от ПорталУики
Версия от 17:31, 22 юли 2014 на AL414 (Беседа | приноси) (К)

(разл) ← По-стара версия | Преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Ка

Кал

– Мъчнотиите в живота са калта на блатата, от която ученикът сам трябва да излезе.

– Идете на някое нечисто, блатисто място, ако калта легне по дрехите ви и комарите ви хапят, вие не сте благоугоден Богу и обратно.

– Често някои истина земята са покрити с кал: Измийте тая кал. Под нея ще намерите онова, което търсите.

– обидата е в самата кал. Щом се каляш, ти сам се обиждаш. Калта е грехът в човека. Ако оправдаваш греха в себе си, ти сам се каляш.

Камшикът е символ на дълбоки сърдечни и умствени страдания.

Камък

– Вашето тяло без ръцете ви представлява камък, а двете ви ръце – ъгъла.

– Скърбите са камъни, канари, откъснати от някой планински връх. Вие сте пътник, качвате се нагоре по планината, към върха. На пътя си непременно ще срещнете скръбта. Ако сте разумен, ще сторите път на скръбта дамине без да ви докосне.

– Камъкът означава неизменното, постоянното, непроменящото; завършен характер.

– Да виждаш грешката на своя ближен, значи да се блъсваш в камъните по пътя.

– Като влезете в другия свят ще видите вашия път, постлан само с неизпълнени обещания. Те са остри камъни, които ще бодат краката ви.

Камък скъпоценен

– Чистотата на един кристал се познава по това, че той може да пречупва светлината. Ако твоята душа влезе в тая чистота и светлината ти не се пречупва, колко струва твоята душа?

– Всяка хубава мисъл, чувство са скъпоценни камъни, заровени дълбоко.

– Скъпоценният камък представя човешката душа, която трябва да освободите от всички обвивки, да я очистите от праха и да я занесете на небето, дето е нейното място.

– Добрият човек е като скъпоценен камък – той отражава светлината.

– Основната идея е скъпоценен камък, за който човек продава всичко, само да го купи.

– Според степента на пречупване на Божествените мисли, някои души са подобни на скъпоценни камъни, а други на обикновени камъни и стъкла.

– Мислите, чувствата и постъпките на човека са скъпоценни камъни, за които има пазар.

– Скъпоценните камъни са ви нужни да се откупите.

Кан – във физическото състояние човек е една кана, в която е налят животът.

Канара – имате много канари в себе си, които трябва да преместите. / Основната идея е канара, на която човек всякога разчита. / Канарата символизира душата. Да поставите за основа на живота си неизменните принципи на целокупния живот, това значи да построите къщата си на канара, да устои на бурите.

Капан – мислите ли, че и вие не сте затворени във вашите тела по същия начин, както и мишката в капана? Както е устроен днес човекът, неговото тяло не е нищо друго, освен капан и понякога и той като мишката се мъчи да прогризе пръчките на капана. Обаче пръчките са железни, голяма сила се изисква, за да може човек сам да се освободи.

Капка – физическата любов е първата дъждовна капка. Не плачете за тази капка. След нея идат други. / В другия свят целия океан може да се носи. Целият океан е капка вода.

Карта – всеки трябва да носи със себе си своята лична карта, да не става нужда да отива в участъка. С това човек показва, че признава волята Божия.

Картечница – вашият език е една ужасна картечница.

Картина – Който казва за себе си, че не е добър човек, това означава, че не е нарисувал картината си добре. / Всеки човек трябва да се учи да рисува. / Направиш една погрешка – недовършена картина. Ако мислиш правилно, гледай твоите картини, не се занимавай с чуждите. / Щом момата се ожени, тя е продадена картина.

Каса – ученикът не трябва да бъде каса, пълна с пари, защото ще се изпразни. / Искате ли да запазите своите богатства и скъпоценности, оставете ги на гарата, дето има специални каси за пазене на такива вещи.

Качване – Мисълта е процес на слизане и качване. / Като се качваш нагоре – то е любов. / За онези, които слизат и се качват без да се нараняват, е казано в Писанието, че Бог ще въздигне.

Кашлица – показва, че човек има излишно богатство, което трябва да раздаде.

Квадрат – квадратът е хармонично разпределение на силите във физическия свят. / Виж има ли поне една добродетел в квадрата, вписан в кръга. Ако има две добродетели, ще живееш 120 години и то най-добър и красив живот. През това време ще се облечеш в седемте цвята на дъгата. / Квадратът представя дом с две деца – син и дъщеря. / Квадратът представя лошите условия. / Във всеки един квадрат живее едно същество. / Влезе ли доброто в квадрата, то разтваря ъглите му. Следователно, ако известен въпрос не се разрешава в квадрата, трябва да се сведе до права линия. / Ако квадратът, т.е. къщата ви не е завършена, това означава, че очаквате някой да ви помогне. / Да знаеш квадратурата на кръга, значи да знаеш онзи принцип, по който квадратът не си изгубва своята сила. Всички неща са все квадрати. / В разумния свят квадратът е един човек, който при всичките условия може да бъде поставен в безопасност.

