от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Т)
(Т)
 
(Не са показани 5 междинни версии от същия потребител)
Ред 19: Ред 19:
  
 
– Един ден, като свалите всичките си раници и ви претеглят колко тежите, това сте вие, това е животът на душата.  
 
– Един ден, като свалите всичките си раници и ви претеглят колко тежите, това сте вие, това е животът на душата.  
 +
 +
– Всеки ден ученикът се тегли. И вие като ученици ще бъдете теглени на най-точни везни и според теглото ви ще се определи мястото ви.
 +
 +
– Теглен си, претеглен си и трябва да достигнеш на мярката.
 +
 +
'''Температура'''
 +
 +
– Всяко понижаване на температурата означава обезсърчаване, а всяко повишаване - насърдчаване.
 +
 +
– Любовта на някои е спаднала до 35 градуса под нулата. Ако повдигнеш температурата до 35-40 градуса или 50 градуса над нулата, животът ви ще се осмисли.
 +
 +
– През колкото по-висока температура човек минава, толкова по-добре и право мисли.
 +
 +
– Астрален свят е 10-11  часа на нивата със сърп в ръка при 30-35 градуса топлина. Някои може да издържат, а някои – не.
  
 
'''Тенджера'''  
 
'''Тенджера'''  
Ред 30: Ред 44:
 
'''Теле''' – Мойсей изгорил златното теле, на което евреите се кланяли, турил праха му във вода и накарал евреите да я изпият. Искал да каже, че човек може да познае Бога само след като изпие, т.е. след като съвършено изгуби своето богатство и осиромашее.  
 
'''Теле''' – Мойсей изгорил златното теле, на което евреите се кланяли, турил праха му във вода и накарал евреите да я изпият. Искал да каже, че човек може да познае Бога само след като изпие, т.е. след като съвършено изгуби своето богатство и осиромашее.  
  
'''Телефон''' – като минавате  през тъмната зона ще чуете най-обидните думи, тогава ще се научите да затваряте слушалките на телефоните.  
+
'''Телефон'''  
 +
 
 +
Като минавате  през тъмната зона ще чуете най-обидните думи, тогава ще се научите да затваряте слушалките на телефоните.
 +
 
 +
– За предпочитане е всеки човек да има свой собствен телефон, телеграф.
 +
 
 +
– Ако имате прави мисъл, чувства и действия, непременно ще ви отговорят по телефона.
 +
 
 +
– Когато молитвата на човека се приема, това показва, че телефонът за горния свят е бил отворен, ако не се приема, показва, че е бил затворен.
 +
 
 +
– Като ви гледам всеки има по една слушалка на телефон, всички сегашни нещастия са все от тия слушалки на миналото, от мисълта "Как ще прекарам живота си?"
 +
 
 +
– Всеки от вас трябва да има по един телефон, по който да говори.
 +
 
 +
'''Тетрадка'''
 +
 
 +
– Сто тетрадки имаш. Тетрадките ви може да са нашарени с погрешки, радвайте се, че има някой да ви показва погрешките.
 +
 
 +
'''Тиква'''
 +
 
 +
– Някой иска да бъде тиква, за 6 месеца да израсне, да завърже, да узрее. Тиквите са много идейни. Който бърза да постигне всичко изведнъж, тиква става. Постиженията на тиквата са малки.  
  
'''Тиква''' някой иска да бъде тиква, за 6 месеца да израсне, да завърже, да узрее. Тиквите са много идейни. Който бърза да постигне всичко изведнъж, тиква става. Постиженията на тиквата са малки.  
+
Живот без страдания е животът на тиквата.  
  
 
'''Тиня''' – най-голямата тиня в живота е грехът.  
 
'''Тиня''' – най-голямата тиня в живота е грехът.  
 +
 +
'''Ток'''
 +
 +
– В Божествения свят мажеш да се излекуваш и подмладиш в един момент. Ще седнеш на един стол, ще прекарат през тебе ток и ти ставаш от стола млад и здрав. Това значи да се новородиш.
  
 
'''Тонове''' – ниските тонове са миналото, високите – бъдещето.  
 
'''Тонове''' – ниските тонове са миналото, високите – бъдещето.  
Ред 40: Ред 78:
 
'''Топ''' – ние трябва да бъдем като топове, да стане силно избухване, вследствие на което гранатата, т.е. мисълта да отлети далеч и всички да познаят, че е Божествена.  
 
