Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Съборни беседи

28 files

 1. СБ 1920 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1920 г. в Търново, стар правопис

  Съборни беседи 1920 г. , стар правопис

  Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, държани на учениците и слушателите на Бялото Братство на Събора през лятото на 1920 г. в гр. Търново, 19-24 август

  Съдържание:

  Първи ден - 19 август
  Път, истина и живот (6 ч. с.)
  Беседа за учителите и майките като възпитатели (4.30 ч. след oбед)

  Втори ден - 20 август
  Мерило за правилно разбиране. (6 ч. с.)
  Необходими условия за ученика (10.30 ч. с.)

  Трети ден - 21 август
  Идване (възприемане) на Духа (7 ч. с.)

  Четвърти ден - 22 август
  Работа за през годината (7 ч. с.)

  Пети ден - 23 август
  Работа на учениците ( 8 ч. с.)
  Гимнастически упражнения (10 ч. с.)
  Работа върху чистотата и самообладанието (11.30 ч. с.)

  Шести ден - 24 август
  Големец и слуга (8 ч. с.)

  Седми день- 25 август
  Наряд

  Съборни беседи 1920 г., Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1920 г. в Търново,
  държани от Учителя П.Дънов
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1920 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  148 downloads

  0 comments

  Updated

 2. СБ 1921 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1921 г. в Търново, стар правопис

  Съборни беседи 1921 г. , стар правопис

  Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, държани на учениците и слушателите на Бялото Братство на Събора през лятото на 1921 г. в гр. Търново, 19-25 август

  Съдържание:

  Първи ден - 19 август
  Утринна беседа - Преображение (5 ч. с.)
  Гимнастически упражнения
  Възпитание на човешката воля (7 ч. с.)
  Пробуждане на колективното съзнание (10 ч. с.)

  Втори ден - 20 август
  Размишления. (5 ч. с.)
  Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения (6 ч. с.)
  Закон на съвършенството (10 ч. с.)

  Трети ден - 21 август
  Утринна беседа (5 ч. с.)
  Правила, методи за разбиране (6.30 ч. с.)
  Общи упражнения
  Четирите съвета (9 ч. с.)
  Определяне работата на четирите съвети (5 ч. след обед)

  Четвърти ден - 22 август
  Размишления (5 ч. с.)
  Правилният развой на човешките енергии (6.30 ч. с.)
  Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота (9.30 ч. с.)
  Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили (4 ч. след обед)

  Пети ден - 23 август
  Размишления ( 5 ч. с.)
  Отговор на зададени въпроси (4 ч. след обед)

  Шести ден - 24 август
  Размишления ( 5 ч. с.)
  Упражнения
  Законът на самопожертването (9.30 ч. с.)

  Седми день - 25 август
  Размишления ( 5 ч. с.)
  Разумно служене (10 ч. с.)

  Съборни беседи 1921 г., Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1921 г. в Търново,
  държани от Учителя П.Дънов
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1921 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  156 downloads

  0 comments

  Updated

 3. СБ 1922 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1922 г. в Търново, стар правопис

  Съборни беседи 1922 г. , стар правопис

  Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, държани на учениците и слушателите на Бялото Братство на Събора през лятото на 1922 г. в гр. Търново, 19-25 август

  Съдържание:

  Първи ден - 19 август
  Преображение. (5 ч. с.)
  Новият живот (10 ч. с.)
  Съвършения мъж (4.30 ч. след обед.)

  Втори ден - 20 август
  Утринна беседа (без заглавие)- (5 ч. с.)
  Много плод принася (4.30 ч. след обед.)

  Трети ден - 21 август
  Утринна беседа (5 ч. с.)
  Музика, работа, пост (9 ч. с.)
  Истината (4.30 ч. след обед.)

  Четвърти ден - 22 август
  Размишления (5 ч. с.)
  Работа за новия живот (10 ч. с.)
  Изппитвайте писанията (4.30 ч. след обед.)

  Пети ден - 23 август
  Размишления ( 5 ч. с.)
  Милосърдието (4.30 ч. след обед)

  Шести ден - 24 август
  Размишления ( 5 ч. с.)
  Предварителни бележки (4.30 ч. след обед)
  Живот вечен

  Седми день - 25 август
  Размишления ( 5 ч. с.)
  Какъв трябва да бъде ученика (10 ч. с.)

