Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня 30.9.2013 - 6.10.2013


Recommended Posts

Мисъл за деня -  30.09.2013

 

Ако музиката не може да ни научи как да се справяме с ума, как да се справяме със сърцето, тя не е музика. Ако музиката не ни научи как да се справяме с душата си и ако тя не ни научи как да работим с духа, тя не е музика. Музика е, която може да ни научи да работим за духа, да служим за душата, да  знаем как да употребим ума и сърцето си. Тази музика е на място, от нея се нуждаем в света. Понякой път като говоря за музиката това подразбирам. Музика, която може да ни свърже по-интензивно с нашия дух и да работим заради него.

 

Отворен и затворен интервал

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство...– формула


Молитвен наряд за понеделник:

Благославяй - №8 от "Духът Божий"
Молитва на царството
Псалом 143

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня  -1.10.2013г.

 

 Под думата музика разбираме най-добрите условия, при които могат да се проявят сърцето и умът - това е музика, това е хармония. Според мен тоновете са скъпоценни камъни, с които се украсява човешкото сърце. Скъпоценните камъни, които съществуват в света, са музикални тонове. Когато ти произнесеш един тон, даваш му цена. Колкото по-правилно пееш, толкова по-правилна цена даваш.

 

Основни отношения

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за вторник:
Ще се развеселя - песен
Пътят на живота - молитва
Псалом 27

 

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 02.10.2013 г.

 

Сега, ако сте в Школата, бих ви дал какво да правите. В тази Школа трябва да се пее. Сега учите песни. Аз съм слушал цър­ковни песни, но съвременните хора ня­мат песни за събуждане на способности­те. Всичкото пеене става за развлечение, за почивка; това е хубаво, но има песни, които, като пееш, събуждат твоята ми­съл. Има песни, които събуждат хубавото и красивото. Има песни, които, събуждат в тебе чувството на справедливост.

 

Двама или трима

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за сряда:

Песен за светлия път - от "Песен на Ангелите"
Молитва на братството
Псалом 19
Псалом 103

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 03.10.2013 г.

 

Като засвирим, тогава ще разберем, че това е Божественото, което се събуж­да. Някой човек мисли, но преди да се е научил да мисли, трябва да се учи да пее и да свири вътрешно. И за в бъдеще, ко­гато ще възпитават младото поколение, първата работа ще е да внесат както във възпитателите, тъй и във възпитаниците, музика. Научете се да свирите не за сце­ната - да получавате там букети, но като свирите, за да се стимулират вътре във вас красиви чувства и желания.

 

Ще ми изявиш

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство.... – формула


Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде 
Молитва за плодовете на Духа
Псалом 112 

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-4.10.2013г

 

Трябва да разбирате основното нещо в живота: дойде ли Любовта в него, всич­ко ще дойде; не дойде ли Любовта, всич­ки неща са безпредметни - знанието е безпредметно, истината е безпредметна, всички изкуства са безпредметни.

 

Основна идея

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен – песен
Молитва на Триединния Бог
Псалом 44

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-5.10.2013г

 

Когато някой ученик се умори от несгодите на живота, нека вземе цигул­ката и да посвири или нека си попее, за да трансформира всички свои тежки състояния - в това отношение музиката е помагало в живота на хората. Когато пеем и свирим, ние сме във връзка с по- напреднали от нас същества. Ако искаме да бъдем духовни, ако искаме да бъдем религиозни, трябва да пеем и да свирим. Аз срещам много религиозни хора, които не пеят и казват: „Само свещеникът или само певците в църквата трябва да пеят“. Не е така, всеки духовен човек трябва да пее.

 

Ще ми изявиш

 

 


Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за събота:

Бог е любов – песен
Малката Молитва
Псалом 25

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-6.10.2013г

 

Основният тон в музиката е неизме­нен. Вие не можете да нарушите хармо­нията на един основен тон, нищо в света не може да я наруши. На всички тонове, които не са основни, хармонията може да се наруши. Под думите основен тон разбираме Божественото; под думите ос­новен тон разбираме този, който остава единен. Каквато и работа да започнете, трябва да я започнете от основния тон.

 

Отворен и затворен интервал

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство... – формула


Молитвен наряд за неделя:

В начало бе Словото – песен
Добрата Молитва
Псалом 61

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...