Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Медитация за световен мир


Recommended Posts

Ако имате един час и искате да се присъедините, заповядайте!

Всеки Вторник от 18:30 часа

Град Пловдив, ул "Иван Вазов" 25 А

Зала "Берьозка"

Ако ви е далече пробвайте тук.

Link to comment
Share on other sites

Ето малко теория с думите на Мастър Чоа Кок Сюи.

Тази медитация е наричана с много имена. Това са най-популярните...

ТЕХНИКА ЗА ПРОСВЕТЛЕНИЕ ИЛИ МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ СЪРЦАТА БЛИЗНАЦИ

Техниката за просветление или Медитацията върху сърцата близнаци има за цел постигането на космическо съзнание или просветление. Тя също е и начин да се служи на света, тъй като в известна степен светът се хармонизира чрез благославянето на цялата земя с любяща-доброта.

Медитацията върху сърцата близнаци се основава на принципа, че някои от главните чакри са входни точки или входни врати към определени нива на съзнание. За постигане на просветление или космическо съзнание, е необходимо коронната чакра да е достатъчно активирана. Сърцата близнаци съответстват на сърдечната чакра, която е центъра на емоционалното сърце и коронната чакра, която е център на Божественото сърце.

Когато коронната чакра е достатъчно активирана, нейните 12 вътрешни венчелистчета се отварят и се обръщат нагоре като златна чаша, златна корона, златно цвете или лотос, за да приема духовната енергия, която се разпределя към други части на тялото. Коронната чакра се символизира също от Свещения Граал. Короната, носена от крале и кралици е бледо подобие или символ на неописуемата, блестяща с брилянтна светлина, коронна чакра на духовно развитата личност.

Златната коронна чакра, която се върти много бързо изглежда като блестящ пламък над горната част на главата. При папата, кардиналите и метрополитите, това се символизира от носената от тях митра.

Когато коронната чакра е силно активирана, около главата се образува ореол. Поради тази причина, светците от различните религии имат ореоли около главите си. Тъй като съществуват различни степени на духовно развитие, размерът и яркостта на ореола също са различни.

Когато човек практикува Медитацията върху сърцата близнаци, Божествената енергия се спуска към практикуващия изпълвайки го с Божествена светлина, любов и сила.

Фиг. 8.1 Спускане на Божествената енергия по време на Медитацията върху сърцата близнаци: В Християнската религия това се нарича спускане на светия дух; В даоистката йога – спускане на Божествена Ки или енергия; В традицията на Кабала – стълб от светлина; В Йога от Индия – духовен мост от светлина или антакарана.

Практикуващият се превръща в проводник за тази Божествена енергия. В даоистката йога, тази Божествена енергия се нарича “небесна ки”. В Кабала - “стълб от светлина”; в съответствие на това, което ясновидците виждат буквално като стълб от светлина. Индийските йоги наричат този стълб от светлина духовен мост от светлина или “антакарана”. Християните го наричат “спускане на Светия Дух”, което се символизира със стълб от светлина и с кацащ гълъб. В християнското изкуство това се изобразява в картини на Христос или на светци, които имат стълб от бяла светлина над главите си и кацащ бял гълъб. Това символизира спускането на Божествената енергия. Духовните ученици, които са практикували тази медитация дълго време, могат да преживеят следното, че са обкръжени от ярка, понякога ослепителна светлина или, че главата им е изпълнена с ярка светлина. Това е обикновено преживяване за напредналите йоги и светци от всички религии. Ако изучите свещените книги на различните религии ще забележите, че преживяванията са подобни.

Коронната чакра може да бъде достатъчно активна активирана само ако сърдечната чакра е била достатъчно активирана преди това. Сърдечната чакра е точно копие на коронната чакра. Когато погледнете сърдечната чакра тя изглежда като вътрешната чакра на коронната чакра, която има 12 златни венчелистчета.

Сърдечната чакра е по-ниско разположеното съответствие на коронната чакра. Коронната чакра е център на просветлението и Божествена любов или единството с всичко. Сърдечната чакра е център на по-висшите чувства. Тя е център на състраданието, радостта, привързаността, загрижеността, милосърдието и други чисти чувства. Само чрез развиване на по-висши пречистени чувствата, човек може да почувства Божествената любов. Да се обясни какво е Божествена любов и просветление на един обикновен човек е като да се обясни какво са цветовете на един сляп човек.