  Съборни беседи 1922 г., Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1922 г. в Търново,
  държани от Учителя П.Дънов
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1922 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  176 downloads

  0 comments

  Updated

 4. СБ 1924 г., "Разумния живот", стар правопис

  Съборни беседи 1924 г.,"Разумния живот", стар правопис

  Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени на учениците на Бялото Братство през септември, 1924 г.

  Съдържание:

  1. Качества на разумния живот, 24 август 1924 г.
  2. Правила на разумния живот, 31 август 1924 г.
  3. Съзнателният живот като забава, 1 септември 1924 г.
  4. Царе – слуги на Господа, 7 септември 1924 г.

  Съборни беседи 1924 г., Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1924 г.
  държани от Учителя П.Дънов
  (по стенографски записки)
  първо издание: Печатница „Малджиев“, Русе, 1924
  източник: Издателство Бяло Братство

  124 downloads

  0 comments

  Updated

 5. СБ 1925 г., "Две свещени положения", стар правопис

  Съборни беседи 1925 г., "Две свещени положения", стар правопис

  Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Бялото Братство, при срещата им в гр. Търново през лятото на 1925 г.

  Съдържание на беседите от томчето

  1. Двете свещени положения, 23 август 1925 г.
  2. На отворено и на затворено, 23 август 1925 г.
  3. Търпение и вяра, 24 август 1925 г.
  4. Подпушване на светлината, 24 август 1925 г.
  5. Високият връх, 25 август 1925 г.
  6. Живите образи, 26 август 1925 г.
  7. Истинната врата, 28 август 1925 г.
  8. Дето и да идеш! 29 август 1925 г.
  9. Късият път! 6 септември 1925 г.

  Съборни беседи 1925 г., Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1925 г. в Търново,
  държани от Учителя П.Дънов
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1926 г.
  източник: Издателство Бяло Братство

  94 downloads

  0 comments

  Updated

 6. СБ 1926 г., "Отвън и отвътре", 1926 г., , стар правопис

  Съборни беседи 1926 г. , стар правопис

  Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в град Търново през лятото на 1926 год.

  Съдържание:

  1. Отвън и отвътре, 22 август 1926 г.
  2. Светлият път на Знанието, 22 август 1926 г.
  3. Раждането на свободата, 23 август 1926 г.
  4. Да не бъдете съдени, 24 август 1926 г.
  5. Имената са ви записани, 25 август 1926 г.
  6. Свещеният огън, 27 август 1926 г.
  7. Правосъдие, 28 август 1926 г.
  8. Ще се изкоренят, 29 август 1926 г.
  9. Добро и съвършенство, 29 август 1926 г.
  10. Наряд, 22-29 август 1926 г.
  11. Обяснение на старите гимнастически упражнения


  Съборни беседи 1926 г., Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1926 г. в Търново,
  държани от Учителя П.Дънов
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1926 г.
  източник: Издателство Бяло Братство

  113 downloads

  0 comments

  Updated

 7. СБ 1927 г., "Пътят на ученика", стар правопис

  Съборни беседи 1927 г., "Пътят на ученика", стар правопис

  Беседи от Учителя, дадени на учениците на Бялото Братство при срещата им в гр. София, на "Изгрева", през лятото на 1927 г.

  Съдържание:

  1. Пътят на ученика, 19 август 1927 г.
  2. Духът на Господа, 19 август 1927 г.
  3. Братя в единомислие, 20 август 1927 г.
  4. Ще се превърне в радост, 21 август 1927 г.
  5. Обич към знанието, 21 август 1927 г.
  6. Пробуждане съзнанието на ученика, 22 август 1927 г.
  7. Дойде глас, 23 август 1927 г.
  8. Явно говорих, 24 август 1927 г.
  9. Свещеният час, 24 август 1927 г.

  Съборни беседи 1927 г., Беседи от Учителя, дадени през 1927 г. в София - "Изгрева",
  държани от Учителя П.Дънов
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1927 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  160 downloads

  0 comments

  Updated

 8. СБ 1929 г., "По Бога направени", стар правопис

  Съборни беседи 1929 г. , стар правопис

  Беседи от Учителя, дадени на учениците на Бялото Братство при срещата им в гр. София, на "Изгрева", през лятото на 1929 г.

