят човека. Враговете му са тия, които го довеждат до въжето. / Погрешките са въжета, които ограничават човека.

– В ангелския свят няма следа от въжета.

– Вярата, та Бог да те тегли нагоре.

– Дебелите въжета показват, че сме чрезмерно материални.

– Тънкото като конец от макара въже е за предпочитане. Ще го носиш в малкото джобче като украшение.

Въжета – хората са вързани с големи черни въжета.

Въздух

– Ако живеете повече в мислите, вие сте повече във въздуха както птиците, които хвъркат. Въздухът представя обективния умна човека.

– Любовта е като въздуха, на някои места е по-чиста, на някои места не толкова чиста.

Въздухът – Това е мисълта на човека.

Възел

– Животът на всеки човек представя един възел, в който се прекръстосват неговото минало, настояще и бъдеще. / Никакви възли на дрехите не се допущат.

– Направи един възел, то значи дръж връзката си с Истината. Да работиш без възли, то значи да имаш непреривна връзка с Любовта.

– Човек представя един голям възел, една неразрешена задача, че мъчно може да се развърже.

Възкресение – Да възкръсне някой, значи да влезе в Божествения свят. Идеалът е да възкресяваш мъртви. Служенето на Бога е възкресение.

Възкресението – Това е събуждане на духовното тяло; Които са готови, ще възкръснат.

Възрастен – Духовният човек.

Вълк

– Вълкът, ако знае законите, не може да се превърне в човек, но трябва да се превърне в овца, а овцата в човек. Вълците са грешните престъпни хора. Егоизмът е качество на вълка. Ако си свързан с Бога, вълкът ще дойде пред нозете ти, ще те погледне, без да ти причини някаква пакост.

– Един вълк представлява една напреднала човешка душа от І-ва степен – всякога обича да яде другите.

– Нашият век е век на вълците, на крайния егоизъм.

Вълни, вълнообразно – Движението на нормалния живот е вълнообразно като това на светлината.

Върхове и долини – Обичта подразбира живота между върхове и долини. Колкото е по-идеална обичта, толкова са по-високи върховете и по-дълбоки долините.

Въшка – Представя непотребната човешка мисъл и желания, които трябва да занесеш на полето да пасат трева. Иначе трябва да ги хванеш между палеца и показалеца – Божественото и човешкото, да ги чукнеш и да им дадеш добър урок.

Въшки – Всичките злини и лошите ти мисли, това са гниди, въшки.

Вятърът е символ на разумния живот.