Има много начини за активиране на сърдечната и коронната чакри. Можете да използвате физически упражнения или хата йога, йогийско дишане, мантри или думи на силата и техники за визуализация. Всички тези техники работят, но не са достатъчно бързи. Един от най-добрите и най-бързи начини да се активират тези чакри е да се практикува Медитацията на върху любящата-доброта или да се благослови цялата Земя с любяща нежност. Чрез използване на сърдечната и коронната чакри за благославяне на земята с любяща-доброта, те се превръщат в проводници на духовни енергии и при този процес се активират. Чрез благославяне на Земята с любяща-доброта, Вие изпълнявате един вид служба към света. Като благославяте Земята с любяща-доброта, Вие на свой ред сте благословени многократно. Когато благославяте, Вие сте благословен. Когато давате, получавате. Такъв е законът!

Човек с достатъчно активирана коронна чакра не постига задължително просветление. Той трябва да научи как да използва активираната си коронна чакра. Това е като да притежаваш усъвършенстван компютър, но да не знаеш как да го използваш. След като коронната чакра е била достатъчно активирана, трябва да медитирате върху светлината, върху мантрата Ом или Амин, и върху интервалите между мантрите Ом или Амин. Съсредоточаването трябва да бъде насочено не само върху мантрата Ом или Амин, а най-вече върху интервала между тях. Чрез съсредоточаване върху светлината и интервала (моментът на спокойствие или тишина) между две мантри Ом или Амин се постига просветление или самадхи!

В йога има един често срещан израз: ако водата е буйна е трудно да се види какво има под нея. Ако водата е спокойна всеки може лесно да види какво има под нея. По същия начин, когато умът и чувствата са хаотични себереализацията не е възможна. Когато умът и чувствата са спокойни е възможно да се достигне онова, което индийските йоги наричат себереализация или това, което в Будизма наричат “да осъзнаеш истинската си същност” или “просветление” в християнството.

При повечето хора, другите чакри са доста активни. Основната и половата чакри, и чакрата на слънчевия сплит на практика са активирани при всички хора. Инстинктите им за самосъхранение, половото влечение, склонността им да реагират с по-низши чувства са силно активни. С разпространяването на съвременното образование и труд, които изискват също и умствени способности, аджна чакра и гърлената чакра са активни при голяма част от хората. Сърдечната и коронната чакри не са активни при голяма част от хората. За съжаление съвременното образование, набляга твърде много на активирането на гърлената и аджна чакри или развиването на реалното и абстрактното мислене. Развитието на сърдечната чакра се пренебрегва. Поради това можете да откриете човек, който е интелигентен, но много раздразнителен. Този вид хора все още не са узряли емоционално или сърдечната им чакра е недоразвита. Въпреки, че е интелигентен и може би “преуспял”, взаимоотношенията му с другите може да са много лоши, трудно да печели приятели и да няма семейство. Чрез практикуване на Медитацията върху сърцата близнаци човек става хармонично балансиран. Това означава, че главните чакри в по-голяма или по-малка степен се развиват еднакво.

Дали абстрактното и конкретното мислене ще бъдат използвани градивно или разрушително, това зависи от развиването на сърдечната чакра. Когато чакрата на слънчевия сплит е свръхразвита, а сърдечната чакра не е развита достатъчно или когато низшите чувства са активни, а по-висшите чувства не са, тогава умът вероятно ще бъде използван за разрушаване. Без развиване на сърдечната чакра у повече хора, световен мир няма да е възможен. Поради тази причина, развитието на сърдечната чакра трябва да залегне в образователната система.

