Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Паневритмия - Пентаграм


томи
 Share

Recommended Posts

  • 2 weeks later...

От приложената схема виждаме, че пентаграмите и в петте позиций са ориентирани еднакво.

Когато играем сутрин  Паневритмия, върхът на пентаграма,който сочи на исток-североисток отговаря на Мъдростта и в петте позиций на пентаграма. Върхът, който сочи на север е на Истината и в петте позиций на петте повторения на музикалния съпровод.

Мир и Любов

Link to comment
Share on other sites

Томи, много интересно предложение! Досега все се чудехме как да извиваме разгъването на пентаграма така, че да не бягаме от центъра. Ще опитаме предложения вариант!

Link to comment
Share on other sites

6111598G.jpg

Паневритмия  -  Пентаграм

Равняването  в начална позиция на групата от десет души става, като се образуват две редици от по пет души обърнати в една посока. Двойката в средата показана на схемата с означени номера три и осем е водеща за първото разгръщане на Пентаграма.

Равняването става като играещят  с номер три, който е в центъра на първата редица вдига на страни двете си ръце. Играещите с номера две и четири също вдигат и двете си ръце в страни като ръцете им се допират  с пръстите на ръцете на номер три. Играещите с номера едно и пет, които са в двата края на първата редица не вдигат ръцете си,а застават така, че рамото им да бъде докоснато от пръстите на вдигнатата на страни ръка съответно на номер едно от номер две и на номер пет от номер четири.

След тава номер едно и номер две правят  една крачка на страни в ляво, а играещите с номера четири и пет правят една крачка на страни в дясно.

Играещите от втората редица застават на две крачки зад партньорите си от първата редица.

При това равняване отношенията на разтоянието между  играещите под номера едно и пет към две и четири ще бъдат максимално близки до златното сечение ,което е основна линейна характеристика на Пентаграма.

Мир и Любов

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Томи, диаграмата и описанието ти упражнение Пентаграм имат нужда от геометрична корекция.

1. Разстоянието между всички двойки е две разперени ръце. Ако е по-късо, то играчите ще си пречат/бутат по време на марша напред. Тогава ръцете са потегнати и правят кръгове в страни.

2. Движението напред е по 5 дъги с постоянен радиус според изходната позиция. Радиусите на 5-те дъги се запазват през петте изпълнения.

 

3. Разстоянието до центъра не е фиксирано. Ти си нарисувал частен случай, при който става пълен оборот за 5 изпълнения. Ако се започне по-близо до центъра, то след 5 изпълнения ще се получи повече от 1 оборот. А, ако се започне по-далече ще се получи частичен оборот.

Опитай да нарисуваш дъгите на движението в твоята диаграма.

Как би свързал с дъги позиците на играчите в твоята диаграма?

Как би се вписал петоъгълникът спрямо тях? Колко голям ще бъде той?
Къде ще са междинните позиции на играчите в ключови моменти? Например точно преди обръщането на главата към центъра на пентаграма и след формирането на пентаграма.
Били могло да се изпълни упражнението по твоята диаграма ако се започне по-близо/по-далече до центъра?

Търси и ще намериш отговор.
Всеволод

Link to comment
Share on other sites

Напълно съм съгласна с въпросите на Всеволод. От опит вече мога да кажа, че изпълнението на предложената схема е доста проблемно и изисква специална тренировка на десятката, точно разчертано поле и определено ще е проблем при кръгове над 50 човека -  невъзможно в кръгове, чийто радиус е по-голям, дори и в не толкова големите като на рила, вписването им в пентаграм би означавало танцуващите да тичат или да правят огромни крачки, за да могат да затворят очертанията. Обратно при по-малък радиус ще се тъпче на едно място и как ще се разминаваме - с бутане и настъпване... Няма да говоря за това, че никога не знаем на полянката точно кой ще дойде и как ще се наредим по двойки, още по-малко да предвидим как ще се нареди пентаграма. 

Да споделя и малко тъжен опит от твърде настървено старание на някои танцуващи преди няколко години, което предизвикваше неловки моменти, огорчение от забележки, дори препирни. Едно подобно изискване за свръхпрецизност би върнало "вдървеното" изпълнение и претенциите към играта на партньорите, от които зависим. И тогава пентаграмът ще има обратният ефект. 

 

От нашия положителен опит в Хасково можем да съдим, че най-добрият начин да се обикаля е главата да се движи по кръг около центъра, а вътрешните двойки да правят по-малки стъпки в сравнение с външните. Много е красиво, лесно за игра и коригиране, ако някой се "отнесе" или не умее да се ориентира (при нас непрекъснато идват нови хора). Най-важно е пентаграмът да е зареден с много любов - усещането когато се обърнем с лице един към друг и видим сияещите си лица е невероятно!

Link to comment
Share on other sites

Ето как аз го разбирам.

gallery_3687_288_81878.png
Построяване на фигурата Пентаграм (правилен петоъгълник) при движение по дъги при различна изходна позиция от центъра на кръга.