'''Топ''' – ние трябва да бъдем като топове, да стане силно избухване, вследствие на което гранатата, т.е. мисълта да отлети далеч и всички да познаят, че е Божествена.  
  
'''Топка''' – бих желал всички да станете еластични като гумена топка, която като падне, пак възстановява формата си.  
+
'''Топка'''  
 +
 
 +
Бих желал всички да станете еластични като гумена топка, която като падне, пак възстановява формата си.
 +
 
 +
– Около всеки човек се търкалят 10-15-20 топки, светли и черни и най-после светлата топка поглъща черната.
 +
 
 +
– Човек трябва да бъде гумена топка, че като го блъснеш с камък да не му пукнеш главата.
 +
 
 +
– Ученикът трябва да бъде като гумена топка, всякога да е готов да отскочи и да настъпи пак напред.  
  
 
'''Топлината''' е Любовта.  
 
'''Топлината''' е Любовта.  
Ред 70: Ред 116:
 
– Който е погълнат само от материалните работи е изключен от трапезата.  
 
– Който е погълнат само от материалните работи е изключен от трапезата.  
  
под “трапеза” разбирам училище, новата школа на Христос. Новото учение е една велика трапеза, на която има изящни яденета.  
+
Под “трапеза” разбирам училище, новата школа на Христос. Новото учение е една велика трапеза, на която има изящни яденета.  
  
 
– Трапезата, която Христос е сложил преди 2000 години и досега още не е вдигната. който е присъствал на тази трапеза, нека си спомни на кое място  е седял.  
 
– Трапезата, която Христос е сложил преди 2000 години и досега още не е вдигната. който е присъствал на тази трапеза, нека си спомни на кое място  е седял.  
Ред 98: Ред 144:
 
– Триъгълникът представя всички възможности в човека. Разликата в постиженията е в зависимост от триъгълника - правоъгълен, равнобедрен, равностранен.  
 
– Триъгълникът представя всички възможности в човека. Разликата в постиженията е в зависимост от триъгълника - правоъгълен, равнобедрен, равностранен.  
  
– ''(рисунка на равностранен триъгълник с основа CD  и височина mo'') Линията CD представя физическия свят, Cm - умствения, mD - духовния.  
+
– ''(рисунка на равностранен триъгълник с основа CD, трети връх m и височина mo'') Линията CD представя физическия свят, Cm - умствения, Dm - духовния.  
  
 
– Триъгълникът представя дома - отношение между бащата, майката и детето.  
 
– Триъгълникът представя дома - отношение между бащата, майката и детето.  
Ред 110: Ред 156:
 
'''Толстой'''
 
'''Толстой'''
  
– Състояние, през което човешката душа минава - човек, който иска да познае душата на народа.
+
– Състояние, през което човешката душа минава - човек, който иска да познае душата на народа.  
  
'''Трохи''' – свещеният хляб всякога се дава на много малки трошици.  
+
'''Трохи'''  
 +
 
 +
Свещеният хляб всякога се дава на много малки трошици.
 +
 
 +
'''Тръба'''
 +
 
 +
– Щом знанието потече през златни тръби, всички противоречия в живота ви ще изчезнат. Първите тръби бяха от пръст, но вие ги счупихте. Вторите - железни, но тук-там ръждясаха.
 +
 
 +
– Ако ръбата е тясна, т.е. моралът ти е тесен, ще я смениш с по-широка, ще го разшириш.
 +
 
 +
– В духовния свят не се менят тръбите, но имат едно свойство да се разширяват.
 +
 
 +
– Някои хора имат големи тръби, през които любовта им минава, но тя едва тече - материалисти. Други имат много любов, но тръбата им е малка, вследствие на което често стават пропуквания и изтичания на любовта - духовни хора. Те трябва да поправят канализацията си.
 +
 
 +
– Нови тръби, нови канализации са нужни на хората.  
  
 
'''Трън'''
 
'''Трън'''
Ред 118: Ред 178:
 
– Лошият навик е трън в плътта на човека.  
 
– Лошият навик е трън в плътта на човека.  
  