Хора под 18 години не трябва да практикуват Медитацията върху сърцата близнаци, тъй като телата им все още на не са в състояние да издържат голямото количество фини енергии. Ако практикуват, след време това може да доведе до физическа парализа. От това правило има и изключения. Съществуват много еволюирали души, които са се преродили, и чиито тела сега са в юношеска възраст. Тези развити юноши имат големи чакри и могат да започнат практикуване на Медитацията върху сърцата близнаци на 14 или 15 годишна възраст, но трябва да бъдат наблюдавани, за да се избегнат нежелателни последствия. Хора със сърдечни заболявания, високо кръвно налягане или глаукома също не трябва да практикуват Медитацията върху сърцата близнаци, тъй като това може да влоши състоянието им. Важно е, тези които желаят да практикуват Медитацията върху сърцата близнаци редовно, да практикуват самопречистване или изграждане на характера чрез ежедневно духовно размишление. Медитацията върху сърцата близнаци не активира само сърдечната и коронната чакри, а също и другите чакри. Поради тази причина положителните и отрицателните черти от характера на практикуващия ще бъдат усилени или активирани. Това може да бъде проверено от самия практикуващ или чрез наблюдение от ясновидец.

Тези, които искат да практикуват Медитация върху сърцата близнаци редовно, трябва да избягват следното:

  1. Ядене на свинско, змиорка и| или морска котка
  2. Тютюнопушене
  3. Прекомерна употреба на алкохолни напитки
  4. Наркотични и халюциногенни лекарства

Яденето на свинско месо, змиорка и морска котка, когато медитацията се изпълнява редовно, може да се прояви като синдром на кундалини. Свинската мас трябва да се избягва. Синдрома на кундалини се изразява в:

1.

Хронична умора (силна хронична обща отпадналост)

2.

Прегряване на тялото

3.

Хронично безсъние

4.

Потиснатост

5.

Кожни обриви

6.

Високо кръвно налягане и други.

Пристрастените пушачи могат да изпитат болки в гръдния кош докато практикуват Медитация върху сърцата близнаци, тъй като предната и задна чакри на слънчевия им сплит са силно замърсени. При редовно пушещите има вероятност и да се появи и високо кръвно налягане. Затова пушенето трябва да се избягва ако ще се практикува редовно тази медитация.

Прекомерната употреба на алкохолни напитки и употребата на наркотични, и халюциногенни вещества трябва също да се отбягва, тъй като те замърсяват енергийното тяло. Практикуването на медитацията със замърсено енергийно тяло ще причини пранично натрупване.

КАК ДА АКТИВИРАМЕ СЪРДЕЧНАТА ЧАКРА И КОРОННАТА ЧАКРА

1. Изчистване на енергийното тяло чрез физически упражнения. Правете физически упражнения за около 5 минути, за да изчистите и енергизирате етерното си тяло. Чрез упражненията, светло сивата материя или използваната прана се изхвърлят от етерното тяло. Това също намалява възможността за пранично натрупване, тъй като Медитацията върху сърцата близнаци създава голямо количество фини енергии в етерното тяло.

Можете да включите и Йога за развиване на свръх мозък* като последно физическо упражнение преди практикуване на Медитацията върху сърцата близнаци. Практикуването на Йога за развиване на свръх мозък повишава потока на праничната енергия в тялото. За да намалите възможните физически здравословни проблеми е важно да се поддържат физическото и енергийното тяло чисти.

Йога за развиване на свръх мозък трябва да се практикува от по 14 до 21 повторения.

Това трябва да се прави с цел енергизиране и активиране на мозъка.

Прекаляването с това упражнение може да доведе до натрупване на пранична енергия в областта на главата.

Не практикувайте Йога за развиване на свръх мозък два дни преди, по време на и два дни след месечния ви цикъл. През този период половата чакра е изпълнена със сивкава енергия. Практикуването на Йога за развиване на свръх мозък ще издигне замърсената енергия към по-високо разположените чакри и мозъка. Ако половата чакра и / или основната чакра на човек са замърсени, по-добре е за практикуващия първо да се подложи на лечение с прана и след това практикува Йога за развиване на свръх мозък.

Понякога, когато духовен ученик медитира, той може да изпита необичайни физически движения за кратък период от време. Това е съвсем нормално, тъй като енергийните канали са били изчистени (в този момент – бел. прев.).

* За подробни инструкции прочетете книгата Йога за развиване на свръх мозък от Мастър Чоа Кок Сюи, 2005, стр. 31-38.