 
Забележки:
1. Размерът на петоъгълника се смалява с приближаване до центъра на кръга заради по-силното изкривяване на дъгите.
2. Дебелите линии показват какво наместване трябва да направи всеки играч според позицията си за да се получи правилен петоъгълник.
3. Разстоянието за наместване се увеличава с приближаване до центъра.
5. Главата се завърта на място без наместване. Тя е един от върховете на петоъгълника.
6. Наместването е най-голямо за дясната ръка.
7. Наместването за левия крак е малко назад. За всички останали е леко напред.
 
Всеволод

Edited by v.yatsevich
Link to comment
Share on other sites

Времето ще покаже !

Схемата,с която е стартирана темата е за 50 човека.

Представен ви е полярен  пентаграм.

Построяването на следващите 5 пентаграма , които се наричат образно екваториални е също съобразено със златното сечение . Попълвайки ги броят на играещтите нараства с още 250 човека.

Старайте се просто да правите еднакви по големина крачки независимо къде се намирате и фигурата на пентаграма ще се претворява сама.

Мир и Любов

Edited by томи
Link to comment
Share on other sites

Де не би да искаш да кажеш, че пентаграм трябва де се играе праволинейно и после завъртане?
Начертай траекториите на движение и къде става това завъртане.
Ако ли не, начертай дъгите в твоята диаграма за да поясниш гледната си точка.
Също, за да се запази радиалната ориентация на линията на първите и движението напред по дъги, то изпълнителите по-лизо до центъра трябва да правят по-малки крачки от останалите.
Как мислиш има ли нужда то "наместване" в твоята диаграма?

Всеволод

Link to comment
Share on other sites

В упражнението Пентаграм движението става по направлението на лъчите .Сиреч стремим се да се движим по права линия. 

Ще ви помоля да не осквернявате названието Пентаграм,когато всичките ви движения са във форма на дъги.

Вярно е, че съществуват спирали, които свързват центровете на додекаедричните енергийни структури на вложените и разпростиращи се до безкрайност полета, но най-простата форма,  която ние изучаваме и се стремим да реализираме- пентаграма, който е основата на додекаедъра, с който ще се занимаваме в следващото измерение;няма нужда от трудно контролируеми геометрични криви; каквито са дъгите ,които го деформират до неузнаваемост. 

Мир и Любов

Edited by томи
Link to comment
Share on other sites

Томи.

От цялото упражнение само размяната на партньорите (2*16 стъпки) се изпълнява по лъчите на фигурата Пентаграм, а точно това движение в описанието от 1938г. е показано на фигура III като дъги.

Образуването и изравняването на фигурата Пентаграм става за 8 стъпки, които съм отбелязал със по-дебелите линии и съм наименувал "наместване" за да акцентирам на важността на тези 8 стъпки. Те са различни за всеки участник и може да са различни за всяко изпълнение. Без да се обърне внимание на това наместване, получаването на правилна(равностранна) фигура би било случайно съвпадение.

Останалата част от упражнението е движение напред, което може да са изпълни по дъги защото не е част от

фигурата Пентаграм.

Това, че някой трудно контролира кривите линии (каквито са дъгите), не основание те да се обявяват за са осквернение. Първи и втори дял на Паневритмията са пълни с криволинейни движения. Движенито по дъга би трябвало да е отработено умение за трети дял.

Никъде в описанието не е указано, че 5-те изпълнения трябва да образуват обща фигура петоъгълник както е показано на твоята диаграма. Между другото на твоята диаграма, освен 5 малки и 1 голям петоъгълника, не се виждат нито лъчите на фигурата Пентаграм за което говориш, нито движението на изпълнителите. Диаграмата ти е непълна, неясна и както сам потвърди частен случай. До момента поставените от мен въпроси по-горе остават неотговорени.

Всеволод

Link to comment
Share on other sites

Радвам се,когато видя да се появяват значими прозрения като:" Първи и втори дял на Паневритмията са пълни с криволинейни движения."Да в първият дял на Паневритмията,който отговаря на физическият свят и във вторият дял ,който съответствува на ангелският свят са допустими криволинейни движения,които да донаместваме, но в третият дял, който отговаря на Божественият свят кривини и нужда от намествания не съществува.

Както загатнах пентаграмите са вложени един в друг като съставни звена на единна много по-сложна структура от додекаедри,които от своя страна съставляват градивни клетки на енергийнна система, по която божественият свят изпълва с живот проявения свят.Схемата,която съм представил е само едно малко звено,което има за цел да ви покаже идеята; принципа, по който се развиват тези структури.След време ще се занимаваме и с десетте ъглови стъпки на нарастване характерен за тези структури.Ще видим как се проявявя принципа на подобието и защо числото 123, което ще преоткрием при анализа на тези трансформаций е свещено; Божествено според Учителят.

Мир и Любов

Link to comment
Share on other sites

Томи, точно за това се включих в дискусията.

Ако твърденията, които споменаваш са казани от Петър Дънов или са влезли в някое от описанията на Паневритмията, то предстви цитат и източник за да могат да се проверят.
Без проверка, това е само една твоя фикс идея.
Не представяй своята идея за мнение на автора на Паневритмията. Разликата между двете е съществена.