  Съдържание:

  1. По Бога направени, 25 август 1929 г.
  2. Положителни и отрицателни черти на живота, 26 август 1929 г.
  3. Линиите на природата, 27 август 1929 г.
  4. Абсолютна чистота, 28 август 1929 г.
  5. Духовното у човека, 30 август 1929 г.

  Съборни беседи 1929 г., Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1929 г. в София - "Изгрева",
  държани от Учителя П.Дънов
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1929 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  136 downloads

  0 comments

  Updated

 9. СБ 1930 г., "Благословена между жените", стар правопис

  Съборни беседи 1930 г., "Благословена между жените", стар правопис

  Беседи от Учителя, дадени на учениците на Бялото Братство през лятото на 1930 г. - Седемте рилски езера

  Съдържание:

  1. Благословена между жените, 17 август 1930 г.
  2. Виждане и съзнаване, 19 август 1930 г.
  3. Носител на Божиите мисли, 19 август 1930 г.
  4. Познава гласа му, 20 август 1930 г.
  5. Божествена връзка, 21 август 1930 г.

  Съборни беседи 1930 г., Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1930 г., Седемте рилски езера,
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1930 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  117 downloads

  0 comments

  Updated

 10. СБ 1931 г., "Отиване и връщане", стар правопис

  Съборни беседи 1931 г., "Отиване и връщане", стар правопис

  Беседи от Учителя, дадени на учениците на Бялото Братство през лятото на 1931 г.

  Съдържание:

  1. Сила, разумност и добро, 19 август 1931 г.
  2. Най-високото място 1931, 20 август 1931 г.
  3. Отиване и връщане, 21 август 1931 г.

  Съборни беседи 1931 г., Беседи от Учителя, дадени през 1931 г.,
  държани от Учителя П.Дънов
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1932 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  102 downloads

  0 comments

  Updated

 11. СБ 1932 г., "Видяхме славата", стар правопис

  Съборни беседи 1932 г., "Видяхме славата", стар правопис

  Беседи от Учителя, дадени на учениците на Бялото Братство през лятото на 1932 г.

  Съдържание:

  1. Видяхме славата, 28.08.1932 г.
  2. Три пътя, 29.08.1932 г.
  3. Новата работа, 30.08.1932 г.
  4. Любов без ревност, 31.08.1932 г.

  Съборни беседи 1932 г., Беседи от Учителя, дадени през лятото на 1932 г.,
  държани от Учителя П.Дънов
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1932 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  89 downloads

  0 comments

  Updated

 12. СБ 1933 г., "Бъдещото верую на човечеството", стар правопис

  Съборни беседи 1933 г., "Бъдещото верую на човечеството", стар правопис

  Беседи от Учителя, дадени на учениците на Бялото Братство през 1933 г.

  Съдържание:

  1. Бъдещото верую на човечеството, 1 септември 1933 г.
  2. Един удар, 2 септември 1933 г.
  3. Великата формула, 3 септември 1933 г.
  4. Едно звено, 3 септември 1933 г.

  Съборни беседи 1933 г., Беседи от Учителя, дадени през 1933 г. в София - "Изгрева",
  държани от Учителя П.Дънов
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1934 г.
  източник: Издателство Бяло Братство

  137 downloads

  0 comments

  Updated

 13. СБ 1936 г., "Да им дам живот", стар правопис

  Съборни беседи 1936 г., "Да им дам живот", стар правопис

  Беседи от Учителя, дадени на учениците на Бялото Братство при срещата им в гр. София, на "Изгрева", през 1936 г.

  Съдържание:

  1. Да им дам живот, 19.08.1936 г.
  2. Вътрешна връзка, 20.08.1936 г.
  3. Външна и вътрешна любов, 21.08.1936 г.
  4. Оновни черти на новото, 22.08.1936 г.
  5. Проникване, 23.08.1936 г.
  6. Човешко и Божествено, 26.08.1936 г.
  7. Проявеният и непроявеният, 29.08.1936 г.
  8. Пътища на Любовта, 30.08.1936 г.
  9. За Слава Божия, 20.09.1936 г.
  10. Двете полушария, 22.09.1936 г.