2.Призив за Божествена благословия. Можете да направите свой собствен призив. Ето един пример, който авторът обикновено използва:

Към върховния Бог,

Благодаря за Твоите Божествени Благословии!

За напътствието, помощта, защитата и просветлението!

С благодарност и с пълна вяра!

Към моите духовни учители,

Към светите ангели, духовни помощници,

и всички Велики

Благодаря за Вашите Благословии!

За напътствията, помощта, защитата и просветлението!

С благодарност и с пълна вяра!

Молитвата за благословия от Божественото Провидение и Вашият духовен водач е много важна. Всеки сериозен духовен ученик обикновено има един или няколко духовни водачи, без значение дали знае за тях или не. Молитвата е необходима за неговото напътствие, помощ и защита. Без нея практикуването на всяка по-напреднала медитативна техника може да бъде опасно.

3.Активиране на сърдечната чакра чрез благославяне на цялата Земя с Любяща-доброта. Притиснете Вашата предна сърдечна чакра с пръст за няколко секунди. Това улеснява съсредоточаването върху нея. Съсредоточете се върху предната сърдечна чакра и благословете цялата Земя с любяща-доброта. Докато благославяте може да си представяте Земята в умален вид пред Вас. Благославянето на Земята не трябва да се прави механично, а с чувство. Можете да използвате молитвата на Свети Франциск от Асизи, за да благословите Земята:

Към Върховния Бог,

Направи ме инструмент на Твоя мир.

(Почувствайте вътрешния мир и благословете Земята с мир)

Където има омраза, нека посея любов.

(Почувствайте Божествената любов. Станете проводник на Божествената любов и благословете Земята с любов).

Където има оскърбление - да бъде извинение.

(Почувствайте духа на възстановяване на приятелството и благословете Земята с духа на възстановяване на приятелството, разбирателство, хармония и мир.)

Където има отчаяние, да се замени с бъде надежда; а съмнението да се замени с вяра.

(Почувствайте Божествената надежда и вяра, и благословете Земята с надежда и вяра. Благословете хората в затруднение с надежда и вяра.)

Където има мрак, да бъде светлина; а тъгата да се замени с радост.

(Позволете си да станете проводник на Божествената светлина и радост. Благословете Земята с Божествена светлина и радост. Благословете хората, които са тъжни и изпитват болка с Божествена светлина и радост.)

Докато благославяте, почувствайте и вникнете в смисъла на всяка фраза. Можете да използвате и визуализация. Когато благославяте Земята с любяща-доброта, си представете как аурата на Земята става блестящо златно-розова. Тази благословия може да бъде насочена към нация или няколко нации. Не насочвайте тази благословия към определено бебе, малко дете или човек по време на главната медитация, тъй като те могат да бъдат смазани от огромното количество енергия създадено от медитацията. Бебета, малки деца и други хора могат да бъдат благославяни след освобождаване на излишната енергия. Тогава е безопасно.

Не прекалявайте с тази благословия в началото. Някои хора могат да почувстват леко пранично натрупване в областта на сърцето. Това се случва поради факта, че етерното им тяло не е достатъчно чисто. Приложете местно изчистване, за да отстраните натрупването.

4.Активиране на коронната чакра чрез благославяне на Земята с Любяща-доброта. Притиснете коронната чакра с пръст за няколко секунди, за да улесните съсредоточаването си върху нея и благословете цялата Земя с любяща-доброта. Когато коронната чакра се отвори достатъчно, някои от вас ще почувстват как нещо разцъфва на върха на главата им, други чувстват налягане в тази област. Можете да използвате следната благословия:

От центърът на Сърцето на Бог,

нека цялата Земя да бъде Благословена

с любяща-доброта.

(Почувствайте любящата-доброта. Позволете си да станете проводник на Божествената любов и нежност и ги споделете с цялата Земя.)

Нека цялата Земя да бъде Благословена с

велика радост и щастие.

(Почувствайте радостта и щастието и ги споделете с цялата Земя. Представете си хора с много тежки и трудни проблеми да се усмихват и сърцата им да се изпълват с радост и щастие. Представете си техните проблеми да намаляват и лицата им да просветляват.)