Всеволод

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Томи, я кажи, правилно ли съм разбрал идеята ти.

 

Как да играем Пентаграм по форма на петоъгълник, а при повече изпълнители и вложен във форма на петоъгълник.
1 степен =      50 човека - Пентаграм по петоъгълник.
2 степен =    300 човека - Пентаграм по петоъгълник и вложен в петоъгълник.
3 степен =  1800 човека - Пентаграм по петоъгълник и вложен в петоъгълник и заедно по петоъгълник и вложен в петоъгълник.

Всеволод

gallery_3687_288_15993.gif
 

Link to comment
Share on other sites

Благодаря за заченатата дискусия по играта на дяла "Пентаграм".

Геометрията на Паневритмията в досегашното й изучаване е почти неразработено поле, според моите наблюдения. В беседите и лекциите на Учителя геометрията като наука е широко застъпена. Там всяка линия и фигура проговаря през Учителя. Там той ни учи да говорим и разбираме фигурите в една, две, три и повече проекции. Нашата най- силна страна получена от типа на образователната ни система ,която сме минали на Земята , е проекцията в равнина, след това в триизмерното пространство, стереометрията, и понататък сетивата ни свършват.

Според мен, да развием сетивата си в по горните измерения,трябва да съгласуваме третото измерение, материалния свят и неговите закони на построение, с духовния свят, светът на нашите душевни усещания. Душата също си има закони на построение,тя също има материална конфигурация, но според мен, нейните форми се изменят с огромна скорост, близка до скоростта на светлината и от т.н. стробоскопичен ефект, който има развито светлинно тяло, може да види тези форми.

 Така че, в играта на Пентаграма има и геометрия на плоскостта, има геометрия на обемността, има геометрия на невидимостта, която е в душите ни, в мислите и чувствата и техните невидими движения. По мое усещане е оставено поле за проява на невидимите връзки на душите в играта на това упражнение. Сиреч не всичко може да се построи по законите на военния парад. Нагласянето на формата на Пентаграма в рамките на 8 такта под звуците на "...нов живот на милостта в света да въдворим. ." ни дава поле за проява на нашата лична и взаимна свобода в милостта да съградим нов Живот , нова форма. Или по скоро да възстановим загубената форма на Живот, която сме имали до излизането ни от Бога. Ако сме в Хармонията на четвърто измерение, в закона на Любовта, то формата се постига бързо и точно. Ето тук е полето, по мое наблюдение и усещане през годините, че е полето на изява на Духа, който пропускаме или не,да работи в нас.В тези 8 такта.

 Благодаря на Тони за повдигнатата тема,която е дълга и сякаш едва сега започва.

Благодаря на брат Всеволод за професионалните графики, в които е вложил много старание и научено- духовен усет. Тази конфигурация е много интересна и е прекрасна тема за размишление за силите,които биха се получили при това изпълненине.

 Благодаря за възможността да говорим за видимата и невидима Геометрия на Светлината в различните материални полета на проявления.

Edited by Дамян
Link to comment
Share on other sites

Тази схема и сбор от двете схеми на Томи, които той се опита да представи за "Пентаграм във форма на пентаграм", но неговия Пентаграм е двуглав.
 
Не бъркайте тази схема с фигурата Пентаграм от Паневритмията дадена от Учителя, Петър Дънов.
 
Това е пример как Томи представя личната си идея като идея на Учителя. Това е грубо посегателство към Паневритмията.
 
Томи остани си с "Мир и Любов" и не посягай повече да ускверняваш даденото от Учителя.
 
Всеволод
 

gallery_3687_288_47575.jpg
 

Link to comment
Share on other sites

Е, не бих квалифицирала толкова силно старанието на един брат и приятел да осмисли по свой начин една фигура. Учителя също ни е съветвал непрекъснато да мислим, да опитваме, да прилагаме и да осъзнаваме всяко свое действие, емоция. В случая Томи предизвика дискусия, в която много хора може и да не участваха, но се замислиха. 

Кое според мен лично НЕ Е  по Учителя и Учението в тази наша обща опитност:

- позицията - вие не сте правилните, аз ще ви покажа кое е правилното

- вие не трябва (забранено е) да играете така, а трябва (задължително е) да правите правилното (т.е. моето)

Отрицанието и квалификациите и претенциите един (брат или сестра)  да знае всичко и правилното и да задължава и да забранява на другите са тези, които оскверняват, според мен Учението и Пентаграма. Особено Пентаграма. 

 

 

Предлагам от тази точка нататък в темата да се опитаме да дадем своите разбирания за това как именно Пентаграма ни учи да живеем и работим заедно. 

Link to comment
Share on other sites

ТОМИ, съжалявам и се извинявам се за острите думи. Не съм прав да те упреквам за това, което си направил.
Да можех, бих си върнал думите назад, но вече е късно.
 
Въпреки различните ни гледни точки ще се радвам ако се съгласиш някой ден да си пишием, чуем или срещнем и да разменим идеи за общия ни итерес към обширната тема Паневритмия. 
 
Всеволод
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...