Квадратът представя разумността в човека.

Керемида – човешкото тяло, което стискате, за да извадите от него огъня, т.е. мисълта и водата, т.е. огъня.

Кесия

– Материализмът е празната кесия, духовният живот е пълната кесия.

– Скръбта представя празна кесия. Привилегия е за човека да има хубава, скъпа кесия. Има кесии, табакери украсени със скъпоценни камъни. Ако някой беден има такава кесия или табакера, може да я продаде скъпо и с парите да свърши университет.

– Богатият е пълна кесия, бедният - празна.

– Положението на ученика, който не учи, е да отива на училище с празна торба. Всеки ден ученикът слага в нея по едно перце, с което ще пише. Всяко пише различно.

– Да имаш едно Божествено състояние, това занчи кесията ти да е пълна.

– На светията торбата е всякога празна, няма коричка хляб.

Кибрит – Палете всеки ден клечки от трите кибритени кутии: от физическата, от духовната, от Божествената. С физическата палите огън, който гори и изгасва, с духовната – който никога не изгасва, а с Божествената – който дава живот.

Киселини – завистта, омразата са киселини в психическия живот на човека.

Кислородът, който помага на горенето, представя мисълта.

Кит – всички съвременни хора ще се намерят в утробата на кита, дето ще прекарат 3 дни и 3 нощи в молитва, да ги пусне Бог на свобода.

Кладенец – представя живота в своите конкретни прояви, всеки от вас влиза по няколко пъти на ден в него; Чувството е един кладенец.

Ключ – всеки човек трябва да носи четири ключа със себе си – да обичаш Бога с всичката си душа, ум, сърце и сила и да ги пази.

Ключ – добрите хора са ключове. Ключът е в знанието.

Книга – паметта; Човешката душа е велика книга.

Книга – тази написана книга е самият човек. / Който говори някому за Любовта, но я и прилага, той му подарява класическа книга на Любовта. Който чете „Класическата книга на Любовта“, или „Книга на съвършенството“ той мисли дълбоко, постоянно ходи, плаче. / Страданията представят мъчна книга, дадена ви от вашия баща за изучаване. Какво придобива ученикът след като продаде на други хора своята мъчна книга? / Всеки човек е лист от великата Божествена книга, която Бог сам пише. / Всеки сам ще чете книгата, която му е дадена, т.е. житейските страдания.

Книги – Отивате в дома на един човек и намирате в шкафовете книги, на масата – мастило, хартия, моливни, писалки. Но те не представляват още идеала на неговата душа. / Господ има 3 книги: в едната записва хубавите постъпки, в другата – лошите, в третата – какво възнаграждение има да даде. Любовта е в първата книга, Мъдростта – във втората, Истината – в третата. И вие си имате три книги, записвайте си. Като запишеш погрешката на един човек, не се спирай върху нея, но затвори книгата и я остави. / човек е книга, върху която Бог е писал в миналото, пише в настоящето, ще пише и в бъдещето. Като четете книгите си едни на други, по този начин влизате в общение помежду си и създавате взаимни отношения на вземане и даване. / Щом се намерите пред някоя мъчнотия, някой от учените същества в радиото ще ви отговори: „Във вашата библиотека, във еди-кой си шкаф се намира една книга със специален номер. Отворете я на еди-коя си страница и прочетете. / Не си губете времето да носите големите книги, оставете ги да седят по библиотеките.

Книжа – ако не се наведете да очистите тия книжа, които са разпръснати по вашия път, няма да идете при Господа.

Кокичето е символ на чистота, мекота, щедро, всичко раздава. / Добрият живот е като бялото кокиче.

Кожа – грешните хора наричаме хора с пропукана аура или хора с одрана кожа. Ако идете в дома на един човек и видите на земята постлани мечи кожи, на стените – ножове, пушки, саби, в мазето – барут, в стаята отровни билки – истински културен ли е?

Кокошката е една висша идея. / Все още не сте патици, а кокошки. / Много хора мязат на кокошката, ядат и пият, не мислят за утрешния ден. / Кокошката може да е жертва.

Кол – и без страдания може, но човекът ще бъде в положението на кол, изгнива, няма никакво ра̀стене. В живота на растенията има страдания, има и ра̀стене.

Кола – в полите на планината ще разпрегнете колата, защото по-нататък няма път. Това значи минаване в духовния живот.