– Във всеки човек, който може да отсече един трън или един глог, има една добродетелна черта, че той може да изправи своите погрешки. Греховете и неестествения живот са цигански тръни. Сегашните хора ходят повече боси, постоянно се оплакват от тръните, т.е. греховете които са направили. Трънете са умствения свят у човека зает с разрешаването само на материални въпрос. Съответстват на нисшето ментално поле.  
+
– Във всеки човек, който може да отсече един трън или един глог, има една добродетелна черта, че той може да изправи своите погрешки. Греховете и неестествения живот са цигански тръни. Сегашните хора ходят повече боси, постоянно се оплакват от тръните, т.е. греховете които са направили. Тръните са умствения свят у човека зает с разрешаването само на материални въпрос. Съответстват на нисшето ментално поле
 +
 
 +
– Всеки недостатък, всяка липса е трън в плътта на човека. Да има човек трън в плътта си, това значи да се пробуди съзнанието му.
 +
 
 +
– "Трън в плътта" означава някое силно желание, което човек не може да реализира.  
  
 
'''Тръни'''
 
'''Тръни'''
Ред 125: Ред 189:
  
 
– Лошите мисли и чувства на хората.  
 
– Лошите мисли и чувства на хората.  
 +
 +
'''Тухла'''
 +
 +
– Искате ли да опитате силата си, вземете една тухла и я стиснете. Ако пусне отгоре огън, отдолу вода, вие сте силен човек.
 +
 +
– И хората са живи тухли и камъни, които влизат като градивен материал във великото Божествено здание.
  
 
'''Тъкането''' значи хармония.  
 
'''Тъкането''' значи хармония.  
Ред 136: Ред 206:
 
'''Тъмно''' – падение е, когато небето в човека потъмнява, няма месец, слънце, звезди.  
 
'''Тъмно''' – падение е, когато небето в човека потъмнява, няма месец, слънце, звезди.  
  
'''Тъпан''' – като ставате сутрин, трябва да мязате на добре опънат тъпан. Като си легнете вечер отгоре на тъпана има събран прах от деня. Трябва да повикате барабанчика да тупне с пръчицата си върху тъпана, да го изчисти. Барабанчикът е правата мисъл.  
+
'''Тъпан'''  
 +
 
 +
Като ставате сутрин, трябва да мязате на добре опънат тъпан. Като си легнете вечер отгоре на тъпана има събран прах от деня. Трябва да повикате барабанчика да тупне с пръчицата си върху тъпана, да го изчисти. Барабанчикът е правата мисъл.
 +
 
 +
– Тъпанът представя будната човешка мисъл. Като се намери в опасност, човек трябва да бие тъпана си.
 +
 
 +
– Когато тъпанът престане да бие, прахът се наслоява по него, както когато хората престанат да мислят, прахът се наслоява по мозъците им. 
 +
 
 +
'''Тъпкане'''
 +
 
 +
– Тъпкането подразбира страдане.  
  
 
'''Търговци''' – дребнавостите в живота.  
 
'''Търговци''' – дребнавостите в живота.  
  
'''Тяло''' – новото тяло е новото съзнание, с което ще се облече човек.
+
'''Тяло'''  
 +
 
 +
Новото тяло е новото съзнание, с което ще се облече човек.
 +
 
 +
– Ако употребите и Любовта както трябва, ще мязаш на едно живо тяло; ако не я употребиш, ще мязаш на едно мъртво тяло.
 +
 
 +
– Който влиза неподготвен в астралния свят, той е в положението на въздухообразно тяло в пространството.
 +
 
 +
– Главната задача на съвременния човек е като тази на Никодим, да отиде при Пилат и да иска тялото Христово, да освободи Словото Божие, което е заровено в него.
 +
 
 +
– Човечеството представлява тялото на Бога, Бог представя главата, наместена върху тялото.

Текуща версия към 08:26, 8 юли 2014

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Т

Такси – на онзи свят се отива със специално такси.

Тамян – онзи вътрешен тамян, означава човешката мисъл, без която не може.

Тацин – велик учител на Бялата Ложа.

Тегло

– Един ден, като свалите всичките си раници и ви претеглят колко тежите, това сте вие, това е животът на душата.

– Всеки ден ученикът се тегли. И вие като ученици ще бъдете теглени на най-точни везни и според теглото ви ще се определи мястото ви.

– Теглен си, претеглен си и трябва да достигнеш на мярката.

Температура

– Всяко понижаване на температурата означава обезсърчаване, а всяко повишаване - насърдчаване.

– Любовта на някои е спаднала до 35 градуса под нулата. Ако повдигнеш температурата до 35-40 градуса или 50 градуса над нулата, животът ви ще се осмисли.

– През колкото по-висока температура човек минава, толкова по-добре и право мисли.

– Астрален свят е 10-11 часа на нивата със сърп в ръка при 30-35 градуса топлина. Някои може да издържат, а някои – не.