  Съборни беседи 1936 г., Беседи от Учителя, дадени през 1936 г. в София - "Изгрева",
  държани от Учителя П.Дънов
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1936 г.
  второ (фототипно) издание, „Сонита“, София, 1997 г.
  източник: Издателство Бяло Братство

  95 downloads

  0 comments

  Updated

 14. СБ (Рилски беседи) 1937 г., "Лъчи на живота", стар правопис

  Съборни беседи (Рилски беседи) 1937 г., "Лъчи на живота", стар правопис

  Беседи от Учителя държани при Седемте рилски езера през лятото на 1937 г.

  Съдържание:

  1. Лъчи на живота, 18.07.1937 г.
  2. Опитано е, 19.07.1937 г.
  3. Ценности и възможности, 21.07.1937 г.
  4. Стани, 23.07.1937 г.
  5. Основни тонове, 25.07.1937 г.
  6. Правилна обхода, 25.07.1937 г.
  7. Реално и идеално, 28.07.1937 г.
  8. Планини и долини, 30.07.1937 г.
  9. Червен и светъл, 01.08.1937 г.
  10. Разбиране и съзнание, 01.08.1937 г
  11. Предназначението на човека, 04.08.1937 г.
  12. Светилник на ръцете и на нозете, 06.08.1937 г.
  13. Качества на ума, на сърцето и на тялото, 08.08.1937 г.
  14. Двете състезания, 08.08.1937 г.
  15. Път и възможности, 11.08.1937 г
  16. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, 11.08.1937 г
  17. Четири правила, 13.08.1937 г
  18. Да познават, 15.08.1937 г
  19. Свободно даване, 22.08.1937 г
  20. Съществени връзки, 22.08.1937 г
  21. Трите ухания, 23.08.1937 г
  22. Път за освобождаване, 24.08.1937 г
  23. Закон за вечната младост, 22.09.1937 г

  Съборни беседи (Рилски беседи) 1937 г., Беседи от Учителя П.Дънов, държани при седемте рилски езера през лятото на 1937 г.
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1937 г.
  източник: Издателство Бяло Братство

  126 downloads

  0 comments

  Updated

 15. СБ (Рилски беседи) 1938 г., "Двигатели в живота", стар правопис

  Съборни беседи (Рилски беседи) 1938 г., "Двигатели в живота", стар правопис

  Беседи от Учителя държани при Седемте рилски езера през лятото на 1938 г.

  Съдържание:

  1. Двигатели в живота, 12.07.1938 г.
  2. Видове храна, 13.07.1938 г.
  3. Вътрешна просвета, 15.07.1938 г.
  4. Качества на езика, 17.07.1938 г.
  5. От пръстите на ръцете, 17.07.1938 г.
  6. Основи на здравето, 20.07.1938 г.
  7. Късият и дългият път, 22.07.1938 г.
  8. Азбука на разбирането, 24.07.1938 г.
  9. Резултати и последствия, 24.07.1938 г.
  10. Ценности на Любовта, 27.07.1938 г.
  11. Първото и последното място, 31.07.1938 г.
  12. Възможни условия, 31.07.1938 г.
  13. Който има уши, нека слуша, 03.08.1938 г.
  14. Трудни задачи, 05.08.1938 г.
  15. Нови пътища, 07.08.1938 г.
  16. Здравословни и болезнени състояния, 10.08.1938 г.
  17. Милосърдие, 12.08.1938 г.
  18. Азбука на Божествения език, 14.08.1938 г.
  19. Всяко растение, 17.08.1938 г.
  20. Силен и слаб, 19.08.1938 г.
  21. Степени на съзнанието, 21.08.1938 г.
  22. Великият подтик, 26.08.1938 г.
  23. Под слънчевите лъчи, 27.08.1938 г.
  24. Прояви и постижение на Любовта, 28.08.1938 г.
  25. Желаният мир, 28.08.1938 г.
  26. Отче наш, 22.09.1938 г.