Кола – 3-та тетрадка???– когато блудният син се завърна при баща си, заклаха едно теле, защото той се освободи вече от ограничителните условия на своя живот. / Цялата съвременна бяла раса е в положението на блудния син.

???Кола – когато видиш твоя брат във време на мъчнотия, да можеш да закараш неговата кола до двора му, туй е Божественото. / Някому се счупила колата, плаче. Ще вземеш триона и ти, и онзи, ще я поправите. / Ако на земята една кола не е намазана добре с масло, не може да се движи. Ако пък в духовния свят тя е добре намазана, не може да върви напред. Първото нещо, необходимо за всеки човек е колата, т.е. тялото му да се подчинява на духа му. / Бог ви е изпратил на Земята да си купите по една кола. / Ако старият мисли, че не може вече да работи, той е кола, която е спряла на полето. За такава стара развалена кола господарят не иска да прави разходи да я поправя. / Страхът е подобен на празна кола, която се движи по каменист път. Вдига голям шум и отдалеч се чува. / Когато хората казват, че животът е тежък, те са претоварили колите си и не могат свободно да се движат. / Вие сте дошли до едно място, дето ще оставите кабриолета си и ще пътувате с вашия кон, т.е. с вашия ум.

Кола – колата представя доброто в света. Важно е колата и конят да бъдат здрави.

Колело – като срещнете голямо препятствие, катурнете се и казвате:„Усещам се крайно неразположен“. Това значи, че колелото е паднало и се е обърнало в хоризонтално положение. Аз казвам: „Това колело е без ос.“ / Светът е колело. / Стар човек е онзи, който през целия си живот може да обърне един път колелото на живота, т.е. да обиколи цялата вселена. / Човек така трябва да постави колелото, че при всички условия да използва енергията на водата да се върти. То може да се уподоби на човешкото тяло.

Колелото на съзнанието – тетрадка №3. рисунка

Колело – който живее в доброто, той е колело, което се движи с голяма бързина, светът на Нирвана.

Колесница – Любовта е огнена колесница, с която може да се достигне светът на Истината.

Коленете – представят човешкия ум, но не висшия.

Комар – Когато говорят за мене лоши работи, казвам: това са комари, които хапят носа ми.

Кон – белият кон, с който Христос иде е символ на неговото светло учение; конят е умът.

Кон – недисциплинираният ум може да се уподоби на един див кон, който прескача всички прегради, баири и планини. Богатият е товарен кон.

Кон – по пътеките, по които и конят не може да върви, човек слиза от него и навлиза сам в тесните пътеки – Божествения живот.

Кон – умът на всички съвременни хора мяза на един неопитомен кон. Всеки трябва да падне от коня си, да ослепее, за да познае Христа. / Като не можете да разрешите една мъчнотия, това показва, че сте възседнали коня си наопаки. / В небето ако идете, вие ще мязате на добър кон, ако добре мислите. Щом не мислите добре, ще мязате на умрял кон. Конската форма в небето е емблема на Разумност. А мъртвият кон е емблема, че онова, което имаш, не го употребяваш. / Охрани коня си и каруцата ще тръгне. / Ако конят ви ритне, значи че не знаете как да се отнасяте с вашите желания и мисли.

Консерви – Старите идеи са консерви, а новите идеи са …. Трета тетрадка

Копие – да извоюва свободата си, човек трябва да има копие. Защита от по-нисшите същества. Копието е езика. Може да се превърне в перо.

Кораб – всеки човек трябва да прилича на един хубав кораб, който отива по пътя на своето предназначение, без да обръща внимание на вълните от какъв характер са те.

Корени – вярата ще схващате като коренчетата на едно растение, чрез които то се крепи.

Коса – Любовта може да има светла коса, но никога бяла.

Косъм – тънкият косъм представя аристократизъм.

Кофа – вие намерите една кофа с нечиста вода и я турите между машите добродетели. Добрият човек е направил едно престъпление като е внесъл кофата с нечистата вода между чистата, а лошият – като изхвърлил чистата вода навън. / Праведните хора са кофи, с които се носи най-чиста вода, а грешните – кофи, с които се носи нечиста. / Докато човек не обърне кофата на своя личен живот надолу да се освободи от излишния товар, животът му всякога ще бъде тежък.

Кошара – душата на човека представя овчарска кошара. Ако овчарят е заспал дълбоко, ще дойде вълкът, лошият дух отвън, ще влезе в кошарата и ще грабне една от добрите овце.

Кошер – хората живеят кошери като пчели, но за да се развиват правилно, трябва да спазват законите на своите кошери. В Божествения свят кошерът не се разделя при роенето, но става все по-голям.