Тенджера

– Тенджерата е вашето тяло, което трябва да пазите.

Твърдта Небесна – човешката душа.

Тежест – всяка неразбрана мисъл е една тежест.

Теле – Мойсей изгорил златното теле, на което евреите се кланяли, турил праха му във вода и накарал евреите да я изпият. Искал да каже, че човек може да познае Бога само след като изпие, т.е. след като съвършено изгуби своето богатство и осиромашее.

Телефон

– Като минавате през тъмната зона ще чуете най-обидните думи, тогава ще се научите да затваряте слушалките на телефоните.

– За предпочитане е всеки човек да има свой собствен телефон, телеграф.

– Ако имате прави мисъл, чувства и действия, непременно ще ви отговорят по телефона.

– Когато молитвата на човека се приема, това показва, че телефонът за горния свят е бил отворен, ако не се приема, показва, че е бил затворен.

– Като ви гледам всеки има по една слушалка на телефон, всички сегашни нещастия са все от тия слушалки на миналото, от мисълта "Как ще прекарам живота си?"

– Всеки от вас трябва да има по един телефон, по който да говори.

Тетрадка

– Сто тетрадки имаш. Тетрадките ви може да са нашарени с погрешки, радвайте се, че има някой да ви показва погрешките.

Тиква

– Някой иска да бъде тиква, за 6 месеца да израсне, да завърже, да узрее. Тиквите са много идейни. Който бърза да постигне всичко изведнъж, тиква става. Постиженията на тиквата са малки.

– Живот без страдания е животът на тиквата.

Тиня – най-голямата тиня в живота е грехът.

Ток

– В Божествения свят мажеш да се излекуваш и подмладиш в един момент. Ще седнеш на един стол, ще прекарат през тебе ток и ти ставаш от стола млад и здрав. Това значи да се новородиш.

Тонове – ниските тонове са миналото, високите – бъдещето.

Топ – ние трябва да бъдем като топове, да стане силно избухване, вследствие на което гранатата, т.е. мисълта да отлети далеч и всички да познаят, че е Божествена.

Топка

– Бих желал всички да станете еластични като гумена топка, която като падне, пак възстановява формата си.

– Около всеки човек се търкалят 10-15-20 топки, светли и черни и най-после светлата топка поглъща черната.

– Човек трябва да бъде гумена топка, че като го блъснеш с камък да не му пукнеш главата.

– Ученикът трябва да бъде като гумена топка, всякога да е готов да отскочи и да настъпи пак напред.

Топлината е Любовта.

Торба

– Когато някой страда отвън знай, че това е торбата, оставена за теб. Отвори я, виж какво има в нея и му помогни. Ако му направя добро, аз изваждам нещо от неговата торба.

– Торбата ви трябва да бъде отворена, тя е човешкото сърце. Никой да не дохожда с празна торба. Който носи празна торба, значи умът и сърцето му са празни.

– Торба със злато – сърце, пълно с добродетели.

Точка

– Представлява непроявено същество, което се намира само в зачатие.

– Третата точка е отклоняване от правия път, от пътя между две точки т.е. слизането на духа в материята.

– Ще турят точките и запетаите на място във вашия език. Вече като влезете в Небето, точка и запетая няма да има.

Вие трябва станете точка. Щом не можете да станете точка, не можете да бъдете свободен. –

Тояга – емблема на човешката воля.

Трапеза

– Да се доближиш до Бога, значи да присъстваш на царска трапеза.

– Който е погълнат само от материалните работи е изключен от трапезата.

– Под “трапеза” разбирам училище, новата школа на Христос. Новото учение е една велика трапеза, на която има изящни яденета.

– Трапезата, която Христос е сложил преди 2000 години и досега още не е вдигната. който е присъствал на тази трапеза, нека си спомни на кое място е седял.

– Първи от поканените на трапезата сте вие.

– Когато човек се приготви, ще влезе в стаята еи ще види богато наредена трапеза. Няма да седне на трапезата докато не почувства, че всички присъстващи са съгласни да вземе участие в общия обяд.

Тресавище – да се натъкне човек на някое противоречие, значи да се намери в тресавище, на колеблива почва.

Триъгълник

– И човек представлява триъгълник.

– Представя всички възможности в човека.

– Пътят, по който човек се качва.

– Духът.

– Всяко настроение е част, отсечка от дадено тяло, то може да бъде триъгълник, квадрат, многоъгълник. Фигурите показват положения а съзнанието.