От центъра на Сърцето на Бог,

нека цялата Земя да бъде Благословена с

разбирателство, хармония и Божествен мир.

(Позволете си да станете проводник на разбирателство, хармония и мир. Представете си хора или нации, които са пред прага на война или воюват, да се помиряват и да заживяват в хармония помежду си. Представете си хората да свалят оръжията, да си стискат ръцете и да се прегръщат един друг.)

Нека цялата Земя да бъде благословена с

добра воля и с воля да се прави добро.

(Представете си хора не само изпълнени с добри намерения, не само говорещи за правене на нещо добро, а наистина изпълняващи тези добри намерения. Това е значението на “воля да се прави добро”.)

5.Медитиране и благославяне на Земята с Любяща-доброта едновременно със сърдечната и коронната чакра. След като коронната чакра бъде активирана, се съсредоточете едновременно върху и осъзнайте коронната и сърдечната чакра и благословете Земята с любяща-доброта за няколко минути. Това ще изравни двете чакри и по този начин благословията ще е много по-мощна. Представете си малката Земя пред Вас. Представете си златна светлина да се спуска от вашите длани към цялата Земя и да изпълва цялата Земя със светлина и любов. Можете да използвате тази благословия:

От центърът на сърцето на Бог,

нека цялата Земя, всеки човек и

всяко същество да бъдат Благословени с Божествена любов

и нежност.

(Почувствайте Божествената любов и нежност и я споделете с цялата Земя, всеки човек и всяко същество.)

Нека цялата Земя, всеки човек

и всяко същество да бъдат благословени с

божествена наслада, божествена радост,

топлота, грижовност и нежност.

(Почувствайте насладата, чувството на любов и го споделете с цялата Земя.)

От центърът на сърцето на Бог,

нека цялата Земя, всеки човек и

всяко същество да бъдат благословени с вътрешно изцеление,

вътрешна красота, Божествено блаженство и

Божествено единство.

(Почувствайте Божественото блаженство и Божественото единство и ги споделете с всеки човек и всяко същество.)

6. Достигане до просветление: Медитирайте върху светлината, върху мантрата Ом или Амин и върху интервалите между мантрите Ом или Амин. Нежно си представете блестяща бяла светлина или златна светлина върху коронната чакра. Погледнете я нежно и с любов. Почувствайте същността на енергията, излъчена от светлината. Почувствайте вътрешния мир, спокойствието и блаженството, излъчени от светлината. Осъзнавайте светлината, вътрешното спокойствие и блаженството за няколко минути. Нежно и тихо изричайте мантрата „Ом” или „Амин”. Медитирайте едновременно върху светлината и мантрата. Когато медитирате върху интервалите между мантрите Ом или Амин, едновременно осъзнавайте светлината, спокойствието и блаженството. Продължете медитацията около 10 минути. Отпуснете се и продължете.

Не се плашете, ако усетите вътрешна експлозия от светлина в областта на главата. Когато сте в състояние да осъзнавате едновременно светлината и интервалите между двете мантри Ом, ще преживеете това. Цялото Ви същество ще бъде изпълнено със светлина! Ще преживеете първият си кратък миг на просветление и първото преживяване на божествен екстаз. Да преживеете Буда съзнание или просветление е все едно да преживеете и да разберете онова, което Бог Исус е имал предвид, когато е казал: ”Ако имаш едно око, цялото ти тяло ще бъде изпълнено със светлина” (Лука 11:34); “За виждащия, царството небесно е във вас” (Лука 17:21).

Ако се почувствате, като че ли излизате от тялото си или се движите в тунел, позволете на това преживяване да се разгръща само, докато почувствате единство със светлината. Ако преживяването Ви е всепроникващ мрак или Великата празнота, това е успех. Това е просто преход между обикновеното съзнание и разширяването на съзнанието. Отпуснете се и се успокойте. Отправете молитва за благословия към Върховния Бог и към Вашите духовни учители да Ви отведат към по-високите нива на съзнанието.

При някои хора, може да отнеме години преди да достигнат до първия миг на просветление или будистко съзнание. На други може да са необходими няколко месеца, докато при някои хора са нужни само няколко седмици. В отделни случаи, първото разширяване на съзнанието може да бъде достигнато след първите няколко опита. Това обикновено се постига с помощта на Гуру.

