Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Славянството и славянската писменост.


Recommended Posts

24. май.2006 г.

:angel:

Link to comment
Share on other sites

Братята Кирил и Методий са изиграли изключителна роля за израстването ни като народ. Писмеността, духовното наследство са в основата на всяка култура и цивилизация.

Не случайно в Призвание към народа ми двамата братя са наречени "светила на славянския род". На тях е връчено "Словото на Истината и Словото на Живота", те имат задача да покажат пътя към "Вечната Виделина".

Славянството има специална задача в настоящия момент от развитието на човечеството.

"Славянството ще бъде ковачницата на новата култура.

Славяните ще внесат един духовен елемент в света – побратимяването.

Славяните ще бъдат обединени. Те ще бъдат като мост между Европа и Азия. След обединението на славяните трябва да се обедини цялото човечество.

Българите са пионери между славяните.

Славянството е Олтарът на Новата Култура.

Бъдещето е на славяните... "

(източник: Ролята на Славянството в съвременната епоха)

Трябва да се гордеем че сме българи. Тъй като:

"Името "българин" не е произволно дадено. То съдържа в себе си велика Божествена идея. Който е готов да приеме тази идея, той носи вече това име. Ще каже някой, че е "българин". Това не е достатъчно. Българинът трябва да съдържа три елемента в себе си: тяло, което се ръководи от надеждата и работи без никакви ограничения; ум, който се ръководи от вярата и работи без никакви ограничения и сърце, което се ръководи от любовта и работи без никакви ограничения." (източник: Израил и българин, 08.09.1940)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Може ли някой да сподели какво знае за кода на Кирило-методиевата азбука? Там е скрито познание. Ключът още не е намерен. Наближава ли времето за това откритие?

Link to comment
Share on other sites

Да, потърси книгите на Мариана Везнева. В spiralata.net имаше само 2, но мисля, че нейните прозрения за буквите бяха именно в "Свръхсетивно познание" - накрая.

Link to comment
Share on other sites

:feel happy: още малко инфо по темата :

Таблица с букви от Глаголицата

Приложение 4 - т.15

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Edited by Благост
Link to comment
Share on other sites

Различна е глаголицата от този руски шрифт , който използваме за кирилицата !

Вижте само колко кръгове има в глаголицата .

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Различна е глаголицата от този руски шрифт , който използваме за кирилицата !

Вижте само колко кръгове има в глаголицата .

http://deluxio.hit.bg/Picture3%20274.JPG

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Нещо недоумявам какво иамш предвид Тетрабиблос ? :blink:

Link to comment
Share on other sites

ДЕ Е БЪЛГАРИЯ ?

Питат ли ме дей Зората ,

мей огряла първи път ,

питат ли ме дей земята

що най- любя на светът ?

...............................

...........................

........................

България е пионер сред Славяните и това трябва да стане достояние на света . Дотогава , като воля ние ще сме наистина

железни , ще разтопим всичките исторически граници , ще станем и братя . Но първо трябва да стане ясно , че България , Българите са корена , а не славяните корена на нас варварските орди - Българите .

И руснаците водени от собствената си мания на величие , този път ще ни сътрудничат , но това , което ще се разкрие , никак няма да им хареса .

Там в техните земи е половината отговор на въпроса : Де е България ?Кои са Българите ?

Edited by Инатари
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Наближава ли времето за това откритие?

напоследък се откриха много тракийски съкровища и гробници, и в тях има тракийски пиктограми- нещо като надписи, ако се съди по вестниците. Може би, ако не и сигурно има връзка между двете писмености?

Link to comment
Share on other sites

Поздравления за темата :thumbsup2:

Още по нея, както и малко по разширенi4ko може да намерите в "Аз-ът на Българите"-Хр.Танев и Колектив

а конкретно за глаголицата в "Невидимото проговори" -Т.Танев

Първата я има в spirala.net, за другата не знам

според мен това са книжки, които биха били полезни за бсеки българин-приятно четене :dancing yes:

Поздравkи

Link to comment
Share on other sites

Глаголицата е леко заоблена форма на древната българска писменост, немаща никаква връзка със славяните.

image615.gif

Въпреки завъртулките, приликата е очевадна.