– Триъгълникът е хармонично разпределение на силите в духовния свят.

– Триъгълник, образуван от крива линия, представя затворен, ограничен живот, в който човек черпи опитности.

– Триъгълникът представя всички възможности в човека. Разликата в постиженията е в зависимост от триъгълника - правоъгълен, равнобедрен, равностранен.

(рисунка на равностранен триъгълник с основа CD, трети връх m и височина mo) Линията CD представя физическия свят, Cm - умствения, Dm - духовния.

– Триъгълникът представя дома - отношение между бащата, майката и детето.

– Човек, на когото върхът на триъгълника е обърнат надолу, е лишен от благородство и интелигентност.

– В живата геометрия триъгълникът представя човека в движение.

– Колкото повече ребрата на триъгълника се намаляват, толкова повече човек става по-голям материалист. Колкото повече съзнанието на човека се разширява, толкова по-дълги стават страните на триъгълника.

Толстой

– Състояние, през което човешката душа минава - човек, който иска да познае душата на народа.

Трохи

– Свещеният хляб всякога се дава на много малки трошици.

Тръба

– Щом знанието потече през златни тръби, всички противоречия в живота ви ще изчезнат. Първите тръби бяха от пръст, но вие ги счупихте. Вторите - железни, но тук-там ръждясаха.

– Ако ръбата е тясна, т.е. моралът ти е тесен, ще я смениш с по-широка, ще го разшириш.

– В духовния свят не се менят тръбите, но имат едно свойство да се разширяват.

– Някои хора имат големи тръби, през които любовта им минава, но тя едва тече - материалисти. Други имат много любов, но тръбата им е малка, вследствие на което често стават пропуквания и изтичания на любовта - духовни хора. Те трябва да поправят канализацията си.

– Нови тръби, нови канализации са нужни на хората.

Трън

– Лошият навик е трън в плътта на човека.

– Във всеки човек, който може да отсече един трън или един глог, има една добродетелна черта, че той може да изправи своите погрешки. Греховете и неестествения живот са цигански тръни. Сегашните хора ходят повече боси, постоянно се оплакват от тръните, т.е. греховете които са направили. Тръните са умствения свят у човека зает с разрешаването само на материални въпрос. Съответстват на нисшето ментално поле.

– Всеки недостатък, всяка липса е трън в плътта на човека. Да има човек трън в плътта си, това значи да се пробуди съзнанието му.

– "Трън в плътта" означава някое силно желание, което човек не може да реализира.

Тръни

– Да раждате идеи, без да ги отглеждате, това значи а ги посявате между тръни и камениста почва.

– Лошите мисли и чувства на хората.

Тухла

– Искате ли да опитате силата си, вземете една тухла и я стиснете. Ако пусне отгоре огън, отдолу вода, вие сте силен човек.

– И хората са живи тухли и камъни, които влизат като градивен материал във великото Божествено здание.

Тъкането значи хармония.

Тъмнина

– Ако съзнанието ви не е будно, тъмнина е в духовния свят.

– Ангелският свят се отличава по светлината и тъмнината.

Тъмно – падение е, когато небето в човека потъмнява, няма месец, слънце, звезди.

Тъпан

– Като ставате сутрин, трябва да мязате на добре опънат тъпан. Като си легнете вечер отгоре на тъпана има събран прах от деня. Трябва да повикате барабанчика да тупне с пръчицата си върху тъпана, да го изчисти. Барабанчикът е правата мисъл.

– Тъпанът представя будната човешка мисъл. Като се намери в опасност, човек трябва да бие тъпана си.

– Когато тъпанът престане да бие, прахът се наслоява по него, както когато хората престанат да мислят, прахът се наслоява по мозъците им.

Тъпкане

– Тъпкането подразбира страдане.

Търговци – дребнавостите в живота.

Тяло

– Новото тяло е новото съзнание, с което ще се облече човек.

– Ако употребите и Любовта както трябва, ще мязаш на едно живо тяло; ако не я употребиш, ще мязаш на едно мъртво тяло.

– Който влиза неподготвен в астралния свят, той е в положението на въздухообразно тяло в пространството.

– Главната задача на съвременния човек е като тази на Никодим, да отиде при Пилат и да иска тялото Христово, да освободи Словото Божие, което е заровено в него.

– Човечеството представлява тялото на Бога, Бог представя главата, наместена върху тялото.