Когато медитира, ученикът трябва да е неутрален. Той не трябва да преследва резултати или да е изпълнен с твърде големи очаквания. В противен случай, той всъщност ще медитира върху очакването или върху очакваните резултати, вместо върху светлината, мантрата Ом и интервала между две мантри Ом.

7.Освобождаване на излишната енергия. След медитация освободете излишната енергия като благословите Земята със светлина, любяща-доброта, мир и благоденствие за няколко минути докато почувствате тялото си отново нормално. След освобождаването на излишната енергия може да благословите определени хора или Вашето семейство и приятели. В противен случай ще се получи натрупване на енергия в етерното тяло и медитиращия ще получи главоболие, и болки в гръдния кош. След време, видимото тяло ще се разболее от твърде голямото количество енергия. В други езотерични школи, излишната енергия се освобождава като практикуващия си представя чакрите да излъчват навън излишната енергия, да намаляват размера си и да стават по-тъмни. Но при този подход не се използва ползотворно излишната енергия.

8. Благодарност. След медитация винаги благодарете на Божественото Провидение и на духовните Ви водачи за Божествените благословии.

9. Следващо освобождаване на излишната енергия и укрепване на тялото чрез масажи и физически упражнения. Разтърсете тяло 30 пъти, масажирайте цялото си тялото, след това няколко минути правете физически упражнения. Това се прави с цел по нататъшно освобождаване на излишната енергия, изхвърляне на по-голямо количество от използвана прана от тялото. По този начин се изчиства и укрепва физическото тяло. Така се подпомага усвояването на новата праната и духовната енергия. По този начин практикуващия става по-красив и се укрепва здравето му. Масажите и упражненията след медитация също намаляват вероятността от пранично натрупване в някои части на тялото, което може да доведе до заболяване. Това може да доведе до болестно състояние. Можете постепено да се излекувате от някои заболявания като правите упражнения след Медитацията върху сърцата близнаци. Много е важно да правите упражнения след медитация, в противен случай видимото физическо тяло неизбежно ще отслабва. Въпреки, че етерното тяло става много ярко и силно, физическото тяло ще отслабва, тъй като няма да е в състояние да издържи дълго време останалата енергия, която се създава чрез медитацията. Трябва да преживеете това, за да го разберете напълно.

Някои хора имат склонност вместо да правят физически упражнения след медитация, да продължават да се наслаждават на блаженството. Тази склонност трябва да бъде преодоляна, в противен случай, физическото им здраве ще се влоши след време.

След физическите упражнения, застанете с крака разтворени на ширината на раменете и свити колена. Осъзнайте стъпалата си. Насочете съзнанието си дълбоко в Земята и тихо я благословете с думите:

Нека Майката Земя да бъде благословена с

Божествена светлина, любов и сила.

Нека Майката Земя да бъде съживена,

излекувана и възстановена.

Благословена да е Майката Земя.

Аз съм вкоренен и свързан с Майката Земя.

Това ще върне съзнанието Ви обратно във физическото тяло. Това ще позволи на медитиращия да се справи със задълженията си и да води благоприличен живот. Много от практикуващите изпитват затруднение да се справят с работата си, тъй като не са вкоренени или заземени.

Обясненията може да изглеждат доста дълги, но медитацията е кратка, лесна и много ефикасна! Тя отнема само около 30 минути като изключим времето, необходимо за физическите упражнения.

Има много степени на просветление. Изкуството на “интуитивното усещане” или “директното синтезирано знание” изисква постоянна медитация, продължително време.

Благославянето на Земята с любяща нежност може да бъде направено от група, като форма на служене към света. Когато се прави с тази цел, благословете Земята с любяща нежност първо чрез сърдечната чакра, после чрез коронната и след това чрез двете заедно. Освободете излишната енергия след края на медитацията. Благословията може да бъде насочена не само към цялата Земя а към нация или няколко нации. Силата на благословията се увеличава многократно, когато се прави в група, отколкото самостоятелно. Друг начин за благославяне на Земята с любяща нежност от група хора е чрез ежедневни радиопредавания в подходящо време, като някои или повечето от слушателите участват практикувайки.