  Съборни беседи (Рилски беседи) 1938 г., Беседи от Учителя П.Дънов, държани при Седемте рилски езера през лятото на 1939 г.
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1938 г.
  източник: Издателство Бяло Братство

  234 downloads

  0 comments

  Updated

 16. СБ (Рилски беседи) 1939 г., "Езикът на любовта", стар правопис

  Съборни беседи (Рилски беседи) 1939 г., "Езикът на любовта", стар правопис

  Беседи от Учителя държани при седемте рилски езера през лятото на 1939 г.

  Съдържание:

  1. Езикът на любовта
  2. Отличителни качества на мисълта
  3. Реалността на живота
  4. Основни правила на хигиената
  5. И в мене
  6. Вратата на любовта
  7. Любов и почитание
  8. Път към живота
  9. Божествена светлина
  10. Ценни придобивки
  11. Умен, добър и силен
  12. Търпение
  13. Светлина, топлина и сила
  14. Постоянното в живота
  15. Плодът на Духа
  16. Служене
  17. Опознаване
  18. Вечният живот
  19. Гласът на любовта
  20. Разнообразието в живота
  21. На своето място
  22. Възможности на любовта
  23. Не дири своето си
  24. Новият закон
  25. Новораждане
  26. Относителни и абсолютни разбирания
  27. Малката молитва
  28. Цар и служител
  29. Три ценни неща
  30. Запалка на свещения огън
  31. Еднообразие и разнообразие
  32. Близо и далеч

  Съборни беседи (Рилски беседи) 1939 г., Беседи от Учителя П.Дънов, държани при седемте рилски езера през лятото на 1939 г.
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1939 г.
  източник: Издателство Бяло Братство

  171 downloads

  0 comments

  Updated

 17. СБ (Рилски беседи) 1940 г., "Божественият и човешкият свят", стар правопис

  Съборни беседи (Рилски беседи) 1940 г., "Божественият и човешкият свят", стар правопис

  Рилски беседи от Учителя, държани на Мусала, Седемте рилски езера и София през лятото на 1940 г.

  Съдържание:

  1. Божественият и човешкият свят
  2. Правила на любовта
  3. Закон за частите и за Цялото
  4. Вечно обновяване
  5. На сватба
  6. Реалност на живота
  7. Стотникът
  8. Вяра и вярване
  9. Да имате любов
  10. Божествена радост
  11. Магическата сила на любовта
  12. Господаруване и слугуване
  13. Сянка и реалност
  14. Изучаване и приемане
  15. Проветряване
  16. Единство в любовта
  17. Неоцененото богатство
  18. Двете царства
  19. Учене и служене
  20. Вслушване
  21. Прилежание
  22. Десетте девици
  23. Добрата покана
  24. Закони на дишането
  25. Функции на вярата
  26. Израил и българин
  27. Любов в трите свята
  28. Разбрани и неразбрани езици
  29. Връзка между Бога и човека
  30. В Божественото училище

  Съборни беседи (Рилски беседи) 1940 г., Рилски беседи от Учителя П.Дънов, държани на Мусала, Седемте рилски езера и София през лятото на 1940 г.
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1940 г.
  източник: Издателство Бяло Братство

  117 downloads

  0 comments

  Updated

 18. СБ 1941 г., "Възможности за щастие", стар правопис

  Съборни беседи 1941 г., "Възможности за щастие", стар правопис

  Беседи от Учителя държани през лятото на 1941 г., София - "Изгрева"

  Съдържание:

  1. Възможности за щастие
  2. Същината на човека
  3. Тя иде
  4. Новият път
  5. Зората на живота
  6. Правилно дишане
  7. Служене с любов
  8. Предназначението на човека
  9. Прави възгледи
  10. Гладът
  11. Което не е
  12. Възелът
  13. Малкият опит
  14. Трите перпендикуляра
  15. Единственото нещо
  16. Двама или трима
  17. Четирите положения
  18. Красивото в живота
  19. Царството Божие
  20. Знание и сила
  21. От север към юг

  Съборни беседи 1941 г., Беседи от Учителя, дадени през 1941 г. в София - "Изгрева",
  държани от Учителя П.Дънов
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1941 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  133 downloads

  0 comments

  Updated

 19. СБ (Рилски беседи) 1942 г., "Опорни точки на живота", стар правопис

  Съборни беседи (Рилски беседи) 1942 г., "Опорни точки на живота", стар правопис

  Беседи от Учителя държани при Седемте рилски езера и в София през лятото на 1942 г.

