Jump to content
Порталът към съзнателен живот

465. Малцина избрани - Неделна беседа, 26 юни 1932 г.


Recommended Posts

 

Добрата молитва

20 глава от Евангелието на Матея, от 1-ви до 16-ти стих.

1 Защото царство небесно е подобно на человек домовит, който излезе щом съмна да наеме работници за лозето си.

2 И като се погоди с работниците по един пеняз на ден проводи ги на лозето си.

3 И като излезе по трите часа, виде други че стоеха на пазаря праздни,

4 и тем рече: Идете и вие на лозето; и каквото е праведно ще ви дам. И те отидоха.

5 Пак като излезе по шестте и по деветте часа стори такожде.

6 А около единадесетте часа като излезе, намери други че стоят празни, и казва им: Защо стоите тука цел ден празни?

7 Казват му: Защото никой не ни цени. Казва им: Идете и вие на лозето, и каквото е праведно ще вземете.

8 Като стана вечер, стопанинът на лозето казва на настоятеля си: Повикай работниците и плати им заплатата, като захванеш от последните до първите.

9 И дойдоха цанените по единадесетте часа, и взеха по един пеняз.

10 А като дойдоха първите, мислеха си, че ще вземат повече; но и те взеха по един пеняз.

11 И като го взеха, роптаеха на стопанина,

12 и казваха: че тези последните един час работиха, и тех си направил равни с нас, които претеглихме теготата на деня и пека.

13 А той отговори и рече едному от тех: Приятелю, не те обиждам; не се ли погоди с мене по един пеняз?

14 Земи си твоето и иди си; искам да дам и на тогози последният, както и на тебе.

15 Немам ли власт да сторя каквото ща със своето си? Или окото ти е лукаво, защото аз съм благ?

16 Така ще бъдат последните първи, и първите последни; защото мнозина са звани, а малцина са избрани.

Неделна Беседа - Малцина избрани -  беседа, държана от Учителя, на 26 юни 1932 г., София – Изгрев.

 

Молитва на избраните

 

Цитат

Та, правата мисъл, която остава в ума, е следната: Стремете се към онова чисто знание, което имате за себе си. Направете и един опит, да имате доверие в знанието си. Имате едно малко разстройство на стомаха - употребете вашето знание. Вашият крак ви боли - употребете знанието си. И след туй, ако вашето знание не помогне, употребете знанието на ангелите. Ако знанието на ангелите не помогне, употребете знанието на Бога. Ако и то не помогне, трябва да знаете, че нямате връзка с тях. Защото в Писанието се казва: "Потърсете ме в ден скръбен." Също – "Отхвърлете греховете, заблуждението, всички тия работи и когато ме потърсите с всичкото си сърце, ще ме намерите." Подразбира се, човек да остави всички стари възгледи настрана и да приеме новото. Сега сте в света и трябва да имате постижения. Аз не съм за това, да идете в манастир. Не съм и за специфичното влияние. Не съм да напуснете мъжа си. Не съм да не раждате деца. Аз съм против да раждате деца, които ще умрат. Не се жени за мъж, който ще те остави. Не се захващай за служба, от която ще те уволнят. Не се моли за човек, който няма да те послуша. Не ходи на извор, дето няма да пиеш вода. Не отивай да шеташ, дето може да те изпъдят. Иди там, дето ще те приемат добре. Когато започнеш една работа, свърши я както трябва.

Малцина избрани

Link to comment
Share on other sites

Благодаря за беседата!

Цитат

Човек първо трябва да разбира смисъла на своя съзнателен живот. Коя е първата причина, която го е заставила да дойде на Земята. Защо е дошъл? Той може да зададе въпроса без да отговори нещо. Но трябва най-първо да зададе този въпрос. Дали ще отговори, това е друг въпрос. Като зададе въпроса, той започва да живее. А за отговора, той за един, за два дни не може да отговори. Някой ще каже: "Не искам да задам този въпрос." Казвам: Не искаш да зададеш въпроса, но ще умреш. Защо? Защото всеки, който дойде на Земята и не си зададе този въпрос, той умира. Сега някои обясняват, какво нещо е смъртта. Никой не е обяснил точно какво нещо е смъртта. Смъртта съществува, но какво представлява тя, няма научни данни. Кой досега е срещнал смъртта някъде? Представят смъртта като един скелет. Но това не е смъртта. Казват, че смъртта е допусната от Бога. Това са философски твърдения. Смъртта не е допусната от Бога. Човек я е допуснал.

Малцина избрани

Link to comment
Share on other sites

Благодаря ,

Цитат

 

И като го взеха, роптаеха на стопанина,

12 , и казваха: че тези последните един час работиха, и тех си направил равни с нас, които претеглихме теготата на деня и пека.

13 , А той отговори и рече едному от тех: Приятелю, не те обиждам; не се ли погоди с мене по един пеняз?

14 , Земи си твоето и иди си; искам да дам и на тогози последният, както и на тебе.

15 , Немам ли власт да сторя каквото ща със своето си? Или окото ти е лукаво, защото аз съм благ?

 

пп . :)   или как се обичаме неправилно

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...