Кирилицата от своя страна също нема нищо общо със славяните, а е компилация от уникални древнобългарски букви (б, ж, з, ц, ч, ш, щ, ъ, Ь, ѣ, ѫ, ю, я, ѧ, и др.) + гръцки букви (от финикийски произход) и букви, наподобяващи както древнобългарски, така и гръцки.

Още по темата:

http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot...rski%20runi.htm

http://www.kroraina.com/pb_lang/index.html

Link to comment
Share on other sites

Кристияне, в наше време понятието "славянска писменост" не се покрива със вложеното първоначално съдържание - тогава, когато глаголическите букви са били създадени от Братята, за да имат славяните четмо и писмо, пригодно за езика им. Мисията е била стратегическа. Всъщност, ако си спомняте часовете по история - аз-буки-то е съставено по молба на великоморавския княз Ростислав, за земите, влизащи в границите на днешната държава Чехия. Тогава не е имало такова разделяне на славянски езици, както в днешно време, а са се говорели славянски наречия, диалекти. Това, че Кирил и Методи са говорели диалекта на южните славяни, не е пречело да измислят букви за западните си събратя. След като по религиозни-политически причини Ростислав е принуден да се откаже от новата писменост, а проповедниците й да бъдат изгонени от моравия, отново се намесва политиката и те биват приети от друг княз, този път Борис, доста по на юг, в днешните наши земи. Да си примомним и борбата с триезичниците. Благодарение на писмения си облик, който добиват славянските говори, те стават официален богослужебен език. В науката се използват две понятия, с оито се нарича езикът тогава : старобългарски и старославянски. Основанието да се нарича старобългарски е, че писмеността намира плодотворна почва в земите на българите и там са написани най-много книги, като носят езиковите белези на наречието на българските славяни. А писмеността е славянска, защото е обслужвала освен моравските, българските, но и хърватските и други славяни, намерили идентификация на етноса си в специалната графика. Пак по политически причини оригиналните знаци биват изместени от гръко-латинските букви. Когато през Възраждането се поражда празника, честващ делото на Първоучителите, отдавна вече глаголицата е била забравена, но кирилското писмо, наречено така в чест на Кирил, защото все пак съдържа и оригинални графеми, а не е чист пренос на гръко-латински знаци, е било идентификатор, оразличител спрямо навлезлия гръцки богослужебен език и спрямо поробителя, естествено. Когато България загубва независимостта си, патриархът й бива заточен, така че единствената алтернатива била да се служи в църквите на гръцки, доколкото изобщо християнските храмове са съществували. Така след векове отново писмото, наследник не на графиката, а на СМИСЪЛА, който е бил вложен в ония някогашни кръгове, триъгълници и черти, изпълнява ролята си на раждане/въз-раждане.

Мисля аз, магията, силата, вложена в глаголицата, не е отмряла с нейната забрава.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • 4 weeks later...

Хубав човек е Захариев :hypocrite:

Бях му на една от "лекциите" и там каза доста неща + малко извън горепосоченото - наскоро излезе и някакво видео негово, но не е качено още в нета

вярвам че Свещена е Българската писменост и нащо си /не че си е наше :sorcerer: / Слово ...Е! :feel happy:

позодрави за хубавата посока :thumbsup2:

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

славянска писменост...? На мен такава не ми е известна...

Ама как така ?!?!?

Виж какво ти казва един къв беше ,че го забравих:

Борис, българският цар, беше приел християнската религия и беше издал строга заповед на всичките си поданици да последват неговия пример. Но при всичката строгост, която Борис употреби срещу противниците на християнството и при всичкото залягане негово и на чиновниците му, за разпространение на християнството в България, то пак отиваше много бавно и без успех. Причината на това скръбно за Борис явление беше тая, че християнството се проповядваше на разни езици и от разни лица, а богослужението се извършваше на гръцки език, защото още нямаше богослужебни книги на български. Борис позна това и се обърна към Михаил с просба да му изпрати прочутите вече между славяните във Византия отлични мъже, двамата Солунски братя Св. Кирил и Св. Методий, за да уредят в България църковното дело. Михаил с готовност изпълни просбата на Борис, и двамата наши светители, които току-що бяха се завърнали от при княза на хазарите, когото бяха успели да покръстят, с радост се упътиха за България, гдето бидоха посрещнати с най-големи почести. Тука те оставиха съставената азбука и преведените книги, и с това се почна литературната деятелност в България. За кратко време те успяха да гудят както християнската религия, тъй и църковната литература на едно здраво основание.