  Съдържание:

  1. Опорни точки на живота
  2. Единното и неделимото
  3. Възходящият път
  4. Живите числа
  5. Прилагане на живите числа
  6. Новият път
  7. Новият свят
  8. Космичната любов
  9. Красота и благост
  10. Новата култура
  11. Красотата на живота
  12. Дом на блаженството
  13. Самовъзпитание
  14. Ценни добродетели
  15. Наследници на земята
  16. Силните
  17. На зазоряване
  18. Тайната стаичка
  19. Устойчиви връзки
  20. Постоянна благодарност
  21. Любов и обич
  22. Опознаване
  23. Добрият живот
  24. Смисълът на живота
  25. Малки възможности

  Съборни беседи (Рилски беседи) 1942 г., Беседи от Учителя, дадени през 1942 г. на Седемте рилски езера и в София - "Изгрева",
  държани от Учителя П.Дънов
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1942 г.
  източник: Издателство Бяло Братство

  164 downloads

  0 comments

  Updated

 20. СБ 1943 г., "Вечното благо ", стар правопис

  Съборни беседи 1943 г., "Вечното благо ", стар правопис

  Беседи от Учителя държани през лятото на 1943 г.

  Съдържание:

  1. Вечното благо
  2. Същественото в живота
  3. Ден на любовта
  4. Новото в живота
  5. Гласът на душата
  6. Жилища на човешката душа
  7. Раждането
  8. Единствената сила
  9. Номер първи
  10. Проявен и непроявен
  11. Блаженствата
  12. Новата присадка
  13. Възприемане и предаване
  14. Хармония в живота
  15. Пътят към изток
  16. Извор на любовта
  17. Добри плодове
  18. Четирите правила
  19. Проявеният живот
  20. Сито и дармон

  Съборни беседи 1943 г., Беседи от Учителя П.Дънов, държани през лятото на 1943 г.
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1944 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  121 downloads

  0 comments

  Updated

 21. МС 1923 г., "Разцъфтяване на човешката душа ", стар правопис

  Първи младежки събор
  „Разцъфтяване на човешката душа“,
  на учениците от Бялото Братство, 1-5.07.1923, София, стар правопис

  Беседи от Учителя и учениците, държани през лятото на 1923 г.

  Съдържание:

  1. Разцъфтяване на човешката душа, 2 юли, 1923 г.
  2. Ученичество (Д. Гарвалов) , 2 юли, 1923 г.
  3. Братско общежитие (Г. Радев) , 2 юли, 1923 г.
  4. Разисквания върху рефератите , 2 юли, 1923 г.
  5. Анархизмът и новото учение (М. Константинов) , 2 юли, 1923 г.
  6. Теософията и Толстой, предвестници на новото учение (П. Пампоров) , 2 юли, 1923 г.
  7. Разисквания върху рефератите, 2 юли, 1923 г.
  8. Две думи! , 2 юли, 1923 г.
  9. Окултизъм и наука (Б. Боев), 3 юли, 1923 г.
  10. Окултни науки (К. Кузманов) , 3 юли, 1923 г.
  11. Новото учение или великата лаборатория на живата природа (П. Теодорова) , 3 юли, 1923 г.
  12. Свободни училища, основани на окултната педагогика (Б. Боев) , 3 юли, 1923 г.
  13. Общи въпроси, 3 юли, 1923 г.
  14. Първото правило, 3 юли, 1923 г.
  15. Общи въпроси 5 юли, 1923 г

  Първи младежки събор, 1923 г., Беседи от Учителя П.Дънов и ученици, държани през лятото на 1923 г.
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1923 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  133 downloads

  0 comments

  Updated

 22. МС 1924 г., "Да възлюбиш ", стар правопис

  Втори младежки събор
  „Да възлюбиш“,
  на учениците от Бялото Братство, 6-7.07.1924, София, стар правопис

  Беседи от Учителя, държани през лятото на 1924 г.