Когато се практикува редовно, Медитацията върху сърцата близнаци, ще допринесе за по-доброто ви физическо, емоционално, умствено и духовно здраве. Както прана лечението може “чудотворно” да лекува леки и тежки заболявания, така и Медитацията върху сърцата близнаци, когато се прави от голям брой хора, може също като с чудо да излекува цялата Земя. Така Земята става по-хармонична и по-мирна. Това послание е насочено към читателите с достатъчна зрялост и воля да правят добро.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА СИЛАТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Когато се практикува Медитация върху сърцата близнаци, всеки ден или редовно, главните чакри и аурите на практикуващия ще увеличават размерите си и така ще направят енергийното му тяло по-силно и по-активно.

Авторът е наблюдавал, че лечителите с прана могат да лекуват пациенти много бързо след Медитация върху сърцата близнаци. Резултатите са направо невероятни.

Можете да направите този прост експеримент, за да проверите горното твърдение:

1. Помолете някой с опит в тази медитация или някой, който е практикувал най-малко две или три седмици да направи този експеримент с Вас.

2. Сканирайте неговите главни чакри, и вътрешната и външната аури преди медитацията.

3. Докато човека медитира, изчакайте около три минути преди да сканирате главните му чакри, вътрешната и външната му аури. Забележете разликата в техните размери преди и по време на медитацията.

Когато сканирате аурите, постепено се отдръпнете на пет или повече метра от медитиращия и се опитайте да почувствате енергийното му тяло. Може да усетите гъдел или мекота в дланта и пръстите си. Други могат да почувстват нещо като слаб електрически ток или друго усещане.

Няколко часа след медитацията чакрите и вътрешната аура постепено ще се свиват, но все още ще са по-големи от първоначалния им размер. Ако тази медитация се практикува ежедневно за една година или повече, размерът на всяка чакра и на вътрешната аура ще се увеличат значително поради ефекта на натрупване на редовните медитации.

Лечител с големи чакри и вътрешна аура е силен и може да лекува повечето леки заболявания много бързо и почти напълно. Един опитен лечител, който владее средно ниво на лечение с прана, има вътрешна аура най-малко един метър в радиус, а лечител с прана от напреднало ниво - около пет метра в радиус или повече. Силен Мастър лечител с прана може да има вътрешна аура най-малко няколкостотин метра в радиус. Човек с големи чакри и голяма вътрешна аура е като голяма помпа, а човек с малки чакри и малка вътрешна аура е като малка помпа. Така, че е много полезно да се практикува тази медитация всеки ден или редовно.

Притежаването на силно и активно енергийно тяло не повишава само лечителските сили, а също и ефективността и качеството в работата. Авторът е обучил много ученици и е срещнал различни типове хора, и е наблюдавал, че преуспелите хора и главните изпълнители обикновено имат по-големи чакри - над пет или шест инча - и вътрешна аура около един или повече метра. Човек с магнетична същност или голямо обаяние обикновено има по-големи чакри и по-голяма вътрешна аура от обикновените хора, такива хора имат по-голямо въздействие върху другите.

Нещо повече, човек който медитира редовно става по-прозорлив и по-интелигентен. Когато се сблъска с проблем, ще има повишена способност да вникне в проблема и да открие правилното или подходящото решение.

Link to comment
Share on other sites

В разговор с моя позната, която е чела повече от мен, разбрах, че Учителят Дънов е дал подобна техника. Не съм стигнала до нея или не съм направила аналогия. Някой може ли да помогне с указания?

Link to comment
Share on other sites

Какво да отбягваме когато медитираме:

1. Енергийно замърсени места.

2. Домашни любимци.

3. Кристали, бижута, пари, мобилни телефони.

4. Тежка или обилна храна.

5. Други.

Как да си направим медитацията полезна и приятна:

1. Изберете си удобно време и го спазвайте.

2. Енергийно чисто място.

3. Използвайте ако е възможно едни и същи дрехи, възглавници и т.н.

4. Яжте поне час преди медитация - нещо леко и енергийно по-чисто.

5. Направете физически упражнения преди и след медитация.

6. Други.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...