Оставям на тези ,които се занимават с езикознание да познаят -кой го е казал това?

Може би за тези ,които не са преписвали ,ще им е мого лесно!!

Администраторска бележка: Задължително посочвайте източниците, когато цитирате текстове. В случая, източник на текста може да бъде намерен например тук. Автор: Димитър Маринов

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

"Българският език е най-точният език, на който могат да се предават окултните закони и Словото на Бога, защото българският народ е най-древният народ на земята" П.Дънов

Слушах едно американско радиопредаване за имената в САЩ и другите англоезични страни. Нито едно тяхно име не беше съставено от корените на думите: светлина, радост, вяра, надежда, любов, мир, Бог, добро, огън, воля, рай и т.н.. Затова пък някой беше наименувал детето си Satan (сатана)... Веднага направих сравнение с българските (славянските) имена. Удивих се на невероятното многообразие на имена със светло, положително значение и излъчване. Радост, Радостин, Радослав, Райчо, Райко, Радка, Радосвет, Радомир, Красимир, Пламен, Любов, Любчо, Любомир, Людмил (мил на людете), Мирослав, Миродраг, Милодраг, Милко, Милен, Славчо, Мирчо, Вяра, Надежда, Богдан, Богомил, Боголюб, Добри, Добрина, Владимир, Благовест, Обич, Огнян, Светлин, Светлана, Светослав, Веселин, Божидар, Драгомир, Драгомил, Драгой, Драган, и т.н и т.н. Разнообразието просто ме изненада. Даже името Севда, Севдалин - по турски севда означава любов.

Значението на българските (славянските) думи

Григор

:feel happy:

Edited by Ани
Link to comment
Share on other sites

"Българският език е най-точният език, на който могат да се предават окултните закони и Словото на Бога, защото българският народ е най-древният народ на земята" П.Дънов

Ох, като чета такива цитати и просто ми се отщява. Има стотици хиляди езици по света (от много от които си имам понятие) и на всички от тях могат да се предават окултните закони - предавали са се и преди да са съществували българи и преди на някой да му е пукало кой е българин, кой китаец, кой патагонец. На всички човешки езици божествените закони се предават несъвършено - каквото средството, такъв и резултатът.

Нима е възможно толкова интелигентни хора на този форум да не виждат това?

За имената:

Имануел - Бог с нас

Теодор - Божи дар

Елевтерия - Свобода

Шалом, Шолом, Соломон - Мир

Да продължавам ли?

Edited by azbuki
Link to comment
Share on other sites

Guest aorhama

Да продължавам ли?

До учениците на ВБ Братство.

Когато Любовта, царува смут не става;

Когато Мъдростта управлява, редът не се нарушава;

Когато Истината грее, плодът цъфти и зрее.

Иаве, Ива, Шела Шалу.

Учителят, 14 Януари 1923 г., София

Eve=Ева

Вие не се спирайте върху това че тя е унижена. Каквато и да е тази жена, днес тя е ваша майка. (пак там)

Edited by aorhama
Link to comment
Share on other sites

Има много важно нещо, което съм сигурна, че учениците на ВБ Братство знаят.

Събуждат се древните народи и това, че информации и древни знания се очистват не значи нито отричане на други, нито някакво фанатизиране. Има факти и Истини, които вече са явни. Смятам, че всеки има разум и може да анализира безпристрастно...

Когато Любовта, царува смут не става;

Когато Мъдростта управлява, редът не се нарушава;

Когато Истината грее, плодът цъфти и зрее.

Иаве, Ива, Шела Шалу.

Учителят, 14 Януари 1923 г., София

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...