  Съдържание:

  1. Да възлюбиш, 6 юли 1924 г.
  2. Правилно разбиране на природните действия, 6 юли 1924 г.
  3. Любов и мисъл, 6 юли 1924 г.
  4. Топлината на живота, 7 юли 1924 г.
  5. Новото възпитание, 7 юли 1924 г.

  Втори младежки събор, 1924 г., Беседи от Учителя П.Дънов, държани през лятото на 1924 г.
  (по стенографски записки)
  първо издание: Севлиево, 1940 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  139 downloads

  0 comments

  Updated

 23. МС 1925 г., "И обхождаше Исус всичка Галилея ", стар правопис

  Трети младежки събор
  „И обхождаше Исус всичка Галилея“,
  на учениците от Бялото Братство, 5-8.07.1925 г., София, стар правопис

  Беседи от Учителя и учениците, държани през лятото на 1925 г.

  Съдържание:

  1. И обхождаше Исус всичка Галилея, 5 юли 1925 г.
  2. Вътрешна връзка, 6 юли 1925 г.
  3. К. Паскалев - Основни въпроси на ученичеството, 6 юли 1925 г.
  4. О. Славчева - Мисли за ученика, 6 юли 1925 г.
  5. К. Вл. Кузманов - Окултното ученичество в нашето време, 6 юли 1925 г.
  6. Двадесет правила от Учителя към ученика, 7 юли 1925 г.
  7. Методът на светлината, 7 юли 1925 г.
  8. Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, 7 юли 1925 г.
  9. Общи въпроси, 7 юли 1925 г.
  10. Закриване на събора, 8 юли 1925 г.

  Трети младежки събор, 1925 г., Беседи от Учителя П.Дънов и ученици, държани през лятото на 1925 г.
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1925 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  105 downloads

  0 comments

  Updated

 24. МС 1926 г., "Вътрешни и външни връзки ", стар правопис

  Четвърти младежки събор
  „Вътрешни и външни връзки“,
  на учениците от Бялото Братство, 7-9.07.1926 г., София, стар правопис

  Беседи от Учителя и учениците, държани през лятото на 1926 г.

  Съдържание:

  1. Вътрешни и външни връзки – Учителя, 7 юли 1926 г.
  2. Идеалът на ученика - К. Тулешков , 7 юли 1926 г.
  3. Идеалът на окултния ученик - К. Паскалев, 7 юли 1926 г.
  4. Будност - Хр. Койчев, 7 юли 1926 г.
  5. Особеното място – Учителя, 8 юли 1926 г.
  6. Идеалът на ученика, 8 юли 1926 г.
  7. Общение на детето с живата природа - Б. Боев, 8 юли 1926 г.
  8. Същност и задача на новото училище и учител - Ст. Русев, 8 юли 1926 г.
  9. За свободата на учителите - П. К. Пенков, 8 юли 1926 г.
  10. Педагогически правила – Учителя, 9 юли 1926 г.

  Първи младежки събор, 1926 г., Беседи от Учителя П.Дънов и ученици, държани през лятото на 1926 г.
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1926 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  110 downloads

  0 comments

  Updated

 25. МС 1927 г., "Мислещият човек", стар правопис

  Пети младежки събор
  „Мислещият човек“,
  на учениците от Бялото Братство, 14-15.08.1927 г., София, стар правопис

  Беседи от Учителя и учениците, държани през лятото на 1927 г.

  Съдържание:

  1. Мислещият човек, Учителя 14 август 1927 г.
  2. Ние, Учението и животът, Кр. Тулешков, 14 август 1927 г.
  3. Ние, Учението и животът, М. Тодорова, 14 август 1927 г.
  4. Правата мисъл, Учителя 15 август 1927 г.
  5. Новото учение и съвременните задачи на живота, Б. Боев, 15 август 1927 г.
  6. Ние, учението и животът, Д-р Ст. Кадиев, 15 август 1927 г.

  Пети младежки събор, 1927 г., Беседи от Учителя П.Дънов и ученици, държани през лятото на 1927 г.
  (по стенографски записки)
  първо издание: София, 1927 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  153 downloads

  0 comments

  Updated


×
×
 • Create New...