от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


С

Слава – “Ще минете от слава в слава” – т.е. от един клас, степен, състояние, в друго.

Слама - обикновената любов на хората е като прегоряла слама и живее ден и половина.

Сламка (библ.) - закон на постоянни промени. Под “сламки” разбирам ония хора, които живеят в чисто чувствения свят.

Словото – сбор от всички разумни същества, които са завършили своето развитие на земята.

Словото е жертвената кръв.

Слон

- Ако вървиш подир слона и вършиш това, което той върши човек ще станеш.

- Един иска да бъде красив, друг – силен, богат, гениален, това са велики идеи като слона, за реализирането на които са нужни стотици кг ориз.

- Някой човек има големи желания като слона.

- За изхранването на слона са нужни много материални средства.

Слуга – ум, който нарежда работите добре.

Слънце – като изгрее слънцето, тогава ще дойде новата година. Символизира човешкия ум.

Слънце – означава държава. Когато един народ, раса или цялото човечество се организира в една външна сила и започне да проявява своето, това се нарича “слънце”. Слънцето означава любовта на човека към Бога; то символизира Бога на физическия свят.

Слънчеви лъчи – праведните хора.

Смаляване

- При неблагоприятни условия човек учи закона на смаляването.


Смърт – под “смърт” се разбира пълно подчинение на низшето.

Сол – всички хора, у които е пробудена Божественото съзнание, са солта на земята.

Станция – човешкият ум е станция през която минават писма, телеграми от един човек до друг, от земята до небето и обратно.

Старци

– Всеки от 24 старци е представител на една завършена епоха или раса. От времето на Христа до днес са изминали 24 епохи. В бъдещето Откровение ще бъдат 25.

Стар човек – в окултен смисъл е проявеният човек. Човек на греха, вързан човек.

Стая – Божественият Дух като дойде да живее у човека, гледа дали имате истински стаи.

Стена – черна стена с крепости, оръжия и стражи – това е човешкият грях, който разделя земята от небето.

Стомна

– Всеки човек има две стомни в себе си – умът и сърцето. Намерете начин да не се излива съдържанието от тях.

– Ако стомните пропущат, това е една погрешка, която може да се изправи.

– Физическият живот прилича на стомна, която постоянно се овлажнява. Истинският живот е в стомната, в Битието, не в овлажняването й.

– Можете всеки ден да си купувате по една стомна, то е формата на вашето познание. Всеки ден можете да изменяте формата на вашето познание.

– Докато съзнанието на човек се раздвоява, той представя пукната стомна.

– Когато някой се оплаква, че работите му не вървят добре, стомната му е пукната.

– Добрият човек е здрава стомна, лошият – пукната.

– Стомната представя човешкия организъм, а водата, която се влива в нея – животът.

Строител

– Задачата на учениците е да взимат участие в съграждането на новия свят- Те са зидари, строители.

– Както градите къщите си, така ще градите и вашите мисли и чувства, да образувате от тях здрава, устойчива сграда. Като завършите работата си, изпитната комисия ще дойде да провери какво сте направили. Ако намери някакъв дефект, ще я събори и мие отново ще почнете да градите.

– Сам ще събаряш, сам ще градиш – без чужда помощ.

Студ – омраза.

Стълб – вярата е стълб.

Сушата – емблема на човешкия мозък и ум.

Съботата е емблема на Любовта.

Съд

– Скачените съдове представят пътя, по който идеите вървят и се развиват.

– От хората се иска да бъдат отворени съдове, за да може любовта да се втича в тях.

– Ако трябва да си служите с чинии, да бъдат от най-фин порцелан.

– Калайдисаните съдове не са за препоръчване. Хората от новата култура ще си служат със златни или най-малкото сребърни съдове.

– Хората са скачени съдове.

Съдба, съдене

– Първо ще има съдба, а после – възкресение. Щом мине съдбата, всички ще излязат вън свободни, весели, облечени в новите си дрехи. Свещениците ще бъдат облечени в бели дрехи, препасани със златни пояси. Всички хора ще бъдат гологлави с дълги коси. Те няма да сеят както сега, но от хълмовете ще потече масло.


Събуване

– Събуването подразбира процес на растене

Съскане

– Всяка празна дума е съскане в пространството.